Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (10-06)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
796132
Giải nhất G1
33898
Giải nhì G2
08095
Giải ba G3
00649
60299
Giải tư G4
22468
55876
68688
77062
81288
77416
41625
Giải năm G5
9433
Giải sáu G6
2757
6412
6952
Giải bảy G7
733
Giải tám G8
17
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
12
16
17
25
32
33
33
49
52
57
62
68
76
88
88
95
98
99
Đầu Đuôi
12, 16, 17 1
25 2 12, 32, 52, 62
32, 33, 33 3 33, 33
49 4
52, 57 5 25, 95
62, 68 6 16, 76
76 7 17, 57
88, 88 8 68, 88, 88, 98
95, 98, 99 9 49, 99

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 12/06/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

36 14 lần
67 14 lần
47 15 lần
93 15 lần
50 15 lần
13 15 lần
29 16 lần
45 17 lần
02 17 lần
66 17 lần
82 18 lần
41 19 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

34 4 lần
30 5 lần
62 5 lần
58 6 lần
70 6 lần
85 7 lần
52 7 lần
24 7 lần
97 7 lần
32 7 lần
73 8 lần
91 8 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1060 13 lượt
1062 17 lượt
1058 17 lượt
1056 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
27 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 102 lần
Đuôi 3 103 lần
Đuôi 4 104 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 109 lần
Đuôi 7 118 lần
Đuôi 8 119 lần
Đuôi 9 127 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 97 lần
Đuôi 1 100 lần
Đuôi 2 104 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 113 lần
Đuôi 8 115 lần
Đuôi 9 119 lần

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (03-06)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
234366
Giải nhất G1
67000
Giải nhì G2
27529
Giải ba G3
08978
37479
Giải tư G4
13092
13437
10516
20419
28288
65875
33958
Giải năm G5
9836
Giải sáu G6
7804
6823
4097
Giải bảy G7
581
Giải tám G8
59
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
04
16
19
23
29
36
37
58
59
66
75
78
79
81
88
92
97
Đầu Đuôi
00, 04 0 00
16, 19 1 81
23, 29 2 92
36, 37 3 23
58, 59 5 75
66 6 16, 36, 66
75, 78, 79 7 37, 97
81, 88 8 58, 78, 88
92, 97 9 19, 29, 59, 79

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (27-05)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
692204
Giải nhất G1
34408
Giải nhì G2
32944
Giải ba G3
80369
21054
Giải tư G4
40755
61391
71215
28458
93913
68057
20564
Giải năm G5
3362
Giải sáu G6
6041
3781
3603
Giải bảy G7
050
Giải tám G8
10
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
04
08
10
13
15
41
44
50
54
55
57
58
62
64
69
81
91
Đầu Đuôi
03, 04, 08 0 10, 50
10, 13, 15 1 41, 81, 91
41, 44 4 04, 44, 54, 64
50, 54, 55, 57, 58 5 15, 55
62, 64, 69 6
81 8 08, 58
91 9 69

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (20-05)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
533919
Giải nhất G1
51307
Giải nhì G2
25709
Giải ba G3
42490
34186
Giải tư G4
17374
27659
13839
91668
67131
85041
05483
Giải năm G5
9771
Giải sáu G6
4256
8233
2349
Giải bảy G7
118
Giải tám G8
40
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
07
09
18
19
31
33
39
40
41
49
56
59
68
71
74
83
86
90
Đầu Đuôi
07, 09 0 40, 90
18, 19 1 31, 41, 71
31, 33, 39 3 33, 83
40, 41, 49 4 74
56, 59 5
68 6 56, 86
71, 74 7 07
83, 86 8 18, 68
90 9 09, 19, 39, 49, 59

