Rồng Bạch Kim

Hậu Giang - Kết Quả Xổ Số  Hậu Giang (02-07)

KQXS Hôm nay       Hậu Giang       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
077193
Giải nhất G1
84061
Giải nhì G2
61725
Giải ba G3
32279
82455
Giải tư G4
70214
25641
98420
80006
35780
73083
48518
Giải năm G5
0632
Giải sáu G6
2539
4499
9679
Giải bảy G7
303
Giải tám G8
08
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
06
08
14
18
20
25
32
39
41
55
61
79
79
80
83
93
99
Đầu Đuôi
03, 06, 08 0 20, 80
14, 18 1 41, 61
20, 25 2 32
32, 39 3 03, 83, 93
41 4 14
55 5 25, 55
61 6 06
79, 79 7
80, 83 8 08, 18
93, 99 9 39, 79, 79, 99

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 18/07/2024

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

53 16 lần
38 16 lần
32 16 lần
13 17 lần
59 17 lần
64 17 lần
40 18 lần
85 18 lần
19 18 lần
12 18 lần
92 19 lần
77 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

14 5 lần
81 5 lần
82 5 lần
21 5 lần
83 5 lần
15 6 lần
79 6 lần
71 6 lần
06 6 lần
86 6 lần
20 6 lần
34 6 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 12 lượt
1064 11 lượt
1056 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
85 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 110 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 115 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 118 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 123 lần

Hậu Giang - Kết Quả Xổ Số  Hậu Giang (25-06)

KQXS Hôm nay       Hậu Giang       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
854130
Giải nhất G1
43728
Giải nhì G2
01321
Giải ba G3
19442
56383
Giải tư G4
38708
67502
82677
47096
27884
71702
67195
Giải năm G5
2442
Giải sáu G6
7535
8063
3491
Giải bảy G7
130
Giải tám G8
01
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
02
08
21
28
30
30
35
42
42
63
77
83
84
91
95
96
Đầu Đuôi
01, 02, 02, 08 0 30, 30
21, 28 2 02, 02, 42, 42
30, 30, 35 3 63, 83
42, 42 4 84
63 6 96
77 7 77
83, 84 8 08, 28
91, 95, 96 9

Hậu Giang - Kết Quả Xổ Số  Hậu Giang (18-06)

KQXS Hôm nay       Hậu Giang       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
343594
Giải nhất G1
10793
Giải nhì G2
44919
Giải ba G3
10363
00162
Giải tư G4
68377
33805
18085
79315
05948
92549
68621
Giải năm G5
6897
Giải sáu G6
0396
3621
9798
Giải bảy G7
360
Giải tám G8
04
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
05
15
19
21
21
48
49
60
62
63
77
85
93
94
96
97
98
Đầu Đuôi
04, 05 0 60
15, 19 1 21, 21
21, 21 2 62
48, 49 4 04, 94
60, 62, 63 6 96
77 7 77, 97
85 8 48, 98
93, 94, 96, 97, 98 9 19, 49

Hậu Giang - Kết Quả Xổ Số  Hậu Giang (11-06)

KQXS Hôm nay       Hậu Giang       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
479752
Giải nhất G1
44496
Giải nhì G2
43668
Giải ba G3
86932
85891
Giải tư G4
46519
41494
48913
44639
79358
26821
63690
Giải năm G5
3820
Giải sáu G6
1951
0101
5315
Giải bảy G7
064
Giải tám G8
72
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
13
15
19
20
21
32
39
51
52
58
64
68
72
90
91
94
96
Đầu Đuôi
01 0 20, 90
13, 15, 19 1 01, 21, 51, 91
20, 21 2 32, 52, 72
32, 39 3 13
51, 52, 58 5 15
64, 68 6 96
72 7
90, 91, 94, 96 9 19, 39

Hậu Giang - Kết Quả Xổ Số  Hậu Giang (04-06)

KQXS Hôm nay       Hậu Giang       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
894328
Giải nhất G1
68249
Giải nhì G2
73616
Giải ba G3
32826
40267
Giải tư G4
43262
28914
64995
17829
30101
12912
60251
Giải năm G5
7315
Giải sáu G6
3379
8327
1356
Giải bảy G7
706
Giải tám G8
01
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
01
06
12
14
15
16
26
27
28
29
49
51
56
62
67
79
95
Đầu Đuôi
01, 01, 06 0
12, 14, 15, 16 1 01, 01, 51
26, 27, 28, 29 2 12, 62
49 4 14
51, 56 5 15, 95
62, 67 6 06, 16, 26, 56
79 7 27, 67
95 9 29, 49, 79

