XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000753       Ngày 11-06

08 12 13 14 32 40
Giá Trị Jackpot
13,438,632,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 13,438,632,000
Giải nhất 5 số 5 40 Triệu
Giải nhì 4 số 685 500.000đ
Giải ba 3 số 12,408 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000752       Ngày 09-06

02 07 18 20 24 36
Giá Trị Jackpot
29,292,855,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 29,292,855,500
Giải nhất 5 số 22 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,216 500.000đ
Giải ba 3 số 18,521 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000750       Ngày 04-06

19 24 31 32 35 36
Giá Trị Jackpot
25,695,873,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 25,695,873,500
Giải nhất 5 số 17 40 Triệu
Giải nhì 4 số 940 500.000đ
Giải ba 3 số 15,583 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000748       Ngày 30-05

07 10 19 30 40 45
Giá Trị Jackpot
22,221,494,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 22,221,494,500
Giải nhất 5 số 32 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,201 500.000đ
Giải ba 3 số 18,144 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000747       Ngày 28-05

02 15 33 41 44 45
Giá Trị Jackpot
20,863,349,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 20,863,349,000
Giải nhất 5 số 19 40 Triệu
Giải nhì 4 số 791 500.000đ
Giải ba 3 số 14,647 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000746       Ngày 26-05

01 10 22 36 38 45
Giá Trị Jackpot
19,252,692,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 19,252,692,500
Giải nhất 5 số 21 40 Triệu
Giải nhì 4 số 868 500.000đ
Giải ba 3 số 15,480 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000745       Ngày 23-05

11 14 22 26 29 44
Giá Trị Jackpot
17,658,371,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 17,658,371,500
Giải nhất 5 số 15 40 Triệu
Giải nhì 4 số 912 500.000đ
Giải ba 3 số 15,456 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000744       Ngày 21-05

04 28 37 38 40 42
Giá Trị Jackpot
16,169,239,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 16,169,239,000
Giải nhất 5 số 15 40 Triệu
Giải nhì 4 số 762 500.000đ
Giải ba 3 số 13,749 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000743       Ngày 19-05

03 12 23 29 33 34
Giá Trị Jackpot
14,639,616,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 14,639,616,500
Giải nhất 5 số 14 40 Triệu
Giải nhì 4 số 917 500.000đ
Giải ba 3 số 14,619 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000742       Ngày 16-05

13 23 33 37 40 43
Giá Trị Jackpot
13,202,141,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 13,202,141,000
Giải nhất 5 số 25 40 Triệu
Giải nhì 4 số 846 500.000đ
Giải ba 3 số 12,520 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000741       Ngày 14-05

03 11 16 20 24 30
Giá Trị Jackpot
13,242,112,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 13,242,112,000
Giải nhất 5 số 21 40 Triệu
Giải nhì 4 số 889 500.000đ
Giải ba 3 số 14,264 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000740       Ngày 12-05

09 15 22 27 34 42
Giá Trị Jackpot
70,068,418,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 70,068,418,000
Giải nhất 5 số 65 40 Triệu
Giải nhì 4 số 2,160 500.000đ
Giải ba 3 số 34,812 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000739       Ngày 09-05

01 07 16 24 27 37
Giá Trị Jackpot
63,700,477,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 63,700,477,500
Giải nhất 5 số 48 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,806 500.000đ
Giải ba 3 số 30,099 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000738       Ngày 07-05

10 20 21 27 33 34
Giá Trị Jackpot
58,038,778,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 58,038,778,500
Giải nhất 5 số 27 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,433 500.000đ
Giải ba 3 số 27,001 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000737       Ngày 05-05

03 14 20 22 37 44
Giá Trị Jackpot
52,338,709,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 52,338,709,000
Giải nhất 5 số 29 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,440 500.000đ
Giải ba 3 số 24,095 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000736       Ngày 02-05

07 08 30 35 40 44
Giá Trị Jackpot
47,209,898,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 47,209,898,500
Giải nhất 5 số 12 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,302 500.000đ
Giải ba 3 số 21,957 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000735       Ngày 30-04

03 04 20 21 36 41
Giá Trị Jackpot
42,764,126,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 42,764,126,500
Giải nhất 5 số 12 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,343 500.000đ
Giải ba 3 số 20,306 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000734       Ngày 28-04

21 39 40 41 43 45
Giá Trị Jackpot
38,903,466,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 38,903,466,000
Giải nhất 5 số 27 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,113 500.000đ
Giải ba 3 số 18,245 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000733       Ngày 25-04

08 19 21 28 32 44
Giá Trị Jackpot
34,931,499,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 34,931,499,000
Giải nhất 5 số 31 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,216 500.000đ
Giải ba 3 số 20,201 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000732       Ngày 23-04

13 16 18 22 34 39
Giá Trị Jackpot
31,264,325,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 31,264,325,500
Giải nhất 5 số 30 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,068 500.000đ
Giải ba 3 số 18,189 50.000đ