Rồng Bạch Kim

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (22-05)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
550576
Giải nhất G1
04623
Giải nhì G2
13999
Giải ba G3
90475
00503
Giải tư G4
87595
45180
14910
78979
60072
93000
55026
Giải năm G5
7719
Giải sáu G6
7917
8701
4825
Giải bảy G7
444
Giải tám G8
41
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
01
03
10
17
19
23
25
26
41
44
72
75
76
79
80
95
99
Đầu Đuôi
00, 01, 03 0 00, 10, 80
10, 17, 19 1 01, 41
23, 25, 26 2 72
41, 44 4 44
72, 75, 76, 79 7 17
80 8
95, 99 9 19, 79, 99

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 28/05/2022

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

77 16 lần
08 16 lần
46 16 lần
41 16 lần
11 16 lần
48 17 lần
38 17 lần
57 17 lần
47 17 lần
18 18 lần
71 19 lần
13 24 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

32 5 lần
70 5 lần
03 5 lần
81 5 lần
62 6 lần
96 6 lần
33 6 lần
40 6 lần
84 7 lần
83 7 lần
27 7 lần
61 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1062 14 lượt
1054 10 lượt
1060 12 lượt
1058 12 lượt
1066 11 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 91 lần
Đuôi 2 98 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 109 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 114 lần
Đuôi 7 118 lần
Đuôi 8 120 lần
Đuôi 9 126 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 90 lần
Đuôi 1 96 lần
Đuôi 2 98 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 106 lần
Đuôi 5 109 lần
Đuôi 6 109 lần
Đuôi 7 117 lần
Đuôi 8 120 lần
Đuôi 9 131 lần

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (15-05)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
030613
Giải nhất G1
77492
Giải nhì G2
33296
Giải ba G3
97458
55976
Giải tư G4
51384
93436
52147
20235
39963
57282
96661
Giải năm G5
8404
Giải sáu G6
9521
9938
2196
Giải bảy G7
099
Giải tám G8
71
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
13
21
35
36
38
47
58
61
63
71
76
82
84
92
96
96
99
Đầu Đuôi
04 0
13 1 21, 61, 71
21 2 82, 92
35, 36, 38 3 13, 63
47 4 04, 84
58 5 35
61, 63 6 36, 76, 96, 96
71, 76 7 47
82, 84 8 38, 58
92, 96, 96, 99 9 99

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (08-05)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
266873
Giải nhất G1
67845
Giải nhì G2
52295
Giải ba G3
45125
27697
Giải tư G4
30553
64359
21251
00287
15465
19250
94675
Giải năm G5
4363
Giải sáu G6
9281
0641
6200
Giải bảy G7
032
Giải tám G8
72
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
25
32
41
45
50
51
53
59
63
65
72
73
75
81
87
95
97
Đầu Đuôi
00 0 00, 50
25 2 32, 72
32 3 53, 63, 73
41, 45 4
50, 51, 53, 59 5 25, 45, 65, 75, 95
63, 65 6
72, 73, 75 7 87, 97
81, 87 8
95, 97 9 59

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (01-05)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
801944
Giải nhất G1
97109
Giải nhì G2
41115
Giải ba G3
03931
92293
Giải tư G4
95886
69450
59867
68197
67145
38652
26698
Giải năm G5
5711
Giải sáu G6
9796
5332
5602
Giải bảy G7
691
Giải tám G8
11
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
09
11
11
15
31
32
44
45
50
52
67
86
91
93
96
97
98
Đầu Đuôi
02, 09 0 50
11, 11, 15 1 11, 11, 31, 91
31, 32 3 93
44, 45 4 44
50, 52 5 15, 45
67 6 86, 96
86 8 98
91, 93, 96, 97, 98 9 09

