Thống Kê Nhanh Theo Ngày xổ sốmiền Bắc từ

Tất Cả Thứ BaTrong Vòng 80Tuần Trước


27 Bộ Số Xuất Hiện Nhiều Nhất

06( 30lần); 98( 29lần); 11( 28lần); 33( 28lần); 26( 27lần); 36( 27lần); 57( 27lần); 81( 27lần); 92( 27lần); 07( 26lần); 41( 26lần); 49( 26lần); 97( 26lần); 16( 25lần); 29( 25lần); 42( 25lần); 67( 25lần); 71( 25lần); 79( 25lần); 93( 25lần); 43( 24lần); 45( 24lần); 64( 24lần); 68( 24lần); 87( 24lần); 90( 24lần); 17( 23lần)


10 Bộ Số Xuất Hiện Ít Nhất

60( 10lần); 70( 12lần); 77( 13lần); 89( 13lần); 86( 14lần); 08( 15lần); 13( 15lần); 15( 15lần); 27( 15lần); 46( 15lần)

GHI CHÚ

Theo Ngày