Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số  Quảng Ngãi (12-06)

KQXS Hôm nay       Quảng Ngãi       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
003338
Giải nhất G1
72158
Giải nhì G2
50602
Giải ba G3
39060
74011
Giải tư G4
53336
51260
15674
97487
28452
77081
45539
Giải năm G5
5722
Giải sáu G6
0079
8756
5447
Giải bảy G7
889
Giải tám G8
28
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
11
22
28
36
38
39
47
52
56
58
60
60
74
79
81
87
89
Đầu Đuôi
02 0 60, 60
11 1 11, 81
22, 28 2 02, 22, 52
36, 38, 39 3
47 4 74
52, 56, 58 5
60, 60 6 36, 56
74, 79 7 47, 87
81, 87, 89 8 28, 38, 58

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 18/06/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

49 14 lần
59 14 lần
13 14 lần
04 14 lần
99 15 lần
67 15 lần
93 15 lần
82 17 lần
50 17 lần
02 17 lần
45 18 lần
41 20 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

34 4 lần
30 5 lần
58 6 lần
24 6 lần
62 6 lần
52 6 lần
70 6 lần
85 7 lần
27 7 lần
61 7 lần
38 7 lần
81 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 11 lượt
1062 12 lượt
1054 13 lượt
1056 12 lượt
1060 17 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
91 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 92 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 104 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 109 lần
Đuôi 6 109 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 112 lần
Đuôi 9 128 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 92 lần
Đuôi 1 99 lần
Đuôi 2 102 lần
Đuôi 3 105 lần
Đuôi 4 107 lần
Đuôi 5 107 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 116 lần
Đuôi 8 120 lần
Đuôi 9 122 lần

Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số  Quảng Ngãi (05-06)

KQXS Hôm nay       Quảng Ngãi       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
585324
Giải nhất G1
09146
Giải nhì G2
28459
Giải ba G3
66174
51546
Giải tư G4
84271
34001
94150
35612
48413
32552
73757
Giải năm G5
6246
Giải sáu G6
3280
7896
3128
Giải bảy G7
193
Giải tám G8
38
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
12
13
24
28
38
46
46
46
50
52
57
59
71
74
80
93
96
Đầu Đuôi
01 0 50, 80
12, 13 1 01, 71
24, 28 2 12, 52
38 3 13, 93
46, 46, 46 4 24, 74
50, 52, 57, 59 5
71, 74 7 57
80 8 28, 38
93, 96 9 59

Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số  Quảng Ngãi (29-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Ngãi       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
359928
Giải nhất G1
16086
Giải nhì G2
69062
Giải ba G3
46674
43652
Giải tư G4
17422
74946
97063
92863
41865
32021
01102
Giải năm G5
7831
Giải sáu G6
4789
3868
4121
Giải bảy G7
219
Giải tám G8
66
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
19
21
21
22
28
31
46
52
62
63
63
65
66
68
74
86
89
Đầu Đuôi
02 0
19 1 21, 21, 31
21, 21, 22, 28 2 02, 22, 52, 62
31 3 63, 63
46 4 74
52 5 65
62, 63, 63, 65, 66, 68 6 46, 66, 86
74 7
86, 89 8 28, 68

Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số  Quảng Ngãi (22-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Ngãi       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
473339
Giải nhất G1
18340
Giải nhì G2
54705
Giải ba G3
84429
23252
Giải tư G4
09113
10255
86717
00110
45314
18136
74998
Giải năm G5
8672
Giải sáu G6
5044
7871
5246
Giải bảy G7
866
Giải tám G8
90
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
10
13
14
17
29
36
39
40
44
46
52
55
66
71
72
90
98
Đầu Đuôi
05 0 10, 40, 90
10, 13, 14, 17 1 71
29 2 52, 72
36, 39 3 13
40, 44, 46 4 14, 44
52, 55 5 05, 55
66 6 36, 46, 66
71, 72 7 17
90, 98 9 29, 39

Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số  Quảng Ngãi (15-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Ngãi       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
647110
Giải nhất G1
09164
Giải nhì G2
11171
Giải ba G3
90441
28897
Giải tư G4
90550
12973
75304
13381
76746
13779
76453
Giải năm G5
3599
Giải sáu G6
1853
0805
9648
Giải bảy G7
576
Giải tám G8
21
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
05
10
21
41
46
48
50
53
53
64
71
73
76
79
81
97
99
Đầu Đuôi
04, 05 0 10, 50
10 1 21, 41, 71, 81
21 2
41, 46, 48 4 04, 64
50, 53, 53 5 05
64 6 46, 76
71, 73, 76, 79 7 97
81 8 48
97, 99 9 79, 99

Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số  Quảng Ngãi (08-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Ngãi       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
993759
Giải nhất G1
09480
Giải nhì G2
67631
Giải ba G3
68319
99826
Giải tư G4
70036
04779
94210
86078
43862
35370
77170
Giải năm G5
0940
Giải sáu G6
3523
0797
7904
Giải bảy G7
506
Giải tám G8
21
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
06
10
19
21
23
26
31
36
40
59
62
70
70
78
79
80
97
Đầu Đuôi
04, 06 0 10, 40, 70, 70, 80
10, 19 1 21, 31
21, 23, 26 2 62
31, 36 3 23
40 4 04
59 5
62 6 06, 26, 36
70, 70, 78, 79 7 97
80 8 78
97 9 19, 59, 79

Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số  Quảng Ngãi (01-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Ngãi       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
197901
Giải nhất G1
50928
Giải nhì G2
04732
Giải ba G3
48664
65580
Giải tư G4
52036
52110
93636
34730
56627
41844
69878
Giải năm G5
9279
Giải sáu G6
7704
5535
4678
Giải bảy G7
645
Giải tám G8
65
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
04
10
27
28
30
32
35
36
36
44
45
64
65
78
78
79
80
Đầu Đuôi
01, 04 0 10, 30, 80
10 1 01
27, 28 2 32
30, 32, 35, 36, 36 3
44, 45 4 04, 44, 64
64, 65 6 36, 36
78, 78, 79 7 27
80 8 28, 78, 78

Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số  Quảng Ngãi (24-04)

KQXS Hôm nay       Quảng Ngãi       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
948463
Giải nhất G1
23566
Giải nhì G2
80122
Giải ba G3
31968
94375
Giải tư G4
99273
79335
96107
32507
25383
52511
27344
Giải năm G5
9912
Giải sáu G6
5339
9518
9994
Giải bảy G7
979
Giải tám G8
15
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
07
07
11
12
15
18
22
35
39
44
63
66
68
73
75
79
83
94
Đầu Đuôi
07, 07 0
11, 12, 15, 18 1 11
22 2 12, 22
35, 39 3 63, 73, 83
44 4 44, 94
63, 66, 68 6 66
73, 75, 79 7 07, 07
83 8 18, 68
94 9 39, 79

Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số  Quảng Ngãi (17-04)

KQXS Hôm nay       Quảng Ngãi       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
613363
Giải nhất G1
55988
Giải nhì G2
65794
Giải ba G3
60687
05110
Giải tư G4
55414
30676
19869
34198
25199
98727
69604
Giải năm G5
1322
Giải sáu G6
7459
5089
1944
Giải bảy G7
424
Giải tám G8
53
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
10
14
22
24
27
44
53
59
63
69
76
87
88
89
94
98
99
Đầu Đuôi
04 0 10
10, 14 1
22, 24, 27 2 22
44 4 04, 14, 24, 44, 94
53, 59 5
63, 69 6 76
76 7 27, 87
87, 88, 89 8 88, 98
94, 98, 99 9 59, 69, 89, 99

Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số  Quảng Ngãi (10-04)

KQXS Hôm nay       Quảng Ngãi       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
567457
Giải nhất G1
92588
Giải nhì G2
92314
Giải ba G3
98327
22643
Giải tư G4
26610
70538
39072
37054
60557
55406
87448
Giải năm G5
4575
Giải sáu G6
8503
3463
7140
Giải bảy G7
405
Giải tám G8
80
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
05
06
10
14
27
38
40
43
48
54
57
57
63
72
75
80
88
Đầu Đuôi
03, 05, 06 0 10, 40, 80
10, 14 1
27 2 72
38 3 03, 43, 63
40, 43, 48 4 14, 54
54, 57, 57 5 05, 75
63 6 06
72, 75 7 27, 57, 57
80, 88 8 38, 48, 88

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

  • Kết quả xổ số Quảng Ngãi mở thưởng lúc 17h10 Thứ 7 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Quảng Ngãi nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Quảng Ngãi được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.