XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
10326
Giải nhất G1
11116
Giải nhì G2
23458
10215
Giải ba G3
48644
96909
32894
73537
43671
81008
Giải tư G4
7112
6533
1692
0017
Giải năm G5
3137
8084
0306
9276
8785
5336
Giải sáu G6
852
172
490
Giải bảy G7
91
50
79
69
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
50098
Giải nhất G1
30020
Giải nhì G2
20039
76223
Giải ba G3
68422
43399
86661
43971
99246
58646
Giải tư G4
5931
8268
4184
1842
Giải năm G5
0266
0113
0828
2315
2425
3575
Giải sáu G6
255
139
152
Giải bảy G7
62
82
42
31
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
52371
Giải nhất G1
21944
Giải nhì G2
45782
12508
Giải ba G3
65935
63625
38577
86296
19864
47787
Giải tư G4
1667
2686
0829
5077
Giải năm G5
9403
9753
8698
5855
5174
7897
Giải sáu G6
463
186
684
Giải bảy G7
92
96
02
07
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
40891
Giải nhất G1
05339
Giải nhì G2
20921
37824
Giải ba G3
15188
32390
37996
76984
77330
19767
Giải tư G4
4331
8163
3103
4608
Giải năm G5
2180
9377
9315
0460
3133
1714
Giải sáu G6
887
164
354
Giải bảy G7
36
12
76
78
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
82380
Giải nhất G1
30971
Giải nhì G2
01356
85942
Giải ba G3
16180
06396
61456
95973
05699
72114
Giải tư G4
8352
8556
2395
5143
Giải năm G5
4652
5305
3009
0694
5573
6234
Giải sáu G6
508
259
535
Giải bảy G7
03
98
25
19
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
77196
Giải nhất G1
11985
Giải nhì G2
46835
63116
Giải ba G3
72908
80575
20455
08599
26875
04148
Giải tư G4
2663
9444
7017
7483
Giải năm G5
3469
5539
9297
1063
5802
7411
Giải sáu G6
400
645
796
Giải bảy G7
92
22
19
60
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
46724
Giải nhất G1
86038
Giải nhì G2
35744
09196
Giải ba G3
74278
08901
73475
16038
15447
22443
Giải tư G4
4335
5732
9424
2448
Giải năm G5
5772
4566
6602
3203
1197
7966
Giải sáu G6
185
040
599
Giải bảy G7
29
84
34
30
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
23166
Giải nhất G1
99810
Giải nhì G2
58379
51310
Giải ba G3
99703
52920
72793
57274
76566
06796
Giải tư G4
4363
0100
3727
1470
Giải năm G5
5810
1646
9131
9523
2877
9488
Giải sáu G6
933
649
246
Giải bảy G7
13
71
97
14
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
47188
Giải nhất G1
12875
Giải nhì G2
35732
07382
Giải ba G3
38204
07846
28790
83633
68952
10537
Giải tư G4
3256
5353
3402
1106
Giải năm G5
5099
0096
3836
4963
0281
9784
Giải sáu G6
388
936
431
Giải bảy G7
93
11
68
18
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
23036
Giải nhất G1
59156
Giải nhì G2
31102
27668
Giải ba G3
76971
87417
61450
34172
55399
47582
Giải tư G4
2381
2922
5300
1681
Giải năm G5
4918
4680
7142
2437
9252
9138
Giải sáu G6
862
922
178
Giải bảy G7
45
55
81
73
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
47133
Giải nhất G1
69077
Giải nhì G2
17246
42789
Giải ba G3
79843
84979
28433
03532
25829
48887
Giải tư G4
3482
5939
7890
9376
Giải năm G5
5418
7532
1339
9437
2227
4746
Giải sáu G6
623
301
390
Giải bảy G7
69
42
11
01
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
32872
Giải nhất G1
95067
Giải nhì G2
80303
82293
Giải ba G3
80388
37573
24229
68911
52203
77221
Giải tư G4
0612
8207
1644
1744
Giải năm G5
5925
3344
9075
3042
2480
3368
Giải sáu G6
156
903
030
Giải bảy G7
64
08
83
02
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
05779
Giải nhất G1
35146
Giải nhì G2
93053
30465
Giải ba G3
22130
43749
21938
20267
06235
01548
Giải tư G4
3748
1336
5786
0202
Giải năm G5
3747
0770
4742
3844
5947
2346
Giải sáu G6
418
044
997
Giải bảy G7
90
99
10
19
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
37782
Giải nhất G1
48924
Giải nhì G2
26508
44631
Giải ba G3
68909
77885
60120
46842
80914
10827
Giải tư G4
8176
6272
9056
3619
Giải năm G5
8195
5720
3711
7262
0310
5439
Giải sáu G6
215
514
560
Giải bảy G7
96
87
94
66
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
70957
Giải nhất G1
26316
Giải nhì G2
73336
81348
Giải ba G3
44909
55616
08396
92752
33016
14032
Giải tư G4
4193
6135
6204
3211
Giải năm G5
2002
4677
1670
5561
7223
4287
Giải sáu G6
754
082
387
Giải bảy G7
05
80
23
03
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
98653
Giải nhất G1
24424
Giải nhì G2
56841
11681
Giải ba G3
36864
