XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000675       Ngày 20-01

08 21 32 34 41 46 48
Giá Trị Jackpot 1
42,691,966,950 Giá Trị Jackpot 2
4,653,973,300
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 42,691,966,950
Jackpot 2 5 số + power 0 4,653,973,300
Giải nhất 5 số 15 40 Triệu
Giải nhì 4 số 662 500.000đ
Giải ba 3 số 13,202 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000674       Ngày 18-01

06 15 16 33 41 43 51
Giá Trị Jackpot 1
40,661,845,500 Giá Trị Jackpot 2
4,428,404,250
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 40,661,845,500
Jackpot 2 5 số + power 0 4,428,404,250
Giải nhất 5 số 15 40 Triệu
Giải nhì 4 số 721 500.000đ
Giải ba 3 số 15,339 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000673       Ngày 15-01

20 26 41 46 47 48 18
Giá Trị Jackpot 1
38,394,271,200 Giá Trị Jackpot 2
4,176,451,550
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 38,394,271,200
Jackpot 2 5 số + power 0 4,176,451,550
Giải nhất 5 số 12 40 Triệu
Giải nhì 4 số 473 500.000đ
Giải ba 3 số 10,831 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000672       Ngày 13-01

07 12 17 26 37 46 28
Giá Trị Jackpot 1
36,143,063,400 Giá Trị Jackpot 2
3,926,317,350
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 36,143,063,400
Jackpot 2 5 số + power 0 3,926,317,350
Giải nhất 5 số 13 40 Triệu
Giải nhì 4 số 719 500.000đ
Giải ba 3 số 13,837 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000671       Ngày 11-01

12 25 26 28 33 46 22
Giá Trị Jackpot 1
34,313,096,550 Giá Trị Jackpot 2
3,722,987,700
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 34,313,096,550
Jackpot 2 5 số + power 0 3,722,987,700
Giải nhất 5 số 7 40 Triệu
Giải nhì 4 số 668 500.000đ
Giải ba 3 số 15,316 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000670       Ngày 08-01

06 17 37 41 48 50 13
Giá Trị Jackpot 1
32,041,280,550 Giá Trị Jackpot 2
3,470,563,700
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 32,041,280,550
Jackpot 2 5 số + power 0 3,470,563,700
Giải nhất 5 số 5 40 Triệu
Giải nhì 4 số 488 500.000đ
Giải ba 3 số 10,830 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000669       Ngày 06-01

04 08 14 21 30 49 38
Giá Trị Jackpot 1
40,268,451,000 Giá Trị Jackpot 2
0
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 40,268,451,000
Jackpot 2 5 số + power 0 0
Giải nhất 5 số 8 40 Triệu
Giải nhì 4 số 589 500.000đ
Giải ba 3 số 12,808 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000668       Ngày 04-01

11 17 22 28 39 49 43
Giá Trị Jackpot 1
38,074,658,250 Giá Trị Jackpot 2
3,897,184,250
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 38,074,658,250
Jackpot 2 5 số + power 0 3,897,184,250
Giải nhất 5 số 12 40 Triệu
Giải nhì 4 số 803 500.000đ
Giải ba 3 số 16,136 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000666       Ngày 30-12

09 25 27 32 37 46 23
Giá Trị Jackpot 1
33,605,699,250 Giá Trị Jackpot 2
3,400,633,250
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 33,605,699,250
Jackpot 2 5 số + power 0 3,400,633,250
Giải nhất 5 số 11 40 Triệu
Giải nhì 4 số 622 500.000đ
Giải ba 3 số 12,419 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000665       Ngày 28-12

03 08 09 40 44 48 02
Giá Trị Jackpot 1
32,003,504,400 Giá Trị Jackpot 2
3,222,611,600
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 32,003,504,400
Jackpot 2 5 số + power 0 3,222,611,600
Giải nhất 5 số 9 40 Triệu
Giải nhì 4 số 512 500.000đ
Giải ba 3 số 12,092 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000664       Ngày 25-12

06 08 23 25 33 35 27
Giá Trị Jackpot 1
214,130,470,800 Giá Trị Jackpot 2
2,693,336,350
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 214,130,470,800
Jackpot 2 5 số + power 0 2,693,336,350
Giải nhất 5 số 20 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,676 500.000đ
Giải ba 3 số 35,622 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000663       Ngày 23-12

08 22 29 43 45 54 23
Giá Trị Jackpot 1
204,118,789,350 Giá Trị Jackpot 2
4,274,263,650
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 204,118,789,350
Jackpot 2 5 số + power 0 4,274,263,650
Giải nhất 5 số 19 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,878 500.000đ
Giải ba 3 số 35,188 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000662       Ngày 21-12

23 25 28 49 52 54 44
Giá Trị Jackpot 1
198,581,827,350 Giá Trị Jackpot 2
3,659,045,650
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 198,581,827,350
Jackpot 2 5 số + power 0 3,659,045,650
Giải nhất 5 số 25 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,717 500.000đ
Giải ba 3 số 38,071 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000661       Ngày 18-12

04 06 19 26 38 41 16
Giá Trị Jackpot 1
192,650,416,500 Giá Trị Jackpot 2
1,792,386,100
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 192,650,416,500
Jackpot 2 5 số + power 0 1,792,386,100
Giải nhất 5 số 21 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,363 500.000đ
Giải ba 3 số 31,878 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000660       Ngày 16-12

19 24 30 41 43 49 55
Giá Trị Jackpot 1
187,387,466,700 Giá Trị Jackpot 2
4,132,647,400
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 187,387,466,700
Jackpot 2 5 số + power 0 4,132,647,400
Giải nhất 5 số 25 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,374 500.000đ
Giải ba 3 số 29,169 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000659       Ngày 14-12

10 16 19 24 39 50 29
Giá Trị Jackpot 1
182,330,633,100 Giá Trị Jackpot 2
3,570,777,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 182,330,633,100
Jackpot 2 5 số + power 0 3,570,777,000
Giải nhất 5 số 27 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,810 500.000đ
Giải ba 3 số 37,036 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000658       Ngày 11-12

08 13 17 22 42 51 45
Giá Trị Jackpot 1
177,193,640,100 Giá Trị Jackpot 2
3,541,666,050
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 177,193,640,100
Jackpot 2 5 số + power 0 3,541,666,050
Giải nhất 5 số 20 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,521 500.000đ
Giải ba 3 số 33,217 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000657       Ngày 09-12

03 14 33 40 41 50 17
Giá Trị Jackpot 1
# Giá Trị Jackpot 2
#
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số # #
Jackpot 2 5 số + power # #
Giải nhất 5 số # 40 Triệu
Giải nhì 4 số # 500.000đ
Giải ba 3 số # 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000656       Ngày 07-12

04 06 22 32 34 53 41
Giá Trị Jackpot 1
167,297,139,300 Giá Trị Jackpot 2
5,081,094,900
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 167,297,139,300
Jackpot 2 5 số + power 0 5,081,094,900
Giải nhất 5 số 16 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,240 500.000đ
Giải ba 3 số 28,884 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000655       Ngày 04-12

07 09 31 32 36 49 37
Giá Trị Jackpot 1
162,010,540,200 Giá Trị Jackpot 2
4,493,695,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 162,010,540,200
Jackpot 2 5 số + power 0 4,493,695,000
Giải nhất 5 số 14 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,259 500.000đ
Giải ba 3 số 27,258 50.000đ