Rồng Bạch Kim

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (03-02)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
582304
Giải nhất G1
92958
Giải nhì G2
46485
Giải ba G3
56013
12086
Giải tư G4
89378
79091
82700
75500
49815
79730
44553
Giải năm G5
5511
Giải sáu G6
1771
7950
3101
Giải bảy G7
710
Giải tám G8
42
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
00
01
04
10
11
13
15
30
42
50
53
58
71
78
85
86
91
Đầu Đuôi
00, 00, 01, 04 0 00, 00, 10, 30, 50
10, 11, 13, 15 1 01, 11, 71, 91
30 3 13, 53
42 4 04
50, 53, 58 5 15, 85
71, 78 7
85, 86 8 58, 78
91 9

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 17/08/2022

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

53 16 lần
38 16 lần
32 16 lần
13 17 lần
59 17 lần
64 17 lần
40 18 lần
85 18 lần
19 18 lần
12 18 lần
92 19 lần
77 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

14 5 lần
81 5 lần
82 5 lần
21 5 lần
83 5 lần
15 6 lần
79 6 lần
71 6 lần
06 6 lần
86 6 lần
20 6 lần
34 6 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 12 lượt
1064 11 lượt
1056 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
85 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 110 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 115 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 118 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 123 lần

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (27-01)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
496870
Giải nhất G1
45814
Giải nhì G2
40790
Giải ba G3
09531
20171
Giải tư G4
50687
62077
78156
90349
06387
13105
52735
Giải năm G5
7718
Giải sáu G6
9894
9244
5571
Giải bảy G7
697
Giải tám G8
50
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
14
18
31
35
44
49
50
56
70
71
71
77
87
87
90
94
97
Đầu Đuôi
05 0 50, 70, 90
14, 18 1 31, 71, 71
31, 35 3
44, 49 4 14, 44, 94
50, 56 5 05, 35
70, 71, 71, 77 7 77, 87, 87, 97
87, 87 8 18
90, 94, 97 9 49

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (20-01)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
263295
Giải nhất G1
37451
Giải nhì G2
56280
Giải ba G3
49263
48944
Giải tư G4
60598
40197
02687
17494
32154
22735
38813
Giải năm G5
1912
Giải sáu G6
7995
9883
6971
Giải bảy G7
021
Giải tám G8
19
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
12
13
19
21
35
44
51
54
63
71
80
83
87
94
95
95
97
98
Đầu Đuôi
12, 13, 19 1 21, 51, 71
21 2 12
35 3 13, 63, 83
44 4 44, 54, 94
51, 54 5 35, 95, 95
63 6
71 7 87, 97
80, 83, 87 8 98
94, 95, 95, 97, 98 9 19

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (13-01)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
483609
Giải nhất G1
21142
Giải nhì G2
78949
Giải ba G3
96836
08565
Giải tư G4
46989
57286
35414
01878
93106
11539
68467
Giải năm G5
7744
Giải sáu G6
5693
0704
9824
Giải bảy G7
355
Giải tám G8
66
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
06
09
14
24
36
39
42
44
49
55
65
66
67
78
86
89
93
Đầu Đuôi
04, 06, 09 0
14 1
24 2 42
36, 39 3 93
42, 44, 49 4 04, 14, 24, 44
55 5 55, 65
65, 66, 67 6 06, 36, 66, 86
78 7 67
86, 89 8 78
93 9 09, 39, 49, 89

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (06-01)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
601396
Giải nhất G1
50377
Giải nhì G2
10622
Giải ba G3
82601
36876
Giải tư G4
64782
73187
17979
53558
14293
32029
84530
Giải năm G5
4309
Giải sáu G6
3654
1585
6612
Giải bảy G7
410
Giải tám G8
06
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
06
09
10
12
22
29
30
54
58
76
77
79
82
85
87
93
96
Đầu Đuôi
01, 06, 09 0 10, 30
10, 12 1 01
22, 29 2 12, 22, 82
30 3 93
54, 58 5 85
76, 77, 79 7 77, 87
82, 85, 87 8 58
93, 96 9 09, 29, 79

