Rồng Bạch Kim

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (21-01)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
202497
Giải nhất G1
87668
Giải nhì G2
87192
Giải ba G3
71746
43211
Giải tư G4
19689
33770
28983
40498
75123
02975
73543
Giải năm G5
7735
Giải sáu G6
1829
1720
7301
Giải bảy G7
609
Giải tám G8
09
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
09
09
11
20
23
29
35
43
46
68
70
75
83
89
92
97
98
Đầu Đuôi
01, 09, 09 0 20, 70
11 1 01, 11
20, 23, 29 2 92
35 3 23, 43, 83
43, 46 4
68 6 46
70, 75 7 97
83, 89 8 68, 98
92, 97, 98 9 09, 09, 29, 89

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 23/01/2022

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

90 14 lần
02 14 lần
41 15 lần
52 15 lần
04 15 lần
30 15 lần
44 16 lần
05 16 lần
68 16 lần
92 17 lần
71 17 lần
64 17 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

10 5 lần
13 5 lần
15 5 lần
83 6 lần
59 6 lần
96 6 lần
98 6 lần
86 6 lần
01 7 lần
50 7 lần
55 7 lần
12 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1054 12 lượt
1060 20 lượt
1058 14 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 98 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 102 lần
Đuôi 3 103 lần
Đuôi 4 105 lần
Đuôi 5 105 lần
Đuôi 6 106 lần
Đuôi 7 116 lần
Đuôi 8 120 lần
Đuôi 9 124 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 96 lần
Đuôi 1 96 lần
Đuôi 2 100 lần
Đuôi 3 103 lần
Đuôi 4 109 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 115 lần
Đuôi 7 115 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 118 lần

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (14-01)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
422796
Giải nhất G1
74093
Giải nhì G2
78108
Giải ba G3
28126
20341
Giải tư G4
51211
41254
06431
68879
40398
61460
15219
Giải năm G5
6957
Giải sáu G6
3533
6751
9323
Giải bảy G7
139
Giải tám G8
88
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
08
11
19
23
26
31
33
39
41
51
54
57
60
79
88
93
96
98
Đầu Đuôi
08 0 60
11, 19 1 11, 31, 41, 51
23, 26 2
31, 33, 39 3 23, 33, 93
41 4 54
51, 54, 57 5
60 6 26, 96
79 7 57
88 8 08, 88, 98
93, 96, 98 9 19, 39, 79

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (07-01)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
591477
Giải nhất G1
65428
Giải nhì G2
75295
Giải ba G3
95885
85122
Giải tư G4
08029
10815
44187
62146
33199
87834
11647
Giải năm G5
7805
Giải sáu G6
6248
5951
9996
Giải bảy G7
444
Giải tám G8
39
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
15
22
28
29
34
39
44
46
47
48
51
77
85
87
95
96
99
Đầu Đuôi
05 0
15 1 51
22, 28, 29 2 22
34, 39 3
44, 46, 47, 48 4 34, 44
51 5 05, 15, 85, 95
77 7 47, 77, 87
85, 87 8 28, 48
95, 96, 99 9 29, 39, 99

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (31-12)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
026807
Giải nhất G1
69905
Giải nhì G2
78716
Giải ba G3
66963
29885
Giải tư G4
65601
78396
90910
67569
33742
44583
99051
Giải năm G5
1330
Giải sáu G6
0759
1950
5999
Giải bảy G7
289
Giải tám G8
90
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
05
07
10
16
30
42
50
51
59
63
69
83
85
89
90
96
99
Đầu Đuôi
01, 05, 07 0 10, 30, 50, 90
10, 16 1 01, 51
30 3 63, 83
42 4
50, 51, 59 5 05, 85
63, 69 6 16, 96
83, 85, 89 8
90, 96, 99 9 59, 69, 89, 99

