XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000787       Ngày 22-09

05 10 19 22 36 45
Giá Trị Jackpot
15,141,186,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 15,141,186,500
Giải nhất 5 số 26 40 Triệu
Giải nhì 4 số 918 500.000đ
Giải ba 3 số 12,187 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000786       Ngày 19-09

06 24 28 31 36 43
Giá Trị Jackpot
14,451,502,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 14,451,502,500
Giải nhất 5 số 7 40 Triệu
Giải nhì 4 số 548 500.000đ
Giải ba 3 số 9,519 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000785       Ngày 17-09

06 10 15 37 39 44
Giá Trị Jackpot
13,530,158,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 13,530,158,500
Giải nhất 5 số 7 40 Triệu
Giải nhì 4 số 577 500.000đ
Giải ba 3 số 8,982 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000784       Ngày 15-09

11 14 17 24 29 35
Giá Trị Jackpot
12,731,541,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 12,731,541,500
Giải nhất 5 số 13 40 Triệu
Giải nhì 4 số 483 500.000đ
Giải ba 3 số 7,669 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000783       Ngày 12-09

04 08 21 29 33 45
Giá Trị Jackpot
14,139,591,250
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 14,139,591,250
Giải nhất 5 số 23 40 Triệu
Giải nhì 4 số 750 500.000đ
Giải ba 3 số 11,647 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000782       Ngày 10-09

10 16 22 36 43 44
Giá Trị Jackpot
26,526,202,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 26,526,202,500
Giải nhất 5 số 13 40 Triệu
Giải nhì 4 số 480 500.000đ
Giải ba 3 số 9,179 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000781       Ngày 08-09

04 18 28 32 36 40
Giá Trị Jackpot
24,753,445,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 24,753,445,000
Giải nhất 5 số 11 40 Triệu
Giải nhì 4 số 560 500.000đ
Giải ba 3 số 9,398 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000780       Ngày 05-09

15 18 25 27 29 34
Giá Trị Jackpot
23,703,678,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 23,703,678,500
Giải nhất 5 số 10 40 Triệu
Giải nhì 4 số 448 500.000đ
Giải ba 3 số 7,674 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000779       Ngày 03-09

06 11 18 23 32 44
Giá Trị Jackpot
22,852,645,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 22,852,645,000
Giải nhất 5 số 11 40 Triệu
Giải nhì 4 số 589 500.000đ
Giải ba 3 số 8,794 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000778       Ngày 01-09

06 13 33 34 40 45
Giá Trị Jackpot
22,155,215,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 22,155,215,500
Giải nhất 5 số 9 40 Triệu
Giải nhì 4 số 446 500.000đ
Giải ba 3 số 8,169 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000777       Ngày 29-08

01 18 21 25 27 35
Giá Trị Jackpot
21,293,308,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 21,293,308,500
Giải nhất 5 số 4 40 Triệu
Giải nhì 4 số 409 500.000đ
Giải ba 3 số 6,986 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000776       Ngày 27-08

04 10 11 15 24 37
Giá Trị Jackpot
20,426,007,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 20,426,007,500
Giải nhất 5 số 11 40 Triệu
Giải nhì 4 số 516 500.000đ
Giải ba 3 số 8,176 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000775       Ngày 25-08

01 03 05 17 22 33
Giá Trị Jackpot
19,773,149,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 19,773,149,500
Giải nhất 5 số 12 40 Triệu
Giải nhì 4 số 463 500.000đ
Giải ba 3 số 7,924 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000774       Ngày 22-08

06 07 18 25 40 43
Giá Trị Jackpot
19,055,917,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 19,055,917,000
Giải nhất 5 số 11 40 Triệu
Giải nhì 4 số 406 500.000đ
Giải ba 3 số 6,837 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000773       Ngày 20-08

04 08 17 27 32 36
Giá Trị Jackpot
18,472,892,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 18,472,892,000
Giải nhất 5 số 3 40 Triệu
Giải nhì 4 số 362 500.000đ
Giải ba 3 số 5,695 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000772       Ngày 18-08

10 16 19 27 28 36
Giá Trị Jackpot
17,869,440,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 17,869,440,500
Giải nhất 5 số 19 40 Triệu
Giải nhì 4 số 653 500.000đ
Giải ba 3 số 9,973 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000771       Ngày 23-07

19 26 31 33 41 42
Giá Trị Jackpot
17,106,759,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 17,106,759,000
Giải nhất 5 số 17 40 Triệu
Giải nhì 4 số 609 500.000đ
Giải ba 3 số 9,659 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000770       Ngày 21-07

08 10 12 29 34 37
Giá Trị Jackpot
16,087,964,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 16,087,964,500
Giải nhất 5 số 15 40 Triệu
Giải nhì 4 số 652 500.000đ
Giải ba 3 số 10,877 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000769       Ngày 18-07

03 08 19 21 25 36
Giá Trị Jackpot
15,017,833,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 15,017,833,500
Giải nhất 5 số 19 40 Triệu
Giải nhì 4 số 844 500.000đ
Giải ba 3 số 13,262 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45

Kỳ vé #000768       Ngày 16-07

01 09 18 26 41 45
Giá Trị Jackpot
#
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số # #
Giải nhất 5 số # 40 Triệu
Giải nhì 4 số # 500.000đ
Giải ba 3 số # 50.000đ