Khánh Hoà - Kết Quả Xổ Số  Khánh Hoà (22-09)

KQXS Hôm nay       Khánh Hoà       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
676117
Giải nhất G1
97832
Giải nhì G2
60825
Giải ba G3
86234
25382
Giải tư G4
03060
09446
25956
90577
11307
86989
68620
Giải năm G5
9099
Giải sáu G6
5281
5169
3762
Giải bảy G7
329
Giải tám G8
40
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
07
17
20
25
29
32
34
40
46
56
60
62
69
77
81
82
89
99
Đầu Đuôi
07 0 20, 40, 60
17 1 81
20, 25, 29 2 32, 62, 82
32, 34 3
40, 46 4 34
56 5 25
60, 62, 69 6 46, 56
77 7 07, 17, 77
81, 82, 89 8
99 9 29, 69, 89, 99

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 23/09/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

36 15 lần
78 15 lần
27 15 lần
41 16 lần
65 16 lần
83 18 lần
11 18 lần
86 19 lần
45 19 lần
19 19 lần
70 20 lần
84 21 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

33 3 lần
16 4 lần
52 5 lần
44 5 lần
21 6 lần
77 6 lần
15 6 lần
53 6 lần
48 6 lần
03 6 lần
64 7 lần
20 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1056 14 lượt
1060 10 lượt
1054 11 lượt
1062 15 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 100 lần
Đuôi 2 100 lần
Đuôi 3 103 lần
Đuôi 4 104 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 111 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 120 lần
Đuôi 9 121 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 95 lần
Đuôi 1 99 lần
Đuôi 2 105 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 107 lần
Đuôi 5 107 lần
Đuôi 6 108 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 116 lần
Đuôi 9 125 lần

Khánh Hoà - Kết Quả Xổ Số  Khánh Hoà (19-09)

KQXS Hôm nay       Khánh Hoà       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
201479
Giải nhất G1
74201
Giải nhì G2
28691
Giải ba G3
29536
18754
Giải tư G4
82939
94299
47007
79135
14213
17154
55732
Giải năm G5
8457
Giải sáu G6
2860
5355
4564
Giải bảy G7
655
Giải tám G8
11
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
07
11
13
32
35
36
39
54
54
55
55
57
60
64
79
91
99
Đầu Đuôi
01, 07 0 60
11, 13 1 01, 11, 91
32, 35, 36, 39 3 13
54, 54, 55, 55, 57 5 35, 55, 55
60, 64 6 36
79 7 07, 57
91, 99 9 39, 79, 99

Khánh Hoà - Kết Quả Xổ Số  Khánh Hoà (15-09)

KQXS Hôm nay       Khánh Hoà       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
718896
Giải nhất G1
50521
Giải nhì G2
06409
Giải ba G3
09725
61303
Giải tư G4
41170
32821
48278
20431
70258
63270
89752
Giải năm G5
5362
Giải sáu G6
0896
5241
5822
Giải bảy G7
032
Giải tám G8
19
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
09
19
21
21
22
25
31
32
41
52
58
62
70
70
78
96
96
Đầu Đuôi
03, 09 0 70, 70
19 1 21, 21, 31, 41
21, 21, 22, 25 2 22, 32, 52, 62
31, 32 3 03
41 4
52, 58 5 25
62 6 96, 96
70, 70, 78 7
96, 96 9 09, 19

Khánh Hoà - Kết Quả Xổ Số  Khánh Hoà (12-09)

KQXS Hôm nay       Khánh Hoà       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
756190
Giải nhất G1
18072
Giải nhì G2
34239
Giải ba G3
27998
07227
Giải tư G4
68239
41837
21747
49808
85742
72180
54950
Giải năm G5
8613
Giải sáu G6
4722
2503
3440
Giải bảy G7
061
Giải tám G8
78
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
08
13
22
27
37
39
39
40
42
47
50
61
72
78
80
90
98
Đầu Đuôi
03, 08 0 40, 50, 80, 90
13 1 61
22, 27 2 22, 42, 72
37, 39, 39 3 03, 13
40, 42, 47 4
50 5
61 6
72, 78 7 27, 37, 47
80 8 08, 78, 98
90, 98 9 39, 39

Khánh Hoà - Kết Quả Xổ Số  Khánh Hoà (08-09)

