Hậu Giang - Kết Quả Xổ Số  Hậu Giang (03-07)

KQXS Hôm nay       Hậu Giang       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
951718
Giải nhất G1
96292
Giải nhì G2
63455
Giải ba G3
87555
92773
Giải tư G4
55829
24597
09473
19108
61566
75621
54609
Giải năm G5
7925
Giải sáu G6
7285
1498
0211
Giải bảy G7
402
Giải tám G8
22
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
08
09
11
18
21
22
25
29
55
55
66
73
73
85
92
97
98
Đầu Đuôi
02, 08, 09 0
11, 18 1 11, 21
21, 22, 25, 29 2 02, 22, 92
55, 55 5 25, 55, 55, 85
66 6 66
73, 73 7 97
85 8 08, 18, 98
92, 97, 98 9 09, 29

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 22/09/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

36 15 lần
78 15 lần
27 15 lần
41 16 lần
65 16 lần
83 18 lần
11 18 lần
86 19 lần
45 19 lần
19 19 lần
70 20 lần
84 21 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

33 3 lần
16 4 lần
52 5 lần
44 5 lần
21 6 lần
77 6 lần
15 6 lần
53 6 lần
48 6 lần
03 6 lần
64 7 lần
20 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1056 14 lượt
1060 10 lượt
1054 11 lượt
1062 15 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 100 lần
Đuôi 2 100 lần
Đuôi 3 103 lần
Đuôi 4 104 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 111 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 120 lần
Đuôi 9 121 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 95 lần
Đuôi 1 99 lần
Đuôi 2 105 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 107 lần
Đuôi 5 107 lần
Đuôi 6 108 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 116 lần
Đuôi 9 125 lần

Hậu Giang - Kết Quả Xổ Số  Hậu Giang (26-06)

KQXS Hôm nay       Hậu Giang       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
475269
Giải nhất G1
25760
Giải nhì G2
42283
Giải ba G3
13683
02531
Giải tư G4
49252
44248
01857
29125
98973
83322
44213
Giải năm G5
0327
Giải sáu G6
0584
5271
1475
Giải bảy G7
431
Giải tám G8
37
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
13
22
25
27
31
31
37
48
52
57
60
69
71
73
75
83
83
84
Đầu Đuôi
13 1 31, 31, 71
22, 25, 27 2 22, 52
31, 31, 37 3 13, 73, 83, 83
48 4 84
52, 57 5 25, 75
60, 69 6
71, 73, 75 7 27, 37, 57
83, 83, 84 8 48

Hậu Giang - Kết Quả Xổ Số  Hậu Giang (19-06)

KQXS Hôm nay       Hậu Giang       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
355910
Giải nhất G1
56267
Giải nhì G2
44403
Giải ba G3
90769
31689
Giải tư G4
32353
75148
03655
26333
84680
26516
18401
Giải năm G5
8115
Giải sáu G6
5415
0924
6454
Giải bảy G7
320
Giải tám G8
04
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
03
04
10
15
15
16
20
24
33
48
53
54
55
67
69
80
89
Đầu Đuôi
01, 03, 04 0 10, 20, 80
10, 15, 15, 16 1 01
20, 24 2
33 3 03, 33, 53
48 4 04, 24, 54
53, 54, 55 5 15, 15, 55
67, 69 6 16
80, 89 8 48

Hậu Giang - Kết Quả Xổ Số  Hậu Giang (12-06)

KQXS Hôm nay       Hậu Giang       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
514345
Giải nhất G1
42260
Giải nhì G2
92617
Giải ba G3
16547
95531
Giải tư G4
55219
74799
77471
16108
26593
70923
13267
Giải năm G5
8069
Giải sáu G6
2708
0139
5874
Giải bảy G7
663
Giải tám G8
37
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
08
08
17
19
23
31
37
39
45
47
60
63
67
69
71
74
93
99
Đầu Đuôi
08, 08 0 60
17, 19 1 31, 71
23 2
31, 37, 39 3 23, 63, 93
45, 47 4 74
60, 63, 67, 69 6
71, 74 7 17, 37, 47, 67
93, 99 9 19, 39, 69, 99

Hậu Giang - Kết Quả Xổ Số  Hậu Giang (05-06)

