Rồng Bạch Kim

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (03-07)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
543137
Giải nhất G1
70341
Giải nhì G2
27084
Giải ba G3
73460
08587
Giải tư G4
31675
54441
19359
20709
88855
35211
87375
Giải năm G5
5577
Giải sáu G6
2348
1144
5460
Giải bảy G7
191
Giải tám G8
10
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
09
10
11
37
41
41
44
48
55
59
60
60
75
75
77
84
87
91
Đầu Đuôi
09 0 10, 60, 60
10, 11 1 11, 41, 41, 91
37 3
41, 41, 44, 48 4 44, 84
55, 59 5 55, 75, 75
60, 60 6
75, 75, 77 7 37, 77, 87
84, 87 8 48
91 9 09, 59

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 18/04/2024

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

53 16 lần
38 16 lần
32 16 lần
13 17 lần
59 17 lần
64 17 lần
40 18 lần
85 18 lần
19 18 lần
12 18 lần
92 19 lần
77 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

14 5 lần
81 5 lần
82 5 lần
21 5 lần
83 5 lần
15 6 lần
79 6 lần
71 6 lần
06 6 lần
86 6 lần
20 6 lần
34 6 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 12 lượt
1064 11 lượt
1056 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
85 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 110 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 115 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 118 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 123 lần

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (26-06)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
239345
Giải nhất G1
45926
Giải nhì G2
78008
Giải ba G3
29181
43857
Giải tư G4
97966
58506
65786
74007
07920
42172
77552
Giải năm G5
6892
Giải sáu G6
7527
5996
9996
Giải bảy G7
402
Giải tám G8
03
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
03
06
07
08
20
26
27
45
52
57
66
72
81
86
92
96
96
Đầu Đuôi
02, 03, 06, 07, 08 0 20
20, 26, 27 2 02, 52, 72, 92
45 4
52, 57 5 45
66 6 06, 26, 66, 86, 96, 96
72 7 07, 27, 57
81, 86 8 08
92, 96, 96 9

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (12-06)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
671541
Giải nhất G1
90789
Giải nhì G2
46744
Giải ba G3
20280
49482
Giải tư G4
18405
41286
46905
65905
16950
23322
36978
Giải năm G5
0789
Giải sáu G6
4281
4385
2495
Giải bảy G7
162
Giải tám G8
29
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
05
05
22
29
41
44
50
62
78
80
81
82
85
86
89
89
95
Đầu Đuôi
05, 05, 05 0 50, 80
22, 29 2 22, 62, 82
41, 44 4 44
50 5 05, 05, 05, 85, 95
62 6 86
78 7
80, 81, 82, 85, 86, 89, 89 8 78
95 9 29, 89, 89

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (05-06)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
950204
Giải nhất G1
88884
Giải nhì G2
38804
Giải ba G3
01504
91113
Giải tư G4
65773
44515
52630
06253
10404
43865
01762
Giải năm G5
7327
Giải sáu G6
4892
4076
4312
Giải bảy G7
821
Giải tám G8
15
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
04
04
04
12
13
15
15
21
27
30
53
62
65
73
76
84
92
Đầu Đuôi
04, 04, 04, 04 0 30
12, 13, 15, 15 1 21
21, 27 2 12, 62, 92
30 3 13, 53, 73
53 5 15, 15, 65
62, 65 6 76
73, 76 7 27
84 8
92 9

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (29-05)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
428812
Giải nhất G1
54278
Giải nhì G2
06963
Giải ba G3
70127
52214
Giải tư G4
77332
48033
03922
31950
31745
43576
28741
Giải năm G5
5660
Giải sáu G6
5904
4438
2577
Giải bảy G7
312
Giải tám G8
48
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
12
12
14
22
27
32
33
38
41
45
48
50
60
63
76
77
78
Đầu Đuôi
04 0 50, 60
12, 12, 14 1 41
22, 27 2 12, 12, 22, 32
32, 33, 38 3 33, 63
41, 45, 48 4 04, 14
50 5 45
60, 63 6 76
76, 77, 78 7 27, 77

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (22-05)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
550576
Giải nhất G1
04623
Giải nhì G2
13999
Giải ba G3
90475
00503
Giải tư G4
87595
45180
14910
78979
60072
93000
55026
Giải năm G5
7719
Giải sáu G6
7917
8701
4825
Giải bảy G7
444
Giải tám G8
41
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
01
03
10
17
19
23
25
26
41
44
72
75
76
79
80
95
99
Đầu Đuôi
00, 01, 03 0 00, 10, 80
10, 17, 19 1 01, 41
23, 25, 26 2 72
41, 44 4 44
72, 75, 76, 79 7 17
80 8
95, 99 9 19, 79, 99

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (15-05)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
030613
Giải nhất G1
77492
Giải nhì G2
33296
Giải ba G3
97458
55976
Giải tư G4
51384
93436
52147
20235
39963
57282
96661
Giải năm G5
8404
Giải sáu G6
9521
9938
2196
Giải bảy G7
099
Giải tám G8
71
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
13
21
35
36
38
47
58
61
63
71
76
82
84
92
96
96
99
Đầu Đuôi
04 0
13 1 21, 61, 71
21 2 82, 92
35, 36, 38 3 13, 63
47 4 04, 84
58 5 35
61, 63 6 36, 76, 96, 96
71, 76 7 47
82, 84 8 38, 58
92, 96, 96, 99 9 99

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (08-05)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
266873
Giải nhất G1
67845
Giải nhì G2
52295
Giải ba G3
45125
27697
Giải tư G4
30553
64359
21251
00287
15465
19250
94675
Giải năm G5
4363
Giải sáu G6
9281
0641
6200
Giải bảy G7
032
Giải tám G8
72
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
25
32
41
45
50
51
53
59
63
65
72
73
75
81
87
95
97
Đầu Đuôi
00 0 00, 50
25 2 32, 72
32 3 53, 63, 73
41, 45 4
50, 51, 53, 59 5 25, 45, 65, 75, 95
63, 65 6
72, 73, 75 7 87, 97
81, 87 8
95, 97 9 59

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (01-05)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
801944
Giải nhất G1
97109
Giải nhì G2
41115
Giải ba G3
03931
92293
Giải tư G4
95886
69450
59867
68197
67145
38652
26698
Giải năm G5
5711
Giải sáu G6
9796
5332
5602
Giải bảy G7
691
Giải tám G8
11
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
09
11
11
15
31
32
44
45
50
52
67
86
91
93
96
97
98
Đầu Đuôi
02, 09 0 50
11, 11, 15 1 11, 11, 31, 91
31, 32 3 93
44, 45 4 44
50, 52 5 15, 45
67 6 86, 96
86 8 98
91, 93, 96, 97, 98 9 09

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (24-04)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
572209
Giải nhất G1
80843
Giải nhì G2
08401
Giải ba G3
20449
02165
Giải tư G4
38498
37488
57475
39568
85141
13433
71271
Giải năm G5
5117
Giải sáu G6
6695
1257
4117
Giải bảy G7
657
Giải tám G8
93
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
09
17
17
33
41
43
49
57
57
65
68
71
75
88
93
95
98
Đầu Đuôi
01, 09 0
17, 17 1 01, 41, 71
33 3 33, 43, 93
41, 43, 49 4
57, 57 5 65, 75, 95
65, 68 6
71, 75 7 17, 17, 57, 57
88 8 68, 88, 98
93, 95, 98 9 09, 49

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kon Tum

  • Kết quả xổ số Kon Tum mở thưởng lúc 17h10 Chủ Nhật hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Kon Tum nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Kon Tum được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.