Rồng Bạch Kim

Quảng Trị - Kết Quả Xổ Số  Quảng Trị (30-06)

KQXS Hôm nay       Quảng Trị       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
667576
Giải nhất G1
06694
Giải nhì G2
49869
Giải ba G3
09517
87308
Giải tư G4
10424
09931
64611
87297
85391
28334
96927
Giải năm G5
9724
Giải sáu G6
2103
1660
4527
Giải bảy G7
252
Giải tám G8
01
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
03
08
11
17
24
24
27
27
31
34
52
60
69
76
91
94
97
Đầu Đuôi
01, 03, 08 0 60
11, 17 1 01, 11, 31, 91
24, 24, 27, 27 2 52
31, 34 3 03
52 5
60, 69 6 76
76 7 17, 27, 27, 97
91, 94, 97 9 69

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 28/05/2024

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

53 16 lần
38 16 lần
32 16 lần
13 17 lần
59 17 lần
64 17 lần
40 18 lần
85 18 lần
19 18 lần
12 18 lần
92 19 lần
77 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

14 5 lần
81 5 lần
82 5 lần
21 5 lần
83 5 lần
15 6 lần
79 6 lần
71 6 lần
06 6 lần
86 6 lần
20 6 lần
34 6 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 12 lượt
1064 11 lượt
1056 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
85 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 110 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 115 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 118 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 123 lần

Quảng Trị - Kết Quả Xổ Số  Quảng Trị (16-06)

KQXS Hôm nay       Quảng Trị       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
572986
Giải nhất G1
51515
Giải nhì G2
51633
Giải ba G3
50290
08390
Giải tư G4
91215
68495
48865
42042
57559
30054
04700
Giải năm G5
9114
Giải sáu G6
3189
5031
5226
Giải bảy G7
890
Giải tám G8
45
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
14
15
15
26
31
33
42
45
54
59
65
86
89
90
90
90
95
Đầu Đuôi
00 0 00, 90, 90, 90
14, 15, 15 1 31
26 2 42
31, 33 3 33
42, 45 4 14, 54
54, 59 5 15, 15, 45, 65, 95
65 6 26, 86
86, 89 8
90, 90, 90, 95 9 59, 89

Quảng Trị - Kết Quả Xổ Số  Quảng Trị (09-06)

KQXS Hôm nay       Quảng Trị       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
454443
Giải nhất G1
66170
Giải nhì G2
96660
Giải ba G3
66522
72318
Giải tư G4
44809
82463
74323
70948
27186
82683
79424
Giải năm G5
6141
Giải sáu G6
4451
7743
7619
Giải bảy G7
158
Giải tám G8
06
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
09
18
19
22
23
24
41
43
43
48
51
58
60
63
70
83
86
Đầu Đuôi
06, 09 0 60, 70
18, 19 1 41, 51
22, 23, 24 2 22
41, 43, 43, 48 4 24
51, 58 5
60, 63 6 06, 86
70 7
83, 86 8 18, 48, 58

Quảng Trị - Kết Quả Xổ Số  Quảng Trị (02-06)

KQXS Hôm nay       Quảng Trị       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
796166
Giải nhất G1
95261
Giải nhì G2
12983
Giải ba G3
25957
58097
Giải tư G4
51737
33884
38912
23985
08249
17856
39989
Giải năm G5
7464
Giải sáu G6
5432
8306
1755
Giải bảy G7
703
Giải tám G8
00
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
03
06
12
32
37
49
55
56
57
61
64
66
83
84
85
89
97
Đầu Đuôi
00, 03, 06 0 00
12 1 61
32, 37 3 03, 83
49 4 64, 84
55, 56, 57 5 55, 85
61, 64, 66 6 06, 56, 66
83, 84, 85, 89 8
97 9 49, 89

Quảng Trị - Kết Quả Xổ Số  Quảng Trị (26-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Trị       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
455147
Giải nhất G1
95383
Giải nhì G2
97710
Giải ba G3
32476
95108
Giải tư G4
31493
48275
49682
93197
05124
27749
06103
Giải năm G5
7526
Giải sáu G6
5924
1377
5878
Giải bảy G7
339
Giải tám G8
77
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
08
10
24
24
26
39
47
49
75
76
77
77
78
82
83
93
97
Đầu Đuôi
03, 08 0 10
10 1
24, 24, 26 2 82
39 3 03, 83, 93
47, 49 4 24, 24
75, 76, 77, 77, 78 7 47, 77, 77, 97
82, 83 8 08, 78
93, 97 9 39, 49

