Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (11-10)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
544789
Giải nhất G1
44241
Giải nhì G2
35677
Giải ba G3
30029
25268
Giải tư G4
53579
68431
84623
23153
62756
06945
17650
Giải năm G5
1174
Giải sáu G6
4465
6044
0768
Giải bảy G7
467
Giải tám G8
28
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
23
28
29
31
41
44
45
50
53
56
65
67
68
68
74
77
79
89
Đầu Đuôi
23, 28, 29 2
31 3 23, 53
41, 44, 45 4 44, 74
50, 53, 56 5 45, 65
65, 67, 68, 68 6 56
74, 77, 79 7 67, 77
89 8 28, 68, 68

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 16/10/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

68 15 lần
71 15 lần
49 15 lần
45 16 lần
65 16 lần
13 16 lần
83 17 lần
11 17 lần
19 18 lần
42 19 lần
84 20 lần
30 21 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

33 4 lần
02 4 lần
06 5 lần
53 5 lần
46 6 lần
29 6 lần
24 6 lần
88 6 lần
37 6 lần
44 7 lần
21 7 lần
31 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1062 22 lượt
1058 12 lượt
1056 14 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 88 lần
Đuôi 1 93 lần
Đuôi 2 100 lần
Đuôi 3 105 lần
Đuôi 4 107 lần
Đuôi 5 107 lần
Đuôi 6 111 lần
Đuôi 7 114 lần
Đuôi 8 120 lần
Đuôi 9 135 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 88 lần
Đuôi 1 105 lần
Đuôi 2 106 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 111 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 114 lần
Đuôi 9 119 lần

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (04-10)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
973611
Giải nhất G1
95803
Giải nhì G2
13663
Giải ba G3
00695
36140
Giải tư G4
62269
44888
52858
26861
58616
95618
11539
Giải năm G5
9818
Giải sáu G6
9127
2690
7888
Giải bảy G7
002
Giải tám G8
37
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
03
11
16
18
18
27
37
39
40
58
61
63
69
88
88
90
95
Đầu Đuôi
02, 03 0 40, 90
11, 16, 18, 18 1 11, 61
27 2 02
37, 39 3 03, 63
40 4
58 5 95
61, 63, 69 6 16
88, 88 8 18, 18, 58, 88, 88
90, 95 9 39, 69

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (27-09)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
055753
Giải nhất G1
97140
Giải nhì G2
08622
Giải ba G3
36118
83085
Giải tư G4
44135
22987
26078
22178
57054
33904
88430
Giải năm G5
2201
Giải sáu G6
0237
0603
7710
Giải bảy G7
097
Giải tám G8
67
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
03
04
10
18
22
30
35
37
40
53
54
67
78
78
85
87
97
Đầu Đuôi
01, 03, 04 0 10, 30, 40
10, 18 1 01
22 2 22
30, 35, 37 3 03, 53
40 4 04, 54
53, 54 5 35, 85
67 6
78, 78 7 37, 67, 87, 97
85, 87 8 18, 78, 78
97 9

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (20-09)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
834388
Giải nhất G1
51069
Giải nhì G2
32732
Giải ba G3
74899
89191
Giải tư G4
33291
36286
94060
27150
09066
11754
39681
Giải năm G5
5473
Giải sáu G6
5531
9436
8912
Giải bảy G7
605
Giải tám G8
13
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
12
13
31
32
36
50
54
60
66
69
73
81
86
88
91
91
99
Đầu Đuôi
05 0 50, 60
12, 13 1 31, 81, 91, 91
31, 32, 36 3 13, 73
50, 54 5 05
60, 66, 69 6 36, 66, 86
73 7
81, 86, 88 8 88
91, 91, 99 9 69, 99

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (13-09)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
042296
Giải nhất G1
27377
Giải nhì G2
91943
Giải ba G3
48961
42473
Giải tư G4
51882
31450
51479
00809
34287
31282
91629
Giải năm G5
3325
Giải sáu G6
2949
8071
1787
Giải bảy G7
217
Giải tám G8
26
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
09
17
25
26
29
43
49
50
61
71
73
77
79
82
82
87
87
96
Đầu Đuôi
09 0 50
17 1 61, 71
25, 26, 29 2 82, 82
43, 49 4
50 5 25
61 6 26, 96
71, 73, 77, 79 7 17, 77, 87, 87
82, 82, 87, 87 8
96 9 09, 29, 49, 79

