Vũng Tàu - Kết Quả Xổ Số  Vũng Tàu (06-07)

KQXS Hôm nay       Vũng Tàu       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
582806
Giải nhất G1
23032
Giải nhì G2
36744
Giải ba G3
16989
09442
Giải tư G4
87151
17652
90240
10309
31654
96270
51636
Giải năm G5
0930
Giải sáu G6
1669
5997
1080
Giải bảy G7
829
Giải tám G8
14
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
09
14
29
30
32
36
40
42
44
51
52
54
69
70
80
89
97
Đầu Đuôi
06, 09 0 30, 40, 70, 80
14 1 51
29 2 32, 42, 52
30, 32, 36 3
40, 42, 44 4 14, 44, 54
51, 52, 54 5
69 6 06, 36
70 7 97
80, 89 8
97 9 09, 29, 69, 89

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 21/10/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

83 15 lần
34 15 lần
49 15 lần
07 15 lần
65 15 lần
13 16 lần
45 16 lần
19 17 lần
11 17 lần
42 19 lần
30 21 lần
84 21 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

02 3 lần
33 4 lần
53 5 lần
46 5 lần
88 5 lần
06 5 lần
24 6 lần
31 7 lần
54 7 lần
89 7 lần
80 7 lần
64 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1062 18 lượt
1054 12 lượt
1058 11 lượt
1066 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
46 2 lượt
83 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 90 lần
Đuôi 1 91 lần
Đuôi 2 99 lần
Đuôi 3 102 lần
Đuôi 4 109 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 113 lần
Đuôi 7 113 lần
Đuôi 8 122 lần
Đuôi 9 131 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 88 lần
Đuôi 1 106 lần
Đuôi 2 106 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 109 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 117 lần

Vũng Tàu - Kết Quả Xổ Số  Vũng Tàu (29-06)

KQXS Hôm nay       Vũng Tàu       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
237021
Giải nhất G1
91530
Giải nhì G2
41633
Giải ba G3
18023
77867
Giải tư G4
31495
79288
47772
05941
09501
75042
90245
Giải năm G5
8297
Giải sáu G6
9198
9759
7511
Giải bảy G7
765
Giải tám G8
20
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
11
20
21
23
30
33
41
42
45
59
65
67
72
88
95
97
98
Đầu Đuôi
01 0 20, 30
11 1 01, 11, 21, 41
20, 21, 23 2 42, 72
30, 33 3 23, 33
41, 42, 45 4
59 5 45, 65, 95
65, 67 6
72 7 67, 97
88 8 88, 98
95, 97, 98 9 59

Vũng Tàu - Kết Quả Xổ Số  Vũng Tàu (22-06)

KQXS Hôm nay       Vũng Tàu       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
787778
Giải nhất G1
07845
Giải nhì G2
94442
Giải ba G3
17942
05060
Giải tư G4
52765
96373
89644
27992
72642
21204
43595
Giải năm G5
4252
Giải sáu G6
8135
5604
7847
Giải bảy G7
914
Giải tám G8
12
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
04
12
14
35
42
42
42
44
45
47
52
60
65
73
78
92
95
Đầu Đuôi
04, 04 0 60
12, 14 1
35 3 73
42, 42, 42, 44, 45, 47 4 04, 04, 14, 44
52 5 35, 45, 65, 95
60, 65 6
73, 78 7 47
92, 95 9

Vũng Tàu - Kết Quả Xổ Số  Vũng Tàu (15-06)

KQXS Hôm nay       Vũng Tàu       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
110808
Giải nhất G1
39932
Giải nhì G2
44268
Giải ba G3
81926
89570
Giải tư G4
36334
43108
39150
97646
96995
26041
18542
Giải năm G5
8455
Giải sáu G6
8305
4132
3476
Giải bảy G7
982
Giải tám G8
56
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
08
08
26
32
32
34
41
42
46
50
55
56
68
70
76
82
95
Đầu Đuôi
05, 08, 08 0 50, 70
26 2 32, 32, 42, 82
32, 32, 34 3
41, 42, 46 4 34
50, 55, 56 5 05, 55, 95
68 6 26, 46, 56, 76
70, 76 7
82 8 08, 08, 68
95 9

Vũng Tàu - Kết Quả Xổ Số  Vũng Tàu (08-06)