53943
62307
15090
70222
18910
Giải tư G4
1191
1197
7296
2055
Giải năm G5
7040
1131
5939
2734
3864
9231
Giải sáu G6
850
146
265
Giải bảy G7
31
29
47
91
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
41507
Giải nhất G1
80075
Giải nhì G2
80201
95854
Giải ba G3
60990
28697
91135
55625
67048
09864
Giải tư G4
0394
1645
7130
5013
Giải năm G5
8293
6693
0406
8418
9161
7456
Giải sáu G6
836
794
989
Giải bảy G7
95
89
75
63
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
48323
Giải nhất G1
48804
Giải nhì G2
20449
04646
Giải ba G3
32583
19099
64281
02204
76324
93948
Giải tư G4
6143
3233
1442
1872
Giải năm G5
7527
1407
6799
3770
3188
7865
Giải sáu G6
543
721
557
Giải bảy G7
37
53
44
73
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
38294
Giải nhất G1
91851
Giải nhì G2
93404
79438
Giải ba G3
49821
18755
18535
76955
38763
07385
Giải tư G4
9056
2994
5320
7541
Giải năm G5
6677
8540
7807
6901
5169
3598
Giải sáu G6
285
607
442
Giải bảy G7
83
62
33
49
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
53594
Giải nhất G1
70702
Giải nhì G2
37185
39408
Giải ba G3
21360
15291
34684
57317
72805
12733
Giải tư G4
2932
1210
6765
0134
Giải năm G5
7038
1008
5935
1279
4745
7615
Giải sáu G6
569
791
796
Giải bảy G7
23
75
95
62
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
70060
Giải nhất G1
95585
Giải nhì G2
92821
77303
Giải ba G3
40505
05757
67062
83003
23669
96779
Giải tư G4
6381
6278
1109
5474
Giải năm G5
4077
6771
1518
4149
6429
0797
Giải sáu G6
821
264
455
Giải bảy G7
75
05
97
99
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
10346
Giải nhất G1
27144
Giải nhì G2
79821
18474
Giải ba G3
30372
95654
08025
88771
22233
11382
Giải tư G4
7376
9846
3527
8076
Giải năm G5
9099
2630
1273
4972
0572
4887
Giải sáu G6
598
759
402
Giải bảy G7
28
50
94
07
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
61289
Giải nhất G1
80667
Giải nhì G2
16285
56890
Giải ba G3
08104
49259
89398
82918
91712
33304
Giải tư G4
1908
3535
5630
6083
Giải năm G5
1022
5367
8306
8982
3342
3921
Giải sáu G6
619
144
621
Giải bảy G7
57
27
74
49
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
46868
Giải nhất G1
81459
Giải nhì G2
85271
29895
Giải ba G3
56578
04869
71780
10854
81622
21062
Giải tư G4
8163
1821
4292
6704
Giải năm G5
1483
6626
7142
4051
4419
1349
Giải sáu G6
364
851
623
Giải bảy G7
08
10
28
56
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
91701
Giải nhất G1
09512
Giải nhì G2
85942
28239
Giải ba G3
56781
06647
92539
37595
40790
68568
Giải tư G4
3297
6170
7115
2218
Giải năm G5
9545
8228
6424
2928
3552
5104
Giải sáu G6
457
368
616
Giải bảy G7
84
89
26
88
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
96477
Giải nhất G1
73016
Giải nhì G2
78167
01062
Giải ba G3
00824
98311
53733
43981
63171
45547
Giải tư G4
1346
6039
0669
1452
Giải năm G5
2018
3049
5037
9139
6618
9276
Giải sáu G6
416
994
429
Giải bảy G7
31
43
84
17
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
02942
Giải nhất G1
17645
Giải nhì G2
48959
47704
Giải ba G3
24688
47185
88647
69454
28941
40783
Giải tư G4
0367
9434
2504
9866
Giải năm G5
7440
0045
1689
4648
0752
4737
Giải sáu G6
518
345
844
Giải bảy G7
48
69
44
49
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
87781
Giải nhất G1
34762
Giải nhì G2
39787
40120
Giải ba G3
43891
47180
95886
55595
31201
07153
Giải tư G4
2028
4290
1375
0122
Giải năm G5
4740
4378
8916
7932
8040
4780
Giải sáu G6
228
217
086
Giải bảy G7
99
88
36
59
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
01275
Giải nhất G1
82781
Giải nhì G2
88530
04432
Giải ba G3
74207
28970
82278
27213
46110
47746
Giải tư G4
4819
8861
0131
7830
Giải năm G5
4185
1250
7234
3695
1131
1363
Giải sáu G6
796
180
919
Giải bảy G7
58
81
43
93
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
82308
Giải nhất G1
05022
Giải nhì G2
07709
91611
Giải ba G3
02582
94672
66471
36896
65762
38872
Giải tư G4
8402
2260
6563
9308
Giải năm G5
0894
6439
5869
3369
0132
6163
Giải sáu G6
172
415
512
Giải bảy G7
05
50
61
67
Chỉ hiển thị:

VỀ XSMB 30 NGÀY LIÊN TIẾP

XSMB 30 ngày hay KQXSMB 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Miền Bắc của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Bắc

Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng