Long An - Kết Quả Xổ Số  Long An (03-07)

KQXS Hôm nay       Long An       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
925909
Giải nhất G1
15363
Giải nhì G2
72463
Giải ba G3
04000
72851
Giải tư G4
73148
27491
78709
39446
08187
25758
89076
Giải năm G5
3817
Giải sáu G6
8396
1418
0702
Giải bảy G7
611
Giải tám G8
81
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
02
09
09
11
17
18
46
48
51
58
63
63
76
81
87
91
96
Đầu Đuôi
00, 02, 09, 09 0 00
11, 17, 18 1 11, 51, 81, 91
46, 48 4
51, 58 5
63, 63 6 46, 76, 96
76 7 17, 87
81, 87 8 18, 48, 58
91, 96 9 09, 09

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 21/10/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

83 15 lần
34 15 lần
49 15 lần
07 15 lần
65 15 lần
13 16 lần
45 16 lần
19 17 lần
11 17 lần
42 19 lần
30 21 lần
84 21 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

02 3 lần
33 4 lần
53 5 lần
46 5 lần
88 5 lần
06 5 lần
24 6 lần
31 7 lần
54 7 lần
89 7 lần
80 7 lần
64 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1062 18 lượt
1054 12 lượt
1058 11 lượt
1066 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
46 2 lượt
83 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 90 lần
Đuôi 1 91 lần
Đuôi 2 99 lần
Đuôi 3 102 lần
Đuôi 4 109 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 113 lần
Đuôi 7 113 lần
Đuôi 8 122 lần
Đuôi 9 131 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 88 lần
Đuôi 1 106 lần
Đuôi 2 106 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 109 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 117 lần

Long An - Kết Quả Xổ Số  Long An (26-06)

KQXS Hôm nay       Long An       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
040828
Giải nhất G1
93790
Giải nhì G2
27691
Giải ba G3
85434
52249
Giải tư G4
35926
66780
88309
10969
34969
41088
50984
Giải năm G5
8386
Giải sáu G6
1749
5608
0976
Giải bảy G7
140
Giải tám G8
64
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
08
09
26
28
34
40
49
49
64
69
69
76
80
84
86
88
90
91
Đầu Đuôi
08, 09 0 40, 80, 90
26, 28 2
34 3
40, 49, 49 4 34, 64, 84
64, 69, 69 6 26, 76, 86
76 7
80, 84, 86, 88 8 08, 28, 88
90, 91 9 09, 49, 49, 69, 69

Long An - Kết Quả Xổ Số  Long An (19-06)

KQXS Hôm nay       Long An       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
915971
Giải nhất G1
45958
Giải nhì G2
70580
Giải ba G3
50155
95173
Giải tư G4
29035
50283
11644
51838
78228
92210
52668
Giải năm G5
5861
Giải sáu G6
9852
2785
8695
Giải bảy G7
115
Giải tám G8
34
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
10
15
28
34
35
38
44
52
55
58
61
68
71
73
80
83
85
95
Đầu Đuôi
10, 15 1 61, 71
28 2 52
34, 35, 38 3 73, 83
44 4 34, 44
52, 55, 58 5 15, 35, 55, 85, 95
61, 68 6
71, 73 7
80, 83, 85 8 28, 38, 58, 68
95 9

Long An - Kết Quả Xổ Số  Long An (12-06)

KQXS Hôm nay       Long An       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
777481
Giải nhất G1
17815
Giải nhì G2
71771
Giải ba G3
23911
35053
Giải tư G4
79243
09721
80940
06094
43689
20728
44158
Giải năm G5
4780
Giải sáu G6
5863
4506
3853
Giải bảy G7
783
Giải tám G8
75
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
11
15
21
28
40
43
53
53
58
63
71
75
80
81
83
89
94
Đầu Đuôi
06 0 40, 80
11, 15 1 11, 21, 71, 81
21, 28 2
40, 43 4 94
53, 53, 58 5 15, 75
63 6 06
71, 75 7
80, 81, 83, 89 8 28, 58
94 9 89

Long An - Kết Quả Xổ Số  Long An (05-06)

