Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (10-10)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
258145
Giải nhất G1
59053
Giải nhì G2
42157
Giải ba G3
20812
08226
Giải tư G4
40726
97380
34149
53818
43090
95979
23366
Giải năm G5
8882
Giải sáu G6
4595
6796
0171
Giải bảy G7
737
Giải tám G8
13
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
12
13
18
26
26
37
45
49
53
57
66
71
79
80
82
90
95
96
Đầu Đuôi
12, 13, 18 1 71
26, 26 2 12, 82
37 3 13, 53
45, 49 4
53, 57 5 45, 95
66 6 26, 26, 66, 96
71, 79 7 37, 57
80, 82 8 18
90, 95, 96 9 49, 79

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 21/10/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

83 15 lần
34 15 lần
49 15 lần
07 15 lần
65 15 lần
13 16 lần
45 16 lần
19 17 lần
11 17 lần
42 19 lần
30 21 lần
84 21 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

02 3 lần
33 4 lần
53 5 lần
46 5 lần
88 5 lần
06 5 lần
24 6 lần
31 7 lần
54 7 lần
89 7 lần
80 7 lần
64 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1062 18 lượt
1054 12 lượt
1058 11 lượt
1066 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
46 2 lượt
83 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 90 lần
Đuôi 1 91 lần
Đuôi 2 99 lần
Đuôi 3 102 lần
Đuôi 4 109 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 113 lần
Đuôi 7 113 lần
Đuôi 8 122 lần
Đuôi 9 131 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 88 lần
Đuôi 1 106 lần
Đuôi 2 106 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 109 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 117 lần

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (03-10)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
762724
Giải nhất G1
05077
Giải nhì G2
37023
Giải ba G3
67925
82416
Giải tư G4
80353
97140
52532
15165
73780
21086
37295
Giải năm G5
6145
Giải sáu G6
1295
9848
1749
Giải bảy G7
641
Giải tám G8
39
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
16
23
24
25
32
39
40
41
45
48
49
53
65
77
80
86
95
95
Đầu Đuôi
16 1 41
23, 24, 25 2 32
32, 39 3 23, 53
40, 41, 45, 48, 49 4 24
53 5 25, 45, 65, 95, 95
65 6 16, 86
77 7 77
80, 86 8 48
95, 95 9 39, 49

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (26-09)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
504248
Giải nhất G1
57081
Giải nhì G2
72085
Giải ba G3
32472
03257
Giải tư G4
19780
25512
21042
01076
55124
06162
87597
Giải năm G5
5600
Giải sáu G6
9286
5235
9221
Giải bảy G7
736
Giải tám G8
06
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
06
12
21
24
35
36
42
48
57
62
72
76
80
81
85
86
97
Đầu Đuôi
00, 06 0 00, 80
12 1 21, 81
21, 24 2 12, 42, 62, 72
35, 36 3
42, 48 4 24
57 5 35, 85
62 6 06, 36, 76, 86
72, 76 7 57, 97
80, 81, 85, 86 8 48
97 9

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (19-09)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
806545
Giải nhất G1
12891
Giải nhì G2
80695
Giải ba G3
99746
07264
Giải tư G4
03687
47363
86319
65971
30660
19440
83011
Giải năm G5
1875
Giải sáu G6
7420
1168
5402
Giải bảy G7
085
Giải tám G8
13
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
11
13
19
20
40
45
46
60
63
64
68
71
75
85
87
91
95
Đầu Đuôi
02 0 20, 40, 60
11, 13, 19 1 11, 71, 91
20 2 02
40, 45, 46 4 64
60, 63, 64, 68 6 46
71, 75 7 87
85, 87 8 68
91, 95 9 19

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (12-09)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
517767
Giải nhất G1
37010
Giải nhì G2
73939
Giải ba G3
79418
26560
Giải tư G4
15427
89772
36696
19490
80742
39143
14608
Giải năm G5
8848
Giải sáu G6
8210
2232
4644
Giải bảy G7
987
Giải tám G8
23
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
08
10
10
18
23
27
32
39
42
43
44
48
60
67
72
87
90
96
Đầu Đuôi
08 0 10, 10, 60, 90
10, 10, 18 1
23, 27 2 32, 42, 72
32, 39 3 23, 43
42, 43, 44, 48 4 44
60, 67 6 96
72 7 27, 67, 87
87 8 08, 18, 48
90, 96 9 39