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (13-05)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
196372
Giải nhất G1
84720
Giải nhì G2
82611
Giải ba G3
88608
35584
Giải tư G4
42131
68975
68364
10032
37606
94247
01692
Giải năm G5
5358
Giải sáu G6
3066
6053
4655
Giải bảy G7
671
Giải tám G8
60
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
08
11
20
31
32
47
53
55
58
60
64
66
71
72
75
84
92
Đầu Đuôi
06, 08 0 20, 60
11 1 11, 31, 71
20 2 32, 72, 92
31, 32 3 53
47 4 64, 84
53, 55, 58 5 55, 75
60, 64, 66 6 06, 66
71, 72, 75 7 47
84 8 08, 58
92 9

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (06-05)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
355731
Giải nhất G1
23197
Giải nhì G2
95211
Giải ba G3
34590
34866
Giải tư G4
20320
67760
00657
87263
69056
55898
95082
Giải năm G5
4551
Giải sáu G6
0808
5663
4252
Giải bảy G7
962
Giải tám G8
61
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
08
11
20
31
51
52
56
57
60
61
62
63
63
66
82
90
97
98
Đầu Đuôi
08 0 20, 60, 90
11 1 11, 31, 51, 61
20 2 52, 62, 82
31 3 63, 63
51, 52, 56, 57 5
60, 61, 62, 63, 63, 66 6 56, 66
82 8 08, 98
90, 97, 98 9

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (29-04)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
507802
Giải nhất G1
50624
Giải nhì G2
85210
Giải ba G3
21509
81476
Giải tư G4
30083
11113
82614
20659
29550
80305
97931
Giải năm G5
4187
Giải sáu G6
3185
4054
7379
Giải bảy G7
229
Giải tám G8
88
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
05
09
10
13
14
24
29
31
50
54
59
76
79
83
85
87
88
Đầu Đuôi
02, 05, 09 0 10, 50
10, 13, 14 1 31
24, 29 2 02
31 3 13, 83
50, 54, 59 5 05, 85
76, 79 7 87
83, 85, 87, 88 8 88

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (22-04)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
834859
Giải nhất G1
42242
Giải nhì G2
14905
Giải ba G3
92582
26725
Giải tư G4
09865
69147
37490
50953
37408
64429
93830
Giải năm G5
3945
Giải sáu G6
7502
1228
5376
Giải bảy G7
558
Giải tám G8
96
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
05
08
25
28
29
30
42
45
47
53
58
59
65
76
82
90
96
Đầu Đuôi
02, 05, 08 0 30, 90
25, 28, 29 2 02, 42, 82
30 3 53
42, 45, 47 4
53, 58, 59 5 05, 25, 45, 65
65 6 76, 96
76 7 47
82 8 08, 28, 58
90, 96 9 29, 59

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (15-04)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
572250
Giải nhất G1
66399
Giải nhì G2
40507
Giải ba G3
99696
94980
Giải tư G4
52025
44612
96397
74621
93810
54338
00307
Giải năm G5
8808
Giải sáu G6
9585
9844
3705
Giải bảy G7
053
Giải tám G8
68
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
07
07
08
10
12
21
25
38
44
50
53
68
80
85
96
97
99
Đầu Đuôi
05, 07, 07, 08 0 10, 50, 80
10, 12 1 21
21, 25 2 12
38 3 53
44 4 44
50, 53 5 05, 25, 85
68 6 96
80, 85 8 08, 38, 68
96, 97, 99 9 99

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (08-04)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
418531
Giải nhất G1
53860
Giải nhì G2
25906
Giải ba G3
79520
07678
Giải tư G4
92967
41543
79935
32333
26431
59447
24729
Giải năm G5
1586
Giải sáu G6
4167
2250
7415
Giải bảy G7
468
Giải tám G8
72
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
15
20
29
31
31
33
35
43
47
50
60
67
67
68
72
78
86
Đầu Đuôi
06 0 20, 50, 60
15 1 31, 31
20, 29 2 72
31, 31, 33, 35 3 33, 43
43, 47 4
50 5 15, 35
60, 67, 67, 68 6 06, 86
72, 78 7 47, 67, 67
86 8 68, 78

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Bình Định

  • Kết quả xổ số Bình Định mở thưởng lúc 17h10 Thứ 5 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Bình Định nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Bình Định được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.