Rồng Bạch Kim

Trà Vinh - Kết Quả Xổ Số  Trà Vinh (14-01)

KQXS Hôm nay       Trà Vinh       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
042902
Giải nhất G1
62642
Giải nhì G2
86017
Giải ba G3
05908
60207
Giải tư G4
56237
17204
74850
65783
12712
74824
83718
Giải năm G5
7412
Giải sáu G6
9472
1997
5018
Giải bảy G7
681
Giải tám G8
45
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
04
07
08
12
12
17
18
18
24
37
42
45
50
72
81
83
97
Đầu Đuôi
02, 04, 07, 08 0 50
12, 12, 17, 18, 18 1 81
24 2 02, 12, 12, 42, 72
37 3 83
42, 45 4 04, 24
50 5 45
72 7 07, 17, 37, 97
81, 83 8 08, 18, 18
97 9

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 20/01/2022

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

92 14 lần
88 15 lần
90 15 lần
81 15 lần
76 15 lần
44 16 lần
68 16 lần
41 16 lần
04 16 lần
64 17 lần
71 17 lần
52 17 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

10 3 lần
83 5 lần
59 5 lần
15 5 lần
96 5 lần
40 6 lần
98 6 lần
13 6 lần
50 7 lần
51 7 lần
01 7 lần
55 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1056 10 lượt
1054 13 lượt
1060 19 lượt
1058 12 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
61 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 93 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 105 lần
Đuôi 4 106 lần
Đuôi 5 106 lần
Đuôi 6 106 lần
Đuôi 7 116 lần
Đuôi 8 119 lần
Đuôi 9 125 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 94 lần
Đuôi 1 97 lần
Đuôi 2 98 lần
Đuôi 3 103 lần
Đuôi 4 104 lần
Đuôi 5 112 lần
Đuôi 6 114 lần
Đuôi 7 117 lần
Đuôi 8 120 lần
Đuôi 9 121 lần

Trà Vinh - Kết Quả Xổ Số  Trà Vinh (07-01)

KQXS Hôm nay       Trà Vinh       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
135363
Giải nhất G1
86095
Giải nhì G2
83787
Giải ba G3
01859
17195
Giải tư G4
43886
64084
48171
07860
44327
62616
10849
Giải năm G5
3993
Giải sáu G6
1340
1797
2531
Giải bảy G7
099
Giải tám G8
84
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
16
27
31
40
49
59
60
63
71
84
84
86
87
93
95
95
97
99
Đầu Đuôi
16 1 31, 71
27 2
31 3 63, 93
40, 49 4 84, 84
59 5 95, 95
60, 63 6 16, 86
71 7 27, 87, 97
84, 84, 86, 87 8
93, 95, 95, 97, 99 9 49, 59, 99

Trà Vinh - Kết Quả Xổ Số  Trà Vinh (31-12)

KQXS Hôm nay       Trà Vinh       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
425326
Giải nhất G1
34683
Giải nhì G2
41872
Giải ba G3
94729
38330
Giải tư G4
37977
41670
12516
63325
70828
87844
44385
Giải năm G5
7214
Giải sáu G6
0694
3527
1423
Giải bảy G7
614
Giải tám G8
59
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
14
14
16
23
25
26
27
28
29
30
44
59
70
72
77
83
85
94
Đầu Đuôi
14, 14, 16 1
23, 25, 26, 27, 28, 29 2 72
30 3 23, 83
44 4 14, 14, 44, 94
59 5 25, 85
70, 72, 77 7 27, 77
83, 85 8 28
94 9 29, 59

Trà Vinh - Kết Quả Xổ Số  Trà Vinh (24-12)

KQXS Hôm nay       Trà Vinh       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
395598
Giải nhất G1
19913
Giải nhì G2
50781
Giải ba G3
40534
84556
Giải tư G4
44845
51179
89016
14462
31204
16188
64470
Giải năm G5
2904
Giải sáu G6
5409
0964
2353
Giải bảy G7
864
Giải tám G8
57
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
04
09
13
16
34
45
53
56
57
62
64
64
70
79
81
88
98
Đầu Đuôi
04, 04, 09 0 70
13, 16 1 81
34 3 13, 53
45 4 04, 04, 34, 64, 64
53, 56, 57 5 45
62, 64, 64 6 16, 56
70, 79 7 57
81, 88 8 88, 98
98 9 09, 79

Trà Vinh - Kết Quả Xổ Số  Trà Vinh (17-12)

