Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (02-07)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
922293
Giải nhất G1
64473
Giải nhì G2
46311
Giải ba G3
53302
26287
Giải tư G4
09130
75334
63187
85023
19722
21415
96866
Giải năm G5
7120
Giải sáu G6
3648
3821
1918
Giải bảy G7
360
Giải tám G8
87
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
11
15
18
20
21
22
23
30
34
48
60
66
73
87
87
87
93
Đầu Đuôi
02 0 20, 30, 60
11, 15, 18 1 11, 21
20, 21, 22, 23 2 02, 22
30, 34 3 23, 73, 93
48 4 34
60, 66 6 66
73 7 87, 87, 87
87, 87, 87 8 18, 48
93 9

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 17/09/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

19 14 lần
55 14 lần
83 15 lần
41 15 lần
30 16 lần
51 16 lần
45 17 lần
27 18 lần
11 19 lần
70 19 lần
86 20 lần
84 20 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

52 4 lần
03 4 lần
16 4 lần
33 5 lần
77 5 lần
21 6 lần
56 6 lần
44 6 lần
72 6 lần
25 7 lần
15 7 lần
17 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1060 11 lượt
1054 13 lượt
1062 12 lượt
1064 11 lượt
1058 16 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
01 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 98 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 104 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 107 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 109 lần
Đuôi 7 109 lần
Đuôi 8 118 lần
Đuôi 9 123 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 97 lần
Đuôi 2 101 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 111 lần
Đuôi 7 114 lần
Đuôi 8 118 lần
Đuôi 9 125 lần

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (25-06)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
187649
Giải nhất G1
76674
Giải nhì G2
36389
Giải ba G3
80606
46367
Giải tư G4
74495
93691
30603
99304
91370
17398
46935
Giải năm G5
6678
Giải sáu G6
3303
7357
0416
Giải bảy G7
310
Giải tám G8
76
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
03
04
06
10
16
35
49
57
67
70
74
76
78
89
91
95
98
Đầu Đuôi
03, 03, 04, 06 0 10, 70
10, 16 1 91
35 3 03, 03
49 4 04, 74
57 5 35, 95
67 6 06, 16, 76
70, 74, 76, 78 7 57, 67
89 8 78, 98
91, 95, 98 9 49, 89

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (18-06)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
156167
Giải nhất G1
74954
Giải nhì G2
52769
Giải ba G3
08560
55737
Giải tư G4
37042
19536
85606
96009
65009
51174
66885
Giải năm G5
6521
Giải sáu G6
8506
7431
9707
Giải bảy G7
998
Giải tám G8
49
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
06
07
09
09
21
31
36
37
42
49
54
60
67
69
74
85
98
Đầu Đuôi
06, 06, 07, 09, 09 0 60
21 2 42
31, 36, 37 3
42, 49 4 54, 74
54 5 85
60, 67, 69 6 06, 06, 36
74 7 07, 37, 67
85 8 98
98 9 09, 09, 49, 69

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (11-06)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
547575
Giải nhất G1
85642
Giải nhì G2
64161
Giải ba G3
85893
47387
Giải tư G4
37064
61642
60317
77071
10506
87233
63294
Giải năm G5
2454
Giải sáu G6
8143
5461
4099
Giải bảy G7
982
Giải tám G8
61
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
17
33
42
42
43
54
61
61
61
64
71
75
82
87
93
94
99
Đầu Đuôi
06 0
17 1 61, 61, 61, 71
33 3 33, 43, 93
42, 42, 43 4 54, 64, 94
54 5 75
61, 61, 61, 64 6 06
71, 75 7 17, 87
82, 87 8
93, 94, 99 9 99

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (04-06)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
624597
Giải nhất G1
12455
Giải nhì G2
12588
Giải ba G3
79982
91701
Giải tư G4
03017
17102
13986
00442
70537
57715
30785
Giải năm G5
8943
Giải sáu G6
2203
5540
2962
Giải bảy G7
133
Giải tám G8
35
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
03
15
17
33
35
37
40
42
43
55
62
82
85
86
88
97
Đầu Đuôi
01, 02, 03 0 40
15, 17 1 01
33, 35, 37 3 03, 33, 43
40, 42, 43 4
55 5 15, 35, 55, 85
62 6 86
82, 85, 86, 88 8 88
97 9

