Rồng Bạch Kim

Cần Thơ - Kết Quả Xổ Số  Cần Thơ (06-04)

KQXS Hôm nay       Cần Thơ       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
226042
Giải nhất G1
51405
Giải nhì G2
01060
Giải ba G3
82655
62576
Giải tư G4
98267
42892
71022
12575
42810
42386
00139
Giải năm G5
5831
Giải sáu G6
9589
2339
3538
Giải bảy G7
698
Giải tám G8
57
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
10
22
31
38
39
39
42
55
57
60
67
75
76
86
89
92
98
Đầu Đuôi
05 0 10, 60
10 1 31
22 2 22, 42, 92
31, 38, 39, 39 3
42 4
55, 57 5 05, 55, 75
60, 67 6 76, 86
75, 76 7 57, 67
86, 89 8 38, 98
92, 98 9 39, 39, 89

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 26/09/2023

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

53 16 lần
38 16 lần
32 16 lần
13 17 lần
59 17 lần
64 17 lần
40 18 lần
85 18 lần
19 18 lần
12 18 lần
92 19 lần
77 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

14 5 lần
81 5 lần
82 5 lần
21 5 lần
83 5 lần
15 6 lần
79 6 lần
71 6 lần
06 6 lần
86 6 lần
20 6 lần
34 6 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 12 lượt
1064 11 lượt
1056 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
85 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 110 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 115 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 118 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 123 lần

Cần Thơ - Kết Quả Xổ Số  Cần Thơ (30-03)

KQXS Hôm nay       Cần Thơ       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
555368
Giải nhất G1
27954
Giải nhì G2
05362
Giải ba G3
53602
32306
Giải tư G4
96370
98897
18132
88692
59339
20622
07985
Giải năm G5
7221
Giải sáu G6
1372
8176
2104
Giải bảy G7
435
Giải tám G8
51
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
04
06
21
22
32
35
39
51
54
62
68
70
72
76
85
92
97
Đầu Đuôi
02, 04, 06 0 70
21, 22 2 02, 22, 32, 62, 72, 92
32, 35, 39 3
51, 54 5 35, 85
62, 68 6 06, 76
70, 72, 76 7 97
85 8 68
92, 97 9 39

Cần Thơ - Kết Quả Xổ Số  Cần Thơ (23-03)

KQXS Hôm nay       Cần Thơ       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
087055
Giải nhất G1
75273
Giải nhì G2
04494
Giải ba G3
14897
86488
Giải tư G4
35104
41581
63329
64551
17142
05341
62658
Giải năm G5
4464
Giải sáu G6
9929
5314
5039
Giải bảy G7
941
Giải tám G8
98
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
14
29
29
39
41
41
42
51
55
58
64
73
81
88
94
97
98
Đầu Đuôi
04 0
14 1 41, 41, 51, 81
29, 29 2 42
39 3 73
41, 41, 42 4 04, 14, 64, 94
51, 55, 58 5 55
64 6
73 7 97
81, 88 8 58, 88, 98
94, 97, 98 9 29, 29, 39

Cần Thơ - Kết Quả Xổ Số  Cần Thơ (16-03)

KQXS Hôm nay       Cần Thơ       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
002249
Giải nhất G1
47342
Giải nhì G2
52589
Giải ba G3
44367
62273
Giải tư G4
19248
81470
01985
70209
57240
33720
99870
Giải năm G5
9305
Giải sáu G6
3144
6736
1549
Giải bảy G7
588
Giải tám G8
97
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
09
20
36
40
42
44
48
49
49
67
70
70
73
85
88
89
97
Đầu Đuôi
05, 09 0 20, 40, 70, 70
20 2 42
36 3 73
40, 42, 44, 48, 49, 49 4 44
67 6 36
70, 70, 73 7 67, 97
85, 88, 89 8 48, 88
97 9 09, 49, 49, 89

Cần Thơ - Kết Quả Xổ Số  Cần Thơ (09-03)

