Tây Ninh - Kết Quả Xổ Số  Tây Ninh (08-07)

KQXS Hôm nay       Tây Ninh       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
673884
Giải nhất G1
46298
Giải nhì G2
38900
Giải ba G3
60343
31457
Giải tư G4
43201
87064
35508
04828
52335
70706
01929
Giải năm G5
4144
Giải sáu G6
5138
8336
7218
Giải bảy G7
996
Giải tám G8
14
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
01
06
08
14
18
28
29
35
36
38
43
44
57
64
84
96
98
Đầu Đuôi
00, 01, 06, 08 0 00
14, 18 1 01
28, 29 2
35, 36, 38 3 43
43, 44 4 14, 44, 64, 84
57 5 35
64 6 06, 36, 96
84 8 08, 18, 28, 38, 98
96, 98 9 29

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 21/10/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

83 15 lần
34 15 lần
49 15 lần
07 15 lần
65 15 lần
13 16 lần
45 16 lần
19 17 lần
11 17 lần
42 19 lần
30 21 lần
84 21 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

02 3 lần
33 4 lần
53 5 lần
46 5 lần
88 5 lần
06 5 lần
24 6 lần
31 7 lần
54 7 lần
89 7 lần
80 7 lần
64 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1062 18 lượt
1054 12 lượt
1058 11 lượt
1066 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
46 2 lượt
83 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 90 lần
Đuôi 1 91 lần
Đuôi 2 99 lần
Đuôi 3 102 lần
Đuôi 4 109 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 113 lần
Đuôi 7 113 lần
Đuôi 8 122 lần
Đuôi 9 131 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 88 lần
Đuôi 1 106 lần
Đuôi 2 106 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 109 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 117 lần

Tây Ninh - Kết Quả Xổ Số  Tây Ninh (01-07)

KQXS Hôm nay       Tây Ninh       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
675184
Giải nhất G1
28201
Giải nhì G2
18192
Giải ba G3
15702
65510
Giải tư G4
52988
72587
17386
07673
35641
44016
15018
Giải năm G5
9813
Giải sáu G6
5425
5244
8771
Giải bảy G7
652
Giải tám G8
44
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
10
13
16
18
25
41
44
44
52
71
73
84
86
87
88
92
Đầu Đuôi
01, 02 0 10
10, 13, 16, 18 1 01, 41, 71
25 2 02, 52, 92
41, 44, 44 4 44, 44, 84
52 5 25
71, 73 7 87
84, 86, 87, 88 8 18, 88
92 9

Tây Ninh - Kết Quả Xổ Số  Tây Ninh (24-06)

KQXS Hôm nay       Tây Ninh       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
337777
Giải nhất G1
17044
Giải nhì G2
16369
Giải ba G3
18129
18318
Giải tư G4
30045
45287
99553
47630
07193
54646
38634
Giải năm G5
3443
Giải sáu G6
3227
4065
6401
Giải bảy G7
594
Giải tám G8
75
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
18
27
29
30
34
43
44
45
46
53
65
69
75
77
87
93
94
Đầu Đuôi
01 0 30
18 1 01
27, 29 2
30, 34 3 43, 53, 93
43, 44, 45, 46 4 34, 44, 94
53 5 45, 65, 75
65, 69 6 46
75, 77 7 27, 77, 87
87 8 18
93, 94 9 29, 69

Tây Ninh - Kết Quả Xổ Số  Tây Ninh (17-06)

KQXS Hôm nay       Tây Ninh       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
719225
Giải nhất G1
88235
Giải nhì G2
27860
Giải ba G3
68440
91296
Giải tư G4
16257
86355
85921
53219
76476
99615
69698
Giải năm G5
7626
Giải sáu G6
1344
8555
3362
Giải bảy G7
946
Giải tám G8
61
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
15
19
21
25
26
35
40
44
46
55
55
57
60
61
62
76
96
98
Đầu Đuôi
15, 19 1 21, 61
21, 25, 26 2 62
35 3
40, 44, 46 4 44
55, 55, 57 5 15, 25, 35, 55, 55
60, 61, 62 6 26, 46, 76, 96
76 7 57
96, 98 9 19

Tây Ninh - Kết Quả Xổ Số  Tây Ninh (10-06)

