XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000593       Ngày 17-06

18 23 38 41 44 55 40
Giá Trị Jackpot 1
40,169,779,500 Giá Trị Jackpot 2
3,404,733,450
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 40,169,779,500
Jackpot 2 5 số + power 0 3,404,733,450
Giải nhất 5 số 5 40 Triệu
Giải nhì 4 số 566 500.000đ
Giải ba 3 số 10,784 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000592       Ngày 15-06

11 18 21 22 30 55 35
Giá Trị Jackpot 1
38,329,212,900 Giá Trị Jackpot 2
3,200,226,050
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 38,329,212,900
Jackpot 2 5 số + power 0 3,200,226,050
Giải nhất 5 số 12 40 Triệu
Giải nhì 4 số 532 500.000đ
Giải ba 3 số 12,263 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000591       Ngày 12-06

04 16 17 20 27 44 30
Giá Trị Jackpot 1
36,527,178,450 Giá Trị Jackpot 2
3,370,405,800
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 36,527,178,450
Jackpot 2 5 số + power 0 3,370,405,800
Giải nhất 5 số 4 40 Triệu
Giải nhì 4 số 551 500.000đ
Giải ba 3 số 10,905 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000590       Ngày 10-06

11 22 24 27 43 54 45
Giá Trị Jackpot 1
34,760,092,350 Giá Trị Jackpot 2
3,174,062,900
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 34,760,092,350
Jackpot 2 5 số + power 0 3,174,062,900
Giải nhất 5 số 7 40 Triệu
Giải nhì 4 số 593 500.000đ
Giải ba 3 số 10,728 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000589       Ngày 08-06

16 28 33 41 42 54 12
Giá Trị Jackpot 1
33,193,526,250 Giá Trị Jackpot 2
3,195,783,850
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 33,193,526,250
Jackpot 2 5 số + power 0 3,195,783,850
Giải nhất 5 số 6 40 Triệu
Giải nhì 4 số 459 500.000đ
Giải ba 3 số 9,400 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000588       Ngày 05-06

14 22 25 39 41 52 17
Giá Trị Jackpot 1
31,431,471,600 Giá Trị Jackpot 2
3,159,052,400
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 31,431,471,600
Jackpot 2 5 số + power 0 3,159,052,400
Giải nhất 5 số 5 40 Triệu
Giải nhì 4 số 411 500.000đ
Giải ba 3 số 8,958 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000587       Ngày 03-06

04 08 21 24 26 47 43
Giá Trị Jackpot 1
58,284,817,050 Giá Trị Jackpot 2
3,217,550,100
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 58,284,817,050
Jackpot 2 5 số + power 0 3,217,550,100
Giải nhất 5 số 11 40 Triệu
Giải nhì 4 số 719 500.000đ
Giải ba 3 số 15,609 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000586       Ngày 01-06

06 12 14 27 43 45 38
Giá Trị Jackpot 1
56,326,866,150 Giá Trị Jackpot 2
4,452,320,650
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 56,326,866,150
Jackpot 2 5 số + power 0 4,452,320,650
Giải nhất 5 số 15 40 Triệu
Giải nhì 4 số 723 500.000đ
Giải ba 3 số 15,388 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000585       Ngày 29-05

02 11 31 37 43 55 14
Giá Trị Jackpot 1
54,265,804,950 Giá Trị Jackpot 2
4,223,313,850
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 54,265,804,950
Jackpot 2 5 số + power 0 4,223,313,850
Giải nhất 5 số 7 40 Triệu
Giải nhì 4 số 588 500.000đ
Giải ba 3 số 13,348 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000584       Ngày 27-05

03 07 18 22 40 46 14
Giá Trị Jackpot 1
51,898,872,000 Giá Trị Jackpot 2
3,960,321,300
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 51,898,872,000
Jackpot 2 5 số + power 0 3,960,321,300
Giải nhất 5 số 5 40 Triệu
Giải nhì 4 số 561 500.000đ
Giải ba 3 số 12,368 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000583       Ngày 25-05

