Rồng Bạch Kim

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (04-07)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
834357
Giải nhất G1
33880
Giải nhì G2
40330
Giải ba G3
25568
41361
Giải tư G4
32081
00383
45630
32863
47318
55860
36577
Giải năm G5
5869
Giải sáu G6
1659
5548
0302
Giải bảy G7
468
Giải tám G8
40
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
18
30
30
40
48
57
59
60
61
63
68
68
69
77
80
81
83
Đầu Đuôi
02 0 30, 30, 40, 60, 80
18 1 61, 81
30, 30 3 63, 83
40, 48 4
57, 59 5
60, 61, 63, 68, 68, 69 6
77 7 57, 77
80, 81, 83 8 18, 48, 68, 68

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 17/07/2024

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

53 16 lần
38 16 lần
32 16 lần
13 17 lần
59 17 lần
64 17 lần
40 18 lần
85 18 lần
19 18 lần
12 18 lần
92 19 lần
77 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

14 5 lần
81 5 lần
82 5 lần
21 5 lần
83 5 lần
15 6 lần
79 6 lần
71 6 lần
06 6 lần
86 6 lần
20 6 lần
34 6 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 12 lượt
1064 11 lượt
1056 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
85 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 110 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 115 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 118 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 123 lần

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (27-06)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
359272
Giải nhất G1
70323
Giải nhì G2
43059
Giải ba G3
76330
99574
Giải tư G4
02360
86417
25857
59056
53085
75221
16353
Giải năm G5
4695
Giải sáu G6
8815
9551
5647
Giải bảy G7
423
Giải tám G8
34
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
15
17
21
23
23
30
34
47
51
53
56
57
59
60
72
74
85
95
Đầu Đuôi
15, 17 1 21, 51
21, 23, 23 2 72
30, 34 3 23, 23, 53
47 4 34, 74
51, 53, 56, 57, 59 5 15, 85, 95
60 6 56
72, 74 7 17, 47, 57
85 8
95 9 59

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (20-06)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
268899
Giải nhất G1
20573
Giải nhì G2
41069
Giải ba G3
28119
59163
Giải tư G4
28459
69413
24797
73333
41158
82507
04062
Giải năm G5
7068
Giải sáu G6
3509
8293
5500
Giải bảy G7
811
Giải tám G8
65
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
07
09
11
13
19
33
58
59
62
63
65
68
69
73
93
97
99
Đầu Đuôi
00, 07, 09 0 00
11, 13, 19 1 11
33 3 13, 33, 63, 73, 93
58, 59 5 65
62, 63, 65, 68, 69 6
73 7 07, 97
93, 97, 99 9 09, 19, 59, 69, 99

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (13-06)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
172136
Giải nhất G1
22993
Giải nhì G2
60953
Giải ba G3
28652
26455
Giải tư G4
01173
98713
06911
44993
12372
49203
14965
Giải năm G5
8076
Giải sáu G6
6080
1007
2434
Giải bảy G7
317
Giải tám G8
80
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
07
11
13
17
34
36
52
53
55
65
72
73
76
80
80
93
93
Đầu Đuôi
03, 07 0 80, 80
11, 13, 17 1 11
34, 36 3 03, 13, 53, 73, 93, 93
52, 53, 55 5 55, 65
65 6 36, 76
72, 73, 76 7 07, 17
80, 80 8
93, 93 9

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (06-06)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
851022
Giải nhất G1
01648
Giải nhì G2
03913
Giải ba G3
82703
42636
Giải tư G4
11614
42767
24877
99688
49705
85178
06069
Giải năm G5
0913
Giải sáu G6
6068
6062
8524
Giải bảy G7
970
Giải tám G8
29
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
05
13
13
14
22
24
29
36
48
62
67
68
69
70
77
78
88
Đầu Đuôi
03, 05 0 70
13, 13, 14 1
22, 24, 29 2 22, 62
36 3 03, 13, 13
48 4 14, 24
62, 67, 68, 69 6 36
70, 77, 78 7 67, 77
88 8 48, 68, 78, 88

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (30-05)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
842882
Giải nhất G1
88935
Giải nhì G2
25396
Giải ba G3
05472
51977
Giải tư G4
52265
51478
58468
52381
38018
59437
58213
Giải năm G5
8913
Giải sáu G6
7323
9681
7697
Giải bảy G7
253
Giải tám G8
59
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
13
13
18
23
35
37
53
59
65
68
72
77
78
81
81
82
96
97
Đầu Đuôi
13, 13, 18 1 81, 81
23 2 72, 82
35, 37 3 13, 13, 23, 53
53, 59 5 35, 65
65, 68 6 96
72, 77, 78 7 37, 77, 97
81, 81, 82 8 18, 68, 78
96, 97 9 59

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (23-05)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
013131
Giải nhất G1
31488
Giải nhì G2
65417
Giải ba G3
29351
92881
Giải tư G4
75711
15909
66545
61503
40546
49675
87878
Giải năm G5
0291
Giải sáu G6
9328
2906
0016
Giải bảy G7
872
Giải tám G8
49
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
06
09
11
16
17
28
31
45
46
49
51
72
75
78
81
88
91
Đầu Đuôi
03, 06, 09 0
11, 16, 17 1 11, 31, 51, 81, 91
28 2 72
31 3 03
45, 46, 49 4
51 5 45, 75
72, 75, 78 7 17
81, 88 8 28, 78, 88
91 9 09, 49

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (16-05)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
016727
Giải nhất G1
90804
Giải nhì G2
88226
Giải ba G3
40513
93236
Giải tư G4
87275
15952
35026
06809
18675
76504
76129
Giải năm G5
7111
Giải sáu G6
7370
6435
5714
Giải bảy G7
899
Giải tám G8
87
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
04
09
11
13
14
26
26
27
29
35
36
52
70
75
75
87
99
Đầu Đuôi
04, 04, 09 0 70
11, 13, 14 1 11
26, 26, 27, 29 2 52
35, 36 3 13
52 5 35, 75, 75
70, 75, 75 7 27, 87
87 8
99 9 09, 29, 99

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (09-05)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
691089
Giải nhất G1
59564
Giải nhì G2
91641
Giải ba G3
68978
40626
Giải tư G4
67732
85187
08635
17778
86516
63215
84783
Giải năm G5
2148
Giải sáu G6
2167
9039
8228
Giải bảy G7
910
Giải tám G8
52
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
10
15
16
26
28
32
35
39
41
48
52
64
67
78
78
83
87
89
Đầu Đuôi
10, 15, 16 1 41
26, 28 2 32, 52
32, 35, 39 3 83
41, 48 4 64
52 5 15, 35
64, 67 6 16, 26
78, 78 7 67, 87
83, 87, 89 8 28, 48, 78, 78

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (02-05)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
148942
Giải nhất G1
11237
Giải nhì G2
40671
Giải ba G3
13359
10758
Giải tư G4
05126
28960
56468
56337
41903
84692
66026
Giải năm G5
9215
Giải sáu G6
0652
2988
1741
Giải bảy G7
134
Giải tám G8
96
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
15
26
26
34
37
37
41
42
52
58
59
60
68
71
88
92
96
Đầu Đuôi
03 0 60
15 1 41, 71
26, 26 2 42, 52, 92
34, 37, 37 3 03
41, 42 4 34
52, 58, 59 5 15
60, 68 6 26, 26, 96
71 7 37, 37
88 8 58, 68, 88
92, 96 9 59

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Phú Yên

  • Kết quả xổ số Phú Yên mở thưởng lúc 17h10 Thứ 2 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Phú Yên nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Phú Yên được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.