Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số  Đà Nẵng (16-06)

KQXS Hôm nay       Đà Nẵng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
012987
Giải nhất G1
77579
Giải nhì G2
63957
Giải ba G3
84199
22324
Giải tư G4
81423
09535
65914
34725
41507
78183
98691
Giải năm G5
6644
Giải sáu G6
6888
5620
0130
Giải bảy G7
170
Giải tám G8
47
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
07
14
20
23
24
25
30
35
44
47
57
70
79
83
87
88
91
99
Đầu Đuôi
07 0 20, 30, 70
14 1 91
20, 23, 24, 25 2
30, 35 3 23, 83
44, 47 4 14, 24, 44
57 5 25, 35
70, 79 7 07, 47, 57, 87
83, 87, 88 8 88
91, 99 9 79, 99

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 17/06/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

49 14 lần
59 14 lần
13 14 lần
04 14 lần
99 15 lần
67 15 lần
93 15 lần
82 17 lần
50 17 lần
02 17 lần
45 18 lần
41 20 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

34 4 lần
30 5 lần
58 6 lần
24 6 lần
62 6 lần
52 6 lần
70 6 lần
85 7 lần
27 7 lần
61 7 lần
38 7 lần
81 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 11 lượt
1062 12 lượt
1054 13 lượt
1056 12 lượt
1060 17 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
91 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 92 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 104 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 109 lần
Đuôi 6 109 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 112 lần
Đuôi 9 128 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 92 lần
Đuôi 1 99 lần
Đuôi 2 102 lần
Đuôi 3 105 lần
Đuôi 4 107 lần
Đuôi 5 107 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 116 lần
Đuôi 8 120 lần
Đuôi 9 122 lần

Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số  Đà Nẵng (12-06)

KQXS Hôm nay       Đà Nẵng       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
014160
Giải nhất G1
19547
Giải nhì G2
15535
Giải ba G3
88365
95641
Giải tư G4
09672
89798
75257
75193
31389
93133
23343
Giải năm G5
4212
Giải sáu G6
8451
7798
6778
Giải bảy G7
229
Giải tám G8
93
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
12
29
33
35
41
43
47
51
57
60
65
72
78
89
93
93
98
98
Đầu Đuôi
12 1 41, 51
29 2 12, 72
33, 35 3 33, 43, 93, 93
41, 43, 47 4
51, 57 5 35, 65
60, 65 6
72, 78 7 47, 57
89 8 78, 98, 98
93, 93, 98, 98 9 29, 89

Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số  Đà Nẵng (09-06)

KQXS Hôm nay       Đà Nẵng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
316693
Giải nhất G1
60185
Giải nhì G2
00126
Giải ba G3
76393
99728
Giải tư G4
63177
97356
07529
27871
47955
64937
68999
Giải năm G5
4796
Giải sáu G6
3237
2011
3764
Giải bảy G7
128
Giải tám G8
43
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
11
26
28
28
29
37
37
43
55
56
64
71
77
85
93
93
96
99
Đầu Đuôi
11 1 11, 71
26, 28, 28, 29 2
37, 37 3 43, 93, 93
43 4 64
55, 56 5 55, 85
64 6 26, 56, 96
71, 77 7 37, 37, 77
85 8 28, 28
93, 93, 96, 99 9 29, 99

Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số  Đà Nẵng (05-06)

KQXS Hôm nay       Đà Nẵng       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
145815
Giải nhất G1
00720
Giải nhì G2
85459
Giải ba G3
00054
54130
Giải tư G4
54127
86321
76140
79786
58210
75822
42635
Giải năm G5
6449
Giải sáu G6
6068
0903
0562
Giải bảy G7
154
Giải tám G8
11
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
10
11
15
20
21
22
27
30
35
40
49
54
54
59
62
68
86
Đầu Đuôi
03 0 10, 20, 30, 40
10, 11, 15 1 11, 21
20, 21, 22, 27 2 22, 62
30, 35 3 03
40, 49 4 54, 54
54, 54, 59 5 15, 35
62, 68 6 86
86 8 68

Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số  Đà Nẵng (02-06)

