Soi Cầu Giải Đặc Biệt xổ sốmiền Bắc

2 ngày trước 02-06-2023

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Kết quả cụ thể hàng ngày

Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2ngày trước 05-01-2021.

Kết quả Thứ Hai ngày 04-01-2021
Đặc biệt ĐB
4 2 9 8 8
Giải nhất G1
9 2 7 9 5
Giải nhì G2
1 9 0 4 6
7 9 5 8 0
Giải ba G3
8 7 5 2 6
9 2 9 7 9
1 1 1 7 1
4 6 8 7 5
9 6 5 9 5
7 3 6 1 4
Giải tư G4
7 4 3 4
0 8 0 9
5 9 2 1
5 5 0 9
Giải năm G5
1 5 1 2
3 7 1 6
3 8 1 4
4 1 4 3
8 0 8 8
9 8 5 1
Giải sáu G6
8 8 0
7 9 7
9 2 7
Giải bảy G7
3 9
1 4
6 3
7 1

Loto: Đặc biệt - 88

Kết quả Chủ Nhật ngày 03-01-2021
Đặc biệt ĐB
4 3 1 3 2
Giải nhất G1
2 7 1 1 0
Giải nhì G2
9 5 7 6 0
9 0 7 5 2
Giải ba G3
9 5 7 0 6
8 8 0 5 4
5 1 1 7 1
5 3 0 4 1
7 8 4 2 4
1 8 8 6 8
Giải tư G4
9 6 1 8
9 5 8 7
0 8 4 0
0 3 7 2
Giải năm G5
4 8 5 2
3 7 2 8
0 0 6 0
4 5 1 4
8 8 5 5
5 7 0 4
Giải sáu G6
5 9 7
4 9 3
1 3 1
Giải bảy G7
1 6
5 9
9 1
2 5

Loto: Đặc biệt - 32

Kết quả Thứ Bảy ngày 02-01-2021
Đặc biệt ĐB
2 0 6 8 1
Giải nhất G1
8 9 4 2 7
Giải nhì G2
3 2 8 8 6
7 4 9 1 0
Giải ba G3
4 6 1 0 6
7 8 9 3 6
8 1 5 9 5
0 3 2 0 4
8 2 9 1 9
1 4 7 3 2
Giải tư G4
6 5 0 2
7 6 1 3
7 2 8 3
5 8 5 5
Giải năm G5
3 8 5 5
0 4 9 6
1 4 3 0
4 4 5 1
4 7 7 8
9 0 2 3
Giải sáu G6
5 6 7
0 5 7
0 8 3
Giải bảy G7
6 8
1 9
2 9
1 2

Loto: Đặc biệt - 81

GHI CHÚ

Soi Cầu Giải Đặc Biệt