Sóc Trăng - Kết Quả Xổ Số  Sóc Trăng (07-07)

KQXS Hôm nay       Sóc Trăng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
148248
Giải nhất G1
52613
Giải nhì G2
04064
Giải ba G3
60606
81206
Giải tư G4
84945
09742
19235
37821
57516
93625
99494
Giải năm G5
6328
Giải sáu G6
9604
7558
7091
Giải bảy G7
945
Giải tám G8
87
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
06
06
13
16
21
25
28
35
42
45
45
48
58
64
87
91
94
Đầu Đuôi
04, 06, 06 0
13, 16 1 21, 91
21, 25, 28 2 42
35 3 13
42, 45, 45, 48 4 04, 64, 94
58 5 25, 35, 45, 45
64 6 06, 06, 16
87 8 28, 48, 58
91, 94 9

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 17/09/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

19 14 lần
55 14 lần
83 15 lần
41 15 lần
30 16 lần
51 16 lần
45 17 lần
27 18 lần
11 19 lần
70 19 lần
86 20 lần
84 20 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

52 4 lần
03 4 lần
16 4 lần
33 5 lần
77 5 lần
21 6 lần
56 6 lần
44 6 lần
72 6 lần
25 7 lần
15 7 lần
17 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1060 11 lượt
1054 13 lượt
1062 12 lượt
1064 11 lượt
1058 16 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
01 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 98 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 104 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 107 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 109 lần
Đuôi 7 109 lần
Đuôi 8 118 lần
Đuôi 9 123 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 97 lần
Đuôi 2 101 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 111 lần
Đuôi 7 114 lần
Đuôi 8 118 lần
Đuôi 9 125 lần

Sóc Trăng - Kết Quả Xổ Số  Sóc Trăng (30-06)

KQXS Hôm nay       Sóc Trăng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
997124
Giải nhất G1
44350
Giải nhì G2
07388
Giải ba G3
64651
10000
Giải tư G4
53977
88316
97443
80148
41208
95479
28554
Giải năm G5
7606
Giải sáu G6
5221
9542
7348
Giải bảy G7
549
Giải tám G8
36
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
06
08
16
21
24
36
42
43
48
48
49
50
51
54
77
79
88
Đầu Đuôi
00, 06, 08 0 00, 50
16 1 21, 51
21, 24 2 42
36 3 43
42, 43, 48, 48, 49 4 24, 54
50, 51, 54 5
77, 79 7 77
88 8 08, 48, 48, 88

Sóc Trăng - Kết Quả Xổ Số  Sóc Trăng (23-06)

KQXS Hôm nay       Sóc Trăng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
827254
Giải nhất G1
39452
Giải nhì G2
66239
Giải ba G3
39062
48748
Giải tư G4
37538
56769
50634
01403
41833
90704
28765
Giải năm G5
5544
Giải sáu G6
7038
0959
9307
Giải bảy G7
276
Giải tám G8
53
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
04
07
33
34
38
38
39
44
48
52
53
54
59
62
65
69
76
Đầu Đuôi
03, 04, 07 0
33, 34, 38, 38, 39 3 03, 33, 53
44, 48 4 04, 34, 44, 54
52, 53, 54, 59 5 65
62, 65, 69 6 76
76 7 07

Sóc Trăng - Kết Quả Xổ Số  Sóc Trăng (16-06)

KQXS Hôm nay       Sóc Trăng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
443863
Giải nhất G1
39763
Giải nhì G2
77514
Giải ba G3
19574
14769
Giải tư G4
75506
73021
48071
03403
44572
43473
97542
Giải năm G5
1639
Giải sáu G6
6612
2630
6165
Giải bảy G7
589
Giải tám G8
35
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
06
12
14
21
30
35
39
42
63
63
65
69
71
72
73
74
89
Đầu Đuôi
03, 06 0 30
12, 14 1 21, 71
21 2 12, 42, 72
30, 35, 39 3 03, 63, 63, 73
42 4 14, 74
63, 63, 65, 69 6 06
71, 72, 73, 74 7
89 8

Sóc Trăng - Kết Quả Xổ Số  Sóc Trăng (09-06)

KQXS Hôm nay       Sóc Trăng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
621463
Giải nhất G1
04216
Giải nhì G2
23157
Giải ba G3
47208
33060
Giải tư G4
81512
54424
49231
20216
93953
86189
30739
Giải năm G5
5426
Giải sáu G6
7300
9745
5601
Giải bảy G7
956
Giải tám G8
62
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
01
08
12
16
16
24
26
31
39
45
53
56
57
60
62
63
89
Đầu Đuôi
00, 01, 08 0 00, 60
12, 16, 16 1 01, 31
24, 26 2 12, 62
31, 39 3 53, 63
45 4 24
53, 56, 57 5 45
60, 62, 63 6 16, 16, 26, 56
89 8 08

Sóc Trăng - Kết Quả Xổ Số  Sóc Trăng (02-06)

KQXS Hôm nay       Sóc Trăng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
775693
Giải nhất G1
22477
Giải nhì G2
70968
Giải ba G3
58132
39572
Giải tư G4
67388
19391
44611
03930
46422
37437
07068
Giải năm G5
5518
Giải sáu G6
7656
3043
4684
Giải bảy G7
911
Giải tám G8
84
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
11
11
18
22
30
32
37
43
56
68
68
72
77
84
84
88
91
93
Đầu Đuôi
11, 11, 18 1 11, 11, 91
22 2 22, 32, 72
30, 32, 37 3 43, 93
43 4 84, 84
56 5
68, 68 6 56
72, 77 7 37, 77
84, 84, 88 8 18, 68, 68, 88
91, 93 9

Sóc Trăng - Kết Quả Xổ Số  Sóc Trăng (26-05)

KQXS Hôm nay       Sóc Trăng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
526283
Giải nhất G1
88555
Giải nhì G2
73487
Giải ba G3
70129
94501
Giải tư G4
61348
00418
22735
98782
07140
75562
17819
Giải năm G5
3662
Giải sáu G6
9385
7294
0449
Giải bảy G7
410
Giải tám G8
12
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
10
12
18
19
29
35
40
48
49
55
62
62
82
83
85
87
94
Đầu Đuôi
01 0 10, 40
10, 12, 18, 19 1 01
29 2 12, 62, 62, 82
35 3 83
40, 48, 49 4 94
55 5 35, 55, 85
62, 62 6
82, 83, 85, 87 8 18, 48
94 9 19, 29, 49

Sóc Trăng - Kết Quả Xổ Số  Sóc Trăng (19-05)

KQXS Hôm nay       Sóc Trăng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
274038
Giải nhất G1
04858
Giải nhì G2
65510
Giải ba G3
09351
89323
Giải tư G4
46039
87815
91402
85356
22052
69603
14450
Giải năm G5
5941
Giải sáu G6
7947
3785
1643
Giải bảy G7
039
Giải tám G8
22
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
03
10
15
22
23
38
39
39
41
43
47
50
51
52
56
58
85
Đầu Đuôi
02, 03 0 10, 50
10, 15 1 41, 51
22, 23 2 02, 22, 52
38, 39, 39 3 03, 23, 43
41, 43, 47 4
50, 51, 52, 56, 58 5 15, 85
85 8 38, 58

Sóc Trăng - Kết Quả Xổ Số  Sóc Trăng (12-05)

KQXS Hôm nay       Sóc Trăng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
292543
Giải nhất G1
57689
Giải nhì G2
16828
Giải ba G3
27270
42817
Giải tư G4
43160
90690
35776
73139
53219
84866
44872
Giải năm G5
0624
Giải sáu G6
4660
6232
3826
Giải bảy G7
185
Giải tám G8
95
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
17
19
24
26
28
32
39
43
60
60
66
70
72
76
85
89
90
95
Đầu Đuôi
17, 19 1
24, 26, 28 2 32, 72
32, 39 3 43
43 4 24
60, 60, 66 6 26, 66, 76
70, 72, 76 7 17
85, 89 8 28
90, 95 9 19, 39, 89

Sóc Trăng - Kết Quả Xổ Số  Sóc Trăng (05-05)

KQXS Hôm nay       Sóc Trăng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
653314
Giải nhất G1
65033
Giải nhì G2
83626
Giải ba G3
87880
33147
Giải tư G4
91735
87943
64219
60054
47957
64572
30031
Giải năm G5
1377
Giải sáu G6
6791
6067
3549
Giải bảy G7
247
Giải tám G8
24
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
14
19
24
26
31
33
35
43
47
47
49
54
57
67
72
77
80
91
Đầu Đuôi
14, 19 1 31, 91
24, 26 2 72
31, 33, 35 3 33, 43
43, 47, 47, 49 4 14, 24, 54
54, 57 5 35
67 6 26
72, 77 7 47, 47, 57, 67, 77
80 8
91 9 19, 49

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

  • Kết quả xổ số Sóc Trăng mở thưởng lúc 16h10 Thứ 4 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Sóc Trăng nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Sóc Trăng được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.