XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000724       Ngày 17-05

11 17 25 29 45 48 53
Giá Trị Jackpot 1
50,454,523,200 Giá Trị Jackpot 2
3,246,323,100
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 50,454,523,200
Jackpot 2 5 số + power 0 3,246,323,100
Giải nhất 5 số 16 40 Triệu
Giải nhì 4 số 805 500.000đ
Giải ba 3 số 16,641 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000723       Ngày 14-05

02 28 30 43 44 55 22
Giá Trị Jackpot 1
48,237,615,300 Giá Trị Jackpot 2
2,323,615,375
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 48,237,615,300
Jackpot 2 5 số + power 0 2,323,615,375
Giải nhất 5 số 6 40 Triệu
Giải nhì 4 số 524 500.000đ
Giải ba 3 số 12,180 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000722       Ngày 12-05

09 18 24 43 44 50 15
Giá Trị Jackpot 1
45,524,219,700 Giá Trị Jackpot 2
4,345,742,350
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 45,524,219,700
Jackpot 2 5 số + power 0 4,345,742,350
Giải nhất 5 số 10 40 Triệu
Giải nhì 4 số 600 500.000đ
Giải ba 3 số 13,433 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000721       Ngày 10-05

12 18 41 43 47 51 10
Giá Trị Jackpot 1
43,368,051,000 Giá Trị Jackpot 2
4,106,168,050
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 43,368,051,000
Jackpot 2 5 số + power 0 4,106,168,050
Giải nhất 5 số 10 40 Triệu
Giải nhì 4 số 518 500.000đ
Giải ba 3 số 12,730 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000720       Ngày 07-05

15 32 33 36 43 46 31
Giá Trị Jackpot 1
40,960,429,950 Giá Trị Jackpot 2
3,838,654,600
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 40,960,429,950
Jackpot 2 5 số + power 0 3,838,654,600
Giải nhất 5 số 10 40 Triệu
Giải nhì 4 số 450 500.000đ
Giải ba 3 số 11,186 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000718       Ngày 03-05

01 22 38 48 49 53 42
Giá Trị Jackpot 1
37,087,734,000 Giá Trị Jackpot 2
3,408,355,050
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 37,087,734,000
Jackpot 2 5 số + power 0 3,408,355,050
Giải nhất 5 số 8 40 Triệu
Giải nhì 4 số 492 500.000đ
Giải ba 3 số 10,482 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000717       Ngày 30-04

11 23 51 52 53 54 27
Giá Trị Jackpot 1
35,131,524,600 Giá Trị Jackpot 2
3,190,998,450
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 35,131,524,600
Jackpot 2 5 số + power 0 3,190,998,450
Giải nhất 5 số 3 40 Triệu
Giải nhì 4 số 482 500.000đ
Giải ba 3 số 8,632 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000716       Ngày 28-04

08 24 25 32 37 44 03
Giá Trị Jackpot 1
33,412,538,550 Giá Trị Jackpot 2
3,162,155,150
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 33,412,538,550
Jackpot 2 5 số + power 0 3,162,155,150
Giải nhất 5 số 7 40 Triệu
Giải nhì 4 số 511 500.000đ
Giải ba 3 số 10,138 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000715       Ngày 26-04

14 22 24 25 43 49 17
Giá Trị Jackpot 1
31,953,142,200 Giá Trị Jackpot 2
5,726,646,150
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 31,953,142,200
Jackpot 2 5 số + power 0 5,726,646,150
Giải nhất 5 số 5 40 Triệu
Giải nhì 4 số 409 500.000đ
Giải ba 3 số 10,232 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000714       Ngày 23-04

03 27 36 41 49 55 18
Giá Trị Jackpot 1
92,575,628,850 Giá Trị Jackpot 2
5,509,630,350
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 92,575,628,850
Jackpot 2 5 số + power 0 5,509,630,350
Giải nhất 5 số 21 40 Triệu
Giải nhì 4 số 951 500.000đ
Giải ba 3 số 20,234 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000713       Ngày 21-04