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (24-04)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
572209
Giải nhất G1
80843
Giải nhì G2
08401
Giải ba G3
20449
02165
Giải tư G4
38498
37488
57475
39568
85141
13433
71271
Giải năm G5
5117
Giải sáu G6
6695
1257
4117
Giải bảy G7
657
Giải tám G8
93
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
09
17
17
33
41
43
49
57
57
65
68
71
75
88
93
95
98
Đầu Đuôi
01, 09 0
17, 17 1 01, 41, 71
33 3 33, 43, 93
41, 43, 49 4
57, 57 5 65, 75, 95
65, 68 6
71, 75 7 17, 17, 57, 57
88 8 68, 88, 98
93, 95, 98 9 09, 49

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (17-04)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
639568
Giải nhất G1
35299
Giải nhì G2
58735
Giải ba G3
80619
25556
Giải tư G4
18837
78061
79842
90259
31597
99637
47172
Giải năm G5
1787
Giải sáu G6
3036
9519
8010
Giải bảy G7
515
Giải tám G8
25
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
10
15
19
19
25
35
36
37
37
42
56
59
61
68
72
87
97
99
Đầu Đuôi
10, 15, 19, 19 1 61
25 2 42, 72
35, 36, 37, 37 3
42 4
56, 59 5 15, 25, 35
61, 68 6 36, 56
72 7 37, 37, 87, 97
87 8 68
97, 99 9 19, 19, 59, 99

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (10-04)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
196596
Giải nhất G1
96162
Giải nhì G2
76085
Giải ba G3
08230
38095
Giải tư G4
70749
62632
80938
92601
46328
33191
79431
Giải năm G5
8434
Giải sáu G6
6847
4085
2327
Giải bảy G7
198
Giải tám G8
90
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
27
28
30
31
32
34
38
47
49
62
85
85
90
91
95
96
98
Đầu Đuôi
01 0 30, 90
27, 28 2 32, 62
30, 31, 32, 34, 38 3
47, 49 4 34
62 6 96
85, 85 8 28, 38, 98
90, 91, 95, 96, 98 9 49

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (03-04)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
147273
Giải nhất G1
93570
Giải nhì G2
58212
Giải ba G3
12337
11489
Giải tư G4
79918
39117
44769
71287
08250
69814
85949
Giải năm G5
2292
Giải sáu G6
1643
8150
9587
Giải bảy G7
418
Giải tám G8
45
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
12
14
17
18
18
37
43
45
49
50
50
69
70
73
87
87
89
92
Đầu Đuôi
12, 14, 17, 18, 18 1
37 3 43, 73
43, 45, 49 4 14
50, 50 5 45
69 6
70, 73 7 17, 37, 87, 87
87, 87, 89 8 18, 18
92 9 49, 69, 89

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (27-03)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
475706
Giải nhất G1
45823
Giải nhì G2
65535
Giải ba G3
95224
31139
Giải tư G4
26917
63806
00308
29467
74157
30773
62547
Giải năm G5
5043
Giải sáu G6
0064
0072
7473
Giải bảy G7
690
Giải tám G8
98
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
06
08
17
23
24
35
39
43
47
57
64
67
72
73
73
90
98
Đầu Đuôi
06, 06, 08 0 90
17 1
23, 24 2 72
35, 39 3 23, 43, 73, 73
43, 47 4 24, 64
57 5 35
64, 67 6 06, 06
72, 73, 73 7 17, 47, 57, 67
90, 98 9 39

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (20-03)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
210204
Giải nhất G1
50865
Giải nhì G2
83520
Giải ba G3
26428
21712
Giải tư G4
41305
84775
27376
97001
06291
59531
43055
Giải năm G5
3510
Giải sáu G6
2909
9716
8803
Giải bảy G7
915
Giải tám G8
17
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
03
04
05
09
10
12
15
16
17
20
28
31
55
65
75
76
91
Đầu Đuôi
01, 03, 04, 05, 09 0 10, 20
10, 12, 15, 16, 17 1 01, 31, 91
20, 28 2 12
31 3 03
55 5 05, 15, 55, 65, 75
65 6 16, 76
75, 76 7 17
91 9 09

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kon Tum

  • Kết quả xổ số Kon Tum mở thưởng lúc 17h10 Chủ Nhật hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Kon Tum nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Kon Tum được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.