Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (02-07)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
065068
Giải nhất G1
94484
Giải nhì G2
92989
Giải ba G3
83657
09203
Giải tư G4
71239
29750
01939
21431
29591
93311
31169
Giải năm G5
4198
Giải sáu G6
1610
7245
0064
Giải bảy G7
028
Giải tám G8
04
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
04
10
11
28
31
39
39
45
50
57
64
68
69
84
89
91
98
Đầu Đuôi
03, 04 0 10, 50
10, 11 1 11, 31, 91
28 2
31, 39, 39 3 03
45 4 04, 64, 84
50, 57 5 45
64, 68, 69 6
84, 89 8 28, 68, 98
91, 98 9 39, 39, 69, 89

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 23/09/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

36 15 lần
78 15 lần
27 15 lần
41 16 lần
65 16 lần
83 18 lần
11 18 lần
86 19 lần
45 19 lần
19 19 lần
70 20 lần
84 21 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

33 3 lần
16 4 lần
52 5 lần
44 5 lần
21 6 lần
77 6 lần
15 6 lần
53 6 lần
48 6 lần
03 6 lần
64 7 lần
20 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1056 14 lượt
1060 10 lượt
1054 11 lượt
1062 15 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 100 lần
Đuôi 2 100 lần
Đuôi 3 103 lần
Đuôi 4 104 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 111 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 120 lần
Đuôi 9 121 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 95 lần
Đuôi 1 99 lần
Đuôi 2 105 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 107 lần
Đuôi 5 107 lần
Đuôi 6 108 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 116 lần
Đuôi 9 125 lần

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (25-06)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
823143
Giải nhất G1
58240
Giải nhì G2
25022
Giải ba G3
22886
79740
Giải tư G4
21647
82688
13801
04795
42537
80497
04969
Giải năm G5
0788
Giải sáu G6
7670
1916
8979
Giải bảy G7
916
Giải tám G8
90
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
16
16
22
37
40
40
43
47
69
70
79
86
88
88
90
95
97
Đầu Đuôi
01 0 40, 40, 70, 90
16, 16 1 01
22 2 22
37 3 43
40, 40, 43, 47 4
69 6 16, 16, 86
70, 79 7 37, 47, 97
86, 88, 88 8 88, 88
90, 95, 97 9 69, 79

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (18-06)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
132596
Giải nhất G1
78044
Giải nhì G2
17822
Giải ba G3
51540
91298
Giải tư G4
49737
83004
90300
24023
84291
93949
14718
Giải năm G5
6050
Giải sáu G6
9795
2437
6136
Giải bảy G7
875
Giải tám G8
17
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
04
17
18
22
23
36
37
37
40
44
49
50
75
91
95
96
98
Đầu Đuôi
00, 04 0 00, 40, 50
17, 18 1 91
22, 23 2 22
36, 37, 37 3 23
40, 44, 49 4 04, 44
50 5 75, 95
75 7 17, 37, 37
91, 95, 96, 98 9 49

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (11-06)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
754874
Giải nhất G1
48743
Giải nhì G2
68021
Giải ba G3
80746
91181
Giải tư G4
08872
78016
30602
77643
53634
77481
76311
Giải năm G5
3344
Giải sáu G6
2761
1878
2220
Giải bảy G7
374
Giải tám G8
29
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
11
16
20
21
29
34
43
43
44
46
61
72
74
74
78
81
81
Đầu Đuôi
02 0 20
11, 16 1 11, 21, 61, 81, 81
20, 21, 29 2 02, 72
34 3 43, 43
43, 43, 44, 46 4 34, 44, 74, 74
61 6 16, 46
72, 74, 74, 78 7
81, 81 8 78

