Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (18-06)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
156167
Giải nhất G1
74954
Giải nhì G2
52769
Giải ba G3
08560
55737
Giải tư G4
37042
19536
85606
96009
65009
51174
66885
Giải năm G5
6521
Giải sáu G6
8506
7431
9707
Giải bảy G7
998
Giải tám G8
49
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
06
07
09
09
21
31
36
37
42
49
54
60
67
69
74
85
98
Đầu Đuôi
06, 06, 07, 09, 09 0 60
21 2 42
31, 36, 37 3
42, 49 4 54, 74
54 5 85
60, 67, 69 6 06, 06, 36
74 7 07, 37, 67
85 8 98
98 9 09, 09, 49, 69

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 25/06/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

98 14 lần
99 15 lần
80 15 lần
35 15 lần
75 15 lần
59 16 lần
63 16 lần
67 16 lần
10 17 lần
45 17 lần
82 18 lần
41 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

34 4 lần
42 5 lần
24 6 lần
28 6 lần
27 6 lần
70 6 lần
38 6 lần
62 7 lần
85 7 lần
81 7 lần
88 7 lần
61 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 17 lượt
1060 10 lượt
1056 15 lượt
1066 11 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 96 lần
Đuôi 1 97 lần
Đuôi 2 104 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 109 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 114 lần
Đuôi 9 124 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 92 lần
Đuôi 1 95 lần
Đuôi 2 100 lần
Đuôi 3 105 lần
Đuôi 4 106 lần
Đuôi 5 107 lần
Đuôi 6 113 lần
Đuôi 7 117 lần
Đuôi 8 122 lần
Đuôi 9 123 lần

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (11-06)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
547575
Giải nhất G1
85642
Giải nhì G2
64161
Giải ba G3
85893
47387
Giải tư G4
37064
61642
60317
77071
10506
87233
63294
Giải năm G5
2454
Giải sáu G6
8143
5461
4099
Giải bảy G7
982
Giải tám G8
61
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
17
33
42
42
43
54
61
61
61
64
71
75
82
87
93
94
99
Đầu Đuôi
06 0
17 1 61, 61, 61, 71
33 3 33, 43, 93
42, 42, 43 4 54, 64, 94
54 5 75
61, 61, 61, 64 6 06
71, 75 7 17, 87
82, 87 8
93, 94, 99 9 99

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (04-06)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
624597
Giải nhất G1
12455
Giải nhì G2
12588
Giải ba G3
79982
91701
Giải tư G4
03017
17102
13986
00442
70537
57715
30785
Giải năm G5
8943
Giải sáu G6
2203
5540
2962
Giải bảy G7
133
Giải tám G8
35
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
03
15
17
33
35
37
40
42
43
55
62
82
85
86
88
97
Đầu Đuôi
01, 02, 03 0 40
15, 17 1 01
33, 35, 37 3 03, 33, 43
40, 42, 43 4
55 5 15, 35, 55, 85
62 6 86
82, 85, 86, 88 8 88
97 9

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (28-05)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
025441
Giải nhất G1
72438
Giải nhì G2
73169
Giải ba G3
13616
05270
Giải tư G4
50927
19619
31199
65217
92343
64008
69647
Giải năm G5
0437
Giải sáu G6
3365
3500
2949
Giải bảy G7
660
Giải tám G8
09
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
08
09
16
17
19
27
37
38
41
43
47
49
60
65
69
70
99
Đầu Đuôi
00, 08, 09 0 00, 60, 70
16, 17, 19 1 41
27 2
37, 38 3 43
41, 43, 47, 49 4
60, 65, 69 6 16
70 7 17, 27, 37, 47
99 9 09, 19, 49, 69, 99

