Rồng Bạch Kim

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (14-01)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
805779
Giải nhất G1
43351
Giải nhì G2
30144
Giải ba G3
18906
26141
Giải tư G4
78063
45967
56358
94692
35373
91269
22721
Giải năm G5
3518
Giải sáu G6
3443
1512
9267
Giải bảy G7
331
Giải tám G8
15
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
12
15
18
21
31
41
43
44
51
58
63
67
67
69
73
79
92
Đầu Đuôi
06 0
12, 15, 18 1 21, 31, 41, 51
21 2 12, 92
31 3 43, 63, 73
41, 43, 44 4 44
51, 58 5 15
63, 67, 67, 69 6 06
73, 79 7 67, 67
92 9 69, 79

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 20/01/2022

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

92 14 lần
88 15 lần
90 15 lần
81 15 lần
76 15 lần
44 16 lần
68 16 lần
41 16 lần
04 16 lần
64 17 lần
71 17 lần
52 17 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

10 3 lần
83 5 lần
59 5 lần
15 5 lần
96 5 lần
40 6 lần
98 6 lần
13 6 lần
50 7 lần
51 7 lần
01 7 lần
55 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1056 10 lượt
1054 13 lượt
1060 19 lượt
1058 12 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
61 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 93 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 105 lần
Đuôi 4 106 lần
Đuôi 5 106 lần
Đuôi 6 106 lần
Đuôi 7 116 lần
Đuôi 8 119 lần
Đuôi 9 125 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 94 lần
Đuôi 1 97 lần
Đuôi 2 98 lần
Đuôi 3 103 lần
Đuôi 4 104 lần
Đuôi 5 112 lần
Đuôi 6 114 lần
Đuôi 7 117 lần
Đuôi 8 120 lần
Đuôi 9 121 lần

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (07-01)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
247572
Giải nhất G1
83759
Giải nhì G2
40213
Giải ba G3
04416
00248
Giải tư G4
67353
97880
34302
14248
79276
63372
99503
Giải năm G5
4871
Giải sáu G6
2877
4900
3575
Giải bảy G7
354
Giải tám G8
75
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
02
03
13
16
48
48
53
54
59
71
72
72
75
75
76
77
80
Đầu Đuôi
00, 02, 03 0 00, 80
13, 16 1 71
48, 48 4 54
53, 54, 59 5 75, 75
71, 72, 72, 75, 75, 76, 77 7 77
80 8 48, 48

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (31-12)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
013017
Giải nhất G1
07332
Giải nhì G2
93970
Giải ba G3
24741
55762
Giải tư G4
26155
52850
29524
00601
11800
71247
41662
Giải năm G5
6180
Giải sáu G6
2478
5411
5260
Giải bảy G7
814
Giải tám G8
95
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
01
11
14
17
24
32
41
47
50
55
60
62
62
70
78
80
95
Đầu Đuôi
00, 01 0 00, 50, 60, 70, 80
11, 14, 17 1 01, 11, 41
24 2 32, 62, 62
32 3
41, 47 4 14, 24
50, 55 5 55, 95
60, 62, 62 6
70, 78 7 17, 47
80 8 78
95 9

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (24-12)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
785221
Giải nhất G1
09578
Giải nhì G2
42087
Giải ba G3
20772
32366
Giải tư G4
74408
28142
08166
11530
71798
70041
18645
Giải năm G5
8952
Giải sáu G6
9296
4080
1716
Giải bảy G7
929
Giải tám G8
14
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
08
14
16
21
29
30
41
42
45
52
66
66
72
78
80
87
96
98
Đầu Đuôi
08 0 30, 80
14, 16 1 21, 41
21, 29 2 42, 52, 72
30 3
41, 42, 45 4 14
52 5 45
66, 66 6 16, 66, 66, 96
72, 78 7 87
80, 87 8 08, 78, 98
96, 98 9 29

