Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (05-07)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
472296
Giải nhất G1
32520
Giải nhì G2
73298
Giải ba G3
75030
81061
Giải tư G4
08158
71260
87652
11529
63707
54402
72607
Giải năm G5
3629
Giải sáu G6
5488
9218
8403
Giải bảy G7
546
Giải tám G8
54
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
03
07
07
18
20
29
29
30
46
52
54
58
60
61
88
96
98
Đầu Đuôi
02, 03, 07, 07 0 20, 30, 60
18 1 61
20, 29, 29 2 02, 52
30 3 03
46 4 54
52, 54, 58 5
60, 61 6 46, 96
88 8 18, 58, 88, 98
96, 98 9 29, 29

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 21/10/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

83 15 lần
34 15 lần
49 15 lần
07 15 lần
65 15 lần
13 16 lần
45 16 lần
19 17 lần
11 17 lần
42 19 lần
30 21 lần
84 21 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

02 3 lần
33 4 lần
53 5 lần
46 5 lần
88 5 lần
06 5 lần
24 6 lần
31 7 lần
54 7 lần
89 7 lần
80 7 lần
64 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1062 18 lượt
1054 12 lượt
1058 11 lượt
1066 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
46 2 lượt
83 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 90 lần
Đuôi 1 91 lần
Đuôi 2 99 lần
Đuôi 3 102 lần
Đuôi 4 109 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 113 lần
Đuôi 7 113 lần
Đuôi 8 122 lần
Đuôi 9 131 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 88 lần
Đuôi 1 106 lần
Đuôi 2 106 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 109 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 117 lần

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (03-07)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
643631
Giải nhất G1
01660
Giải nhì G2
32995
Giải ba G3
57839
84380
Giải tư G4
44925
58228
39503
75956
71478
49975
82152
Giải năm G5
1736
Giải sáu G6
5758
7479
3907
Giải bảy G7
697
Giải tám G8
92
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
07
25
28
31
36
39
52
56
58
60
75
78
79
80
92
95
97
Đầu Đuôi
03, 07 0 60, 80
25, 28 2 52, 92
31, 36, 39 3 03
52, 56, 58 5 25, 75, 95
60 6 36, 56
75, 78, 79 7 07, 97
80 8 28, 58, 78
92, 95, 97 9 39, 79

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (28-06)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
830771
Giải nhất G1
23029
Giải nhì G2
15898
Giải ba G3
95699
82845
Giải tư G4
34272
17647
86245
13458
49247
51822
86166
Giải năm G5
9717
Giải sáu G6
2327
4799
3058
Giải bảy G7
413
Giải tám G8
69
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
13
17
22
27
29
45
45
47
47
58
58
66
69
71
72
98
99
99
Đầu Đuôi
13, 17 1 71
22, 27, 29 2 22, 72
45, 45, 47, 47 4
58, 58 5 45, 45
66, 69 6 66
71, 72 7 17, 27, 47, 47
98, 99, 99 9 29, 69, 99, 99

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (26-06)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
108196
Giải nhất G1
91886
Giải nhì G2
19928
Giải ba G3
37542
63283
Giải tư G4
33720
90132
53727
78229
99988
76582
05132
Giải năm G5
8580
Giải sáu G6
6910
1667
6594
Giải bảy G7
143
Giải tám G8
26
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
10
20
26
27
28
29
32
32
42
43
67
80
82
83
86
88
94
96
Đầu Đuôi
10 1
20, 26, 27, 28, 29 2 32, 32, 42, 82
32, 32 3 43, 83
42, 43 4 94
67 6 26, 86, 96
80, 82, 83, 86, 88 8 28, 88
94, 96 9 29