KQXS Hôm nay       Tây Ninh       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
271421
Giải nhất G1
93738
Giải nhì G2
23520
Giải ba G3
24004
24691
Giải tư G4
06640
40301
05811
68110
35348
03717
54971
Giải năm G5
9993
Giải sáu G6
1047
9883
3448
Giải bảy G7
289
Giải tám G8
88
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
04
10
11
17
20
21
38
40
47
48
48
71
83
88
89
91
93
Đầu Đuôi
01, 04 0 10, 20, 40
10, 11, 17 1 01, 11, 21, 71, 91
20, 21 2
38 3 83, 93
40, 47, 48, 48 4 04
71 7 17, 47
83, 88, 89 8 38, 48, 48, 88
91, 93 9 89

Tây Ninh - Kết Quả Xổ Số  Tây Ninh (03-06)

KQXS Hôm nay       Tây Ninh       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
791223
Giải nhất G1
51700
Giải nhì G2
96513
Giải ba G3
17584
87441
Giải tư G4
71089
35970
20644
40558
66670
80714
89724
Giải năm G5
4818
Giải sáu G6
9326
5933
0838
Giải bảy G7
073
Giải tám G8
56
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
13
14
18
23
24
26
33
38
41
44
56
58
70
70
73
84
89
Đầu Đuôi
00 0 00, 70, 70
13, 14, 18 1 41
23, 24, 26 2
33, 38 3 13, 23, 33, 73
41, 44 4 14, 24, 44, 84
56, 58 5
70, 70, 73 7
84, 89 8 18, 38, 58

Tây Ninh - Kết Quả Xổ Số  Tây Ninh (27-05)

KQXS Hôm nay       Tây Ninh       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
564247
Giải nhất G1
18114
Giải nhì G2
71795
Giải ba G3
72269
26305
Giải tư G4
66305
42230
08499
48023
34966
07830
38630
Giải năm G5
4718
Giải sáu G6
4221
2567
9774
Giải bảy G7
990
Giải tám G8
71
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
05
14
18
21
23
30
30
30
47
66
67
69
71
74
90
95
99
Đầu Đuôi
05, 05 0 30, 30, 30, 90
14, 18 1 21, 71
21, 23 2
30, 30, 30 3 23
47 4 14, 74
66, 67, 69 6 66
71, 74 7 47, 67
90, 95, 99 9 69, 99

Tây Ninh - Kết Quả Xổ Số  Tây Ninh (20-05)

KQXS Hôm nay       Tây Ninh       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
524786
Giải nhất G1
14245
Giải nhì G2
42765
Giải ba G3
50300
46571
Giải tư G4
80761
35243
12420
64594
12682
73565
59124
Giải năm G5
6119
Giải sáu G6
6042
8935
7198
Giải bảy G7
202
Giải tám G8
15
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
02
15
19
20
24
35
42
43
45
61
65
65
71
82
86
94
98
Đầu Đuôi
00, 02 0 00, 20
15, 19 1 61, 71
20, 24 2 02, 42, 82
35 3 43
42, 43, 45 4 24, 94
61, 65, 65 6 86
71 7
82, 86 8 98
94, 98 9 19

Tây Ninh - Kết Quả Xổ Số  Tây Ninh (13-05)

KQXS Hôm nay       Tây Ninh       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
069993
Giải nhất G1
10356
Giải nhì G2
07912
Giải ba G3
87608
57055
Giải tư G4
92027
60946
18939
19295
50443
94628
38008
Giải năm G5
2977
Giải sáu G6
9307
0087
1044
Giải bảy G7
059
Giải tám G8
78
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
07
08
08
12
27
28
39
43
44
46
55
56
59
77
78
87
93
95
Đầu Đuôi
07, 08, 08 0
12 1
27, 28 2 12
39 3 43, 93
43, 44, 46 4 44
55, 56, 59 5 55, 95
77, 78 7 07, 27, 77, 87
87 8 08, 08, 28, 78
93, 95 9 39, 59

Tây Ninh - Kết Quả Xổ Số  Tây Ninh (06-05)

KQXS Hôm nay       Tây Ninh       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
518179
Giải nhất G1
40317
Giải nhì G2
99472
Giải ba G3
93450
52587
Giải tư G4
29121
87492
09620
60295
54381
22792
16356
Giải năm G5
2498
Giải sáu G6
3709
2536
7088
Giải bảy G7
920
Giải tám G8
66
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
09
17
20
20
21
36
50
56
66
72
79
81
87
88
92
92
95
98
Đầu Đuôi
09 0 20, 20, 50
17 1 21, 81
20, 20, 21 2 72, 92, 92
36 3
50, 56 5 95
66 6 36, 56, 66
72, 79 7 17, 87
81, 87, 88 8 88, 98
92, 92, 95, 98 9 09, 79

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

  • Kết quả xổ số Tây Ninh mở thưởng lúc 16h10 Thứ 5 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Tây Ninh nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Tây Ninh được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.