Soi Cầu Hai Nháy miền Bắc

2 ngày trước 01-06-2023

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Kết quả cụ thể hàng ngày

Chi tiết Cầu Hai nháy TRUYỀN THỐNG biên độ 2ngày trước 05-01-2021.

Kết quả Thứ Hai ngày 04-01-2021
Đặc biệt ĐB
4 2 98 8
Giải nhất G1
92 7 95
Giải nhì G2
19046
7958 0
Giải ba G3
87 5 26
9297 9
1 1171
46 8 7 5
9 65 95
7 361 4
Giải tư G4
74 3 4
08 09
5 921
55 0 9
Giải năm G5
151 2
3 71 6
3 81 4
414 3
8088
9 8 51
Giải sáu G6
8 80
7 97
927
Giải bảy G7
39
14
63
7 1

Loto: Đặc biệt - 88, 95, 46, 80, 26, 79, 71, 75, 95, 14, 34, 09, 21, 09, 12, 16, 14, 43, 88, 51, 80, 97, 27, 39, 14, 63, 71

Kết quả Chủ Nhật ngày 03-01-2021
Đặc biệt ĐB
4 3 13 2
Giải nhất G1
27 1 10
Giải nhì G2
95760
9075 2
Giải ba G3
95 7 06
8805 4
5 1171
53 0 4 1
7 84 24
1 886 8
Giải tư G4
96 1 8
95 87
0 840
03 7 2
Giải năm G5
485 2
3 72 8
0 06 0
451 4
8855
5 7 04
Giải sáu G6
5 97
4 93
131
Giải bảy G7
16
59
91
2 5

Loto: Đặc biệt - 32, 10, 60, 52, 06, 54, 71, 41, 24, 68, 18, 87, 40, 72, 52, 28, 60, 14, 55, 04, 97, 93, 31, 16, 59, 91, 25

Kết quả Thứ Bảy ngày 02-01-2021
Đặc biệt ĐB
2 0 68 1
Giải nhất G1
89 4 27
Giải nhì G2
32886
7491 0
Giải ba G3
46 1 06
7893 6
8 1595
03 2 0 4
8 29 19
1 473 2
Giải tư G4
65 0 2
76 13
7 283
58 5 5
Giải năm G5
385 5
0 49 6
1 43 0
445 1
4778
9 0 23
Giải sáu G6
5 67
0 57
083
Giải bảy G7
68
19
29
1 2

Loto: Đặc biệt - 81, 27, 86, 10, 06, 36, 95, 04, 19, 32, 02, 13, 83, 55, 55, 96, 30, 51, 78, 23, 67, 57, 83, 68, 19, 29, 12

GHI CHÚ

Soi Cầu Hai Nháy