KQXS Hôm nay       Trà Vinh       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
556924
Giải nhất G1
95266
Giải nhì G2
89712
Giải ba G3
77268
99453
Giải tư G4
24846
55798
16911
76433
39612
03605
42709
Giải năm G5
8520
Giải sáu G6
6379
4060
6131
Giải bảy G7
748
Giải tám G8
33
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
09
11
12
12
20
24
31
33
33
46
48
53
60
66
68
79
98
Đầu Đuôi
05, 09 0 20, 60
11, 12, 12 1 11, 31
20, 24 2 12, 12
31, 33, 33 3 33, 33, 53
46, 48 4 24
53 5 05
60, 66, 68 6 46, 66
79 7
98 9 09, 79

Trà Vinh - Kết Quả Xổ Số  Trà Vinh (10-12)

KQXS Hôm nay       Trà Vinh       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
320891
Giải nhất G1
41832
Giải nhì G2
90067
Giải ba G3
90539
72829
Giải tư G4
80880
80570
41631
24384
59366
71998
94908
Giải năm G5
9277
Giải sáu G6
5833
4320
9936
Giải bảy G7
152
Giải tám G8
78
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
08
20
29
31
32
33
36
39
52
66
67
70
77
78
80
84
91
98
Đầu Đuôi
08 0 20, 70, 80
20, 29 2 32, 52
31, 32, 33, 36, 39 3 33
52 5
66, 67 6 36, 66
70, 77, 78 7 67, 77
80, 84 8 08, 78, 98
91, 98 9 29, 39

Trà Vinh - Kết Quả Xổ Số  Trà Vinh (03-12)

KQXS Hôm nay       Trà Vinh       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
034652
Giải nhất G1
54521
Giải nhì G2
78818
Giải ba G3
49231
21415
Giải tư G4
53547
33512
72856
12613
49415
66763
33891
Giải năm G5
5219
Giải sáu G6
1900
9409
5188
Giải bảy G7
504
Giải tám G8
19
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
04
09
12
13
15
15
18
19
19
21
31
47
52
56
63
88
91
Đầu Đuôi
00, 04, 09 0 00
12, 13, 15, 15, 18, 19, 19 1 21, 31, 91
21 2 12, 52
31 3 13, 63
47 4 04
52, 56 5 15, 15
63 6 56
88 8 18, 88
91 9 09, 19, 19

Trà Vinh - Kết Quả Xổ Số  Trà Vinh (26-11)

KQXS Hôm nay       Trà Vinh       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
813796
Giải nhất G1
28460
Giải nhì G2
34916
Giải ba G3
21014
74948
Giải tư G4
55079
42220
07400
56221
04203
75004
72241
Giải năm G5
0087
Giải sáu G6
4015
8917
2999
Giải bảy G7
102
Giải tám G8
03
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
02
03
03
04
14
15
16
17
20
21
41
48
60
79
87
96
99
Đầu Đuôi
00, 02, 03, 03, 04 0 00, 20, 60
14, 15, 16, 17 1 21, 41
20, 21 2 02
41, 48 4 04, 14
60 6 16, 96
79 7 17, 87
87 8 48
96, 99 9 79, 99

Trà Vinh - Kết Quả Xổ Số  Trà Vinh (19-11)

KQXS Hôm nay       Trà Vinh       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
200426
Giải nhất G1
78992
Giải nhì G2
28229
Giải ba G3
12488
60235
Giải tư G4
64098
14073
77330
04302
34048
31380
90454
Giải năm G5
1813
Giải sáu G6
0320
4294
7264
Giải bảy G7
931
Giải tám G8
01
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
13
20
26
29
30
31
35
48
54
64
73
80
88
92
94
98
Đầu Đuôi
01, 02 0 20, 30, 80
13 1 01, 31
20, 26, 29 2 02, 92
30, 31, 35 3 13, 73
48 4 54, 64, 94
54 5 35
64 6 26
73 7
80, 88 8 48, 88, 98
92, 94, 98 9 29

Trà Vinh - Kết Quả Xổ Số  Trà Vinh (12-11)

KQXS Hôm nay       Trà Vinh       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
486725
Giải nhất G1
44305
Giải nhì G2
58276
Giải ba G3
70695
90939
Giải tư G4
22031
80646
24420
96195
85493
76270
51437
Giải năm G5
8229
Giải sáu G6
1079
4296
0002
Giải bảy G7
829
Giải tám G8
39
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
05
20
25
29
29
31
37
39
39
46
70
76
79
93
95
95
96
Đầu Đuôi
02, 05 0 20, 70
20, 25, 29, 29 2 02
31, 37, 39, 39 3 93
46 4
70, 76, 79 7 37
93, 95, 95, 96 9 29, 29, 39, 39, 79

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

  • Kết quả xổ số Trà Vinh mở thưởng lúc 16h10 Thứ 6 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Trà Vinh nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Trà Vinh được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.