Cần Thơ - Kết Quả Xổ Số  Cần Thơ (07-07)

KQXS Hôm nay       Cần Thơ       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
125151
Giải nhất G1
26139
Giải nhì G2
69035
Giải ba G3
49479
63453
Giải tư G4
39018
26612
38582
57302
26713
79395
40867
Giải năm G5
9903
Giải sáu G6
2050
8724
4774
Giải bảy G7
421
Giải tám G8
45
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
03
12
13
18
21
24
35
39
45
50
51
53
67
74
79
82
95
Đầu Đuôi
02, 03 0 50
12, 13, 18 1 21, 51
21, 24 2 02, 12, 82
35, 39 3 03, 13, 53
45 4 24, 74
50, 51, 53 5 35, 45, 95
67 6
74, 79 7 67
82 8 18
95 9 39, 79

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 21/10/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

83 15 lần
34 15 lần
49 15 lần
07 15 lần
65 15 lần
13 16 lần
45 16 lần
19 17 lần
11 17 lần
42 19 lần
30 21 lần
84 21 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

02 3 lần
33 4 lần
53 5 lần
46 5 lần
88 5 lần
06 5 lần
24 6 lần
31 7 lần
54 7 lần
89 7 lần
80 7 lần
64 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1062 18 lượt
1054 12 lượt
1058 11 lượt
1066 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
46 2 lượt
83 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 90 lần
Đuôi 1 91 lần
Đuôi 2 99 lần
Đuôi 3 102 lần
Đuôi 4 109 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 113 lần
Đuôi 7 113 lần
Đuôi 8 122 lần
Đuôi 9 131 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 88 lần
Đuôi 1 106 lần
Đuôi 2 106 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 109 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 117 lần

Cần Thơ - Kết Quả Xổ Số  Cần Thơ (30-06)

KQXS Hôm nay       Cần Thơ       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
264290
Giải nhất G1
53310
Giải nhì G2
37165
Giải ba G3
22183
80910
Giải tư G4
83751
67408
18024
67205
06730
02813
50063
Giải năm G5
9378
Giải sáu G6
1319
4450
4346
Giải bảy G7
561
Giải tám G8
10
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
08
10
10
10
13
19
24
30
46
50
51
61
63
65
78
83
90
Đầu Đuôi
05, 08 0 10, 10, 10, 30, 50, 90
10, 10, 10, 13, 19 1 51, 61
24 2
30 3 13, 63, 83
46 4 24
50, 51 5 05, 65
61, 63, 65 6 46
78 7
83 8 08, 78
90 9 19

Cần Thơ - Kết Quả Xổ Số  Cần Thơ (23-06)

KQXS Hôm nay       Cần Thơ       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
266191
Giải nhất G1
91576
Giải nhì G2
85249
Giải ba G3
09403
75219
Giải tư G4
91149
09481
04304
22854
50339
07476
12474
Giải năm G5
6867
Giải sáu G6
0157
1849
7020
Giải bảy G7
883
Giải tám G8
08
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
04
08
19
20
39
49
49
49
54
57
67
74
76
76
81
83
91
Đầu Đuôi
03, 04, 08 0 20
19 1 81, 91
20 2
39 3 03, 83
49, 49, 49 4 04, 54, 74
54, 57 5
67 6 76, 76
74, 76, 76 7 57, 67
81, 83 8 08
91 9 19, 39, 49, 49, 49

Cần Thơ - Kết Quả Xổ Số  Cần Thơ (16-06)

KQXS Hôm nay       Cần Thơ       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
812555
Giải nhất G1
39434
Giải nhì G2
08199
Giải ba G3
26308
45568
Giải tư G4
54288
14887
79688
81084
33932
00358
28538
Giải năm G5
7648
Giải sáu G6
0369
2128
2895
Giải bảy G7
775
Giải tám G8
60
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
08
28
32
34
38
48
55
58
60
68
69
75
84
87
88
88
95
99
Đầu Đuôi
08 0 60
28 2 32
32, 34, 38 3
48 4 34, 84
55, 58 5 55, 75, 95
60, 68, 69 6
75 7 87
84, 87, 88, 88 8 08, 28, 38, 48, 58, 68, 88, 88
95, 99 9 69, 99

Cần Thơ - Kết Quả Xổ Số  Cần Thơ (09-06)