Quảng Trị - Kết Quả Xổ Số  Quảng Trị (19-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Trị       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
509098
Giải nhất G1
02469
Giải nhì G2
17313
Giải ba G3
34521
59272
Giải tư G4
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
Giải năm G5
6727
Giải sáu G6
2338
2573
2008
Giải bảy G7
728
Giải tám G8
67
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
08
13
14
17
20
21
27
28
38
47
67
69
72
73
79
91
98
Đầu Đuôi
00, 08 0 00, 20
13, 14, 17 1 21, 91
20, 21, 27, 28 2 72
38 3 13, 73
47 4 14
67, 69 6
72, 73, 79 7 17, 27, 47, 67
91, 98 9 69, 79

Quảng Trị - Kết Quả Xổ Số  Quảng Trị (12-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Trị       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
123573
Giải nhất G1
07191
Giải nhì G2
78005
Giải ba G3
02396
68298
Giải tư G4
35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845
Giải năm G5
9516
Giải sáu G6
9091
5938
4574
Giải bảy G7
246
Giải tám G8
28
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
16
28
33
38
38
45
46
55
73
74
79
80
91
91
92
96
98
Đầu Đuôi
05 0 80
16 1 91, 91
28 2 92
33, 38, 38 3 33, 73
45, 46 4 74
55 5 05, 45, 55
73, 74, 79 7
80 8 28, 38, 38, 98
91, 91, 92, 96, 98 9 79

Quảng Trị - Kết Quả Xổ Số  Quảng Trị (05-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Trị       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
921538
Giải nhất G1
94243
Giải nhì G2
72421
Giải ba G3
45545
71016
Giải tư G4
22809
07570
05683
50346
22363
88743
04362
Giải năm G5
5897
Giải sáu G6
6437
2132
3758
Giải bảy G7
994
Giải tám G8
77
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
09
16
21
32
37
38
43
43
45
46
58
62
63
70
77
83
94
97
Đầu Đuôi
09 0 70
16 1 21
21 2 32, 62
32, 37, 38 3 43, 43, 63, 83
43, 43, 45, 46 4 94
58 5 45
62, 63 6 16, 46
70, 77 7 37, 77, 97
83 8 38, 58
94, 97 9 09

Quảng Trị - Kết Quả Xổ Số  Quảng Trị (28-04)

KQXS Hôm nay       Quảng Trị       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
980724
Giải nhất G1
17885
Giải nhì G2
10028
Giải ba G3
23589
77262
Giải tư G4
09492
69899
35213
53456
85070
77809
85312
Giải năm G5
8767
Giải sáu G6
8890
3771
9950
Giải bảy G7
807
Giải tám G8
70
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
07
09
12
13
24
28
50
56
62
67
70
70
71
85
89
90
92
99
Đầu Đuôi
07, 09 0 50, 70, 70, 90
12, 13 1 71
24, 28 2 12, 62, 92
50, 56 5 85
62, 67 6 56
70, 70, 71 7 07, 67
85, 89 8 28
90, 92, 99 9 09, 89, 99

Quảng Trị - Kết Quả Xổ Số  Quảng Trị (21-04)

KQXS Hôm nay       Quảng Trị       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
792159
Giải nhất G1
36733
Giải nhì G2
32190
Giải ba G3
21930
44698
Giải tư G4
29943
25566
52934
69973
75988
35951
09138
Giải năm G5
6144
Giải sáu G6
2376
3192
9174
Giải bảy G7
627
Giải tám G8
06
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
27
30
33
34
38
43
44
51
59
66
73
74
76
88
90
92
98
Đầu Đuôi
06 0 30, 90
27 2 92
30, 33, 34, 38 3 33, 43, 73
43, 44 4 34, 44, 74
51, 59 5
66 6 06, 66, 76
73, 74, 76 7 27
88 8 38, 88, 98
90, 92, 98 9 59

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

  • Kết quả xổ số Quảng Trị mở thưởng lúc 17h10 Thứ 5 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Quảng Trị nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Quảng Trị được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.