21 24 27 34 38 42 46
Giá Trị Jackpot 1
87,502,919,250 Giá Trị Jackpot 2
4,945,995,950
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 87,502,919,250
Jackpot 2 5 số + power 0 4,945,995,950
Giải nhất 5 số 10 40 Triệu
Giải nhì 4 số 938 500.000đ
Giải ba 3 số 20,112 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000712       Ngày 19-04

02 07 13 28 29 34 39
Giá Trị Jackpot 1
84,160,173,900 Giá Trị Jackpot 2
4,574,579,800
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 84,160,173,900
Jackpot 2 5 số + power 0 4,574,579,800
Giải nhất 5 số 15 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,089 500.000đ
Giải ba 3 số 22,844 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000711       Ngày 16-04

04 08 39 41 53 55 52
Giá Trị Jackpot 1
# Giá Trị Jackpot 2
#
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số # #
Jackpot 2 5 số + power # #
Giải nhất 5 số # 40 Triệu
Giải nhì 4 số # 500.000đ
Giải ba 3 số # 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000710       Ngày 14-04

01 05 09 34 37 45 52
Giá Trị Jackpot 1
77,809,523,700 Giá Trị Jackpot 2
3,868,952,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 77,809,523,700
Jackpot 2 5 số + power 0 3,868,952,000
Giải nhất 5 số 25 40 Triệu
Giải nhì 4 số 894 500.000đ
Giải ba 3 số 19,516 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000708       Ngày 09-04

02 03 19 28 42 45 12
Giá Trị Jackpot 1
72,264,577,800 Giá Trị Jackpot 2
3,252,846,900
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 72,264,577,800
Jackpot 2 5 số + power 0 3,252,846,900
Giải nhất 5 số 22 40 Triệu
Giải nhì 4 số 959 500.000đ
Giải ba 3 số 19,529 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000707       Ngày 07-04

06 14 15 25 29 32 41
Giá Trị Jackpot 1
69,988,955,700 Giá Trị Jackpot 2
4,520,183,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 69,988,955,700
Jackpot 2 5 số + power 0 4,520,183,500
Giải nhất 5 số 13 40 Triệu
Giải nhì 4 số 886 500.000đ
Giải ba 3 số 19,061 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000706       Ngày 05-04

05 18 26 36 43 44 45
Giá Trị Jackpot 1
67,331,602,650 Giá Trị Jackpot 2
4,224,922,050
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 67,331,602,650
Jackpot 2 5 số + power 0 4,224,922,050
Giải nhất 5 số 18 40 Triệu
Giải nhì 4 số 960 500.000đ
Giải ba 3 số 19,492 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000705       Ngày 02-04

32 38 42 44 47 55 46
Giá Trị Jackpot 1
64,691,708,250 Giá Trị Jackpot 2
3,931,600,450
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 64,691,708,250
Jackpot 2 5 số + power 0 3,931,600,450
Giải nhất 5 số 4 40 Triệu
Giải nhì 4 số 596 500.000đ
Giải ba 3 số 14,065 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000704       Ngày 31-03

05 24 34 39 42 49 16
Giá Trị Jackpot 1
61,525,768,350 Giá Trị Jackpot 2
3,579,829,350
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 61,525,768,350
Jackpot 2 5 số + power 0 3,579,829,350
Giải nhất 5 số 9 40 Triệu
Giải nhì 4 số 651 500.000đ
Giải ba 3 số 14,505 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000703       Ngày 29-03

05 11 32 35 40 52 31
Giá Trị Jackpot 1
58,908,623,700 Giá Trị Jackpot 2
3,289,035,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 58,908,623,700
Jackpot 2 5 số + power 0 3,289,035,500
Giải nhất 5 số 11 40 Triệu
Giải nhì 4 số 805 500.000đ
Giải ba 3 số 16,338 50.000đ