Rồng Bạch Kim

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (14-04)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
514084
Giải nhất G1
08461
Giải nhì G2
61357
Giải ba G3
56457
57260
Giải tư G4
30109
28347
99075
68767
40077
22056
12122
Giải năm G5
5938
Giải sáu G6
4741
9406
2913
Giải bảy G7
457
Giải tám G8
10
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
09
10
13
22
38
41
47
56
57
57
57
60
61
67
75
77
84
Đầu Đuôi
06, 09 0 10, 60
10, 13 1 41, 61
22 2 22
38 3 13
41, 47 4 84
56, 57, 57, 57 5 75
60, 61, 67 6 06, 56
75, 77 7 47, 57, 57, 57, 67, 77
84 8 38

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 17/08/2022

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

53 16 lần
38 16 lần
32 16 lần
13 17 lần
59 17 lần
64 17 lần
40 18 lần
85 18 lần
19 18 lần
12 18 lần
92 19 lần
77 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

14 5 lần
81 5 lần
82 5 lần
21 5 lần
83 5 lần
15 6 lần
79 6 lần
71 6 lần
06 6 lần
86 6 lần
20 6 lần
34 6 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 12 lượt
1064 11 lượt
1056 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
85 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 110 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 115 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 118 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 123 lần

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (07-04)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
721744
Giải nhất G1
04193
Giải nhì G2
13130
Giải ba G3
07550
37855
Giải tư G4
64042
36153
69799
70084
03302
38497
97718
Giải năm G5
3137
Giải sáu G6
5329
7556
5305
Giải bảy G7
151
Giải tám G8
92
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
05
18
29
30
37
42
44
50
51
53
55
56
84
92
93
97
99
Đầu Đuôi
02, 05 0 30, 50
18 1 51
29 2 02, 42, 92
30, 37 3 53, 93
42, 44 4 44, 84
50, 51, 53, 55, 56 5 05, 55
84 8 18
92, 93, 97, 99 9 29, 99

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (31-03)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
617205
Giải nhất G1
56150
Giải nhì G2
98013
Giải ba G3
74116
25801
Giải tư G4
49790
25769
76066
89524
27279
67914
73883
Giải năm G5
7213
Giải sáu G6
1199
3343
2046
Giải bảy G7
820
Giải tám G8
96
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
05
13
13
14
16
20
24
43
46
50
66
69
79
83
90
96
99
Đầu Đuôi
01, 05 0 20, 50, 90
13, 13, 14, 16 1 01
20, 24 2
43, 46 4 14, 24
50 5 05
66, 69 6 16, 46, 66, 96
79 7
83 8
90, 96, 99 9 69, 79, 99

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (24-03)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
167560
Giải nhất G1
18836
Giải nhì G2
52523
Giải ba G3
71670
60369
Giải tư G4
34481
97552
16789
72165
73828
67057
84704
Giải năm G5
8332
Giải sáu G6
6583
2718
9177
Giải bảy G7
900
Giải tám G8
55
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
04
18
23
28
32
36
52
55
57
60
65
69
70
77
81
83
89
Đầu Đuôi
00, 04 0 00, 60, 70
18 1 81
23, 28 2 32, 52
32, 36 3 23, 83
52, 55, 57 5 55, 65
60, 65, 69 6 36
70, 77 7 57, 77
81, 83, 89 8 18, 28

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (17-03)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
208286
Giải nhất G1
21686
Giải nhì G2
14941
Giải ba G3
77831
94872
Giải tư G4
92503
96538
23551
45749
60543
24176
50998
Giải năm G5
5191
Giải sáu G6
7421
5370
2455
Giải bảy G7
045
Giải tám G8
54
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
21
31
38
41
43
45
49
51
54
55
70
72
76
86
86
91
98
Đầu Đuôi
03 0 70
21 2 72
31, 38 3 03, 43
41, 43, 45, 49 4 54
51, 54, 55 5 45, 55
70, 72, 76 7
86, 86 8 38, 98
91, 98 9 49

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (10-03)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
069600
Giải nhất G1
06487
Giải nhì G2
66245
Giải ba G3
07366
03100
Giải tư G4
77066
50189
33786
06345
42885
91265
98438
Giải năm G5
2999
Giải sáu G6
1987
0959
3734
Giải bảy G7
795
Giải tám G8
34
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
00
34
34
38
45
45
59
65
66
66
85
86
87
87
89
95
99
Đầu Đuôi
00, 00 0 00, 00
34, 34, 38 3
45, 45 4 34, 34
59 5 45, 45, 65, 85, 95
65, 66, 66 6 66, 66, 86
85, 86, 87, 87, 89 8 38
95, 99 9 59, 89, 99

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (03-03)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
506350
Giải nhất G1
74826
Giải nhì G2
53760
Giải ba G3
17860
85475
Giải tư G4
37652
40914
17355
62390
92373
05111
96637
Giải năm G5
6598
Giải sáu G6
6348
4204
3240
Giải bảy G7
821
Giải tám G8
21
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
11
14
21
21
26
37
40
48
50
52
55
60
60
73
75
90
98
Đầu Đuôi
04 0 40, 50, 60, 60, 90
11, 14 1 11, 21, 21
21, 21, 26 2 52
37 3 73
40, 48 4 04, 14
50, 52, 55 5 55, 75
60, 60 6 26
73, 75 7 37
90, 98 9

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (24-02)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
439827
Giải nhất G1
28991
Giải nhì G2
17051
Giải ba G3
21014
09876
Giải tư G4
43997
11066
10592
48501
82058
75258
48385
Giải năm G5
5401
Giải sáu G6
2261
1469
2970
Giải bảy G7
225
Giải tám G8
67
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
01
14
25
27
51
58
58
61
66
67
69
70
76
85
91
92
97
Đầu Đuôi
01, 01 0 70
14 1 01, 01, 51, 61, 91
25, 27 2 92
51, 58, 58 5 25, 85
61, 66, 67, 69 6 66, 76
70, 76 7 27, 67, 97
85 8 58, 58
91, 92, 97 9 69

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (17-02)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
397297
Giải nhất G1
51702
Giải nhì G2
04502
Giải ba G3
65389
53662
Giải tư G4
98841
89745
34535
75850
10299
79772
75179
Giải năm G5
8318
Giải sáu G6
0505
1273
0219
Giải bảy G7
707
Giải tám G8
54
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
02
05
07
18
19
35
41
45
50
54
62
72
73
79
89
97
99
Đầu Đuôi
02, 02, 05, 07 0 50
18, 19 1 41
35 3 73
41, 45 4 54
50, 54 5 05, 35, 45
62 6
72, 73, 79 7 07, 97
89 8 18
97, 99 9 19, 79, 89, 99

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (10-02)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
999180
Giải nhất G1
56804
Giải nhì G2
60490
Giải ba G3
21841
47091
Giải tư G4
11092
68719
10457
64428
71148
65579
49804
Giải năm G5
0066
Giải sáu G6
9366
3453
5402
Giải bảy G7
500
Giải tám G8
21
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
02
04
04
19
21
28
41
48
53
57
66
66
79
80
90
91
92
Đầu Đuôi
00, 02, 04, 04 0 00, 80, 90
19 1 21, 41, 91
21, 28 2 02, 92
41, 48 4 04, 04
53, 57 5
66, 66 6 66, 66
79 7 57
80 8 28, 48
90, 91, 92 9 19, 79

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Bình Định

  • Kết quả xổ số Bình Định mở thưởng lúc 17h10 Thứ 5 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Bình Định nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Bình Định được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.