Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (21-06)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
090797
Giải nhất G1
64120
Giải nhì G2
88367
Giải ba G3
34625
81083
Giải tư G4
54388
02070
70474
73367
12081
48913
52004
Giải năm G5
5559
Giải sáu G6
1968
9333
1769
Giải bảy G7
009
Giải tám G8
75
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
09
13
20
25
33
59
67
67
68
69
70
74
75
81
83
88
97
Đầu Đuôi
04, 09 0 20, 70
13 1 81
20, 25 2
33 3 13, 33, 83
59 5 25, 75
67, 67, 68, 69 6
70, 74, 75 7 67, 67, 97
81, 83, 88 8 68, 88
97 9 09, 59, 69

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 25/06/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

98 14 lần
99 15 lần
80 15 lần
35 15 lần
75 15 lần
59 16 lần
63 16 lần
67 16 lần
10 17 lần
45 17 lần
82 18 lần
41 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

34 4 lần
42 5 lần
24 6 lần
28 6 lần
27 6 lần
70 6 lần
38 6 lần
62 7 lần
85 7 lần
81 7 lần
88 7 lần
61 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 17 lượt
1060 10 lượt
1056 15 lượt
1066 11 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 96 lần
Đuôi 1 97 lần
Đuôi 2 104 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 109 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 114 lần
Đuôi 9 124 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 92 lần
Đuôi 1 95 lần
Đuôi 2 100 lần
Đuôi 3 105 lần
Đuôi 4 106 lần
Đuôi 5 107 lần
Đuôi 6 113 lần
Đuôi 7 117 lần
Đuôi 8 122 lần
Đuôi 9 123 lần

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (14-06)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
606573
Giải nhất G1
36767
Giải nhì G2
35797
Giải ba G3
97908
13802
Giải tư G4
58181
04263
94000
16619
70261
11810
01224
Giải năm G5
4374
Giải sáu G6
1068
2672
8222
Giải bảy G7
225
Giải tám G8
47
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
02
08
10
19
22
24
25
47
61
63
67
68
72
73
74
81
97
Đầu Đuôi
00, 02, 08 0 00, 10
10, 19 1 61, 81
22, 24, 25 2 02, 22, 72
47 4 24, 74
61, 63, 67, 68 6
72, 73, 74 7 47, 67, 97
81 8 08, 68
97 9 19

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (07-06)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
289312
Giải nhất G1
23069
Giải nhì G2
43429
Giải ba G3
05575
42695
Giải tư G4
49752
92997
22853
47719
60385
96071
73144
Giải năm G5
2704
Giải sáu G6
4731
8763
6069
Giải bảy G7
413
Giải tám G8
58
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
12
13
19
29
31
44
52
53
58
63
69
69
71
75
85
95
97
Đầu Đuôi
04 0
12, 13, 19 1 31, 71
29 2 12, 52
31 3 13, 53, 63
44 4 04, 44
52, 53, 58 5 75, 85, 95
63, 69, 69 6
71, 75 7 97
85 8 58
95, 97 9 19, 29, 69, 69

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (31-05)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
001895
Giải nhất G1
14753
Giải nhì G2
21077
Giải ba G3
96589
24550
Giải tư G4
31390
65714
84562
02463
64594
45092
68303
Giải năm G5
3778
Giải sáu G6
0698
9956
6661
Giải bảy G7
202
Giải tám G8
46
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
03
14
46
50
53
56
61
62
63
77
78
89
90
92
94
95
98
Đầu Đuôi
02, 03 0 50, 90
14 1 61
46 4 14, 94
50, 53, 56 5 95
61, 62, 63 6 46, 56
77, 78 7 77
89 8 78, 98
90, 92, 94, 95, 98 9 89

