Cà Mau - Kết Quả Xổ Số  Cà Mau (07-06)

KQXS Hôm nay       Cà Mau       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
326684
Giải nhất G1
94111
Giải nhì G2
29735
Giải ba G3
23656
78766
Giải tư G4
01291
65320
36147
22824
30131
00927
74246
Giải năm G5
5730
Giải sáu G6
2329
6203
8881
Giải bảy G7
183
Giải tám G8
64
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
11
20
24
27
29
30
31
35
46
47
56
64
66
81
83
84
91
Đầu Đuôi
03 0 20, 30
11 1 11, 31, 81, 91
20, 24, 27, 29 2
30, 31, 35 3 03, 83
46, 47 4 24, 64, 84
56 5 35
64, 66 6 46, 56, 66
81, 83, 84 8
91 9 29

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 13/06/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

67 14 lần
10 14 lần
79 14 lần
29 15 lần
93 15 lần
13 15 lần
50 16 lần
66 16 lần
45 18 lần
02 18 lần
82 18 lần
41 19 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

34 4 lần
30 5 lần
62 5 lần
58 6 lần
70 6 lần
81 7 lần
32 7 lần
68 7 lần
52 7 lần
85 7 lần
97 7 lần
91 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 13 lượt
1062 13 lượt
1056 12 lượt
1060 17 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
27 2 lượt
91 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 91 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 102 lần
Đuôi 3 102 lần
Đuôi 4 105 lần
Đuôi 5 106 lần
Đuôi 6 109 lần
Đuôi 7 118 lần
Đuôi 8 119 lần
Đuôi 9 127 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 97 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 101 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 106 lần
Đuôi 5 107 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 121 lần

Cà Mau - Kết Quả Xổ Số  Cà Mau (31-05)

KQXS Hôm nay       Cà Mau       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
747096
Giải nhất G1
90906
Giải nhì G2
78040
Giải ba G3
18510
97449
Giải tư G4
98345
04909
80050
14261
04398
40375
43689
Giải năm G5
8259
Giải sáu G6
1776
0958
8112
Giải bảy G7
967
Giải tám G8
38
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
09
10
12
38
40
45
49
50
58
59
61
67
75
76
89
96
98
Đầu Đuôi
06, 09 0 10, 40, 50
10, 12 1 61
38 3
40, 45, 49 4
50, 58, 59 5 45, 75
61, 67 6 06, 76, 96
75, 76 7 67
89 8 38, 58, 98
96, 98 9 09, 49, 59, 89

Cà Mau - Kết Quả Xổ Số  Cà Mau (24-05)

KQXS Hôm nay       Cà Mau       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
757590
Giải nhất G1
50405
Giải nhì G2
04844
Giải ba G3
15133
24372
Giải tư G4
28514
57147
16507
06199
75483
85593
54779
Giải năm G5
7026
Giải sáu G6
3002
4739
1764
Giải bảy G7
463
Giải tám G8
10
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
05
07
10
14
26
33
39
44
47
63
64
72
79
83
90
93
99
Đầu Đuôi
02, 05, 07 0 10, 90
10, 14 1
26 2 02, 72
33, 39 3 33, 63, 83, 93
44, 47 4 14, 44, 64
63, 64 6 26
72, 79 7 07, 47
83 8
90, 93, 99 9 39, 79, 99

Cà Mau - Kết Quả Xổ Số  Cà Mau (17-05)

KQXS Hôm nay       Cà Mau       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
508905
Giải nhất G1
90662
Giải nhì G2
66164
Giải ba G3
34768
65216
Giải tư G4
78455
31802
17834
88563
03134
01972
33909
Giải năm G5
7462
Giải sáu G6
3136
8290
6709
Giải bảy G7
678
Giải tám G8
98
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
05
09
09
16
34
34
36
55
62
62
63
64
68
72
78
90
98
Đầu Đuôi
02, 05, 09, 09 0 90
16 1
34, 34, 36 3 63
55 5 05, 55
62, 62, 63, 64, 68 6 16, 36
72, 78 7
90, 98 9 09, 09

Cà Mau - Kết Quả Xổ Số  Cà Mau (10-05)

KQXS Hôm nay       Cà Mau       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
641471
Giải nhất G1
75359
Giải nhì G2
38424
Giải ba G3
44335
94245
Giải tư G4
61985
56310
34561
94536
10539
02194
11556
Giải năm G5
4451
Giải sáu G6
1738
7319
3818
Giải bảy G7
859
Giải tám G8
85
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
10
18
19
24
35
36
38
39
45
51
56
59
59
61
71
85
85
94
Đầu Đuôi
10, 18, 19 1 51, 61, 71
24 2
35, 36, 38, 39 3
45 4 24, 94
51, 56, 59, 59 5 35, 45, 85, 85
61 6 36, 56
71 7
85, 85 8 18, 38
94 9 19, 39, 59, 59