KQXS Hôm nay       Long An       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
156776
Giải nhất G1
75455
Giải nhì G2
62176
Giải ba G3
83455
92439
Giải tư G4
55528
25221
04978
53275
98801
68986
17262
Giải năm G5
5512
Giải sáu G6
2243
3074
1558
Giải bảy G7
012
Giải tám G8
05
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
05
12
12
21
28
39
43
55
55
58
62
74
75
76
76
78
86
Đầu Đuôi
01, 05 0
12, 12 1 01, 21
21, 28 2 12, 12, 62
39 3 43
43 4 74
55, 55, 58 5 05, 55, 55, 75
62 6 76, 76, 86
74, 75, 76, 76, 78 7
86 8 28, 58, 78

Long An - Kết Quả Xổ Số  Long An (29-05)

KQXS Hôm nay       Long An       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
932656
Giải nhất G1
96577
Giải nhì G2
88996
Giải ba G3
60241
42354
Giải tư G4
52099
30429
70560
35630
73008
56829
50122
Giải năm G5
9887
Giải sáu G6
4925
3690
0036
Giải bảy G7
363
Giải tám G8
72
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
08
22
25
29
29
30
36
41
54
56
60
63
72
77
87
90
96
99
Đầu Đuôi
08 0 30, 60, 90
22, 25, 29, 29 2 22, 72
30, 36 3 63
41 4 54
54, 56 5 25
60, 63 6 36, 56, 96
72, 77 7 77, 87
87 8 08
90, 96, 99 9 29, 29, 99

Long An - Kết Quả Xổ Số  Long An (22-05)

KQXS Hôm nay       Long An       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
830497
Giải nhất G1
59352
Giải nhì G2
51961
Giải ba G3
84126
49271
Giải tư G4
78058
26713
10608
85062
28294
25937
25094
Giải năm G5
8161
Giải sáu G6
3139
0293
0912
Giải bảy G7
924
Giải tám G8
89
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
08
12
13
24
26
37
39
52
58
61
61
62
71
89
93
94
94
97
Đầu Đuôi
08 0
12, 13 1 61, 61, 71
24, 26 2 12, 52, 62
37, 39 3 13, 93
52, 58 5
61, 61, 62 6 26
71 7 37, 97
89 8 08, 58
93, 94, 94, 97 9 39, 89

Long An - Kết Quả Xổ Số  Long An (15-05)

KQXS Hôm nay       Long An       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
144148
Giải nhất G1
68934
Giải nhì G2
43400
Giải ba G3
54769
66515
Giải tư G4
60805
48087
38249
80990
66765
33886
09390
Giải năm G5
9077
Giải sáu G6
8208
2375
1720
Giải bảy G7
662
Giải tám G8
32
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
05
08
15
20
32
34
48
49
62
65
69
75
77
86
87
90
90
Đầu Đuôi
00, 05, 08 0 00, 20, 90, 90
15 1
20 2 32, 62
32, 34 3
48, 49 4 34
62, 65, 69 6 86
75, 77 7 77, 87
86, 87 8 08, 48
90, 90 9 49, 69

Long An - Kết Quả Xổ Số  Long An (08-05)

KQXS Hôm nay       Long An       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
671446
Giải nhất G1
44674
Giải nhì G2
59816
Giải ba G3
79677
08340
Giải tư G4
36423
87239
20832
14975
52404
12317
45094
Giải năm G5
9369
Giải sáu G6
7260
4960
4826
Giải bảy G7
606
Giải tám G8
94
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
06
16
17
23
26
32
39
40
46
60
60
69
74
75
77
94
94
Đầu Đuôi
04, 06 0 40, 60, 60
16, 17 1
23, 26 2 32
32, 39 3 23
40, 46 4 04, 74, 94, 94
60, 60, 69 6 06, 16, 26, 46
74, 75, 77 7 17, 77
94, 94 9 39, 69

Long An - Kết Quả Xổ Số  Long An (01-05)

KQXS Hôm nay       Long An       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
665363
Giải nhất G1
70544
Giải nhì G2
82716
Giải ba G3
56039
20635
Giải tư G4
15033
91673
01504
55253
25044
86016
33649
Giải năm G5
6763
Giải sáu G6
2117
6102
1481
Giải bảy G7
792
Giải tám G8
37
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
04
16
16
17
33
35
37
39
44
44
49
53
63
63
73
81
92
Đầu Đuôi
02, 04 0
16, 16, 17 1 81
33, 35, 37, 39 3 33, 53, 63, 63, 73
44, 44, 49 4 04, 44, 44
53 5 35
63, 63 6 16, 16
73 7 17, 37
81 8
92 9 39, 49

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Long An

  • Kết quả xổ số Long An mở thưởng lúc 16h10 Thứ 7 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Long An nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Long An được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.