Rồng Bạch Kim

Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số  Đà Nẵng (02-07)

KQXS Hôm nay       Đà Nẵng       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
439642
Giải nhất G1
95502
Giải nhì G2
49600
Giải ba G3
17781
18577
Giải tư G4
07233
69702
62188
31570
06945
94893
05465
Giải năm G5
6405
Giải sáu G6
2985
7303
0515
Giải bảy G7
497
Giải tám G8
93
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
02
02
03
05
15
33
42
45
65
70
77
81
85
88
93
93
97
Đầu Đuôi
00, 02, 02, 03, 05 0 00, 70
15 1 81
33 3 03, 33, 93, 93
42, 45 4
65 6
70, 77 7 77, 97
81, 85, 88 8 88
93, 93, 97 9

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 14/04/2024

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

53 16 lần
38 16 lần
32 16 lần
13 17 lần
59 17 lần
64 17 lần
40 18 lần
85 18 lần
19 18 lần
12 18 lần
92 19 lần
77 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

14 5 lần
81 5 lần
82 5 lần
21 5 lần
83 5 lần
15 6 lần
79 6 lần
71 6 lần
06 6 lần
86 6 lần
20 6 lần
34 6 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 12 lượt
1064 11 lượt
1056 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
85 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 110 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 115 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 118 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 123 lần

Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số  Đà Nẵng (29-06)

KQXS Hôm nay       Đà Nẵng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
805603
Giải nhất G1
82214
Giải nhì G2
09557
Giải ba G3
02887
14355
Giải tư G4
40499
09467
38043
08943
17640
01348
19252
Giải năm G5
6443
Giải sáu G6
7106
6438
2291
Giải bảy G7
357
Giải tám G8
31
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
06
14
31
38
40
43
43
43
48
52
55
57
57
67
87
91
99
Đầu Đuôi
03, 06 0 40
14 1 31, 91
31, 38 3 03, 43, 43, 43
40, 43, 43, 43, 48 4 14
52, 55, 57, 57 5 55
67 6 06
87 8 38, 48
91, 99 9 99

Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số  Đà Nẵng (25-06)

KQXS Hôm nay       Đà Nẵng       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
627301
Giải nhất G1
97011
Giải nhì G2
18067
Giải ba G3
23520
73829
Giải tư G4
55589
38711
25914
02568
78955
37103
29082
Giải năm G5
7508
Giải sáu G6
9948
5207
9745
Giải bảy G7
446
Giải tám G8
27
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
03
07
08
11
11
14
20
27
29
45
46
48
55
67
68
82
89
Đầu Đuôi
01, 03, 07, 08 0 20
11, 11, 14 1 01, 11, 11
20, 27, 29 2 82
45, 46, 48 4 14
55 5 45, 55
67, 68 6 46
82, 89 8 08, 48, 68

Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số  Đà Nẵng (18-06)

KQXS Hôm nay       Đà Nẵng       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
620675
Giải nhất G1
01245
Giải nhì G2
39005
Giải ba G3
52268
04803
Giải tư G4
70502
93448
08290
24889
18556
94136
04455
Giải năm G5
2965
Giải sáu G6
9767
4195
5020
Giải bảy G7
096
Giải tám G8
07
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
03
05
07
20
36
45
48
55
56
65
67
68
75
89
90
95
96
Đầu Đuôi
02, 03, 05, 07 0 20, 90
20 2 02
36 3 03
45, 48 4
55, 56 5 05, 45, 55, 65, 75, 95
65, 67, 68 6 36, 56, 96
75 7 07, 67
89 8 48, 68
90, 95, 96 9 89

Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số  Đà Nẵng (15-06)

KQXS Hôm nay       Đà Nẵng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
221235
Giải nhất G1
55196
Giải nhì G2
74107
Giải ba G3
27855
13168
Giải tư G4
87952
90216
21124
16366
24628
35601
41523
Giải năm G5
3196
Giải sáu G6
6291
6329
5441
Giải bảy G7
103
Giải tám G8
47
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
03
07
16
23
24
28
29
35
41
47
52
55
66
68
91
96
96
Đầu Đuôi
01, 03, 07 0
16 1 01, 41, 91
23, 24, 28, 29 2 52
35 3 03, 23
41, 47 4 24
52, 55 5 35, 55
66, 68 6 16, 66, 96, 96
91, 96, 96 9 29

Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số  Đà Nẵng (11-06)

KQXS Hôm nay       Đà Nẵng       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
812955
Giải nhất G1
81235
Giải nhì G2
58940
Giải ba G3
44174
48751
Giải tư G4
94442
03559
15888
72097
77252
88049
60636
Giải năm G5
3601
Giải sáu G6
1760
3420
0936
Giải bảy G7
398
Giải tám G8
42
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
20
35
36
36
40
42
42
49
51
52
55
59
60
74
88
97
98
Đầu Đuôi
01 0 20, 40, 60
20 2 42, 42, 52
35, 36, 36 3
40, 42, 42, 49 4 74
51, 52, 55, 59 5 35, 55
60 6 36, 36
74 7 97
88 8 88, 98
97, 98 9 49, 59

Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số  Đà Nẵng (08-06)

KQXS Hôm nay       Đà Nẵng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
304450
Giải nhất G1
75794
Giải nhì G2
19022
Giải ba G3
31173
46490
Giải tư G4
50144
97410
54058
44688
62643
54876
95209
Giải năm G5
1253
Giải sáu G6
2830
2810
5868
Giải bảy G7
613
Giải tám G8
94
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
09
10
10
13
22
30
43
44
50
53
58
68
73
76
88
90
94
94
Đầu Đuôi
09 0 10, 10, 30, 50, 90
10, 10, 13 1
22 2 22
30 3 13, 43, 53, 73
43, 44 4 44, 94, 94
50, 53, 58 5
68 6 76
73, 76 7
88 8 58, 68, 88
90, 94, 94 9 09

Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số  Đà Nẵng (04-06)

KQXS Hôm nay       Đà Nẵng       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
183210
Giải nhất G1
02981
Giải nhì G2
67280
Giải ba G3
06740
96092
Giải tư G4
14577
49949
57969
05408
62277
48029
53067
Giải năm G5
5582
Giải sáu G6
3619
3055
0720
Giải bảy G7
910
Giải tám G8
43
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
08
10
10
19
20
29
40
43
49
55
67
69
77
77
80
81
82
92
Đầu Đuôi
08 0 10, 10, 20, 40, 80
10, 10, 19 1 81
20, 29 2 82, 92
40, 43, 49 4
55 5 55
67, 69 6
77, 77 7 67, 77, 77
80, 81, 82 8 08
92 9 19, 29, 49, 69

Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số  Đà Nẵng (01-06)

KQXS Hôm nay       Đà Nẵng       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
644367
Giải nhất G1
75472
Giải nhì G2
71447
Giải ba G3
11113
77247
Giải tư G4
14228
48975
73789
33510
27073
11356
51319
Giải năm G5
6743
Giải sáu G6
2576
0652
0538
Giải bảy G7
095
Giải tám G8
18
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
10
13
18
19
28
38
43
47
47
52
56
67
72
73
75
76
89
95
Đầu Đuôi
10, 13, 18, 19 1
28 2 52, 72
38 3 13, 43, 73
43, 47, 47 4
52, 56 5 75, 95
67 6 56, 76
72, 73, 75, 76 7 47, 47, 67
89 8 18, 28, 38
95 9 19, 89

Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số  Đà Nẵng (28-05)

KQXS Hôm nay       Đà Nẵng       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
576483
Giải nhất G1
25703
Giải nhì G2
79409
Giải ba G3
97107
47152
Giải tư G4
34701
32092
96126
19909
97826
74418
70108
Giải năm G5
8671
Giải sáu G6
3307
3705
3393
Giải bảy G7
232
Giải tám G8
23
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
03
05
07
07
08
09
09
18
23
26
26
32
52
71
83
92
93
Đầu Đuôi
01, 03, 05, 07, 07, 08, 09, 09 0
18 1 01, 71
23, 26, 26 2 32, 52, 92
32 3 03, 23, 83, 93
52 5 05
71 7 07, 07
83 8 08, 18
92, 93 9 09, 09

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

  • Kết quả xổ số Đà Nẵng mở thưởng lúc 17h10 Thứ 4 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Đà Nẵng nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Đà Nẵng được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.