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (24-05)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
237426
Giải nhất G1
96910
Giải nhì G2
34084
Giải ba G3
44634
39071
Giải tư G4
68659
40277
88850
85474
47085
59165
51187
Giải năm G5
6140
Giải sáu G6
4354
6115
2568
Giải bảy G7
540
Giải tám G8
83
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
10
15
26
34
40
40
50
54
59
65
68
71
74
77
83
84
85
87
Đầu Đuôi
10, 15 1 71
26 2
34 3 83
40, 40 4 34, 54, 74, 84
50, 54, 59 5 15, 65, 85
65, 68 6 26
71, 74, 77 7 77, 87
83, 84, 85, 87 8 68

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (17-05)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
469506
Giải nhất G1
35093
Giải nhì G2
86654
Giải ba G3
92735
38972
Giải tư G4
45123
45309
37258
45008
33198
35497
14541
Giải năm G5
1431
Giải sáu G6
5670
6070
2342
Giải bảy G7
792
Giải tám G8
83
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
08
09
23
31
35
41
42
54
58
70
70
72
83
92
93
97
98
Đầu Đuôi
06, 08, 09 0 70, 70
23 2 42, 72, 92
31, 35 3 23, 83, 93
41, 42 4 54
54, 58 5 35
70, 70, 72 7 97
83 8 08, 58, 98
92, 93, 97, 98 9 09

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (10-05)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
807860
Giải nhất G1
69455
Giải nhì G2
10492
Giải ba G3
77798
72563
Giải tư G4
49474
35020
19958
89876
83329
59158
32295
Giải năm G5
4646
Giải sáu G6
6487
2580
5418
Giải bảy G7
547
Giải tám G8
06
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
18
20
29
46
47
55
58
58
60
63
74
76
80
87
92
95
98
Đầu Đuôi
06 0 20, 60, 80
18 1
20, 29 2 92
46, 47 4 74
55, 58, 58 5 55, 95
60, 63 6 06, 46, 76
74, 76 7 47, 87
80, 87 8 18, 58, 58, 98
92, 95, 98 9 29

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (03-05)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
385088
Giải nhất G1
31943
Giải nhì G2
71767
Giải ba G3
61952
82390
Giải tư G4
70231
36285
71327
73188
52798
15076
68598
Giải năm G5
2397
Giải sáu G6
2685
9550
5619
Giải bảy G7
656
Giải tám G8
72
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
19
27
31
43
50
52
56
67
72
76
85
85
88
88
90
97
98
98
Đầu Đuôi
19 1 31
27 2 52, 72
31 3 43
43 4
50, 52, 56 5 85, 85
67 6 56, 76
72, 76 7 27, 67, 97
85, 85, 88, 88 8 88, 88, 98, 98
90, 97, 98, 98 9 19

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (26-04)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
736413
Giải nhất G1
51276
Giải nhì G2
07465
Giải ba G3
68388
46467
Giải tư G4
63809
24804
59144
79308
30242
59684
42510
Giải năm G5
1464
Giải sáu G6
2231
3458
5706
Giải bảy G7
844
Giải tám G8
65
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
06
08
09
10
13
31
42
44
44
58
64
65
65
67
76
84
88
Đầu Đuôi
04, 06, 08, 09 0 10
10, 13 1 31
31 3 13
42, 44, 44 4 04, 44, 44, 64, 84
58 5 65, 65
64, 65, 65, 67 6 06, 76
76 7 67
84, 88 8 08, 58, 88

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (19-04)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
313089
Giải nhất G1
15945
Giải nhì G2
58961
Giải ba G3
10675
23246
Giải tư G4
78289
78763
32276
97294
14589
63274
83685
Giải năm G5
6479
Giải sáu G6
1494
7292
4632
Giải bảy G7
517
Giải tám G8
17
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
17
17
32
45
46
61
63
74
75
76
79
85
89
89
89
92
94
94
Đầu Đuôi
17, 17 1 61
32 3 63
45, 46 4 74, 94, 94
61, 63 6 46, 76
74, 75, 76, 79 7 17, 17
85, 89, 89, 89 8
92, 94, 94 9 79, 89, 89, 89

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Phú Yên

  • Kết quả xổ số Phú Yên mở thưởng lúc 17h10 Thứ 2 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Phú Yên nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Phú Yên được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.