KQXS Hôm nay       Vũng Tàu       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
936543
Giải nhất G1
49145
Giải nhì G2
25173
Giải ba G3
73905
88489
Giải tư G4
75044
65611
57159
70070
45900
83434
05113
Giải năm G5
9577
Giải sáu G6
3341
7766
0707
Giải bảy G7
313
Giải tám G8
13
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
05
07
11
13
13
13
34
41
43
44
45
59
66
70
73
77
89
Đầu Đuôi
00, 05, 07 0 00, 70
11, 13, 13, 13 1 11, 41
34 3 13, 13, 13, 43, 73
41, 43, 44, 45 4 34, 44
59 5 05, 45
66 6 66
70, 73, 77 7 07, 77
89 8

Vũng Tàu - Kết Quả Xổ Số  Vũng Tàu (01-06)

KQXS Hôm nay       Vũng Tàu       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
438978
Giải nhất G1
71174
Giải nhì G2
72079
Giải ba G3
08834
84975
Giải tư G4
78427
67514
52687
85759
96850
17835
20717
Giải năm G5
8146
Giải sáu G6
6508
1502
1014
Giải bảy G7
499
Giải tám G8
19
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
08
14
14
17
19
27
34
35
46
50
59
74
75
78
79
87
99
Đầu Đuôi
02, 08 0 50
14, 14, 17, 19 1
27 2 02
34, 35 3
46 4 14, 14, 34, 74
50, 59 5 35, 75
74, 75, 78, 79 7 17, 27, 87
87 8 08, 78
99 9 19, 59, 79, 99

Vũng Tàu - Kết Quả Xổ Số  Vũng Tàu (25-05)

KQXS Hôm nay       Vũng Tàu       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
900871
Giải nhất G1
72253
Giải nhì G2
28104
Giải ba G3
65496
85481
Giải tư G4
30950
49752
59314
88165
36604
24935
92761
Giải năm G5
0788
Giải sáu G6
6461
8864
0803
Giải bảy G7
620
Giải tám G8
69
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
04
04
14
20
35
50
52
53
61
61
64
65
69
71
81
88
96
Đầu Đuôi
03, 04, 04 0 20, 50
14 1 61, 61, 71, 81
20 2 52
35 3 03, 53
50, 52, 53 5 35, 65
61, 61, 64, 65, 69 6 96
71 7
81, 88 8 88
96 9 69

Vũng Tàu - Kết Quả Xổ Số  Vũng Tàu (18-05)

KQXS Hôm nay       Vũng Tàu       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
112448
Giải nhất G1
23046
Giải nhì G2
40112
Giải ba G3
80726
81723
Giải tư G4
36926
94029
81170
86103
41774
52612
20964
Giải năm G5
3694
Giải sáu G6
7569
1873
2729
Giải bảy G7
792
Giải tám G8
04
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
04
12
12
23
26
26
29
29
46
48
64
69
70
73
74
92
94
Đầu Đuôi
03, 04 0 70
12, 12 1
23, 26, 26, 29, 29 2 12, 12, 92
46, 48 4 04, 64, 74, 94
64, 69 6 26, 26, 46
70, 73, 74 7
92, 94 9 29, 29, 69

Vũng Tàu - Kết Quả Xổ Số  Vũng Tàu (11-05)

KQXS Hôm nay       Vũng Tàu       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
803255
Giải nhất G1
91824
Giải nhì G2
72049
Giải ba G3
10313
16039
Giải tư G4
64944
68722
10180
46864
06802
25017
76471
Giải năm G5
0471
Giải sáu G6
2397
5332
7781
Giải bảy G7
053
Giải tám G8
40
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
13
17
22
24
32
39
40
44
49
53
55
64
71
71
80
81
97
Đầu Đuôi
02 0 40, 80
13, 17 1 71, 71, 81
22, 24 2 02, 22, 32
32, 39 3 13, 53
40, 44, 49 4 24, 44, 64
53, 55 5 55
64 6
71, 71 7 17, 97
80, 81 8
97 9 39, 49

Vũng Tàu - Kết Quả Xổ Số  Vũng Tàu (04-05)

KQXS Hôm nay       Vũng Tàu       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
872087
Giải nhất G1
29478
Giải nhì G2
85415
Giải ba G3
39239
27273
Giải tư G4
61842
18223
34153
69476
77195
94480
04431
Giải năm G5
1612
Giải sáu G6
9126
8137
6981
Giải bảy G7
204
Giải tám G8
20
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
12
15
20
23
26
31
37
39
42
53
73
76
78
80
81
87
95
Đầu Đuôi
04 0 20, 80
12, 15 1 31, 81
20, 23, 26 2 12, 42
31, 37, 39 3 23, 53, 73
42 4 04
53 5 15, 95
73, 76, 78 7 37, 87
80, 81, 87 8 78
95 9 39

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

  • Kết quả xổ số Vũng Tàu mở thưởng lúc 16h10 Thứ 3 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Vũng Tàu nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Vũng Tàu được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.