Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (21-06)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
373557
Giải nhất G1
33208
Giải nhì G2
60803
Giải ba G3
35538
14870
Giải tư G4
90510
07492
61888
52573
38138
58514
46855
Giải năm G5
8227
Giải sáu G6
2705
9030
7944
Giải bảy G7
205
Giải tám G8
66
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
05
05
08
10
14
27
30
38
38
44
55
57
66
70
73
88
92
Đầu Đuôi
03, 05, 05, 08 0 10, 30, 70
10, 14 1
27 2 92
30, 38, 38 3 03, 73
44 4 14, 44
55, 57 5 05, 05, 55
66 6 66
70, 73 7 27, 57
88 8 08, 38, 38, 88
92 9

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 25/06/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

98 14 lần
99 15 lần
80 15 lần
35 15 lần
75 15 lần
59 16 lần
63 16 lần
67 16 lần
10 17 lần
45 17 lần
82 18 lần
41 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

34 4 lần
42 5 lần
24 6 lần
28 6 lần
27 6 lần
70 6 lần
38 6 lần
62 7 lần
85 7 lần
81 7 lần
88 7 lần
61 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 17 lượt
1060 10 lượt
1056 15 lượt
1066 11 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 96 lần
Đuôi 1 97 lần
Đuôi 2 104 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 109 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 114 lần
Đuôi 9 124 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 92 lần
Đuôi 1 95 lần
Đuôi 2 100 lần
Đuôi 3 105 lần
Đuôi 4 106 lần
Đuôi 5 107 lần
Đuôi 6 113 lần
Đuôi 7 117 lần
Đuôi 8 122 lần
Đuôi 9 123 lần

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (19-06)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
664980
Giải nhất G1
01152
Giải nhì G2
69334
Giải ba G3
53233
05269
Giải tư G4
20399
15976
61345
32703
07790
12787
14289
Giải năm G5
6198
Giải sáu G6
5490
1672
7159
Giải bảy G7
164
Giải tám G8
68
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
33
34
45
52
59
64
68
69
72
76
80
87
89
90
90
98
99
Đầu Đuôi
03 0 80, 90, 90
33, 34 3 03, 33
45 4 34, 64
52, 59 5 45
64, 68, 69 6 76
72, 76 7 87
80, 87, 89 8 68, 98
90, 90, 98, 99 9 59, 69, 89, 99

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (14-06)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
546072
Giải nhất G1
79195
Giải nhì G2
97226
Giải ba G3
75585
03527
Giải tư G4
97508
77506
86064
74161
86971
90560
23536
Giải năm G5
0141
Giải sáu G6
9867
7393
1212
Giải bảy G7
161
Giải tám G8
40
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
08
12
26
27
36
40
41
60
61
61
64
67
71
72
85
93
95
Đầu Đuôi
06, 08 0 40, 60
12 1 41, 61, 61, 71
26, 27 2 12, 72
36 3 93
40, 41 4 64
60, 61, 61, 64, 67 6 06, 26, 36
71, 72 7 27, 67
85 8 08
93, 95 9

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (12-06)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
062117
Giải nhất G1
61608
Giải nhì G2
82353
Giải ba G3
97087
32917
Giải tư G4
27987
47741
63069
31967
26228
18272
45361
Giải năm G5
9506
Giải sáu G6
2763
1913
7957
Giải bảy G7
188
Giải tám G8
04
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
06
08
13
17
17
28
41
53
57
61
63
67
69
72
87
87
88
Đầu Đuôi
04, 06, 08 0
13, 17, 17 1 41, 61
28 2 72
41 4 04
53, 57 5
61, 63, 67, 69 6 06
72 7 17, 17, 57, 67, 87, 87
87, 87, 88 8 08, 28, 88