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (05-09)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
984304
Giải nhất G1
77043
Giải nhì G2
03355
Giải ba G3
18925
93642
Giải tư G4
24311
24975
56826
64831
17800
14340
36959
Giải năm G5
2136
Giải sáu G6
5193
7485
5950
Giải bảy G7
864
Giải tám G8
18
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
04
11
18
25
26
31
36
40
42
43
50
55
59
64
75
85
93
Đầu Đuôi
00, 04 0 00, 40, 50
11, 18 1 11, 31
25, 26 2 42
31, 36 3 43, 93
40, 42, 43 4 04, 64
50, 55, 59 5 25, 55, 75, 85
64 6 26, 36
75 7
85 8 18
93 9 59

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (29-08)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
580479
Giải nhất G1
24774
Giải nhì G2
18661
Giải ba G3
73738
37701
Giải tư G4
08834
62213
14876
80711
90143
57586
64435
Giải năm G5
7613
Giải sáu G6
0939
1139
2670
Giải bảy G7
577
Giải tám G8
26
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
11
13
13
26
34
35
38
39
39
43
61
70
74
76
77
79
86
Đầu Đuôi
01 0 70
11, 13, 13 1 01, 11, 61
26 2
34, 35, 38, 39, 39 3 13, 13, 43
43 4 34, 74
61 6 26, 76, 86
70, 74, 76, 77, 79 7 77
86 8 38

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (22-08)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
392479
Giải nhất G1
78403
Giải nhì G2
26400
Giải ba G3
52779
37964
Giải tư G4
80061
77356
84240
62209
13107
19161
00699
Giải năm G5
7522
Giải sáu G6
4120
2054
2021
Giải bảy G7
533
Giải tám G8
52
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
03
07
09
20
21
22
33
40
52
54
56
61
61
64
79
79
99
Đầu Đuôi
00, 03, 07, 09 0 00, 20, 40
20, 21, 22 2 22, 52
33 3 03, 33
40 4 54, 64
52, 54, 56 5
61, 61, 64 6 56
79, 79 7 07
99 9 09, 79, 79, 99

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (15-08)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
813985
Giải nhất G1
99135
Giải nhì G2
26734
Giải ba G3
19482
65086
Giải tư G4
19862
06824
29427
20914
71148
90281
31160
Giải năm G5
0337
Giải sáu G6
7778
2610
2977
Giải bảy G7
054
Giải tám G8
24
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
10
14
24
24
27
34
35
37
48
54
60
62
77
78
81
82
85
86
Đầu Đuôi
10, 14 1 81
24, 24, 27 2 62, 82
34, 35, 37 3
48 4 14, 24, 24, 34, 54
54 5 35, 85
60, 62 6 86
77, 78 7 27, 37, 77
81, 82, 85, 86 8 48, 78

Kon Tum - Kết Quả Xổ Số  Kon Tum (25-07)

KQXS Hôm nay       Kon Tum       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
864406
Giải nhất G1
65019
Giải nhì G2
75842
Giải ba G3
97498
56968
Giải tư G4
83714
99092
26197
47027
48828
90579
52757
Giải năm G5
0022
Giải sáu G6
7955
4130
0162
Giải bảy G7
397
Giải tám G8
32
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
14
19
22
27
28
30
32
42
55
57
62
68
79
92
97
97
98
Đầu Đuôi
06 0 30
14, 19 1
22, 27, 28 2 22, 32, 42, 62, 92
30, 32 3
42 4 14
55, 57 5 55
62, 68 6 06
79 7 27, 57, 97, 97
92, 97, 97, 98 9 19, 79

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kon Tum

  • Kết quả xổ số Kon Tum mở thưởng lúc 17h10 Chủ Nhật hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Kon Tum nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Kon Tum được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.