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (24-12)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
059661
Giải nhất G1
32404
Giải nhì G2
77702
Giải ba G3
37144
31690
Giải tư G4
88291
87009
81783
42925
04910
25528
73785
Giải năm G5
6789
Giải sáu G6
0186
2714
2228
Giải bảy G7
076
Giải tám G8
32
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
04
09
10
14
25
28
28
32
44
61
76
83
85
86
89
90
91
Đầu Đuôi
02, 04, 09 0 10, 90
10, 14 1 61, 91
25, 28, 28 2 02, 32
32 3 83
44 4 04, 14, 44
61 6 76, 86
76 7
83, 85, 86, 89 8 28, 28
90, 91 9 09, 89

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (17-12)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
410612
Giải nhất G1
29434
Giải nhì G2
70831
Giải ba G3
30586
23869
Giải tư G4
93735
00498
95644
61459
81100
79102
84864
Giải năm G5
4143
Giải sáu G6
5291
9529
5467
Giải bảy G7
769
Giải tám G8
29
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
02
12
29
29
31
34
35
43
44
59
64
67
69
69
86
91
98
Đầu Đuôi
00, 02 0 00
12 1 31, 91
29, 29 2 02, 12
31, 34, 35 3 43
43, 44 4 34, 44, 64
59 5 35
64, 67, 69, 69 6 86
86 8 98
91, 98 9 29, 29, 59, 69, 69

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (10-12)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
055135
Giải nhất G1
49211
Giải nhì G2
58599
Giải ba G3
78530
30825
Giải tư G4
40967
86225
72034
81784
82878
71449
97070
Giải năm G5
0613
Giải sáu G6
5902
4022
4556
Giải bảy G7
604
Giải tám G8
16
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
04
11
13
16
22
25
25
30
34
35
49
56
67
70
78
84
99
Đầu Đuôi
02, 04 0 30, 70
11, 13, 16 1 11
22, 25, 25 2 02, 22
30, 34, 35 3 13
49 4 04, 34, 84
56 5 25, 25, 35
67 6 16, 56
70, 78 7 67
84 8 78
99 9 49, 99

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (03-12)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
605667
Giải nhất G1
37143
Giải nhì G2
40224
Giải ba G3
98309
02370
Giải tư G4
24095
60789
19916
64691
04894
59234
67216
Giải năm G5
0225
Giải sáu G6
2384
5429
8370
Giải bảy G7
566
Giải tám G8
17
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
09
16
16
17
24
25
29
34
43
66
67
70
70
84
89
91
94
95
Đầu Đuôi
09 0 70, 70
16, 16, 17 1 91
24, 25, 29 2
34 3 43
43 4 24, 34, 84, 94
66, 67 6 16, 16, 66
70, 70 7 17, 67
84, 89 8
91, 94, 95 9 09, 29, 89

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (26-11)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
411917
Giải nhất G1
37493
Giải nhì G2
17522
Giải ba G3
13186
53378
Giải tư G4
15777
37882
75679
57408
16598
45701
21123
Giải năm G5
0304
Giải sáu G6
0971
7169
7989
Giải bảy G7
193
Giải tám G8
07
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
04
07
08
17
22
23
69
71
77
78
79
82
86
89
93
93
98
Đầu Đuôi
01, 04, 07, 08 0
17 1 01, 71
22, 23 2 22, 82
69 6 86
71, 77, 78, 79 7 07, 17, 77
82, 86, 89 8 08, 78, 98
93, 93, 98 9 69, 79, 89

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (19-11)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
108474
Giải nhất G1
10524
Giải nhì G2
36201
Giải ba G3
69940
36072
Giải tư G4
62833
27534
52879
92782
89204
49166
74447
Giải năm G5
1048
Giải sáu G6
6118
3326
4935
Giải bảy G7
564
Giải tám G8
64
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
04
18
24
26
33
34
35
40
47
48
64
64
66
72
74
79
82
Đầu Đuôi
01, 04 0 40
18 1 01
24, 26 2 72, 82
33, 34, 35 3 33
40, 47, 48 4 04, 24, 34, 64, 64, 74
64, 64, 66 6 26, 66
72, 74, 79 7 47
82 8 18, 48

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Bình Dương

  • Kết quả xổ số Bình Dương mở thưởng lúc 16h10 Thứ 6 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Bình Dương nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Bình Dương được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.