Rồng Bạch Kim

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (01-07)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
242578
Giải nhất G1
61782
Giải nhì G2
69183
Giải ba G3
80540
93433
Giải tư G4
24693
54304
41100
28041
17896
40833
75326
Giải năm G5
8543
Giải sáu G6
7186
0658
6451
Giải bảy G7
354
Giải tám G8
60
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
04
26
33
33
40
41
43
51
54
58
60
78
82
83
86
93
96
Đầu Đuôi
00, 04 0 00, 40, 60
26 2 82
33, 33 3 33, 33, 43, 83, 93
40, 41, 43 4 04, 54
51, 54, 58 5
60 6 26, 86, 96
78 7
82, 83, 86 8 58, 78
93, 96 9

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 31/05/2024

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

53 16 lần
38 16 lần
32 16 lần
13 17 lần
59 17 lần
64 17 lần
40 18 lần
85 18 lần
19 18 lần
12 18 lần
92 19 lần
77 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

14 5 lần
81 5 lần
82 5 lần
21 5 lần
83 5 lần
15 6 lần
79 6 lần
71 6 lần
06 6 lần
86 6 lần
20 6 lần
34 6 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 12 lượt
1064 11 lượt
1056 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
85 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 110 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 115 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 118 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 123 lần

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (24-06)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
431608
Giải nhất G1
71964
Giải nhì G2
04106
Giải ba G3
85241
15965
Giải tư G4
91458
14307
83394
68317
62301
89178
85993
Giải năm G5
9063
Giải sáu G6
1694
8493
8738
Giải bảy G7
544
Giải tám G8
29
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
06
07
08
17
29
38
41
44
58
63
64
65
78
93
93
94
94
Đầu Đuôi
01, 06, 07, 08 0
17 1 01, 41
29 2
38 3 63, 93, 93
41, 44 4 44, 64, 94, 94
58 5 65
63, 64, 65 6 06
78 7 07, 17
93, 93, 94, 94 9 29

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (17-06)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
645326
Giải nhất G1
44414
Giải nhì G2
00149
Giải ba G3
74366
78094
Giải tư G4
86337
20282
17592
53947
19957
33558
88395
Giải năm G5
7745
Giải sáu G6
4614
7926
0708
Giải bảy G7
304
Giải tám G8
69
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
08
14
14
26
26
37
45
47
49
57
58
66
69
82
92
94
95
Đầu Đuôi
04, 08 0
14, 14 1
26, 26 2 82, 92
37 3
45, 47, 49 4 04, 14, 14, 94
57, 58 5 45, 95
66, 69 6 26, 26, 66
82 8 08, 58
92, 94, 95 9 49, 69

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (10-06)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
755513
Giải nhất G1
83069
Giải nhì G2
89045
Giải ba G3
18588
66095
Giải tư G4
43782
33434
16496
65993
21798
57973
02362
Giải năm G5
0573
Giải sáu G6
7056
5195
1836
Giải bảy G7
965
Giải tám G8
79
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
13
34
36
45
56
62
65
69
73
73
79
82
88
93
95
95
96
98
Đầu Đuôi
13 1
34, 36 3 13, 73, 73, 93
45 4 34
56 5 45, 65, 95, 95
62, 65, 69 6 36, 56, 96
73, 73, 79 7
82, 88 8 88, 98
93, 95, 95, 96, 98 9 69, 79

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (03-06)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
961258
Giải nhất G1
95975
Giải nhì G2
01217
Giải ba G3
41528
99804
Giải tư G4
12658
41002
89756
02555
97700
13562
80174
Giải năm G5
2412
Giải sáu G6
9314
6826
8537
Giải bảy G7
747
Giải tám G8
19
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
02
04
12
14
17
19
26
28
37
47
55
56
58
58
62
74
75
Đầu Đuôi
00, 02, 04 0 00
12, 14, 17, 19 1
26, 28 2 02, 12, 62
37 3
47 4 04, 14, 74
55, 56, 58, 58 5 55, 75
62 6 26, 56
74, 75 7 17, 37, 47

