Rồng Bạch Kim

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
46384
Giải nhất G1
25306
Giải nhì G2
69864
13585
Giải ba G3
02154
92020
72481
99996
31657
99642
Giải tư G4
8470
5095
0718
6124
Giải năm G5
3254
4223
3465
8258
1568
2404
Giải sáu G6
772
095
306
Giải bảy G7
78
90
92
74
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
88041
Giải nhất G1
36730
Giải nhì G2
73089
38298
Giải ba G3
65757
45175
30708
86796
92638
82598
Giải tư G4
7621
2164
0664
0022
Giải năm G5
3870
3305
1752
1265
5131
5477
Giải sáu G6
099
539
479
Giải bảy G7
09
17
44
39
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
55431
Giải nhất G1
77267
Giải nhì G2
00522
27414
Giải ba G3
99699
08029
09515
38356
07933
83348
Giải tư G4
7601
7982
6403
4639
Giải năm G5
2802
2552
4355
0548
4218
5636
Giải sáu G6
388
349
939
Giải bảy G7
18
64
63
13
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
20222
Giải nhất G1
22217
Giải nhì G2
31826
17040
Giải ba G3
39391
25127
54893
33552
39862
77061
Giải tư G4
9838
6844
4719
2280
Giải năm G5
4107
4023
5944
9446
6904
4687
Giải sáu G6
877
004
172
Giải bảy G7
27
09
80
87
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
87219
Giải nhất G1
41662
Giải nhì G2
25784
04591
Giải ba G3
53967
29518
49002
23626
19804
68246
Giải tư G4
2270
0353
0360
0778
Giải năm G5
5711
8416
3292
9334
8232
4238
Giải sáu G6
229
597
329
Giải bảy G7
30
67
18
05
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
46638
Giải nhất G1
89412
Giải nhì G2
72737
87756
Giải ba G3
57974
99595
91718
18521
91484
48820
Giải tư G4
4595
0551
1782
4512
Giải năm G5
9965
8258
5690
5901
9239
9036
Giải sáu G6
312
881
528
Giải bảy G7
28
88
04
08
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
88903
Giải nhất G1
02061
Giải nhì G2
93869
59013
Giải ba G3
92993
06177
46619
09194
97034
31473
Giải tư G4
6118
3319
7592
2055
Giải năm G5
8692
8116
0453
5091
3093
5985
Giải sáu G6
551
560
756
Giải bảy G7
20
41
49
07
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
55427
Giải nhất G1
66440
Giải nhì G2
04497
26217
Giải ba G3
87288
28816
41205
76738
17789
59707
Giải tư G4
3224
5561
6035
1109
Giải năm G5
7052
3158
2352
9539
6108
4431
Giải sáu G6
252
489
803
Giải bảy G7
89
10
02
99
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
08845
Giải nhất G1
40173
Giải nhì G2
66686
03977
Giải ba G3
56864
06136
53050
68948
67981
42681
Giải tư G4
3082
1043
9596
7307
Giải năm G5
0821
8322
1624
7933
0535
1263
Giải sáu G6
163
873
955
Giải bảy G7
64
54
52
06
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
93093
Giải nhất G1
19538
Giải nhì G2
79022
49827
Giải ba G3
44287
07811
05156
32900
08978
48516
Giải tư G4
9562
1906
3796
9453
Giải năm G5
5420
9786
9144
1425
2684
6836
Giải sáu G6
794
635
287
Giải bảy G7
19
02
14
86
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
98969
Giải nhất G1
23581
Giải nhì G2
44733
01226
Giải ba G3
53795
66447
03359
59893
65054
29726
Giải tư G4
6825
9365
0735
8228
Giải năm G5
2034
2684
7729
8355
8622
8049
Giải sáu G6
228
027
881
Giải bảy G7
30
23
57
04
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
33657
Giải nhất G1
64428
Giải nhì G2
76753
78236
Giải ba G3
08301
43232
45167
12813
87318
97658
Giải tư G4
1604
7530
3791
3633
Giải năm G5
3764
9452
9303
1864
7747
7150
Giải sáu G6
848
337
163
Giải bảy G7
14
31
60
02
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
98437
Giải nhất G1
25100
Giải nhì G2
22368
37271
Giải ba G3
88300
09721
07843
60532
26375
91059
Giải tư G4
8338
0498
7206
4444
Giải năm G5
8135
6179
9356
3436
8678
8451
Giải sáu G6
783
240
946
Giải bảy G7
95
72
77
30
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
10619
Giải nhất G1
38905
Giải nhì G2
13039
16537
Giải ba G3
26887
43941
68365
54760
52668
45771
Giải tư G4
5792
9969
1687
3575
Giải năm G5
2988
1861
0459
7330
4770
1692
Giải sáu G6
588
225
041
Giải bảy G7
50
56
28
84
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
46330
Giải nhất G1
69665
Giải nhì G2
09490
46504
Giải ba G3
78220
76475
21736
66154
94894
87492
Giải tư G4
9464
0146
2976
5846
Giải năm G5
9705
8474
6756
0819
0264
4584
Giải sáu G6
707
544
651
Giải bảy G7
99
73
25
64
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
37061
Giải nhất G1
02804
Giải nhì G2
28975
91130
Giải ba G3
23859
45389
77521
89766
65789
