XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
64218
Giải nhất G1
83454
Giải nhì G2
31313
38671
Giải ba G3
29917
25742
92751
69235
89354
18149
Giải tư G4
3490
7166
1748
5327
Giải năm G5
8125
0201
3864
7447
0449
8020
Giải sáu G6
432
412
974
Giải bảy G7
88
42
48
34
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
04019
Giải nhất G1
12662
Giải nhì G2
35528
91597
Giải ba G3
20875
24309
36818
14668
42438
64087
Giải tư G4
1848
0051
9922
4854
Giải năm G5
3411
4139
3577
1873
5344
3814
Giải sáu G6
067
225
133
Giải bảy G7
44
94
71
55
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
49522
Giải nhất G1
34123
Giải nhì G2
78632
64623
Giải ba G3
56223
06547
09009
89576
92818
86214
Giải tư G4
2021
5690
8849
0711
Giải năm G5
2113
8065
6311
6205
2776
7435
Giải sáu G6
397
539
413
Giải bảy G7
20
26
38
31
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
05618
Giải nhất G1
73209
Giải nhì G2
47494
05368
Giải ba G3
46758
46707
32222
24995
44326
85162
Giải tư G4
3826
2625
5000
9607
Giải năm G5
2166
6490
7920
4986
4950
0247
Giải sáu G6
364
768
934
Giải bảy G7
81
97
48
88
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
72142
Giải nhất G1
06050
Giải nhì G2
72755
40465
Giải ba G3
17432
24701
69352
39304
87384
75624
Giải tư G4
2222
8289
8745
8322
Giải năm G5
0230
2198
9920
6691
5184
3114
Giải sáu G6
758
499
915
Giải bảy G7
55
95
26
07
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
06085
Giải nhất G1
88649
Giải nhì G2
10842
18830
Giải ba G3
01269
23827
76813
31338
07958
49024
Giải tư G4
4671
1897
4473
0285
Giải năm G5
2069
7935
5161
9047
0316
3202
Giải sáu G6
246
585
284
Giải bảy G7
48
34
93
42
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
31156
Giải nhất G1
70905
Giải nhì G2
52422
68986
Giải ba G3
95981
27557
61315
00056
79187
64291
Giải tư G4
4207
4639
7518
3207
Giải năm G5
6514
8442
4642
1514
5220
7211
Giải sáu G6
341
184
364
Giải bảy G7
33
92
39
01
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
43550
Giải nhất G1
92887
Giải nhì G2
67470
39215
Giải ba G3
44145
80556
86154
12485
18411
88022
Giải tư G4
6762
6312
7923
3586
Giải năm G5
2326
9918
6784
1435
2489
9817
Giải sáu G6
459
190
679
Giải bảy G7
17
49
68
11
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
97469
Giải nhất G1
47719
Giải nhì G2
46341
12091
Giải ba G3
19146
27071
58427
08765
05682
77078
Giải tư G4
7871
5078
9551
6745
Giải năm G5
0771
0072
9575
0039
0263
2308
Giải sáu G6
909
258
300
Giải bảy G7
59
61
16
51
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
82245
Giải nhất G1
66283
Giải nhì G2
69636
77240
Giải ba G3
52616
64268
27166
71829
21630
00238
Giải tư G4
0730
2073
5794
2355
Giải năm G5
5416
8580
7666
4490
3140
4119
Giải sáu G6
645
320
613
Giải bảy G7
41
20
80
60
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
73967
Giải nhất G1
77123
Giải nhì G2
05811
34359
Giải ba G3
06377
13913
84309
93756
58430
52449
Giải tư G4
4377
1609
5971
5508
Giải năm G5
5445
7122
9723
7370
2023
9796
Giải sáu G6
493
161
849
Giải bảy G7
87
98
07
56
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
45747
Giải nhất G1
78306
Giải nhì G2
61572
84369
Giải ba G3
18411
79705
69727
17685
33940
04242
Giải tư G4
7010
0738
2149
2415
Giải năm G5
1760
9959
0364
1391
7659
8314
Giải sáu G6
674
785
969
Giải bảy G7
34
44
57
07
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
20681
Giải nhất G1
02104
Giải nhì G2
37357
93752
Giải ba G3
55304
60330
34160
60027
20063
00404
Giải tư G4
1190
5537
1993
7472
Giải năm G5
1935
5535
0728
4564
7842
7533
Giải sáu G6
528
376
079
Giải bảy G7
60
16
56
83
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
37377
Giải nhất G1
21288
Giải nhì G2
46261
00079
Giải ba G3
66998
36915
98030
41584
52824
42926
Giải tư G4
2434
0327
9138
3444
Giải năm G5
5450
1412
9468
0875
8001
6321
Giải sáu G6
887
703
045
Giải bảy G7
31
78
63
55
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
31220
Giải nhất G1
49246
Giải nhì G2
20939
28685
Giải ba G3
12233
11803
82795
26886
97849
08987
Giải tư G4
1213
3114
8078
8087
Giải năm G5
2789
2575
4203
7214
4438
4448
Giải sáu G6
450
862
818
Giải bảy G7
56
01
68
38
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
45811
Giải nhất G1
53705
Giải nhì G2
13062
24543
Giải ba G3
01005