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (27-05)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
807337
Giải nhất G1
87631
Giải nhì G2
62448
Giải ba G3
13703
36009
Giải tư G4
59099
30162
25926
26160
87403
34114
45979
Giải năm G5
8202
Giải sáu G6
1960
6807
8855
Giải bảy G7
416
Giải tám G8
08
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
03
03
07
08
09
14
16
26
31
37
48
55
60
60
62
79
99
Đầu Đuôi
02, 03, 03, 07, 08, 09 0 60, 60
14, 16 1 31
26 2 02, 62
31, 37 3 03, 03
48 4 14
55 5 55
60, 60, 62 6 16, 26
79 7 07, 37
99 9 09, 79, 99

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (20-05)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
521232
Giải nhất G1
95472
Giải nhì G2
18967
Giải ba G3
09848
52945
Giải tư G4
42667
83446
06131
00686
57677
25149
46392
Giải năm G5
8348
Giải sáu G6
4611
9974
9091
Giải bảy G7
502
Giải tám G8
20
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
11
20
31
32
45
46
48
48
49
67
67
72
74
77
86
91
92
Đầu Đuôi
02 0 20
11 1 11, 31, 91
20 2 02, 32, 72, 92
31, 32 3
45, 46, 48, 48, 49 4 74
67, 67 6 46, 86
72, 74, 77 7 67, 67, 77
86 8 48, 48
91, 92 9 49

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (13-05)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
500767
Giải nhất G1
19498
Giải nhì G2
35291
Giải ba G3
36158
46976
Giải tư G4
53403
37599
75683
94023
10834
48433
33838
Giải năm G5
7424
Giải sáu G6
6915
7943
0633
Giải bảy G7
087
Giải tám G8
01
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
03
15
23
24
33
33
34
38
43
58
67
76
83
87
91
98
99
Đầu Đuôi
01, 03 0
15 1 01, 91
23, 24 2
33, 33, 34, 38 3 03, 23, 33, 33, 43, 83
43 4 24, 34
58 5 15
67 6 76
76 7 67, 87
83, 87 8 38, 58, 98
91, 98, 99 9 99

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (06-05)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
890232
Giải nhất G1
06859
Giải nhì G2
36602
Giải ba G3
63925
28127
Giải tư G4
70871
46610
72882
65733
31551
99321
90355
Giải năm G5
6497
Giải sáu G6
1615
7456
0409
Giải bảy G7
707
Giải tám G8
49
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
07
09
10
15
21
25
27
32
33
49
51
55
56
59
71
82
97
Đầu Đuôi
02, 07, 09 0 10
10, 15 1 21, 51, 71
21, 25, 27 2 02, 32, 82
32, 33 3 33
49 4
51, 55, 56, 59 5 15, 25, 55
71 7 07, 27, 97
82 8
97 9 09, 49, 59

Vĩnh Long - Kết Quả Xổ Số  Vĩnh Long (29-04)

KQXS Hôm nay       Vĩnh Long       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
835625
Giải nhất G1
46067
Giải nhì G2
59734
Giải ba G3
18828
97768
Giải tư G4
66673
53589
59904
76715
50273
81445
94104
Giải năm G5
6212
Giải sáu G6
8577
4278
4166
Giải bảy G7
006
Giải tám G8
90
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
04
06
12
15
25
28
34
45
66
67
68
73
73
77
78
89
90
Đầu Đuôi
04, 04, 06 0 90
12, 15 1
25, 28 2 12
34 3 73, 73
45 4 04, 04, 34
66, 67, 68 6 06, 66
73, 73, 77, 78 7 67, 77
89 8 28, 68, 78
90 9 89

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

  • Kết quả xổ số Vĩnh Long mở thưởng lúc 16h10 Thứ 6 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Vĩnh Long nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Vĩnh Long được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.