Sóc Trăng - Kết Quả Xổ Số  Sóc Trăng (16-06)

KQXS Hôm nay       Sóc Trăng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
443863
Giải nhất G1
39763
Giải nhì G2
77514
Giải ba G3
19574
14769
Giải tư G4
75506
73021
48071
03403
44572
43473
97542
Giải năm G5
1639
Giải sáu G6
6612
2630
6165
Giải bảy G7
589
Giải tám G8
35
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
06
12
14
21
30
35
39
42
63
63
65
69
71
72
73
74
89
Đầu Đuôi
03, 06 0 30
12, 14 1 21, 71
21 2 12, 42, 72
30, 35, 39 3 03, 63, 63, 73
42 4 14, 74
63, 63, 65, 69 6 06
71, 72, 73, 74 7
89 8

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 21/06/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

89 14 lần
29 14 lần
65 15 lần
10 15 lần
31 15 lần
50 15 lần
02 16 lần
82 16 lần
63 16 lần
67 16 lần
45 17 lần
41 21 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

34 3 lần
28 5 lần
58 5 lần
38 6 lần
62 6 lần
24 6 lần
42 6 lần
52 7 lần
68 7 lần
70 7 lần
53 7 lần
86 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 11 lượt
1062 17 lượt
1056 14 lượt
1060 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
91 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 95 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 105 lần
Đuôi 3 105 lần
Đuôi 4 106 lần
Đuôi 5 107 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 114 lần
Đuôi 9 123 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 88 lần
Đuôi 1 95 lần
Đuôi 2 96 lần
Đuôi 3 105 lần
Đuôi 4 107 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 121 lần
Đuôi 8 122 lần
Đuôi 9 123 lần

Sóc Trăng - Kết Quả Xổ Số  Sóc Trăng (09-06)

KQXS Hôm nay       Sóc Trăng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
621463
Giải nhất G1
04216
Giải nhì G2
23157
Giải ba G3
47208
33060
Giải tư G4
81512
54424
49231
20216
93953
86189
30739
Giải năm G5
5426
Giải sáu G6
7300
9745
5601
Giải bảy G7
956
Giải tám G8
62
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
01
08
12
16
16
24
26
31
39
45
53
56
57
60
62
63
89
Đầu Đuôi
00, 01, 08 0 00, 60
12, 16, 16 1 01, 31
24, 26 2 12, 62
31, 39 3 53, 63
45 4 24
53, 56, 57 5 45
60, 62, 63 6 16, 16, 26, 56
89 8 08

Sóc Trăng - Kết Quả Xổ Số  Sóc Trăng (02-06)

KQXS Hôm nay       Sóc Trăng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
775693
Giải nhất G1
22477
Giải nhì G2
70968
Giải ba G3
58132
39572
Giải tư G4
67388
19391
44611
03930
46422
37437
07068
Giải năm G5
5518
Giải sáu G6
7656
3043
4684
Giải bảy G7
911
Giải tám G8
84
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
11
11
18
22
30
32
37
43
56
68
68
72
77
84
84
88
91
93
Đầu Đuôi
11, 11, 18 1 11, 11, 91
22 2 22, 32, 72
30, 32, 37 3 43, 93
43 4 84, 84
56 5
68, 68 6 56
72, 77 7 37, 77
84, 84, 88 8 18, 68, 68, 88
91, 93 9

Sóc Trăng - Kết Quả Xổ Số  Sóc Trăng (26-05)

KQXS Hôm nay       Sóc Trăng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
526283
Giải nhất G1
88555
Giải nhì G2
73487
Giải ba G3
70129
94501
Giải tư G4
61348
00418
22735
98782
07140
75562
17819
Giải năm G5
3662
Giải sáu G6
9385
7294
0449
Giải bảy G7
410
Giải tám G8
12
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
10
12
18
19
29
35
40
48
49
55
62
62
82
83
85
87
94
Đầu Đuôi
01 0 10, 40
10, 12, 18, 19 1 01
29 2 12, 62, 62, 82
35 3 83
40, 48, 49 4 94
55 5 35, 55, 85
62, 62 6
82, 83, 85, 87 8 18, 48
94 9 19, 29, 49

Sóc Trăng - Kết Quả Xổ Số  Sóc Trăng (19-05)