06 10 33 35 36 43 08
Giá Trị Jackpot 1
49,559,884,950 Giá Trị Jackpot 2
3,700,433,850
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 49,559,884,950
Jackpot 2 5 số + power 0 3,700,433,850
Giải nhất 5 số 12 40 Triệu
Giải nhì 4 số 588 500.000đ
Giải ba 3 số 13,425 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000582       Ngày 22-05

15 27 37 45 46 52 31
Giá Trị Jackpot 1
47,353,422,000 Giá Trị Jackpot 2
3,455,271,300
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 47,353,422,000
Jackpot 2 5 số + power 0 3,455,271,300
Giải nhất 5 số 9 40 Triệu
Giải nhì 4 số 559 500.000đ
Giải ba 3 số 12,420 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000581       Ngày 20-05

07 10 12 19 42 54 24
Giá Trị Jackpot 1
45,292,426,950 Giá Trị Jackpot 2
3,226,271,850
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 45,292,426,950
Jackpot 2 5 số + power 0 3,226,271,850
Giải nhất 5 số 3 40 Triệu
Giải nhì 4 số 643 500.000đ
Giải ba 3 số 13,591 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000580       Ngày 18-05

06 07 22 32 38 47 27
Giá Trị Jackpot 1
43,255,980,300 Giá Trị Jackpot 2
3,412,635,650
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 43,255,980,300
Jackpot 2 5 số + power 0 3,412,635,650
Giải nhất 5 số 8 40 Triệu
Giải nhì 4 số 590 500.000đ
Giải ba 3 số 13,422 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000579       Ngày 15-05

01 05 06 13 23 27 46
Giá Trị Jackpot 1
41,211,747,300 Giá Trị Jackpot 2
3,185,498,650
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 41,211,747,300
Jackpot 2 5 số + power 0 3,185,498,650
Giải nhất 5 số 7 40 Triệu
Giải nhì 4 số 575 500.000đ
Giải ba 3 số 12,397 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000578       Ngày 13-05

13 24 25 35 39 41 29
Giá Trị Jackpot 1
39,542,259,450 Giá Trị Jackpot 2
4,617,836,050
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 39,542,259,450
Jackpot 2 5 số + power 0 4,617,836,050
Giải nhất 5 số 5 40 Triệu
Giải nhì 4 số 456 500.000đ
Giải ba 3 số 9,880 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000577       Ngày 11-05

01 14 41 44 46 53 48
Giá Trị Jackpot 1
37,855,593,750 Giá Trị Jackpot 2
4,430,428,750
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 37,855,593,750
Jackpot 2 5 số + power 0 4,430,428,750
Giải nhất 5 số 4 40 Triệu
Giải nhì 4 số 427 500.000đ
Giải ba 3 số 9,607 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000576       Ngày 08-05

14 23 26 37 42 51 40
Giá Trị Jackpot 1
35,832,009,000 Giá Trị Jackpot 2
4,205,586,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 35,832,009,000
Jackpot 2 5 số + power 0 4,205,586,000
Giải nhất 5 số 11 40 Triệu
Giải nhì 4 số 509 500.000đ
Giải ba 3 số 9,468 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000575       Ngày 06-05

15 19 24 31 44 53 32
Giá Trị Jackpot 1
34,447,913,850 Giá Trị Jackpot 2
4,051,797,650
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 34,447,913,850
Jackpot 2 5 số + power 0 4,051,797,650
Giải nhất 5 số 11 40 Triệu
Giải nhì 4 số 422 500.000đ
Giải ba 3 số 9,028 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000574       Ngày 04-05

07 24 45 48 49 53 14
Giá Trị Jackpot 1
33,098,155,950 Giá Trị Jackpot 2
3,901,824,550
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 33,098,155,950
Jackpot 2 5 số + power 0 3,901,824,550
Giải nhất 5 số 5 40 Triệu
Giải nhì 4 số 439 500.000đ
Giải ba 3 số 9,706 50.000đ