XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #00909       Ngày 03-07

08 14 17 20 21 40
Giá Trị Jackpot
60,754,135,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 60,754,135,000
Giải nhất 5 số 31 40 Triệu
Giải nhì 4 số 2,107 500.000đ
Giải ba 3 số 30,979 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #00908       Ngày 01-07

17 26 30 31 33 39
Giá Trị Jackpot
55,416,491,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 55,416,491,000
Giải nhất 5 số 21 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,509 500.000đ
Giải ba 3 số 25,810 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #00907       Ngày 29-06

01 19 20 27 30 32
Giá Trị Jackpot
50,036,747,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 50,036,747,000
Giải nhất 5 số 37 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,281 500.000đ
Giải ba 3 số 25,584 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #00906       Ngày 26-06

03 07 08 18 27 36
Giá Trị Jackpot
44,984,697,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 44,984,697,500
Giải nhất 5 số 36 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,501 500.000đ
Giải ba 3 số 24,565 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #00905       Ngày 24-06

07 16 18 32 34 44
Giá Trị Jackpot
40,655,214,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 40,655,214,000
Giải nhất 5 số 42 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,456 500.000đ
Giải ba 3 số 22,966 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #00904       Ngày 22-06

03 20 23 30 33 35
Giá Trị Jackpot
36,830,904,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 36,830,904,000
Giải nhất 5 số 22 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,112 500.000đ
Giải ba 3 số 20,653 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #00903       Ngày 19-06

01 24 25 31 39 40
Giá Trị Jackpot
32,798,069,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 32,798,069,000
Giải nhất 5 số 19 40 Triệu
Giải nhì 4 số 969 500.000đ
Giải ba 3 số 16,901 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #00902       Ngày 17-06

05 08 26 29 35 44
Giá Trị Jackpot
28,961,809,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 28,961,809,500
Giải nhất 5 số 32 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,347 500.000đ
Giải ba 3 số 19,105 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #00901       Ngày 15-06

01 06 12 20 36 39
Giá Trị Jackpot
25,773,380,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 25,773,380,500
Giải nhất 5 số 14 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,067 500.000đ
Giải ba 3 số 18,620 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #00900       Ngày 12-06

06 14 19 22 40 42
Giá Trị Jackpot
23,453,316,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 23,453,316,000
Giải nhất 5 số 15 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,073 500.000đ
Giải ba 3 số 17,270 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #00899       Ngày 10-06

10 23 25 26 30 41
Giá Trị Jackpot
21,682,925,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 21,682,925,500
Giải nhất 5 số 14 40 Triệu
Giải nhì 4 số 919 500.000đ
Giải ba 3 số 15,658 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #00898       Ngày 08-06

02 10 13 15 22 36
Giá Trị Jackpot
19,988,694,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 19,988,694,000
Giải nhất 5 số 21 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,124 500.000đ
Giải ba 3 số 17,341 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000897       Ngày 05-06

06 08 21 28 30 35
Giá Trị Jackpot
18,393,789,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 18,393,789,500
Giải nhất 5 số 18 40 Triệu
Giải nhì 4 số 927 500.000đ
Giải ba 3 số 15,355 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000896       Ngày 03-06

05 08 34 38 39 41
Giá Trị Jackpot
16,907,266,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 16,907,266,000
Giải nhất 5 số 19 40 Triệu
Giải nhì 4 số 836 500.000đ
Giải ba 3 số 14,298 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000895       Ngày 01-06

06 10 21 23 28 39
Giá Trị Jackpot
15,582,586,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 15,582,586,500
Giải nhất 5 số 18 40 Triệu
Giải nhì 4 số 993 500.000đ
Giải ba 3 số 14,935 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000894       Ngày 29-05

02 06 19 24 30 42
Giá Trị Jackpot
#
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số # #
Giải nhất 5 số # 40 Triệu
Giải nhì 4 số # 500.000đ
Giải ba 3 số # 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000893       Ngày 27-05

16 21 23 27 35 41
Giá Trị Jackpot
13,079,045,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 13,079,045,500
Giải nhất 5 số 25 40 Triệu
Giải nhì 4 số 784 500.000đ
Giải ba 3 số 12,281 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000892       Ngày 25-05

19 26 27 39 44 45
Giá Trị Jackpot
37,336,878,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 37,336,878,000
Giải nhất 5 số 28 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,266 500.000đ
Giải ba 3 số 21,478 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000891       Ngày 22-05

01 07 10 24 33 40
Giá Trị Jackpot
33,635,682,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 33,635,682,500
Giải nhất 5 số 29 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,168 500.000đ
Giải ba 3 số 18,995 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000890       Ngày 20-05

12 17 34 39 44 45
Giá Trị Jackpot
30,055,438,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 30,055,438,000
Giải nhất 5 số 24 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,065 500.000đ
Giải ba 3 số 18,205 50.000đ