KQXS Hôm nay       Đà Nẵng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
244539
Giải nhất G1
83003
Giải nhì G2
50864
Giải ba G3
37538
89820
Giải tư G4
09463
19267
39745
99967
58494
61415
62579
Giải năm G5
8533
Giải sáu G6
7398
6973
1279
Giải bảy G7
045
Giải tám G8
98
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
15
20
33
38
39
45
45
63
64
67
67
73
79
79
94
98
98
Đầu Đuôi
03 0 20
15 1
20 2
33, 38, 39 3 03, 33, 63, 73
45, 45 4 64, 94
63, 64, 67, 67 6
73, 79, 79 7 67, 67
94, 98, 98 9 39, 79, 79

Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số  Đà Nẵng (29-05)

KQXS Hôm nay       Đà Nẵng       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
088324
Giải nhất G1
50991
Giải nhì G2
37129
Giải ba G3
39296
47909
Giải tư G4
59698
92376
50165
28671
83965
74027
56048
Giải năm G5
6712
Giải sáu G6
5109
7842
3744
Giải bảy G7
658
Giải tám G8
57
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
09
09
12
24
27
29
42
44
48
57
58
65
65
71
76
91
96
98
Đầu Đuôi
09, 09 0
12 1 71, 91
24, 27, 29 2 12, 42
42, 44, 48 4 24, 44
57, 58 5 65, 65
65, 65 6 76, 96
71, 76 7 27, 57
91, 96, 98 9 09, 09, 29

Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số  Đà Nẵng (26-05)

KQXS Hôm nay       Đà Nẵng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
973856
Giải nhất G1
99911
Giải nhì G2
65028
Giải ba G3
70431
88103
Giải tư G4
29150
09866
62322
35303
91052
86963
07109
Giải năm G5
9662
Giải sáu G6
0705
5415
7236
Giải bảy G7
470
Giải tám G8
37
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
03
05
09
11
15
22
28
31
36
37
50
52
56
62
63
66
70
Đầu Đuôi
03, 03, 05, 09 0 50, 70
11, 15 1 11, 31
22, 28 2 22, 52, 62
31, 36, 37 3 03, 03, 63
50, 52, 56 5 05, 15
62, 63, 66 6 36, 56, 66
70 7 37

Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số  Đà Nẵng (22-05)

KQXS Hôm nay       Đà Nẵng       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
346201
Giải nhất G1
88138
Giải nhì G2
40669
Giải ba G3
41787
18314
Giải tư G4
62626
07224
15714
18293
61875
14776
05960
Giải năm G5
5734
Giải sáu G6
2272
4397
0719
Giải bảy G7
794
Giải tám G8
81
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
14
14
19
24
26
34
38
60
69
72
75
76
81
87
93
94
97
Đầu Đuôi
01 0 60
14, 14, 19 1 01, 81
24, 26 2 72
34, 38 3 93
60, 69 6 26, 76
72, 75, 76 7 87, 97
81, 87 8 38
93, 94, 97 9 19, 69

Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số  Đà Nẵng (19-05)

KQXS Hôm nay       Đà Nẵng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
471070
Giải nhất G1
84233
Giải nhì G2
59154
Giải ba G3
12233
87844
Giải tư G4
79068
75231
24447
72644
87064
45059
00109
Giải năm G5
8912
Giải sáu G6
9877
5612
4796
Giải bảy G7
042
Giải tám G8
15
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
09
12
12
15
31
33
33
42
44
44
47
54
59
64
68
70
77
96
Đầu Đuôi
09 0 70
12, 12, 15 1 31
31, 33, 33 3 33, 33
42, 44, 44, 47 4 44, 44, 54, 64
54, 59 5 15
64, 68 6 96
70, 77 7 47, 77
96 9 09, 59

Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số  Đà Nẵng (15-05)

KQXS Hôm nay       Đà Nẵng       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
461716
Giải nhất G1
91776
Giải nhì G2
50890
Giải ba G3
91660
37098
Giải tư G4
29853
04020
85369
30943
90268
64767
50148
Giải năm G5
4796
Giải sáu G6
0759
0060
8198
Giải bảy G7
332
Giải tám G8
11
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
11
16
20
32
43
48
53
59
60
60
67
68
69
76
90
96
98
98
Đầu Đuôi
11, 16 1 11
20 2 32
32 3 43, 53
43, 48 4
53, 59 5
60, 60, 67, 68, 69 6 16, 76, 96
76 7 67
90, 96, 98, 98 9 59, 69

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

  • Kết quả xổ số Đà Nẵng mở thưởng lúc 17h10 Thứ 4 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Đà Nẵng nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Đà Nẵng được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.