Trà Vinh - Kết Quả Xổ Số  Trà Vinh (02-07)

KQXS Hôm nay       Trà Vinh       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
531312
Giải nhất G1
94454
Giải nhì G2
12941
Giải ba G3
59196
49426
Giải tư G4
27207
93201
69866
63367
60709
06017
58528
Giải năm G5
3356
Giải sáu G6
1764
6482
3223
Giải bảy G7
880
Giải tám G8
87
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
07
09
12
17
23
26
28
41
54
56
64
66
67
80
82
87
96
Đầu Đuôi
01, 07, 09 0 80
12, 17 1 01, 41
23, 26, 28 2 12, 82
41 4 54, 64
54, 56 5
64, 66, 67 6 26, 56, 66, 96
80, 82, 87 8 28
96 9 09

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 22/09/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

36 15 lần
78 15 lần
27 15 lần
41 16 lần
65 16 lần
83 18 lần
11 18 lần
86 19 lần
45 19 lần
19 19 lần
70 20 lần
84 21 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

33 3 lần
16 4 lần
52 5 lần
44 5 lần
21 6 lần
77 6 lần
15 6 lần
53 6 lần
48 6 lần
03 6 lần
64 7 lần
20 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1056 14 lượt
1060 10 lượt
1054 11 lượt
1062 15 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 100 lần
Đuôi 2 100 lần
Đuôi 3 103 lần
Đuôi 4 104 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 111 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 120 lần
Đuôi 9 121 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 95 lần
Đuôi 1 99 lần
Đuôi 2 105 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 107 lần
Đuôi 5 107 lần
Đuôi 6 108 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 116 lần
Đuôi 9 125 lần

Trà Vinh - Kết Quả Xổ Số  Trà Vinh (25-06)

KQXS Hôm nay       Trà Vinh       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
707542
Giải nhất G1
24143
Giải nhì G2
91112
Giải ba G3
60771
56060
Giải tư G4
65566
27185
48332
68600
98996
02065
53130
Giải năm G5
1848
Giải sáu G6
1829
6039
0350
Giải bảy G7
553
Giải tám G8
80
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
12
29
30
32
39
42
43
48
50
53
60
65
66
71
80
85
96
Đầu Đuôi
00 0 00, 30, 50, 60, 80
12 1 71
29 2 12, 32, 42
30, 32, 39 3 43, 53
42, 43, 48 4
50, 53 5 65, 85
60, 65, 66 6 66, 96
71 7
80, 85 8 48
96 9 29, 39

Trà Vinh - Kết Quả Xổ Số  Trà Vinh (18-06)

KQXS Hôm nay       Trà Vinh       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
829097
Giải nhất G1
26342
Giải nhì G2
68405
Giải ba G3
16084
47507
Giải tư G4
86876
63714
24839
14157
89783
70727
46330
Giải năm G5
9004
Giải sáu G6
4382
2304
9015
Giải bảy G7
682
Giải tám G8
14
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
04
05
07
14
14
15
27
30
39
42
57
76
82
82
83
84
97
Đầu Đuôi
04, 04, 05, 07 0 30
14, 14, 15 1
27 2 42, 82, 82
30, 39 3 83
42 4 04, 04, 14, 14, 84
57 5 05, 15
76 7 07, 27, 57, 97
82, 82, 83, 84 8
97 9 39

Trà Vinh - Kết Quả Xổ Số  Trà Vinh (11-06)

KQXS Hôm nay       Trà Vinh       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
052296
Giải nhất G1
22604
Giải nhì G2
05557
Giải ba G3
07504
05889
Giải tư G4
59909
47076
87815
86377
83296
88877
95094
Giải năm G5
8624
Giải sáu G6
6581
4868
9906
Giải bảy G7
667
Giải tám G8
32
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
04
06
09
15
24
32
57
67
68
76
77
77
81
89
94
96
96
Đầu Đuôi
04, 04, 06, 09 0
15 1 81
24 2 32
32 3
57 5 15
67, 68 6 06, 76, 96, 96
76, 77, 77 7 57, 67, 77, 77
81, 89 8 68
94, 96, 96 9 09, 89

Trà Vinh - Kết Quả Xổ Số  Trà Vinh (04-06)

KQXS Hôm nay       Trà Vinh       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
548226
Giải nhất G1
10169
Giải nhì G2
65952
Giải ba G3
79215
58868
Giải tư G4
53616
38448
81294
74023
80294
80672
24277
Giải năm G5
7752
Giải sáu G6
1093
6532
9835
Giải bảy G7
319
Giải tám G8
10
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
10
15
16
19
23
26
32
35
48
52
52
68
69
72
77
93
94
94
Đầu Đuôi
10, 15, 16, 19 1
23, 26 2 32, 52, 52, 72
32, 35 3 23, 93
48 4 94, 94
52, 52 5 15, 35
68, 69 6 16, 26
72, 77 7 77
93, 94, 94 9 19, 69

Trà Vinh - Kết Quả Xổ Số  Trà Vinh (28-05)

KQXS Hôm nay       Trà Vinh       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
080453
Giải nhất G1
42348
Giải nhì G2
47542
Giải ba G3
61714
61646
Giải tư G4
23845
83288
98317
22828
91880
14897
12143
Giải năm G5
6603
Giải sáu G6
7671
2875
8418
Giải bảy G7
793
Giải tám G8
96
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
14
17
18
28
42
43
45
46
48
53
71
75
80
88
93
96
97
Đầu Đuôi
03 0 80
14, 17, 18 1 71
28 2 42
42, 43, 45, 46, 48 4 14
53 5 45, 75
71, 75 7 17, 97
80, 88 8 18, 28, 48, 88
93, 96, 97 9

Trà Vinh - Kết Quả Xổ Số  Trà Vinh (21-05)

KQXS Hôm nay       Trà Vinh       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
090253
Giải nhất G1
59443
Giải nhì G2
06494
Giải ba G3
15543
60144
Giải tư G4
77430
13077
08135
62017
09778
63604
30768
Giải năm G5
0726
Giải sáu G6
0415
6928
1636
Giải bảy G7
434
Giải tám G8
73
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
15
17
26
28
30
34
35
36
43
43
44
53
68
73
77
78
94
Đầu Đuôi
04 0 30
15, 17 1
26, 28 2
30, 34, 35, 36 3 43, 43, 53, 73
43, 43, 44 4 04, 34, 44, 94
53 5 15, 35
68 6 26, 36
73, 77, 78 7 17, 77
94 9

Trà Vinh - Kết Quả Xổ Số  Trà Vinh (14-05)

KQXS Hôm nay       Trà Vinh       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
797127
Giải nhất G1
38817
Giải nhì G2
32502
Giải ba G3
18345
98496
Giải tư G4
75579
69251
19064
24861
69777
94185
03372
Giải năm G5
4124
Giải sáu G6
7723
7108
2905
Giải bảy G7
596
Giải tám G8
80
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
05
08
17
23
24
27
45
51
61
64
72
77
79
80
85
96
96
Đầu Đuôi
02, 05, 08 0 80
17 1 51, 61
23, 24, 27 2 02, 72
45 4 24, 64
51 5 05, 45, 85
61, 64 6 96, 96
72, 77, 79 7 17, 27, 77
80, 85 8 08
96, 96 9 79

Trà Vinh - Kết Quả Xổ Số  Trà Vinh (07-05)

KQXS Hôm nay       Trà Vinh       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
092951
Giải nhất G1
09068
Giải nhì G2
07696
Giải ba G3
17678
77640
Giải tư G4
96114
90357
53247
31123
76500
97822
28675
Giải năm G5
4846
Giải sáu G6
3229
2437
3417
Giải bảy G7
663
Giải tám G8
43
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
14
17
22
23
29
37
40
43
46
47
51
57
63
68
75
78
96
Đầu Đuôi
00 0 00, 40
14, 17 1 51
22, 23, 29 2 22
37 3 23, 43, 63
40, 43, 46, 47 4 14
51, 57 5 75
63, 68 6 46, 96
75, 78 7 17, 37, 47, 57
96 9 29

Trà Vinh - Kết Quả Xổ Số  Trà Vinh (30-04)

KQXS Hôm nay       Trà Vinh       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
326379
Giải nhất G1
74273
Giải nhì G2
28451
Giải ba G3
65347
63079
Giải tư G4
96847
24945
23066
58958
88532
42323
70129
Giải năm G5
9609
Giải sáu G6
3582
0788
1360
Giải bảy G7
620
Giải tám G8
99
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
09
20
23
29
32
45
47
47
51
58
60
66
73
79
79
82
88
99
Đầu Đuôi
09 0 20, 60
20, 23, 29 2 32, 82
32 3 23, 73
45, 47, 47 4
51, 58 5 45
60, 66 6 66
73, 79, 79 7 47, 47
82, 88 8 58, 88
99 9 09, 29, 79, 79, 99

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

  • Kết quả xổ số Trà Vinh mở thưởng lúc 16h10 Thứ 6 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Trà Vinh nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Trà Vinh được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.