Tạm Dừng Phát Hành Xổ Số Tại Tỉnh Hải Dương Từ Ngày 16/02/2021

Với tình hình Covid_19 đang diễn ra phức tạp, đặc biệt trên địa bàn thuộc tỉnh Hải Dương. Sở giao thông vận tại thuộc tỉnh Hải Dương đã chính thức thực hiện cách ly xã hội kể từ 0h00ph ngày 16/02/2021. ” Để thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày Read more…

Đăng lúc ngày 11/03/2021