XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000416       Ngày 07-02

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
047,144
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
607,231,226,889
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
708,498,224,528,277,965
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
565,288,182,087,788,591,910,692
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 75 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 83 Giải nhì - 40Tr 3
Giải ba - 210K 168 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 180 Giải tư - 5Tr 9
    Giải năm - 1Tr 49
    Giải sáu - 150K 602
    Giải bảy - 40K 5373

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000415       Ngày 04-02

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
849,440
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
922,152,592,731
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
480,319,456,348,331,214
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
016,930,421,430,443,699,414,111
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 36 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 59 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 146 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 127 Giải tư - 5Tr 5
    Giải năm - 1Tr 35
    Giải sáu - 150K 387
    Giải bảy - 40K 3565

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000413       Ngày 28-01

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
056,356
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
649,917,103,400
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
182,513,786,455,661,212
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
321,084,177,166,448,804,933,402
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 39 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 61 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 101 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 294 Giải tư - 5Tr 11
    Giải năm - 1Tr 30
    Giải sáu - 150K 463
    Giải bảy - 40K 33

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000412       Ngày 26-01

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
264,563
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
397,960,663,543
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
782,367,106,929,343,033
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
417,273,759,708,096,723,014,133
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 44 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 64 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 100 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 169 Giải tư - 5Tr 1
    Giải năm - 1Tr 26
    Giải sáu - 150K 369
    Giải bảy - 40K 3674

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000411       Ngày 24-01

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
892,357
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
225,233,382,996
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
557,576,048,063,545,834
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
444,289,197,852,368,977,753,614
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 81 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 99 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 115 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 220 Giải tư - 5Tr 35
    Giải năm - 1Tr 90
    Giải sáu - 150K 668
    Giải bảy - 40K 5882

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000410       Ngày 21-01

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
155,333
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
345,894,498,332
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
436,699,815,085,702,197
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
437,596,190,361,844,986,645,581
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 112 Giải nhất - 1Tỷ 2
Giải nhì - 350K 71 Giải nhì - 40Tr 3
Giải ba - 210K 120 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 95 Giải tư - 5Tr 10
    Giải năm - 1Tr 57
    Giải sáu - 150K 401
    Giải bảy - 40K 3579

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000409       Ngày 19-01

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
065,845
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
829,395,735,171
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
664,325,334,189,143,350
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
334,462,197,194,329,614,087,750
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 34 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 77 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 100 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 108 Giải tư - 5Tr 1
    Giải năm - 1Tr 55
    Giải sáu - 150K 438
    Giải bảy - 40K 3639

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000408       Ngày 17-01

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
715,847
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
939,346,234,192
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
957,613,470,113,654,090
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
906,736,913,689,097,181,255,113
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 72 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 183 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 231 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 285 Giải tư - 5Tr 9
    Giải năm - 1Tr 40
    Giải sáu - 150K 617
    Giải bảy - 40K 5

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000407       Ngày 14-01

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
697,921
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
199,565,310,799
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
167,027,100,828,452,754
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
494,701,016,741,250,277,976,891
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 20 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 96 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 96 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 125 Giải tư - 5Tr 1
    Giải năm - 1Tr 21
    Giải sáu - 150K 412
    Giải bảy - 40K 3814

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000406       Ngày 12-01

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
521,367
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
290,162,349,347
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
336,179,597,220,230,887
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
488,707,908,471,284,495,786,488
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 44 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 79 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 606 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 114 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 54
    Giải sáu - 150K 470
    Giải bảy - 40K 37

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000405       Ngày 10-01

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
440,016
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
147,829,761,338
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
661,072,217,864,071,727
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
279,205,720,322,908,874,308,643
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 29 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 235 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 137 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 203 Giải tư - 5Tr 3
    Giải năm - 1Tr 72
    Giải sáu - 150K 588
    Giải bảy - 40K 5048

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000404       Ngày 07-01

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
184,806
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
550,919,582,043
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
731,651,884,633,425,449
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
133,694,599,540,485,037,621,897
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 32 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 42 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 100 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 176 Giải tư - 5Tr 3
    Giải năm - 1Tr 34
    Giải sáu - 150K 377
    Giải bảy - 40K 35

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000403       Ngày 05-01

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
071,737
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
060,322,575,468
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
664,563,271,728,336,289
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
242,997,880,429,720,790,734,096
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 42 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 72 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 88 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 106 Giải tư - 5Tr 1
    Giải năm - 1Tr 25
    Giải sáu - 150K 333
    Giải bảy - 40K 3617

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000402       Ngày 03-01

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
400,871
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
972,662,716,103
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
785,770,403,779,697,746
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
141,385,897,100,895,155,680,783
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 38 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 80 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 136 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 192 Giải tư - 5Tr 7
    Giải năm - 1Tr 42
    Giải sáu - 150K 493
    Giải bảy - 40K 51

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000401       Ngày 31-12

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
220,639
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
721,585,505,012
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
142,573,038,878,811,917
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
683,173,036,416,376,291,364,424
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 68 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 91 Giải nhì - 40Tr 4
Giải ba - 210K 341 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 164 Giải tư - 5Tr 8
    Giải năm - 1Tr 45
    Giải sáu - 150K 614
    Giải bảy - 40K 3

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000400       Ngày 29-12

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
372,218
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
927,339,675,129
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
895,721,462,181,315,070
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
552,242,117,357,956,569,358,236
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr # Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K # Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K # Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K # Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000399       Ngày 27-12

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
290,165
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
471,057,422,663
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
220,459,274,581,134,123
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
707,349,768,785,224,976,469,502
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 41 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 66 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 152 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 213 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 39
    Giải sáu - 150K 502
    Giải bảy - 40K 4918

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000398       Ngày 24-12

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
086,550
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
963,165,833,540
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
523,433,981,434,643,413
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
899,105,894,386,459,130,722,984
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 17 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 75 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 92 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 159 Giải tư - 5Tr 6
    Giải năm - 1Tr 31
    Giải sáu - 150K 327
    Giải bảy - 40K 3136

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000397       Ngày 22-12

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
094,621
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
687,617,532,923
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
953,168,522,990,974,223
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
459,197,601,851,599,433,880,016
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 21 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 58 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 127 Giải ba - 10Tr 5
Giải tư - 100K 110 Giải tư - 5Tr 8
    Giải năm - 1Tr 52
    Giải sáu - 150K 310
    Giải bảy - 40K 37

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000396       Ngày 20-12

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
752,691
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
780,821,109,295
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
269,931,290,465,580,904
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
914,758,015,190,275,830,670,655
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 43 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 73 Giải nhì - 40Tr 4
Giải ba - 210K 382 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 150 Giải tư - 5Tr 2
    Giải năm - 1Tr 59
    Giải sáu - 150K 577
    Giải bảy - 40K 44