Cà Mau - Kết Quả Xổ Số  Cà Mau (03-05)

KQXS Hôm nay       Cà Mau       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
213975
Giải nhất G1
62150
Giải nhì G2
90913
Giải ba G3
35833
84867
Giải tư G4
88723
07153
63289
17442
67121
57409
90545
Giải năm G5
2382
Giải sáu G6
0628
5509
9518
Giải bảy G7
580
Giải tám G8
59
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
09
09
13
18
21
23
28
33
42
45
50
53
59
67
75
80
82
89
Đầu Đuôi
09, 09 0 50, 80
13, 18 1 21
21, 23, 28 2 42, 82
33 3 13, 23, 33, 53
42, 45 4
50, 53, 59 5 45, 75
67 6
75 7 67
80, 82, 89 8 18, 28

Cà Mau - Kết Quả Xổ Số  Cà Mau (26-04)

KQXS Hôm nay       Cà Mau       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
870363
Giải nhất G1
96809
Giải nhì G2
65203
Giải ba G3
66586
94949
Giải tư G4
54094
57576
24099
08167
48072
42026
01949
Giải năm G5
8390
Giải sáu G6
0616
2472
6709
Giải bảy G7
500
Giải tám G8
31
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
03
09
09
16
26
31
49
49
63
67
72
72
76
86
90
94
99
Đầu Đuôi
00, 03, 09, 09 0 00, 90
16 1 31
26 2 72, 72
31 3 03, 63
49, 49 4 94
63, 67 6 16, 26, 76, 86
72, 72, 76 7 67
86 8
90, 94, 99 9 09, 09, 49, 49, 99

Cà Mau - Kết Quả Xổ Số  Cà Mau (19-04)

KQXS Hôm nay       Cà Mau       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
990966
Giải nhất G1
97121
Giải nhì G2
78465
Giải ba G3
85993
83927
Giải tư G4
38089
09200
62458
55486
69303
24447
61627
Giải năm G5
8576
Giải sáu G6
1020
8285
9692
Giải bảy G7
933
Giải tám G8
27
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
03
20
21
27
27
27
33
47
58
65
66
76
85
86
89
92
93
Đầu Đuôi
00, 03 0 00, 20
20, 21, 27, 27, 27 2 92
33 3 03, 33, 93
47 4
58 5 65, 85
65, 66 6 66, 76, 86
76 7 27, 27, 27, 47
85, 86, 89 8 58
92, 93 9 89

Cà Mau - Kết Quả Xổ Số  Cà Mau (12-04)

KQXS Hôm nay       Cà Mau       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
578437
Giải nhất G1
17237
Giải nhì G2
43331
Giải ba G3
85834
83507
Giải tư G4
75510
18198
56973
54138
95114
71563
53945
Giải năm G5
9408
Giải sáu G6
6634
2870
1247
Giải bảy G7
484
Giải tám G8
71
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
07
08
10
14
31
34
34
37
37
38
45
47
63
70
71
73
84
98
Đầu Đuôi
07, 08 0 10, 70
10, 14 1 31, 71
31, 34, 34, 37, 37, 38 3 63, 73
45, 47 4 14, 34, 34, 84
63 6
70, 71, 73 7 07, 37, 37, 47
84 8 08, 38, 98
98 9

Cà Mau - Kết Quả Xổ Số  Cà Mau (05-04)

KQXS Hôm nay       Cà Mau       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
651193
Giải nhất G1
79070
Giải nhì G2
05184
Giải ba G3
54597
90485
Giải tư G4
93395
79881
71919
50847
82724
80236
08446
Giải năm G5
7003
Giải sáu G6
4275
3288
1658
Giải bảy G7
751
Giải tám G8
67
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
19
24
36
46
47
51
58
67
70
75
81
84
85
88
93
95
97
Đầu Đuôi
03 0 70
19 1 51, 81
24 2
36 3 03, 93
46, 47 4 24, 84
51, 58 5 75, 85, 95
67 6 36, 46
70, 75 7 47, 67, 97
81, 84, 85, 88 8 58, 88
93, 95, 97 9 19

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Cà Mau

  • Kết quả xổ số Cà Mau mở thưởng lúc 16h10 Thứ 2 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Cà Mau nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Cà Mau được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.