33475
11603
63101
12074
52012
Giải tư G4
0790
7890
8030
6272
Giải năm G5
1878
3513
9673
6628
0515
9537
Giải sáu G6
226
281
792
Giải bảy G7
13
98
75
26
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
76477
Giải nhất G1
24728
Giải nhì G2
82153
20385
Giải ba G3
09463
95654
14232
41721
92050
74476
Giải tư G4
7366
9727
5435
7638
Giải năm G5
0921
9039
7180
4555
3303
1709
Giải sáu G6
941
832
396
Giải bảy G7
77
78
54
57
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
03234
Giải nhất G1
84484
Giải nhì G2
90665
27193
Giải ba G3
84025
36607
88411
17783
68780
93121
Giải tư G4
0174
1668
1547
4223
Giải năm G5
1963
1853
8859
3026
5672
2473
Giải sáu G6
279
161
216
Giải bảy G7
22
01
15
63
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
73011
Giải nhất G1
19529
Giải nhì G2
02268
95997
Giải ba G3
51659
13766
27643
14782
47469
92959
Giải tư G4
1584
3811
1734
9321
Giải năm G5
9026
5444
5017
6830
8765
5108
Giải sáu G6
199
114
442
Giải bảy G7
90
34
37
81
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
21694
Giải nhất G1
58074
Giải nhì G2
30674
87398
Giải ba G3
68622
50815
13530
38874
20194
54775
Giải tư G4
3534
1774
0561
4699
Giải năm G5
4005
7905
2707
5383
1660
5393
Giải sáu G6
434
727
472
Giải bảy G7
79
05
15
27
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
92408
Giải nhất G1
91545
Giải nhì G2
83667
10074
Giải ba G3
24894
91092
90506
11587
03675
28811
Giải tư G4
1134
8263
7597
0123
Giải năm G5
2562
9892
0143
7177
9148
5373
Giải sáu G6
341
495
952
Giải bảy G7
71
35
97
83
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
51678
Giải nhất G1
00595
Giải nhì G2
81492
15143
Giải ba G3
18952
11569
71542
94245
10886
40074
Giải tư G4
5028
0402
5989
6790
Giải năm G5
3227
6074
0716
8137
0706
9696
Giải sáu G6
272
740
345
Giải bảy G7
11
40
04
18
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
11534
Giải nhất G1
41900
Giải nhì G2
09585
18963
Giải ba G3
83891
60439
11010
49658
08467
79973
Giải tư G4
1272
4477
4807
0736
Giải năm G5
1743
3542
6456
0905
0449
3119
Giải sáu G6
056
319
996
Giải bảy G7
83
61
50
91
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
53873
Giải nhất G1
69507
Giải nhì G2
02330
17980
Giải ba G3
73268
26143
12181
96869
58203
78909
Giải tư G4
8925
3956
3169
7059
Giải năm G5
1193
3871
8569
0231
5486
4973
Giải sáu G6
013
531
299
Giải bảy G7
18
01
12
42
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
16083
Giải nhất G1
88718
Giải nhì G2
35830
21024
Giải ba G3
28362
42642
95525
13345
87483
89228
Giải tư G4
6183
4094
4091
2619
Giải năm G5
5877
4901
3912
9172
1608
9055
Giải sáu G6
013
061
667
Giải bảy G7
84
29
72
36
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
74019
Giải nhất G1
39363
Giải nhì G2
65370
71066
Giải ba G3
45260
63523
61496
03231
90130
26674
Giải tư G4
5518
0019
5100
0220
Giải năm G5
2865
6585
4268
4617
7539
6234
Giải sáu G6
310
412
482
Giải bảy G7
24
00
91
19
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
45957
Giải nhất G1
46590
Giải nhì G2
96670
98212
Giải ba G3
61428
04665
16136
67569
58371
64581
Giải tư G4
2819
9818
9180
2878
Giải năm G5
3041
7099
3203
1269
0117
1209
Giải sáu G6
618
301
042
Giải bảy G7
32
56
00
04
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
93901
Giải nhất G1
29743
Giải nhì G2
74749
24114
Giải ba G3
11745
24603
47552
26902
02551
09078
Giải tư G4
2410
5244
7589
6247
Giải năm G5
6371
5447
7365
6465
3567
7674
Giải sáu G6
783
359
506
Giải bảy G7
36
83
39
17
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
35330
Giải nhất G1
90315
Giải nhì G2
57179
80432
Giải ba G3
55894
21451
13005
89719
57160
48276
Giải tư G4
6690
5579
3410
0178
Giải năm G5
4358
3330
7399
5849
4867
6289
Giải sáu G6
277
553
366
Giải bảy G7
41
75
29
78
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
12093
Giải nhất G1
15382
Giải nhì G2
00130
21943
Giải ba G3
50448
80082
64043
98242
01132
53130
Giải tư G4
8475
5930
6507
0597
Giải năm G5
9265
2047
3694
8132
8300
6759
Giải sáu G6
984
963
471
Giải bảy G7
39
23
97
19
Chỉ hiển thị:

VỀ XSMB 30 NGÀY LIÊN TIẾP

XSMB 30 ngày hay KQXSMB 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Miền Bắc của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Bắc

Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng