Cà Mau - Kết Quả Xổ Số  Cà Mau (05-07)

KQXS Hôm nay       Cà Mau       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
341542
Giải nhất G1
46168
Giải nhì G2
64369
Giải ba G3
20775
63828
Giải tư G4
87473
05065
45802
00820
80423
60035
93925
Giải năm G5
7011
Giải sáu G6
1132
8250
8223
Giải bảy G7
155
Giải tám G8
35
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
11
20
23
23
25
28
32
35
35
42
50
55
65
68
69
73
75
Đầu Đuôi
02 0 20, 50
11 1 11
20, 23, 23, 25, 28 2 02, 32, 42
32, 35, 35 3 23, 23, 73
42 4
50, 55 5 25, 35, 35, 55, 65, 75
65, 68, 69 6
73, 75 7

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 23/09/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

36 15 lần
78 15 lần
27 15 lần
41 16 lần
65 16 lần
83 18 lần
11 18 lần
86 19 lần
45 19 lần
19 19 lần
70 20 lần
84 21 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

33 3 lần
16 4 lần
52 5 lần
44 5 lần
21 6 lần
77 6 lần
15 6 lần
53 6 lần
48 6 lần
03 6 lần
64 7 lần
20 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1056 14 lượt
1060 10 lượt
1054 11 lượt
1062 15 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 100 lần
Đuôi 2 100 lần
Đuôi 3 103 lần
Đuôi 4 104 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 111 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 120 lần
Đuôi 9 121 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 95 lần
Đuôi 1 99 lần
Đuôi 2 105 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 107 lần
Đuôi 5 107 lần
Đuôi 6 108 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 116 lần
Đuôi 9 125 lần

Cà Mau - Kết Quả Xổ Số  Cà Mau (28-06)

KQXS Hôm nay       Cà Mau       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
087784
Giải nhất G1
26674
Giải nhì G2
65987
Giải ba G3
65789
87304
Giải tư G4
07017
63526
22766
51771
56190
51878
39242
Giải năm G5
8991
Giải sáu G6
7283
3056
7342
Giải bảy G7
384
Giải tám G8
77
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
17
26
42
42
56
66
71
74
77
78
83
84
84
87
89
90
91
Đầu Đuôi
04 0 90
17 1 71, 91
26 2 42, 42
42, 42 4 04, 74, 84, 84
56 5
66 6 26, 56, 66
71, 74, 77, 78 7 17, 77, 87
83, 84, 84, 87, 89 8 78
90, 91 9 89

Cà Mau - Kết Quả Xổ Số  Cà Mau (21-06)

KQXS Hôm nay       Cà Mau       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
955475
Giải nhất G1
04730
Giải nhì G2
92973
Giải ba G3
01588
77841
Giải tư G4
00619
06616
40058
39435
59800
92739
97618
Giải năm G5
5412
Giải sáu G6
3365
7711
5111
Giải bảy G7
414
Giải tám G8
15
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
11
11
12
14
15
16
18
19
30
35
39
41
58
65
73
75
88
Đầu Đuôi
00 0 00, 30
11, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 1 11, 11, 41
30, 35, 39 3 73
41 4 14
58 5 15, 35, 65, 75
65 6 16
73, 75 7
88 8 18, 58, 88

Cà Mau - Kết Quả Xổ Số  Cà Mau (14-06)

KQXS Hôm nay       Cà Mau       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
553836
Giải nhất G1
61628
Giải nhì G2
20954
Giải ba G3
54286
97786
Giải tư G4
55988
63720
81470
41995
51201
40526
59389
Giải năm G5
2941
Giải sáu G6
6379
9679
2502
Giải bảy G7
074
Giải tám G8
11
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
11
20
26
28
36
41
54
70
74
79
79
86
86
88
89
95
Đầu Đuôi
01, 02 0 20, 70
11 1 01, 11, 41
20, 26, 28 2 02
36 3
41 4 54, 74
54 5 95
70, 74, 79, 79 7
86, 86, 88, 89 8 28, 88
95 9 79, 79, 89

Cà Mau - Kết Quả Xổ Số  Cà Mau (07-06)

KQXS Hôm nay       Cà Mau       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
326684
Giải nhất G1
94111
Giải nhì G2
29735
Giải ba G3
23656
78766
Giải tư G4
01291
65320
36147
22824
30131
00927
74246
Giải năm G5
5730
Giải sáu G6
2329
6203
8881
Giải bảy G7
183
Giải tám G8
64
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
11
20
24
27
29
30
31
35
46
47
56
64
66
81
83
84
91
Đầu Đuôi
03 0 20, 30
11 1 11, 31, 81, 91
20, 24, 27, 29 2
30, 31, 35 3 03, 83
46, 47 4 24, 64, 84
56 5 35
64, 66 6 46, 56, 66
81, 83, 84 8
91 9 29

Cà Mau - Kết Quả Xổ Số  Cà Mau (31-05)

KQXS Hôm nay       Cà Mau       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
747096
Giải nhất G1
90906
Giải nhì G2
78040
Giải ba G3
18510
97449
Giải tư G4
98345
04909
80050
14261
04398
40375
43689
Giải năm G5
8259
Giải sáu G6
1776
0958
8112
Giải bảy G7
967
Giải tám G8
38
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
09
10
12
38
40
45
49
50
58
59
61
67
75
76
89
96
98
Đầu Đuôi
06, 09 0 10, 40, 50
10, 12 1 61
38 3
40, 45, 49 4
50, 58, 59 5 45, 75
61, 67 6 06, 76, 96
75, 76 7 67
89 8 38, 58, 98
96, 98 9 09, 49, 59, 89

Cà Mau - Kết Quả Xổ Số  Cà Mau (24-05)

KQXS Hôm nay       Cà Mau       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
757590
Giải nhất G1
50405
Giải nhì G2
04844
Giải ba G3
15133
24372
Giải tư G4
28514
57147
16507
06199
75483
85593
54779
Giải năm G5
7026
Giải sáu G6
3002
4739
1764
Giải bảy G7
463
Giải tám G8
10
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
05
07
10
14
26
33
39
44
47
63
64
72
79
83
90
93
99
Đầu Đuôi
02, 05, 07 0 10, 90
10, 14 1
26 2 02, 72
33, 39 3 33, 63, 83, 93
44, 47 4 14, 44, 64
63, 64 6 26
72, 79 7 07, 47
83 8
90, 93, 99 9 39, 79, 99

Cà Mau - Kết Quả Xổ Số  Cà Mau (17-05)

KQXS Hôm nay       Cà Mau       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
508905
Giải nhất G1
90662
Giải nhì G2
66164
Giải ba G3
34768
65216
Giải tư G4
78455
31802
17834
88563
03134
01972
33909
Giải năm G5
7462
Giải sáu G6
3136
8290
6709
Giải bảy G7
678
Giải tám G8
98
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
05
09
09
16
34
34
36
55
62
62
63
64
68
72
78
90
98
Đầu Đuôi
02, 05, 09, 09 0 90
16 1
34, 34, 36 3 63
55 5 05, 55
62, 62, 63, 64, 68 6 16, 36
72, 78 7
90, 98 9 09, 09

Cà Mau - Kết Quả Xổ Số  Cà Mau (10-05)

KQXS Hôm nay       Cà Mau       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
641471
Giải nhất G1
75359
Giải nhì G2
38424
Giải ba G3
44335
94245
Giải tư G4
61985
56310
34561
94536
10539
02194
11556
Giải năm G5
4451
Giải sáu G6
1738
7319
3818
Giải bảy G7
859
Giải tám G8
85
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
10
18
19
24
35
36
38
39
45
51
56
59
59
61
71
85
85
94
Đầu Đuôi
10, 18, 19 1 51, 61, 71
24 2
35, 36, 38, 39 3
45 4 24, 94
51, 56, 59, 59 5 35, 45, 85, 85
61 6 36, 56
71 7
85, 85 8 18, 38
94 9 19, 39, 59, 59

Cà Mau - Kết Quả Xổ Số  Cà Mau (03-05)

KQXS Hôm nay       Cà Mau       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
213975
Giải nhất G1
62150
Giải nhì G2
90913
Giải ba G3
35833
84867
Giải tư G4
88723
07153
63289
17442
67121
57409
90545
Giải năm G5
2382
Giải sáu G6
0628
5509
9518
Giải bảy G7
580
Giải tám G8
59
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
09
09
13
18
21
23
28
33
42
45
50
53
59
67
75
80
82
89
Đầu Đuôi
09, 09 0 50, 80
13, 18 1 21
21, 23, 28 2 42, 82
33 3 13, 23, 33, 53
42, 45 4
50, 53, 59 5 45, 75
67 6
75 7 67
80, 82, 89 8 18, 28

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Cà Mau

  • Kết quả xổ số Cà Mau mở thưởng lúc 16h10 Thứ 2 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Cà Mau nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Cà Mau được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.