KQXS Hôm nay       Khánh Hoà       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
783777
Giải nhất G1
30126
Giải nhì G2
91371
Giải ba G3
42968
11696
Giải tư G4
10517
83500
10468
11014
95396
72031
49267
Giải năm G5
5822
Giải sáu G6
6242
7032
6379
Giải bảy G7
581
Giải tám G8
67
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
14
17
22
26
31
32
42
67
67
68
68
71
77
79
81
96
96
Đầu Đuôi
00 0 00
14, 17 1 31, 71, 81
22, 26 2 22, 32, 42
31, 32 3
42 4 14
67, 67, 68, 68 6 26, 96, 96
71, 77, 79 7 17, 67, 67, 77
81 8 68, 68
96, 96 9 79

Khánh Hoà - Kết Quả Xổ Số  Khánh Hoà (05-09)

KQXS Hôm nay       Khánh Hoà       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
081215
Giải nhất G1
96024
Giải nhì G2
29949
Giải ba G3
95725
25105
Giải tư G4
64142
42705
12021
40846
94001
88641
73209
Giải năm G5
3555
Giải sáu G6
3775
7751
1114
Giải bảy G7
302
Giải tám G8
47
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
05
05
09
14
15
21
24
25
41
42
46
47
49
51
55
75
Đầu Đuôi
01, 02, 05, 05, 09 0
14, 15 1 01, 21, 41, 51
21, 24, 25 2 02, 42
41, 42, 46, 47, 49 4 14, 24
51, 55 5 05, 05, 15, 25, 55, 75
75 7 47

Khánh Hoà - Kết Quả Xổ Số  Khánh Hoà (01-09)

KQXS Hôm nay       Khánh Hoà       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
709547
Giải nhất G1
07685
Giải nhì G2
77080
Giải ba G3
61632
05611
Giải tư G4
77399
88417
93930
81251
85581
71710
84075
Giải năm G5
7145
Giải sáu G6
0485
6655
8578
Giải bảy G7
227
Giải tám G8
91
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
10
11
17
27
30
32
45
47
51
55
75
78
80
81
85
85
91
99
Đầu Đuôi
10, 11, 17 1 11, 51, 81, 91
27 2 32
30, 32 3
45, 47 4
51, 55 5 45, 55, 75, 85, 85
75, 78 7 17, 27, 47
80, 81, 85, 85 8 78
91, 99 9 99

Khánh Hoà - Kết Quả Xổ Số  Khánh Hoà (29-08)

KQXS Hôm nay       Khánh Hoà       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
223514
Giải nhất G1
40058
Giải nhì G2
94504
Giải ba G3
83959
70151
Giải tư G4
87020
09576
28949
22287
19015
60961
00509
Giải năm G5
4760
Giải sáu G6
8553
8674
2884
Giải bảy G7
858
Giải tám G8
40
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
09
14
15
20
40
49
51
53
58
58
59
60
61
74
76
84
87
Đầu Đuôi
04, 09 0 20, 40, 60
14, 15 1 51, 61
20 2
40, 49 4 04, 14, 74, 84
51, 53, 58, 58, 59 5 15
60, 61 6 76
74, 76 7 87
84, 87 8 58, 58

Khánh Hoà - Kết Quả Xổ Số  Khánh Hoà (25-08)

KQXS Hôm nay       Khánh Hoà       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
141201
Giải nhất G1
02006
Giải nhì G2
68210
Giải ba G3
07607
60534
Giải tư G4
58269
47110
84537
87056
27715
63376
17085
Giải năm G5
9446
Giải sáu G6
2338
9100
0530
Giải bảy G7
898
Giải tám G8
36
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
01
06
07
10
10
15
30
34
36
37
38
46
56
69
76
85
98
Đầu Đuôi
00, 01, 06, 07 0 00, 10, 10, 30
10, 10, 15 1 01
30, 34, 36, 37, 38 3
46 4 34
56 5 15, 85
69 6 06, 36, 46, 56, 76
76 7 07, 37
85 8 38, 98
98 9 69

Khánh Hoà - Kết Quả Xổ Số  Khánh Hoà (22-08)

KQXS Hôm nay       Khánh Hoà       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
297454
Giải nhất G1
01717
Giải nhì G2
86624
Giải ba G3
73054
91527
Giải tư G4
55682
41471
00952
53416
60832
70410
76931
Giải năm G5
8120
Giải sáu G6
9394
9258
8848
Giải bảy G7
792
Giải tám G8
65
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
10
16
17
20
24
27
31
32
48
52
54
54
58
65
71
82
92
94
Đầu Đuôi
10, 16, 17 1 31, 71
20, 24, 27 2 32, 52, 82, 92
31, 32 3
48 4 24, 54, 54, 94
52, 54, 54, 58 5 65
65 6 16
71 7 17, 27
82 8 48, 58
92, 94 9

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

  • Kết quả xổ số Khánh Hòa mở thưởng lúc 17h10 Thứ 4 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Khánh Hòa nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Khánh Hòa được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.