XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000838       Ngày 19-01

14 21 25 34 37 39
Giá Trị Jackpot
16,793,959,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 16,793,959,500
Giải nhất 5 số 13 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,021 500.000đ
Giải ba 3 số 16,442 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000837       Ngày 16-01

01 03 04 05 32 33
Giá Trị Jackpot
15,005,629,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 15,005,629,500
Giải nhất 5 số 15 40 Triệu
Giải nhì 4 số 971 500.000đ
Giải ba 3 số 15,122 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000836       Ngày 14-01

05 14 27 30 38 45
Giá Trị Jackpot
13,303,467,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 13,303,467,000
Giải nhất 5 số 29 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,069 500.000đ
Giải ba 3 số 16,417 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000835       Ngày 12-01

03 06 13 15 36 44
Giá Trị Jackpot
23,657,658,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 23,657,658,500
Giải nhất 5 số 46 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,362 500.000đ
Giải ba 3 số 21,287 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000834       Ngày 09-01

06 07 11 22 35 41
Giá Trị Jackpot
21,975,994,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 21,975,994,000
Giải nhất 5 số 31 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,397 500.000đ
Giải ba 3 số 21,832 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000833       Ngày 07-01

10 13 24 28 38 44
Giá Trị Jackpot
20,272,931,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 20,272,931,500
Giải nhất 5 số 28 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,063 500.000đ
Giải ba 3 số 18,275 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000832       Ngày 05-01

01 03 08 09 35 40
Giá Trị Jackpot
18,547,498,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 18,547,498,500
Giải nhất 5 số 20 40 Triệu
Giải nhì 4 số 969 500.000đ
Giải ba 3 số 17,593 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000831       Ngày 02-01

11 17 30 36 41 45
Giá Trị Jackpot
16,699,523,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 16,699,523,500
Giải nhất 5 số 23 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,003 500.000đ
Giải ba 3 số 16,498 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000830       Ngày 31-12

02 05 12 33 41 45
Giá Trị Jackpot
15,087,497,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 15,087,497,500
Giải nhất 5 số 21 40 Triệu
Giải nhì 4 số 964 500.000đ
Giải ba 3 số 15,941 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000829       Ngày 29-12

05 27 33 34 38 40
Giá Trị Jackpot
13,578,555,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 13,578,555,500
Giải nhất 5 số 13 40 Triệu
Giải nhì 4 số 787 500.000đ
Giải ba 3 số 14,436 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000828       Ngày 26-12

04 11 16 24 35 44
Giá Trị Jackpot
16,762,864,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 16,762,864,500
Giải nhất 5 số 23 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,166 500.000đ
Giải ba 3 số 18,758 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000827       Ngày 24-12

03 17 25 26 36 38
Giá Trị Jackpot
15,138,833,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 15,138,833,000
Giải nhất 5 số 16 40 Triệu
Giải nhì 4 số 928 500.000đ
Giải ba 3 số 16,116 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000826       Ngày 22-12

08 16 17 23 28 38
Giá Trị Jackpot
13,485,049,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 13,485,049,000
Giải nhất 5 số 19 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,053 500.000đ
Giải ba 3 số 17,156 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000825       Ngày 19-12

12 15 24 30 36 45
Giá Trị Jackpot
20,636,521,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 20,636,521,000
Giải nhất 5 số 31 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,213 500.000đ
Giải ba 3 số 19,203 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000824       Ngày 17-12

08 15 16 21 25 33
Giá Trị Jackpot
18,887,000,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 18,887,000,500
Giải nhất 5 số 23 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,044 500.000đ
Giải ba 3 số 17,892 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000823       Ngày 15-12

03 18 29 30 39 41
Giá Trị Jackpot
17,097,562,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 17,097,562,500
Giải nhất 5 số 13 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,071 500.000đ
Giải ba 3 số 17,477 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000821       Ngày 10-12

01 04 17 19 24 42
Giá Trị Jackpot
13,578,476,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 13,578,476,000
Giải nhất 5 số 13 40 Triệu
Giải nhì 4 số 928 500.000đ
Giải ba 3 số 15,479 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000820       Ngày 08-12

02 03 16 19 22 34
Giá Trị Jackpot
98,295,409,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 98,295,409,000
Giải nhất 5 số 53 40 Triệu
Giải nhì 4 số 2,046 500.000đ
Giải ba 3 số 35,683 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000819       Ngày 05-12

03 05 06 31 34 35
Giá Trị Jackpot
90,627,189,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 90,627,189,000
Giải nhất 5 số 41 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,988 500.000đ
Giải ba 3 số 35,904 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000818       Ngày 03-12

10 14 29 37 38 40
Giá Trị Jackpot
83,634,807,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 83,634,807,000
Giải nhất 5 số 23 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,568 500.000đ
Giải ba 3 số 29,952 50.000đ