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (07-06)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
633890
Giải nhất G1
30906
Giải nhì G2
07611
Giải ba G3
13757
78493
Giải tư G4
56091
00410
66639
79546
67125
48971
17006
Giải năm G5
4785
Giải sáu G6
5324
1013
5063
Giải bảy G7
630
Giải tám G8
88
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
06
10
11
13
24
25
30
39
46
57
63
71
85
88
90
91
93
Đầu Đuôi
06, 06 0 10, 30, 90
10, 11, 13 1 11, 71, 91
24, 25 2
30, 39 3 13, 63, 93
46 4 24
57 5 25, 85
63 6 06, 06, 46
71 7 57
85, 88 8 88
90, 91, 93 9 39

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (05-06)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
301978
Giải nhất G1
90825
Giải nhì G2
13347
Giải ba G3
57555
36463
Giải tư G4
35768
72465
40475
62780
79385
82727
07339
Giải năm G5
8738
Giải sáu G6
9995
9535
8800
Giải bảy G7
922
Giải tám G8
51
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
22
25
27
35
38
39
47
51
55
63
65
68
75
78
80
85
95
Đầu Đuôi
00 0 00, 80
22, 25, 27 2 22
35, 38, 39 3 63
47 4
51, 55 5 25, 35, 55, 65, 75, 85, 95
63, 65, 68 6
75, 78 7 27, 47
80, 85 8 38, 68, 78
95 9 39

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (31-05)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
237960
Giải nhất G1
54543
Giải nhì G2
51044
Giải ba G3
89924
61128
Giải tư G4
61435
73883
19392
70474
71134
28260
46570
Giải năm G5
4526
Giải sáu G6
1928
7375
7257
Giải bảy G7
420
Giải tám G8
42
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
20
24
26
28
28
34
35
42
43
44
57
60
60
70
74
75
83
92
Đầu Đuôi
20, 24, 26, 28, 28 2 42, 92
34, 35 3 43, 83
42, 43, 44 4 24, 34, 44, 74
57 5 35, 75
60, 60 6 26
70, 74, 75 7 57
83 8 28, 28
92 9

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (29-05)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
561270
Giải nhất G1
24205
Giải nhì G2
56998
Giải ba G3
57477
89042
Giải tư G4
39268
98476
56237
02578
77467
54227
60307
Giải năm G5
2209
Giải sáu G6
4762
9308
1708
Giải bảy G7
394
Giải tám G8
47
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
07
08
08
09
27
37
42
47
62
67
68
70
76
77
78
94
98
Đầu Đuôi
05, 07, 08, 08, 09 0 70
27 2 42, 62
37 3
42, 47 4 94
62, 67, 68 6 76
70, 76, 77, 78 7 07, 27, 37, 47, 67, 77
94, 98 9 09

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (24-05)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
705121
Giải nhất G1
72599
Giải nhì G2
71326
Giải ba G3
72163
53302
Giải tư G4
68337
36475
19007
93582
36501
66087
04334
Giải năm G5
2337
Giải sáu G6
5911
0210
2435
Giải bảy G7
390
Giải tám G8
57
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
07
10
11
21
26
34
35
37
37
57
63
75
82
87
90
99
Đầu Đuôi
01, 02, 07 0 10, 90
10, 11 1 01, 11, 21
21, 26 2 02, 82
34, 35, 37, 37 3 63
57 5 35, 75
63 6 26
75 7 07, 37, 37, 57, 87
82, 87 8
90, 99 9 99

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (22-05)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
095548
Giải nhất G1
21049
Giải nhì G2
99307
Giải ba G3
51168
42579
Giải tư G4
34706
74143
64399
61006
62935
74515
30075
Giải năm G5
9611
Giải sáu G6
6104
7268
3768
Giải bảy G7
241
Giải tám G8
31
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
06
06
07
11
15
31
35
41
43
48
49
68
68
68
75
79
99
Đầu Đuôi
04, 06, 06, 07 0
11, 15 1 11, 31, 41
31, 35 3 43
41, 43, 48, 49 4 04
68, 68, 68 6 06, 06
75, 79 7 07
99 9 49, 79, 99

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số TPHCM

  • Kết quả xổ số TPHCM mở thưởng lúc 16h10 Thứ 7 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS TPHCM nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số TPHCM được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.