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (06-09)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
981117
Giải nhất G1
79940
Giải nhì G2
48094
Giải ba G3
49312
39538
Giải tư G4
28391
33333
08054
94407
77407
29307
07129
Giải năm G5
8777
Giải sáu G6
4796
4061
0741
Giải bảy G7
254
Giải tám G8
94
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
07
07
07
12
17
29
33
38
40
41
54
54
61
77
91
94
94
96
Đầu Đuôi
07, 07, 07 0 40
12, 17 1 41, 61, 91
29 2 12
33, 38 3 33
40, 41 4 54, 54, 94, 94
54, 54 5
61 6 96
77 7 07, 07, 07, 17, 77
91, 94, 94, 96 9 29

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (30-08)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
274525
Giải nhất G1
94251
Giải nhì G2
91205
Giải ba G3
23757
30338
Giải tư G4
50841
33951
07183
70742
63324
76898
85398
Giải năm G5
5278
Giải sáu G6
4662
0290
5694
Giải bảy G7
610
Giải tám G8
34
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
10
24
25
34
38
41
42
51
51
57
62
78
83
90
94
98
98
Đầu Đuôi
05 0 10, 90
10 1 41, 51, 51
24, 25 2 42, 62
34, 38 3 83
41, 42 4 24, 34, 94
51, 51, 57 5 05, 25
62 6
78 7 57
83 8 38, 78, 98, 98
90, 94, 98, 98 9

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (23-08)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
867368
Giải nhất G1
51528
Giải nhì G2
43272
Giải ba G3
98010
28043
Giải tư G4
88370
88543
71323
02889
88916
00615
13475
Giải năm G5
8100
Giải sáu G6
3358
1777
7573
Giải bảy G7
888
Giải tám G8
22
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
10
15
16
22
23
28
43
43
58
68
70
72
73
75
77
88
89
Đầu Đuôi
00 0 00, 10, 70
10, 15, 16 1
22, 23, 28 2 22, 72
43, 43 4
58 5 15, 75
68 6 16
70, 72, 73, 75, 77 7 77
88, 89 8 28, 58, 68, 88

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (16-08)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
702948
Giải nhất G1
01443
Giải nhì G2
73263
Giải ba G3
35270
00334
Giải tư G4
41264
69554
54963
38078
81286
26300
54348
Giải năm G5
8039
Giải sáu G6
0114
3154
9493
Giải bảy G7
207
Giải tám G8
56
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
07
14
34
39
43
48
48
54
54
56
63
63
64
70
78
86
93
Đầu Đuôi
00, 07 0 00, 70
14 1
34, 39 3 43, 63, 63, 93
43, 48, 48 4 14, 34, 54, 54, 64
54, 54, 56 5
63, 63, 64 6 56, 86
70, 78 7 07
86 8 48, 48, 78
93 9 39

Phú Yên - Kết Quả Xổ Số  Phú Yên (09-08)

KQXS Hôm nay       Phú Yên       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
075450
Giải nhất G1
45917
Giải nhì G2
13760
Giải ba G3
58674
53660
Giải tư G4
17852
48133
05892
26813
84446
52036
69823
Giải năm G5
0126
Giải sáu G6
2031
3224
5117
Giải bảy G7
742
Giải tám G8
07
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
07
13
17
17
23
24
26
31
33
36
42
46
50
52
60
60
74
92
Đầu Đuôi
07 0 50, 60, 60
13, 17, 17 1 31
23, 24, 26 2 42, 52, 92
31, 33, 36 3 13, 23, 33
42, 46 4 24, 74
50, 52 5
60, 60 6 26, 36, 46
74 7 07, 17, 17
92 9

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Phú Yên

  • Kết quả xổ số Phú Yên mở thưởng lúc 17h10 Thứ 2 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Phú Yên nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Phú Yên được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.