KQXS Hôm nay       Hậu Giang       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
482668
Giải nhất G1
80513
Giải nhì G2
53760
Giải ba G3
49414
65150
Giải tư G4
72892
83639
10950
73141
00557
66384
91369
Giải năm G5
6851
Giải sáu G6
1158
8608
2427
Giải bảy G7
411
Giải tám G8
35
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
08
11
13
14
27
35
39
41
50
50
51
57
58
60
68
69
84
92
Đầu Đuôi
08 0 50, 50, 60
11, 13, 14 1 11, 41, 51
27 2 92
35, 39 3 13
41 4 14, 84
50, 50, 51, 57, 58 5 35
60, 68, 69 6
84 8 08, 58, 68
92 9 39, 69

Hậu Giang - Kết Quả Xổ Số  Hậu Giang (29-05)

KQXS Hôm nay       Hậu Giang       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
127077
Giải nhất G1
38027
Giải nhì G2
62505
Giải ba G3
99265
37863
Giải tư G4
29785
13609
52392
31092
83924
27989
29110
Giải năm G5
8642
Giải sáu G6
3912
4261
6618
Giải bảy G7
949
Giải tám G8
75
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
09
10
12
18
24
27
42
49
61
63
65
75
77
85
89
92
92
Đầu Đuôi
05, 09 0 10
10, 12, 18 1 61
24, 27 2 12, 42, 92, 92
42, 49 4 24
61, 63, 65 6
75, 77 7 27, 77
85, 89 8 18
92, 92 9 09, 49, 89

Hậu Giang - Kết Quả Xổ Số  Hậu Giang (22-05)

KQXS Hôm nay       Hậu Giang       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
034070
Giải nhất G1
54733
Giải nhì G2
58535
Giải ba G3
80985
01232
Giải tư G4
69885
55578
13393
23146
56033
97963
53863
Giải năm G5
5983
Giải sáu G6
6172
0725
7338
Giải bảy G7
441
Giải tám G8
03
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
25
32
33
33
35
38
41
46
63
63
70
72
78
83
85
85
93
Đầu Đuôi
03 0 70
25 2 32, 72
32, 33, 33, 35, 38 3 03, 33, 33, 63, 63, 83, 93
41, 46 4
63, 63 6 46
70, 72, 78 7
83, 85, 85 8 38, 78
93 9

Hậu Giang - Kết Quả Xổ Số  Hậu Giang (15-05)

KQXS Hôm nay       Hậu Giang       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
259699
Giải nhất G1
95513
Giải nhì G2
51850
Giải ba G3
94054
10085
Giải tư G4
37549
59120
40782
09277
12532
88479
27669
Giải năm G5
1507
Giải sáu G6
2493
9019
0173
Giải bảy G7
117
Giải tám G8
10
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
07
10
13
17
19
20
32
49
50
54
69
73
77
79
82
85
93
99
Đầu Đuôi
07 0 10, 20, 50
10, 13, 17, 19 1
20 2 32, 82
32 3 13, 73, 93
49 4 54
50, 54 5 85
69 6
73, 77, 79 7 07, 17, 77
82, 85 8
93, 99 9 19, 49, 69, 79, 99

Hậu Giang - Kết Quả Xổ Số  Hậu Giang (08-05)

KQXS Hôm nay       Hậu Giang       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
169022
Giải nhất G1
70258
Giải nhì G2
79016
Giải ba G3
18737
22859
Giải tư G4
00654
03252
49204
58050
92035
74398
00806
Giải năm G5
1225
Giải sáu G6
8270
6806
9225
Giải bảy G7
632
Giải tám G8
64
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
06
06
16
22
25
25
32
35
37
50
52
54
58
59
64
70
98
Đầu Đuôi
04, 06, 06 0 50, 70
16 1
22, 25, 25 2 22, 32, 52
32, 35, 37 3
50, 52, 54, 58, 59 5 25, 25, 35
64 6 06, 06, 16
70 7 37
98 9 59

Hậu Giang - Kết Quả Xổ Số  Hậu Giang (01-05)

KQXS Hôm nay       Hậu Giang       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
930599
Giải nhất G1
60857
Giải nhì G2
17767
Giải ba G3
56173
14913
Giải tư G4
68821
95134
78991
35057
44258
43247
25303
Giải năm G5
4838
Giải sáu G6
5244
8130
1104
Giải bảy G7
647
Giải tám G8
96
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
04
13
21
30
34
38
44
47
47
57
57
58
67
73
91
96
99
Đầu Đuôi
03, 04 0 30
13 1 21, 91
21 2
30, 34, 38 3 03, 13, 73
44, 47, 47 4 04, 34, 44
57, 57, 58 5
67 6 96
73 7 47, 47, 57, 57, 67
91, 96, 99 9 99

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

  • Kết quả xổ số Hậu Giang mở thưởng lúc 16h10 Thứ 7 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Hậu Giang nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Hậu Giang được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.