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (17-12)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
437238
Giải nhất G1
31055
Giải nhì G2
27397
Giải ba G3
98521
11959
Giải tư G4
79622
46582
92489
73008
14296
16472
13420
Giải năm G5
9503
Giải sáu G6
9305
2135
2827
Giải bảy G7
820
Giải tám G8
45
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
05
08
20
20
21
22
27
35
38
45
55
59
72
82
89
96
97
Đầu Đuôi
03, 05, 08 0 20, 20
20, 20, 21, 22, 27 2 22, 72, 82
35, 38 3 03
45 4
55, 59 5 05, 35, 45, 55
72 7 27, 97
82, 89 8 08, 38
96, 97 9 59, 89

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (10-12)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
118180
Giải nhất G1
16536
Giải nhì G2
37235
Giải ba G3
04088
18740
Giải tư G4
38932
48725
93723
91550
48302
69095
72496
Giải năm G5
6040
Giải sáu G6
3716
9626
2714
Giải bảy G7
732
Giải tám G8
91
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
14
16
23
25
26
32
32
35
36
40
40
50
80
88
91
95
96
Đầu Đuôi
02 0 40, 40, 50, 80
14, 16 1 91
23, 25, 26 2 02, 32, 32
32, 32, 35, 36 3 23
40, 40 4 14
50 5 25, 35, 95
80, 88 8 88
91, 95, 96 9

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (03-12)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
783724
Giải nhất G1
67849
Giải nhì G2
55880
Giải ba G3
54992
77848
Giải tư G4
56148
68677
20560
11980
12926
41302
05689
Giải năm G5
4543
Giải sáu G6
9394
0202
1587
Giải bảy G7
478
Giải tám G8
98
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
02
24
26
43
48
48
49
60
77
78
80
80
87
89
92
94
98
Đầu Đuôi
02, 02 0 60, 80, 80
24, 26 2 02, 02, 92
43, 48, 48, 49 4 24, 94
60 6 26
77, 78 7 77, 87
80, 80, 87, 89 8 48, 48, 78, 98
92, 94, 98 9 49, 89

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (26-11)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
439080
Giải nhất G1
27572
Giải nhì G2
66398
Giải ba G3
57418
12416
Giải tư G4
03525
67978
68273
68132
13975
98762
66960
Giải năm G5
1435
Giải sáu G6
6397
6232
0573
Giải bảy G7
227
Giải tám G8
75
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
16
18
25
27
32
32
35
60
62
72
73
73
75
75
78
80
97
98
Đầu Đuôi
16, 18 1
25, 27 2 32, 32, 62, 72
32, 32, 35 3 73, 73
60, 62 6 16
72, 73, 73, 75, 75, 78 7 27, 97
80 8 18, 78, 98
97, 98 9

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (19-11)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
429315
Giải nhất G1
89135
Giải nhì G2
72640
Giải ba G3
66504
41242
Giải tư G4
70464
79778
98851
03461
91022
81209
76267
Giải năm G5
4029
Giải sáu G6
4873
1620
5183
Giải bảy G7
753
Giải tám G8
76
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
09
15
20
22
29
35
40
42
51
53
61
64
67
73
76
78
83
Đầu Đuôi
04, 09 0 20, 40
15 1 51, 61
20, 22, 29 2 22, 42
35 3 53, 73, 83
40, 42 4 04, 64
51, 53 5 15, 35
61, 64, 67 6 76
73, 76, 78 7 67
83 8 78

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (12-11)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
091389
Giải nhất G1
51567
Giải nhì G2
70668
Giải ba G3
00106
92101
Giải tư G4
23832
18326
61615
46765
33473
99350
84217
Giải năm G5
9896
Giải sáu G6
0731
0175
3739
Giải bảy G7
287
Giải tám G8
16
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
06
15
16
17
26
31
32
39
50
65
67
68
73
75
87
89
96
Đầu Đuôi
01, 06 0 50
15, 16, 17 1 01, 31
26 2 32
31, 32, 39 3 73
50 5 15, 65, 75
65, 67, 68 6 06, 16, 26, 96
73, 75 7 17, 67, 87
87, 89 8 68
96 9 39, 89

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

  • Kết quả xổ số Vĩnh Long mở thưởng lúc 16h10 Thứ 6 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Vĩnh Long nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Vĩnh Long được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.