02471
Giải tư G4
0547
0571
3966
5502
Giải năm G5
9266
7234
0119
6292
5499
2971
Giải sáu G6
138
977
988
Giải bảy G7
27
74
34
72
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
93494
Giải nhất G1
32969
Giải nhì G2
99121
71440
Giải ba G3
22171
48176
58055
34589
72429
85524
Giải tư G4
0700
2242
0851
6988
Giải năm G5
5309
9500
3344
4087
7992
8848
Giải sáu G6
732
286
441
Giải bảy G7
16
07
41
57
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
10676
Giải nhất G1
86295
Giải nhì G2
05069
04999
Giải ba G3
99344
69011
19745
52465
88708
22792
Giải tư G4
5082
6749
4377
9508
Giải năm G5
2882
7999
8705
6962
6971
3666
Giải sáu G6
221
107
086
Giải bảy G7
10
56
62
07
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (31-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
24147
Giải nhất G1
35164
Giải nhì G2
87843
42697
Giải ba G3
22411
02874
67669
03425
54307
07126
Giải tư G4
8465
1766
0490
9892
Giải năm G5
0188
3269
6892
2498
1980
6400
Giải sáu G6
848
991
747
Giải bảy G7
00
37
75
30
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
62033
Giải nhất G1
86170
Giải nhì G2
66387
22954
Giải ba G3
85860
64501
10758
01578
50933
41644
Giải tư G4
8191
6435
2915
1993
Giải năm G5
2678
3667
6402
8797
4676
9669
Giải sáu G6
874
050
826
Giải bảy G7
45
02
57
35
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
13977
Giải nhất G1
34852
Giải nhì G2
54309
98902
Giải ba G3
98841
61545
24183
95816
39512
48316
Giải tư G4
3788
9307
7068
3241
Giải năm G5
3005
8390
9069
3853
2746
2257
Giải sáu G6
595
243
069
Giải bảy G7
23
94
14
12
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
04703
Giải nhất G1
53971
Giải nhì G2
20116
86688
Giải ba G3
22795
66305
14632
64342
58568
95593
Giải tư G4
0417
8576
5089
6568
Giải năm G5
8013
1461
8956
1622
3331
4234
Giải sáu G6
935
332
690
Giải bảy G7
05
64
74
26
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
56903
Giải nhất G1
23361
Giải nhì G2
78522
53076
Giải ba G3
19790
15181
03160
10249
85789
79006
Giải tư G4
0298
9266
5764
2316
Giải năm G5
7314
8599
2342
4868
5337
9342
Giải sáu G6
257
863
468
Giải bảy G7
49
82
85
36
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
57404
Giải nhất G1
22685
Giải nhì G2
19749
35152
Giải ba G3
76616
09073
66644
21951
56597
73381
Giải tư G4
9434
5291
5708
3016
Giải năm G5
1074
1367
8744
0943
5574
7412
Giải sáu G6
283
620
994
Giải bảy G7
46
14
03
94
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
31424
Giải nhất G1
17010
Giải nhì G2
80467
03632
Giải ba G3
60531
33263
00578
67788
20038
71776
Giải tư G4
1788
1568
9792
9967
Giải năm G5
2711
5476
3117
8706
5029
6938
Giải sáu G6
580
178
730
Giải bảy G7
43
32
68
89
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
37223
Giải nhất G1
92676
Giải nhì G2
33618
21003
Giải ba G3
29431
38762
89436
38652
21528
63425
Giải tư G4
6270
7340
6046
1300
Giải năm G5
2750
5052
2849
0358
4009
7390
Giải sáu G6
579
581
693
Giải bảy G7
71
33
15
37
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
78708
Giải nhất G1
39168
Giải nhì G2
13761
89105
Giải ba G3
23621
29580
54680
14680
37600
55979
Giải tư G4
5511
2514
4271
7273
Giải năm G5
8798
5224
0699
1721
1017
9385
Giải sáu G6
787
277
958
Giải bảy G7
05
63
34
77
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
09078
Giải nhất G1
85552
Giải nhì G2
35444
38881
Giải ba G3
54633
31208
54011
62244
64328
13749
Giải tư G4
0511
7613
2562
2478
Giải năm G5
4668
4642
4046
8123
1017
3403
Giải sáu G6
425
222
603
Giải bảy G7
02
28
73
64
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
38683
Giải nhất G1
47122
Giải nhì G2
19823
37752
Giải ba G3
44866
15427
58156
66394
31824
52471
Giải tư G4
4314
0566
7431
5435
Giải năm G5
4259
1246
1621
0179
2271
1547
Giải sáu G6
081
901
741
Giải bảy G7
56
80
36
44
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
74271
Giải nhất G1
26961
Giải nhì G2
35753
96442
Giải ba G3
60703
88979
73375
50539
81437
41427
Giải tư G4
0547
9452
7293
1371
Giải năm G5
2823
4017
9148
5520
8724
3399
Giải sáu G6
599
179
590
Giải bảy G7
90
70
31
27
Chỉ hiển thị:

VỀ XSMB 30 NGÀY LIÊN TIẾP

XSMB 30 ngày hay KQXSMB 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Miền Bắc của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Bắc

Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng