Gia Lai - Kết Quả Xổ Số  Gia Lai (17-09)

KQXS Hôm nay       Gia Lai       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
367898
Giải nhất G1
37774
Giải nhì G2
28600
Giải ba G3
90752
83322
Giải tư G4
81943
24349
81918
35974
89076
30038
11492
Giải năm G5
6874
Giải sáu G6
7819
1261
2784
Giải bảy G7
266
Giải tám G8
95
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
18
19
22
38
43
49
52
61
66
74
74
74
76
84
92
95
98
Đầu Đuôi
00 0 00
18, 19 1 61
22 2 22, 52, 92
38 3 43
43, 49 4 74, 74, 74, 84
52 5 95
61, 66 6 66, 76
74, 74, 74, 76 7
84 8 18, 38, 98
92, 95, 98 9 19, 49

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 17/09/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

19 14 lần
55 14 lần
83 15 lần
41 15 lần
30 16 lần
51 16 lần
45 17 lần
27 18 lần
11 19 lần
70 19 lần
86 20 lần
84 20 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

52 4 lần
03 4 lần
16 4 lần
33 5 lần
77 5 lần
21 6 lần
56 6 lần
44 6 lần
72 6 lần
25 7 lần
15 7 lần
17 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1060 11 lượt
1054 13 lượt
1062 12 lượt
1064 11 lượt
1058 16 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
01 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 98 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 104 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 107 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 109 lần
Đuôi 7 109 lần
Đuôi 8 118 lần
Đuôi 9 123 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 97 lần
Đuôi 2 101 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 111 lần
Đuôi 7 114 lần
Đuôi 8 118 lần
Đuôi 9 125 lần

Gia Lai - Kết Quả Xổ Số  Gia Lai (10-09)

KQXS Hôm nay       Gia Lai       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
330931
Giải nhất G1
89011
Giải nhì G2
45877
Giải ba G3
82843
94067
Giải tư G4
49216
43617
52039
26013
47238
50844
32877
Giải năm G5
1327
Giải sáu G6
1857
8045
2674
Giải bảy G7
223
Giải tám G8
67
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
11
13
16
17
23
27
31
38
39
43
44
45
57
67
67
74
77
77
Đầu Đuôi
11, 13, 16, 17 1 11, 31
23, 27 2
31, 38, 39 3 13, 23, 43
43, 44, 45 4 44, 74
57 5 45
67, 67 6 16
74, 77, 77 7 17, 27, 57, 67, 67, 77, 77

Gia Lai - Kết Quả Xổ Số  Gia Lai (03-09)

KQXS Hôm nay       Gia Lai       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
066277
Giải nhất G1
21353
Giải nhì G2
92127
Giải ba G3
21409
59098
Giải tư G4
82718
08305
85039
19041
38286
57732
17732
Giải năm G5
2063
Giải sáu G6
3805
6888
1097
Giải bảy G7
636
Giải tám G8
38
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
05
09
18
27
32
32
36
38
39
41
53
63
77
86
88
97
98
Đầu Đuôi
05, 05, 09 0
18 1 41
27 2 32, 32
32, 32, 36, 38, 39 3 53, 63
41 4
53 5 05, 05
63 6 36, 86
77 7 27, 77, 97
86, 88 8 18, 38, 88, 98
97, 98 9 09, 39

Gia Lai - Kết Quả Xổ Số  Gia Lai (27-08)

KQXS Hôm nay       Gia Lai       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
907119
Giải nhất G1
00953
Giải nhì G2
21413
Giải ba G3
98564
53368
Giải tư G4
24996
44141
03417
26652
33217
81403
32592
Giải năm G5
7348
Giải sáu G6
6369
8131
5816
Giải bảy G7
375
Giải tám G8
54
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
13
16
17
17
19
31
41
48
52
53
54
64
68
69
75
92
96
Đầu Đuôi
03 0
13, 16, 17, 17, 19 1 31, 41
31 3 03, 13, 53
41, 48 4 54, 64
52, 53, 54 5 75
64, 68, 69 6 16, 96
75 7 17, 17
92, 96 9 19, 69

Gia Lai - Kết Quả Xổ Số  Gia Lai (20-08)

KQXS Hôm nay       Gia Lai       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
546849
Giải nhất G1
60576
Giải nhì G2
17671
Giải ba G3
22143
81870
Giải tư G4
02488
30993
70508
15625
30658
88148
09818
Giải năm G5
0201
Giải sáu G6
8096
7863
1625
Giải bảy G7
146
Giải tám G8
28
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
08
18
25
25
28
43
46
48
49
58
63
70
71
76
88
93
96
Đầu Đuôi
01, 08 0 70
18 1 01, 71
25, 25, 28 2
43, 46, 48, 49 4
58 5 25, 25
63 6 46, 76, 96
70, 71, 76 7
88 8 08, 18, 28, 48, 58, 88
93, 96 9 49

Gia Lai - Kết Quả Xổ Số  Gia Lai (13-08)

KQXS Hôm nay       Gia Lai       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
599612
Giải nhất G1
47189
Giải nhì G2
13513
Giải ba G3
06546
62492
Giải tư G4
02070
27432
88346
73083
04145
01742
02754
Giải năm G5
2817
Giải sáu G6
0328
9039
2582
Giải bảy G7
897
Giải tám G8
28
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
12
13
17
28
28
32
39
42
45
46
46
54
70
82
83
89
92
97
Đầu Đuôi
12, 13, 17 1
28, 28 2 12, 32, 42, 82, 92
32, 39 3 13, 83
42, 45, 46, 46 4 54
54 5 45
70 7 17, 97
82, 83, 89 8 28, 28
92, 97 9 39, 89

Gia Lai - Kết Quả Xổ Số  Gia Lai (06-08)

KQXS Hôm nay       Gia Lai       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
996716
Giải nhất G1
72194
Giải nhì G2
00305
Giải ba G3
87288
98375
Giải tư G4
93979
00182
06410
50571
32932
49918
92839
Giải năm G5
8281
Giải sáu G6
6334
3594
4029
Giải bảy G7
751
Giải tám G8
85
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
10
16
18
29
32
34
39
51
71
75
79
81
82
85
88
94
94
Đầu Đuôi
05 0 10
10, 16, 18 1 51, 71, 81
29 2 32, 82
32, 34, 39 3
51 5 05, 75, 85
71, 75, 79 7
81, 82, 85, 88 8 18, 88
94, 94 9 29, 39, 79

Gia Lai - Kết Quả Xổ Số  Gia Lai (30-07)

KQXS Hôm nay       Gia Lai       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
936876
Giải nhất G1
61231
Giải nhì G2
95232
Giải ba G3
68773
69663
Giải tư G4
04337
59240
49523
83050
79058
40636
83677
Giải năm G5
6559
Giải sáu G6
4500
8666
0321
Giải bảy G7
790
Giải tám G8
59
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
21
23
31
32
36
37
40
50
58
59
59
63
66
73
76
77
90
Đầu Đuôi
00 0 00, 40, 50, 90
21, 23 2 32
31, 32, 36, 37 3 23, 63, 73
40 4
50, 58, 59, 59 5
63, 66 6 36, 66, 76
73, 76, 77 7 37, 77
90 9 59, 59

Gia Lai - Kết Quả Xổ Số  Gia Lai (23-07)

KQXS Hôm nay       Gia Lai       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
329346
Giải nhất G1
22133
Giải nhì G2
14462
Giải ba G3
37928
57282
Giải tư G4
23757
55302
96875
49755
92834
45850
13759
Giải năm G5
6652
Giải sáu G6
6502
7417
8308
Giải bảy G7
643
Giải tám G8
33
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
02
08
17
28
33
33
34
43
46
50
52
55
57
59
62
75
82
Đầu Đuôi
02, 02, 08 0 50
17 1
28 2 02, 02, 52, 62, 82
33, 33, 34 3 33, 33, 43
43, 46 4 34
50, 52, 55, 57, 59 5 55, 75
62 6 46
75 7 17, 57
82 8 08, 28

Gia Lai - Kết Quả Xổ Số  Gia Lai (16-07)

KQXS Hôm nay       Gia Lai       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
880990
Giải nhất G1
93014
Giải nhì G2
48096
Giải ba G3
30898
84421
Giải tư G4
36004
59971
81168
92262
80614
78643
64758
Giải năm G5
6244
Giải sáu G6
8948
9889
6536
Giải bảy G7
891
Giải tám G8
64
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
14
14
21
36
43
44
48
58
62
64
68
71
89
90
91
96
98
Đầu Đuôi
04 0 90
14, 14 1 21, 71, 91
21 2 62
36 3 43
43, 44, 48 4 04, 14, 14, 44, 64
58 5
62, 64, 68 6 36, 96
71 7
89 8 48, 58, 68, 98
90, 91, 96, 98 9 89

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Gia Lai

  • Kết quả xổ số Gia Lai mở thưởng lúc 17h10 Thứ 6 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Gia Lai nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Gia Lai được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.