KQXS Hôm nay       Sóc Trăng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
274038
Giải nhất G1
04858
Giải nhì G2
65510
Giải ba G3
09351
89323
Giải tư G4
46039
87815
91402
85356
22052
69603
14450
Giải năm G5
5941
Giải sáu G6
7947
3785
1643
Giải bảy G7
039
Giải tám G8
22
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
03
10
15
22
23
38
39
39
41
43
47
50
51
52
56
58
85
Đầu Đuôi
02, 03 0 10, 50
10, 15 1 41, 51
22, 23 2 02, 22, 52
38, 39, 39 3 03, 23, 43
41, 43, 47 4
50, 51, 52, 56, 58 5 15, 85
85 8 38, 58

Sóc Trăng - Kết Quả Xổ Số  Sóc Trăng (12-05)

KQXS Hôm nay       Sóc Trăng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
292543
Giải nhất G1
57689
Giải nhì G2
16828
Giải ba G3
27270
42817
Giải tư G4
43160
90690
35776
73139
53219
84866
44872
Giải năm G5
0624
Giải sáu G6
4660
6232
3826
Giải bảy G7
185
Giải tám G8
95
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
17
19
24
26
28
32
39
43
60
60
66
70
72
76
85
89
90
95
Đầu Đuôi
17, 19 1
24, 26, 28 2 32, 72
32, 39 3 43
43 4 24
60, 60, 66 6 26, 66, 76
70, 72, 76 7 17
85, 89 8 28
90, 95 9 19, 39, 89

Sóc Trăng - Kết Quả Xổ Số  Sóc Trăng (05-05)

KQXS Hôm nay       Sóc Trăng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
653314
Giải nhất G1
65033
Giải nhì G2
83626
Giải ba G3
87880
33147
Giải tư G4
91735
87943
64219
60054
47957
64572
30031
Giải năm G5
1377
Giải sáu G6
6791
6067
3549
Giải bảy G7
247
Giải tám G8
24
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
14
19
24
26
31
33
35
43
47
47
49
54
57
67
72
77
80
91
Đầu Đuôi
14, 19 1 31, 91
24, 26 2 72
31, 33, 35 3 33, 43
43, 47, 47, 49 4 14, 24, 54
54, 57 5 35
67 6 26
72, 77 7 47, 47, 57, 67, 77
80 8
91 9 19, 49

Sóc Trăng - Kết Quả Xổ Số  Sóc Trăng (28-04)

KQXS Hôm nay       Sóc Trăng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
407076
Giải nhất G1
39997
Giải nhì G2
88619
Giải ba G3
03811
65898
Giải tư G4
07330
88331
64856
19104
33291
25894
52696
Giải năm G5
4255
Giải sáu G6
2753
1984
4681
Giải bảy G7
216
Giải tám G8
88
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
11
16
19
30
31
53
55
56
76
81
84
88
91
94
96
97
98
Đầu Đuôi
04 0 30
11, 16, 19 1 11, 31, 81, 91
30, 31 3 53
53, 55, 56 5 55
76 7 97
81, 84, 88 8 88, 98
91, 94, 96, 97, 98 9 19

Sóc Trăng - Kết Quả Xổ Số  Sóc Trăng (21-04)

KQXS Hôm nay       Sóc Trăng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
695189
Giải nhất G1
05856
Giải nhì G2
65012
Giải ba G3
10969
59758
Giải tư G4
86455
90083
92002
23210
06283
76035
12683
Giải năm G5
1248
Giải sáu G6
5226
3946
3503
Giải bảy G7
970
Giải tám G8
73
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
03
10
12
26
35
46
48
55
56
58
69
70
73
83
83
83
89
Đầu Đuôi
02, 03 0 10, 70
10, 12 1
26 2 02, 12
35 3 03, 73, 83, 83, 83
46, 48 4
55, 56, 58 5 35, 55
69 6 26, 46, 56
70, 73 7
83, 83, 83, 89 8 48, 58

Sóc Trăng - Kết Quả Xổ Số  Sóc Trăng (14-04)

KQXS Hôm nay       Sóc Trăng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
714619
Giải nhất G1
23612
Giải nhì G2
84142
Giải ba G3
26499
07041
Giải tư G4
23668
31748
59093
95025
41523
21328
31100
Giải năm G5
6949
Giải sáu G6
8941
0723
9764
Giải bảy G7
173
Giải tám G8
76
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
12
19
23
23
25
28
41
41
42
48
49
64
68
73
76
93
99
Đầu Đuôi
00 0 00
12, 19 1 41, 41
23, 23, 25, 28 2 12, 42
41, 41, 42, 48, 49 4 64
64, 68 6 76
73, 76 7
93, 99 9 19, 49, 99

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

  • Kết quả xổ số Sóc Trăng mở thưởng lúc 16h10 Thứ 4 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Sóc Trăng nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Sóc Trăng được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.