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (21-06)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
373557
Giải nhất G1
33208
Giải nhì G2
60803
Giải ba G3
35538
14870
Giải tư G4
90510
07492
61888
52573
38138
58514
46855
Giải năm G5
8227
Giải sáu G6
2705
9030
7944
Giải bảy G7
205
Giải tám G8
66
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
05
05
08
10
14
27
30
38
38
44
55
57
66
70
73
88
92
Đầu Đuôi
03, 05, 05, 08 0 10, 30, 70
10, 14 1
27 2 92
30, 38, 38 3 03, 73
44 4 14, 44
55, 57 5 05, 05, 55
66 6 66
70, 73 7 27, 57
88 8 08, 38, 38, 88
92 9

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (19-06)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
664980
Giải nhất G1
01152
Giải nhì G2
69334
Giải ba G3
53233
05269
Giải tư G4
20399
15976
61345
32703
07790
12787
14289
Giải năm G5
6198
Giải sáu G6
5490
1672
7159
Giải bảy G7
164
Giải tám G8
68
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
33
34
45
52
59
64
68
69
72
76
80
87
89
90
90
98
99
Đầu Đuôi
03 0 80, 90, 90
33, 34 3 03, 33
45 4 34, 64
52, 59 5 45
64, 68, 69 6 76
72, 76 7 87
80, 87, 89 8 68, 98
90, 90, 98, 99 9 59, 69, 89, 99

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (14-06)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
546072
Giải nhất G1
79195
Giải nhì G2
97226
Giải ba G3
75585
03527
Giải tư G4
97508
77506
86064
74161
86971
90560
23536
Giải năm G5
0141
Giải sáu G6
9867
7393
1212
Giải bảy G7
161
Giải tám G8
40
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
08
12
26
27
36
40
41
60
61
61
64
67
71
72
85
93
95
Đầu Đuôi
06, 08 0 40, 60
12 1 41, 61, 61, 71
26, 27 2 12, 72
36 3 93
40, 41 4 64
60, 61, 61, 64, 67 6 06, 26, 36
71, 72 7 27, 67
85 8 08
93, 95 9

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (12-06)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
062117
Giải nhất G1
61608
Giải nhì G2
82353
Giải ba G3
97087
32917
Giải tư G4
27987
47741
63069
31967
26228
18272
45361
Giải năm G5
9506
Giải sáu G6
2763
1913
7957
Giải bảy G7
188
Giải tám G8
04
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
06
08
13
17
17
28
41
53
57
61
63
67
69
72
87
87
88
Đầu Đuôi
04, 06, 08 0
13, 17, 17 1 41, 61
28 2 72
41 4 04
53, 57 5
61, 63, 67, 69 6 06
72 7 17, 17, 57, 67, 87, 87
87, 87, 88 8 08, 28, 88

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (07-06)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
633890
Giải nhất G1
30906
Giải nhì G2
07611
Giải ba G3
13757
78493
Giải tư G4
56091
00410
66639
79546
67125
48971
17006
Giải năm G5
4785
Giải sáu G6
5324
1013
5063
Giải bảy G7
630
Giải tám G8
88
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
06
10
11
13
24
25
30
39
46
57
63
71
85
88
90
91
93
Đầu Đuôi
06, 06 0 10, 30, 90
10, 11, 13 1 11, 71, 91
24, 25 2
30, 39 3 13, 63, 93
46 4 24
57 5 25, 85
63 6 06, 06, 46
71 7 57
85, 88 8 88
90, 91, 93 9 39

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (05-06)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
301978
Giải nhất G1
90825
Giải nhì G2
13347
Giải ba G3
57555
36463
Giải tư G4
35768
72465
40475
62780
79385
82727
07339
Giải năm G5
8738
Giải sáu G6
9995
9535
8800
Giải bảy G7
922
Giải tám G8
51
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
22
25
27
35
38
39
47
51
55
63
65
68
75
78
80
85
95
Đầu Đuôi
00 0 00, 80
22, 25, 27 2 22
35, 38, 39 3 63
47 4
51, 55 5 25, 35, 55, 65, 75, 85, 95
63, 65, 68 6
75, 78 7 27, 47
80, 85 8 38, 68, 78
95 9 39

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số TPHCM

  • Kết quả xổ số TPHCM mở thưởng lúc 16h10 Thứ 7 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS TPHCM nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số TPHCM được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.