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (04-06)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
742628
Giải nhất G1
65567
Giải nhì G2
91489
Giải ba G3
43677
38365
Giải tư G4
45717
51161
37387
71945
31828
02831
15303
Giải năm G5
8613
Giải sáu G6
1545
9070
5344
Giải bảy G7
598
Giải tám G8
71
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
13
17
28
28
31
44
45
45
61
65
67
70
71
77
87
89
98
Đầu Đuôi
03 0 70
13, 17 1 31, 61, 71
28, 28 2
31 3 03, 13
44, 45, 45 4 44
61, 65, 67 6
70, 71, 77 7 17, 67, 77, 87
87, 89 8 28, 28, 98
98 9 89

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (28-05)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
150365
Giải nhất G1
06499
Giải nhì G2
37093
Giải ba G3
51400
83330
Giải tư G4
28043
43111
21464
04902
49135
54307
43093
Giải năm G5
9224
Giải sáu G6
9078
5046
1127
Giải bảy G7
607
Giải tám G8
65
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
02
07
07
11
24
27
30
35
43
46
64
65
65
78
93
93
99
Đầu Đuôi
00, 02, 07, 07 0 00, 30
11 1 11
24, 27 2 02
30, 35 3 43, 93, 93
43, 46 4 24, 64
64, 65, 65 6 46
78 7 07, 07, 27
93, 93, 99 9 99

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (21-05)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
579595
Giải nhất G1
72396
Giải nhì G2
89240
Giải ba G3
26276
91037
Giải tư G4
13129
23084
08840
16765
06312
73079
28635
Giải năm G5
0719
Giải sáu G6
9933
3964
7447
Giải bảy G7
286
Giải tám G8
76
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
12
19
29
33
35
37
40
40
47
64
65
76
76
79
84
86
95
96
Đầu Đuôi
12, 19 1
29 2 12
33, 35, 37 3 33
40, 40, 47 4 64, 84
64, 65 6 76, 76, 86, 96
76, 76, 79 7 37, 47
84, 86 8
95, 96 9 19, 29, 79

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (14-05)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
831978
Giải nhất G1
34817
Giải nhì G2
75129
Giải ba G3
57802
60878
Giải tư G4
51375
68532
05784
12198
17589
05463
23899
Giải năm G5
8430
Giải sáu G6
8509
9237
9299
Giải bảy G7
658
Giải tám G8
42
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
09
17
29
30
32
37
42
58
63
75
78
78
84
89
98
99
99
Đầu Đuôi
02, 09 0 30
17 1
29 2 02, 32, 42
30, 32, 37 3 63
42 4 84
58 5 75
63 6
75, 78, 78 7 17, 37
84, 89 8 58, 78, 78, 98
98, 99, 99 9 09, 29, 89, 99, 99

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (07-05)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
246959
Giải nhất G1
39252
Giải nhì G2
98308
Giải ba G3
05972
29966
Giải tư G4
44280
27500
59821
82020
51018
31559
68169
Giải năm G5
0590
Giải sáu G6
6410
2905
4063
Giải bảy G7
040
Giải tám G8
45
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
05
08
10
18
20
21
40
45
52
59
59
63
66
69
72
80
90
Đầu Đuôi
00, 05, 08 0 00, 10, 20, 40, 80, 90
10, 18 1 21
20, 21 2 52, 72
40, 45 4
52, 59, 59 5 05, 45
63, 66, 69 6 66
72 7
80 8 08, 18
90 9 59, 59, 69

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (30-04)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
967622
Giải nhất G1
50649
Giải nhì G2
33701
Giải ba G3
13579
48329
Giải tư G4
16706
12028
94741
93954
78091
15069
36319
Giải năm G5
7155
Giải sáu G6
6987
4526
1917
Giải bảy G7
554
Giải tám G8
32
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
06
17
19
22
26
28
29
32
41
49
54
54
55
69
79
87
91
Đầu Đuôi
01, 06 0
17, 19 1 01, 41, 91
22, 26, 28, 29 2 22, 32
32 3
41, 49 4 54, 54
54, 54, 55 5 55
69 6 06, 26
79 7 17, 87
87 8 28
91 9 19, 29, 49, 69, 79

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

  • Kết quả xổ số Vĩnh Long mở thưởng lúc 16h10 Thứ 6 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Vĩnh Long nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Vĩnh Long được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.