Hậu Giang - Kết Quả Xổ Số  Hậu Giang (28-05)

KQXS Hôm nay       Hậu Giang       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
434925
Giải nhất G1
86417
Giải nhì G2
26783
Giải ba G3
72963
74291
Giải tư G4
68681
94965
37965
74701
93859
84702
61723
Giải năm G5
5979
Giải sáu G6
0991
9645
4052
Giải bảy G7
534
Giải tám G8
62
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
17
23
25
34
45
52
59
62
63
65
65
79
81
83
91
91
Đầu Đuôi
01, 02 0
17 1 01, 81, 91, 91
23, 25 2 02, 52, 62
34 3 23, 63, 83
45 4 34
52, 59 5 25, 45, 65, 65
62, 63, 65, 65 6
79 7 17
81, 83 8
91, 91 9 59, 79

Hậu Giang - Kết Quả Xổ Số  Hậu Giang (21-05)

KQXS Hôm nay       Hậu Giang       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
048784
Giải nhất G1
15253
Giải nhì G2
43627
Giải ba G3
91352
87756
Giải tư G4
89957
88480
13160
31888
63980
55353
54587
Giải năm G5
6348
Giải sáu G6
3273
6210
2088
Giải bảy G7
550
Giải tám G8
25
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
10
25
27
48
50
52
53
53
56
57
60
73
80
80
84
87
88
88
Đầu Đuôi
10 1
25, 27 2 52
48 4 84
50, 52, 53, 53, 56, 57 5 25
60 6 56
73 7 27, 57, 87
80, 80, 84, 87, 88, 88 8 48, 88, 88

Hậu Giang - Kết Quả Xổ Số  Hậu Giang (14-05)

KQXS Hôm nay       Hậu Giang       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
025549
Giải nhất G1
55344
Giải nhì G2
74038
Giải ba G3
65261
46747
Giải tư G4
02350
32857
44192
68789
58650
54282
88891
Giải năm G5
4568
Giải sáu G6
0305
9532
2559
Giải bảy G7
753
Giải tám G8
38
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
32
38
38
44
47
49
50
50
53
57
59
61
68
82
89
91
92
Đầu Đuôi
05 0 50, 50
32, 38, 38 3 53
44, 47, 49 4 44
50, 50, 53, 57, 59 5 05
61, 68 6
82, 89 8 38, 38, 68
91, 92 9 49, 59, 89

Hậu Giang - Kết Quả Xổ Số  Hậu Giang (07-05)

KQXS Hôm nay       Hậu Giang       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
011646
Giải nhất G1
21602
Giải nhì G2
77802
Giải ba G3
52102
03279
Giải tư G4
04213
50420
70530
23126
63463
45640
75519
Giải năm G5
0876
Giải sáu G6
2977
1851
6194
Giải bảy G7
743
Giải tám G8
67
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
02
02
13
19
20
26
30
40
43
46
51
63
67
76
77
79
94
Đầu Đuôi
02, 02, 02 0 20, 30, 40
13, 19 1 51
20, 26 2 02, 02, 02
30 3 13, 43, 63
40, 43, 46 4 94
51 5
63, 67 6 26, 46, 76
76, 77, 79 7 67, 77
94 9 19, 79

Hậu Giang - Kết Quả Xổ Số  Hậu Giang (30-04)

KQXS Hôm nay       Hậu Giang       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
755883
Giải nhất G1
50957
Giải nhì G2
36684
Giải ba G3
24021
24302
Giải tư G4
98845
95106
11858
11005
03002
49301
35768
Giải năm G5
4523
Giải sáu G6
8731
2375
9261
Giải bảy G7
086
Giải tám G8
17
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
02
05
06
17
21
23
31
45
57
58
61
68
75
83
84
86
Đầu Đuôi
01, 02, 02, 05, 06 0
17 1 01, 21, 31, 61
21, 23 2 02, 02
31 3 23, 83
45 4 84
57, 58 5 05, 45, 75
61, 68 6 06, 86
75 7 17, 57
83, 84, 86 8 58, 68

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

  • Kết quả xổ số Hậu Giang mở thưởng lúc 16h10 Thứ 7 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Hậu Giang nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Hậu Giang được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.