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (28-05)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
025441
Giải nhất G1
72438
Giải nhì G2
73169
Giải ba G3
13616
05270
Giải tư G4
50927
19619
31199
65217
92343
64008
69647
Giải năm G5
0437
Giải sáu G6
3365
3500
2949
Giải bảy G7
660
Giải tám G8
09
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
08
09
16
17
19
27
37
38
41
43
47
49
60
65
69
70
99
Đầu Đuôi
00, 08, 09 0 00, 60, 70
16, 17, 19 1 41
27 2
37, 38 3 43
41, 43, 47, 49 4
60, 65, 69 6 16
70 7 17, 27, 37, 47
99 9 09, 19, 49, 69, 99

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (21-05)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
727533
Giải nhất G1
90695
Giải nhì G2
76194
Giải ba G3
22792
42444
Giải tư G4
78430
70752
86598
45351
02295
88171
44232
Giải năm G5
8279
Giải sáu G6
8373
6343
7153
Giải bảy G7
306
Giải tám G8
83
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
30
32
33
43
44
51
52
53
71
73
79
83
92
94
95
95
98
Đầu Đuôi
06 0 30
30, 32, 33 3 33, 43, 53, 73, 83
43, 44 4 44, 94
51, 52, 53 5 95, 95
71, 73, 79 7
83 8 98
92, 94, 95, 95, 98 9 79

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (14-05)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
873650
Giải nhất G1
62370
Giải nhì G2
43137
Giải ba G3
57469
79825
Giải tư G4
76425
63457
68077
65103
18261
51833
23028
Giải năm G5
2736
Giải sáu G6
9052
2570
2847
Giải bảy G7
395
Giải tám G8
65
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
25
25
28
33
36
37
47
50
52
57
61
65
69
70
70
77
95
Đầu Đuôi
03 0 50, 70, 70
25, 25, 28 2 52
33, 36, 37 3 03, 33
47 4
50, 52, 57 5 25, 25, 65, 95
61, 65, 69 6 36
70, 70, 77 7 37, 47, 57, 77
95 9 69

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (07-05)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
450087
Giải nhất G1
67924
Giải nhì G2
44095
Giải ba G3
22174
92301
Giải tư G4
78815
58708
00020
35889
02092
06005
69629
Giải năm G5
6007
Giải sáu G6
8387
8809
6055
Giải bảy G7
456
Giải tám G8
83
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
05
07
08
09
15
20
24
29
55
56
74
83
87
87
89
92
95
Đầu Đuôi
01, 05, 07, 08, 09 0 20
15 1 01
20, 24, 29 2 92
55, 56 5 05, 15, 55, 95
74 7 07, 87, 87
83, 87, 87, 89 8 08
92, 95 9 09, 29, 89

Bình Dương - Kết Quả Xổ Số  Bình Dương (30-04)

KQXS Hôm nay       Bình Dương       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
300869
Giải nhất G1
16741
Giải nhì G2
89178
Giải ba G3
20099
34251
Giải tư G4
30697
81612
62238
86771
64767
70432
91096
Giải năm G5
1216
Giải sáu G6
7391
5005
1410
Giải bảy G7
503
Giải tám G8
08
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
05
08
10
12
16
32
38
41
51
67
69
71
78
91
96
97
99
Đầu Đuôi
03, 05, 08 0 10
10, 12, 16 1 41, 51, 71, 91
32, 38 3 03
41 4
51 5 05
67, 69 6 16, 96
71, 78 7 67, 97
91, 96, 97, 99 9 69, 99

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Bình Dương

  • Kết quả xổ số Bình Dương mở thưởng lúc 16h10 Thứ 6 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Bình Dương nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Bình Dương được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.