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (30-12)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
149395
Giải nhất G1
71486
Giải nhì G2
64644
Giải ba G3
08079
21758
Giải tư G4
74270
32516
71904
67385
10004
67001
32941
Giải năm G5
0350
Giải sáu G6
9385
6570
8095
Giải bảy G7
404
Giải tám G8
75
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
04
04
04
16
41
44
50
58
70
70
75
79
85
85
86
95
95
Đầu Đuôi
01, 04, 04, 04 0 50, 70, 70
16 1 01, 41
41, 44 4 04, 04, 04, 44
50, 58 5 75, 85, 85, 95, 95
70, 70, 75, 79 7
85, 85, 86 8 58
95, 95 9 79

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (23-12)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
279390
Giải nhất G1
23748
Giải nhì G2
19820
Giải ba G3
88046
42841
Giải tư G4
75219
03249
31074
45689
41016
92096
09630
Giải năm G5
1678
Giải sáu G6
7149
0323
2701
Giải bảy G7
967
Giải tám G8
86
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
16
19
20
23
30
41
46
48
49
49
67
74
78
86
89
90
96
Đầu Đuôi
01 0 20, 30, 90
16, 19 1 01, 41
20, 23 2
30 3 23
41, 46, 48, 49, 49 4 74
67 6 16, 46, 86, 96
74, 78 7 67
86, 89 8 48, 78
90, 96 9 19, 49, 49, 89

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (16-12)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
839949
Giải nhất G1
61601
Giải nhì G2
10779
Giải ba G3
50156
31425
Giải tư G4
95179
94070
69366
01348
52137
66230
68075
Giải năm G5
9383
Giải sáu G6
8241
9698
3753
Giải bảy G7
046
Giải tám G8
12
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
12
25
30
37
41
46
48
49
53
56
66
70
75
79
79
83
98
Đầu Đuôi
01 0 30, 70
12 1 01, 41
25 2 12
30, 37 3 53, 83
41, 46, 48, 49 4
53, 56 5 25, 75
66 6 46, 56, 66
70, 75, 79, 79 7 37
83 8 48, 98
98 9 49, 79, 79

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (09-12)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
154899
Giải nhất G1
67590
Giải nhì G2
84832
Giải ba G3
50296
03523
Giải tư G4
45398
07004
34740
74908
56131
69823
59470
Giải năm G5
0703
Giải sáu G6
5848
1323
4312
Giải bảy G7
222
Giải tám G8
69
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
04
08
12
22
23
23
23
31
32
40
48
69
70
90
96
98
99
Đầu Đuôi
03, 04, 08 0 40, 70, 90
12 1 31
22, 23, 23, 23 2 12, 22, 32
31, 32 3 03, 23, 23, 23
40, 48 4 04
69 6 96
70 7
90, 96, 98, 99 9 69, 99

Bình Định - Kết Quả Xổ Số  Bình Định (02-12)

KQXS Hôm nay       Bình Định       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
947986
Giải nhất G1
21129
Giải nhì G2
30994
Giải ba G3
18212
14051
Giải tư G4
50791
93692
36433
21080
79329
99961
10425
Giải năm G5
8565
Giải sáu G6
0339
8134
9812
Giải bảy G7
350
Giải tám G8
39
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
12
12
25
29
29
33
34
39
39
50
51
61
65
80
86
91
92
94
Đầu Đuôi
12, 12 1 51, 61, 91
25, 29, 29 2 12, 12, 92
33, 34, 39, 39 3 33
50, 51 5 25, 65
61, 65 6 86
80, 86 8
91, 92, 94 9 29, 29, 39, 39

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Bình Định

  • Kết quả xổ số Bình Định mở thưởng lúc 17h10 Thứ 5 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Bình Định nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Bình Định được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.