KQXS Hôm nay       Cần Thơ       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
093630
Giải nhất G1
49155
Giải nhì G2
20196
Giải ba G3
26623
37179
Giải tư G4
21724
77315
57742
19134
46998
61038
23583
Giải năm G5
4553
Giải sáu G6
5026
4135
9441
Giải bảy G7
602
Giải tám G8
91
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
15
23
24
26
30
34
35
38
41
42
53
55
79
83
91
96
98
Đầu Đuôi
02 0 30
15 1 41, 91
23, 24, 26 2 02, 42
30, 34, 35, 38 3 23, 53, 83
41, 42 4 24, 34
53, 55 5 15, 35, 55
79 7
83 8 38, 98
91, 96, 98 9 79

Cần Thơ - Kết Quả Xổ Số  Cần Thơ (02-06)

KQXS Hôm nay       Cần Thơ       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
621632
Giải nhất G1
05698
Giải nhì G2
80183
Giải ba G3
94388
94761
Giải tư G4
22070
84331
01613
37744
44919
89493
50018
Giải năm G5
5679
Giải sáu G6
6320
7043
8969
Giải bảy G7
487
Giải tám G8
76
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
13
18
19
20
31
32
43
44
61
69
70
76
79
83
87
88
93
98
Đầu Đuôi
13, 18, 19 1 31, 61
20 2 32
31, 32 3 13, 43, 83, 93
43, 44 4 44
61, 69 6 76
70, 76, 79 7 87
83, 87, 88 8 18, 88, 98
93, 98 9 19, 69, 79

Cần Thơ - Kết Quả Xổ Số  Cần Thơ (26-05)

KQXS Hôm nay       Cần Thơ       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
881675
Giải nhất G1
01647
Giải nhì G2
89601
Giải ba G3
52441
06900
Giải tư G4
22105
76317
21582
68808
83362
55235
95520
Giải năm G5
5372
Giải sáu G6
7832
5274
0576
Giải bảy G7
099
Giải tám G8
16
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
01
05
08
16
17
20
32
35
41
47
62
72
74
75
76
82
99
Đầu Đuôi
00, 01, 05, 08 0 00, 20
16, 17 1 01, 41
20 2 32, 62, 72, 82
32, 35 3
41, 47 4 74
62 6 16, 76
72, 74, 75, 76 7 17, 47
82 8 08
99 9 99

Cần Thơ - Kết Quả Xổ Số  Cần Thơ (19-05)

KQXS Hôm nay       Cần Thơ       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
268814
Giải nhất G1
38239
Giải nhì G2
79873
Giải ba G3
47075
65238
Giải tư G4
03410
41369
61663
69931
60906
32909
78985
Giải năm G5
8408
Giải sáu G6
5878
1199
0536
Giải bảy G7
191
Giải tám G8
79
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
08
09
10
14
31
36
38
39
63
69
73
75
78
79
85
91
99
Đầu Đuôi
06, 08, 09 0 10
10, 14 1 31, 91
31, 36, 38, 39 3 63, 73
63, 69 6 06, 36
73, 75, 78, 79 7
85 8 08, 38, 78
91, 99 9 09, 39, 69, 79, 99

Cần Thơ - Kết Quả Xổ Số  Cần Thơ (12-05)

KQXS Hôm nay       Cần Thơ       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
260250
Giải nhất G1
00512
Giải nhì G2
00313
Giải ba G3
69097
57193
Giải tư G4
64957
06230
87270
54380
95930
65641
50525
Giải năm G5
4265
Giải sáu G6
9446
5081
5953
Giải bảy G7
611
Giải tám G8
67
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
11
12
13
25
30
30
41
46
50
53
57
65
67
70
80
81
93
97
Đầu Đuôi
11, 12, 13 1 11, 41, 81
25 2 12
30, 30 3 13, 53, 93
41, 46 4
50, 53, 57 5 25, 65
65, 67 6 46
70 7 57, 67, 97
80, 81 8
93, 97 9

Cần Thơ - Kết Quả Xổ Số  Cần Thơ (05-05)

KQXS Hôm nay       Cần Thơ       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
277451
Giải nhất G1
29563
Giải nhì G2
34963
Giải ba G3
64778
48135
Giải tư G4
83322
91899
28595
36870
34654
40684
14990
Giải năm G5
4213
Giải sáu G6
1100
8513
8275
Giải bảy G7
592
Giải tám G8
18
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
13
13
18
22
35
51
54
63
63
70
75
78
84
90
92
95
99
Đầu Đuôi
00 0 00, 70, 90
13, 13, 18 1 51
22 2 22, 92
35 3 13, 13, 63, 63
51, 54 5 35, 75, 95
63, 63 6
70, 75, 78 7
84 8 18, 78
90, 92, 95, 99 9 99

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

  • Kết quả xổ số Cần Thơ mở thưởng lúc 16h10 Thứ 4 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Cần Thơ nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Cần Thơ được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.