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (21-05)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
727533
Giải nhất G1
90695
Giải nhì G2
76194
Giải ba G3
22792
42444
Giải tư G4
78430
70752
86598
45351
02295
88171
44232
Giải năm G5
8279
Giải sáu G6
8373
6343
7153
Giải bảy G7
306
Giải tám G8
83
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
30
32
33
43
44
51
52
53
71
73
79
83
92
94
95
95
98
Đầu Đuôi
06 0 30
30, 32, 33 3 33, 43, 53, 73, 83
43, 44 4 44, 94
51, 52, 53 5 95, 95
71, 73, 79 7
83 8 98
92, 94, 95, 95, 98 9 79

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (14-05)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
873650
Giải nhất G1
62370
Giải nhì G2
43137
Giải ba G3
57469
79825
Giải tư G4
76425
63457
68077
65103
18261
51833
23028
Giải năm G5
2736
Giải sáu G6
9052
2570
2847
Giải bảy G7
395
Giải tám G8
65
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
25
25
28
33
36
37
47
50
52
57
61
65
69
70
70
77
95
Đầu Đuôi
03 0 50, 70, 70
25, 25, 28 2 52
33, 36, 37 3 03, 33
47 4
50, 52, 57 5 25, 25, 65, 95
61, 65, 69 6 36
70, 70, 77 7 37, 47, 57, 77
95 9 69

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (07-05)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
450087
Giải nhất G1
67924
Giải nhì G2
44095
Giải ba G3
22174
92301
Giải tư G4
78815
58708
00020
35889
02092
06005
69629
Giải năm G5
6007
Giải sáu G6
8387
8809
6055
Giải bảy G7
456
Giải tám G8
83
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
05
07
08
09
15
20
24
29
55
56
74
83
87
87
89
92
95
Đầu Đuôi
01, 05, 07, 08, 09 0 20
15 1 01
20, 24, 29 2 92
55, 56 5 05, 15, 55, 95
74 7 07, 87, 87
83, 87, 87, 89 8 08
92, 95 9 09, 29, 89

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (30-04)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
300869
Giải nhất G1
16741
Giải nhì G2
89178
Giải ba G3
20099
34251
Giải tư G4
30697
81612
62238
86771
64767
70432
91096
Giải năm G5
1216
Giải sáu G6
7391
5005
1410
Giải bảy G7
503
Giải tám G8
08
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
05
08
10
12
16
32
38
41
51
67
69
71
78
91
96
97
99
Đầu Đuôi
03, 05, 08 0 10
10, 12, 16 1 41, 51, 71, 91
32, 38 3 03
41 4
51 5 05
67, 69 6 16, 96
71, 78 7 67, 97
91, 96, 97, 99 9 69, 99

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (23-04)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
414609
Giải nhất G1
49662
Giải nhì G2
72973
Giải ba G3
48494
57446
Giải tư G4
33340
52639
05012
59852
33004
38386
89132
Giải năm G5
4975
Giải sáu G6
9521
1652
5379
Giải bảy G7
137
Giải tám G8
64
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
09
12
21
32
37
39
40
46
52
52
62
64
73
75
79
86
94
Đầu Đuôi
04, 09 0 40
12 1 21
21 2 12, 32, 52, 52, 62
32, 37, 39 3 73
40, 46 4 04, 64, 94
52, 52 5 75
62, 64 6 46, 86
73, 75, 79 7 37
86 8
94 9 09, 39, 79

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (16-04)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
847899
Giải nhất G1
53601
Giải nhì G2
19162
Giải ba G3
16075
93560
Giải tư G4
15046
73502
49759
27795
84160
23667
34682
Giải năm G5
3247
Giải sáu G6
4777
0857
0761
Giải bảy G7
731
Giải tám G8
13
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
13
31
46
47
57
59
60
60
61
62
67
75
77
82
95
99
Đầu Đuôi
01, 02 0 60, 60
13 1 01, 31, 61
31 3 13
46, 47 4
57, 59 5 75, 95
60, 60, 61, 62, 67 6 46
75, 77 7 47, 57, 67, 77
82 8
95, 99 9 59, 99

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Bình Dương

  • Kết quả xổ số Bình Dương mở thưởng lúc 16h10 Thứ 6 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Bình Dương nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Bình Dương được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.