KQXS Hôm nay       Cần Thơ       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
035151
Giải nhất G1
73431
Giải nhì G2
07260
Giải ba G3
20298
71812
Giải tư G4
58622
49154
90319
46841
04561
85332
49837
Giải năm G5
1168
Giải sáu G6
0911
4172
0943
Giải bảy G7
454
Giải tám G8
26
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
11
12
19
22
26
31
32
37
41
43
51
54
54
60
61
68
72
98
Đầu Đuôi
11, 12, 19 1 11, 31, 41, 51, 61
22, 26 2 12, 22, 32, 72
31, 32, 37 3 43
41, 43 4 54, 54
51, 54, 54 5
60, 61, 68 6 26
72 7 37
98 9 19

Cần Thơ - Kết Quả Xổ Số  Cần Thơ (02-03)

KQXS Hôm nay       Cần Thơ       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
022972
Giải nhất G1
48407
Giải nhì G2
47943
Giải ba G3
92901
24812
Giải tư G4
26552
69798
74220
36498
47191
57490
47401
Giải năm G5
0603
Giải sáu G6
6679
8677
6236
Giải bảy G7
076
Giải tám G8
88
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
01
03
07
12
20
36
43
52
72
76
77
79
88
90
91
98
98
Đầu Đuôi
01, 01, 03, 07 0 20, 90
12 1 01, 01, 91
20 2 12, 52, 72
36 3 03, 43
43 4
52 5
72, 76, 77, 79 7 07, 77
88 8 88, 98, 98
90, 91, 98, 98 9 79

Cần Thơ - Kết Quả Xổ Số  Cần Thơ (23-02)

KQXS Hôm nay       Cần Thơ       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
126001
Giải nhất G1
34849
Giải nhì G2
57881
Giải ba G3
16365
01106
Giải tư G4
86938
14109
68418
90556
60822
08134
55266
Giải năm G5
5767
Giải sáu G6
1663
4461
3492
Giải bảy G7
326
Giải tám G8
92
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
06
09
18
22
26
34
38
49
56
61
63
65
66
67
81
92
92
Đầu Đuôi
01, 06, 09 0
18 1 01, 61, 81
22, 26 2 22, 92, 92
34, 38 3 63
49 4 34
56 5 65
61, 63, 65, 66, 67 6 06, 26, 56, 66
81 8 18, 38
92, 92 9 09, 49

Cần Thơ - Kết Quả Xổ Số  Cần Thơ (16-02)

KQXS Hôm nay       Cần Thơ       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
336795
Giải nhất G1
10279
Giải nhì G2
42061
Giải ba G3
73886
34174
Giải tư G4
76508
51389
01578
08207
28626
19793
66842
Giải năm G5
9360
Giải sáu G6
1632
5645
4086
Giải bảy G7
694
Giải tám G8
31
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
07
08
26
31
32
42
45
60
61
74
78
79
86
86
89
93
94
95
Đầu Đuôi
07, 08 0 60
26 2 32, 42
31, 32 3 93
42, 45 4 74, 94
60, 61 6 26, 86, 86
74, 78, 79 7 07
86, 86, 89 8 08, 78
93, 94, 95 9 79, 89

Cần Thơ - Kết Quả Xổ Số  Cần Thơ (09-02)

KQXS Hôm nay       Cần Thơ       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
623928
Giải nhất G1
14750
Giải nhì G2
82840
Giải ba G3
59074
48674
Giải tư G4
45978
91442
52778
12686
14564
58508
36826
Giải năm G5
2110
Giải sáu G6
5150
9568
9626
Giải bảy G7
473
Giải tám G8
26
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
08
10
26
26
26
28
40
42
50
50
64
68
73
74
74
78
78
86
Đầu Đuôi
08 0 10, 40, 50, 50
10 1
26, 26, 26, 28 2 42
40, 42 4 64, 74, 74
50, 50 5
64, 68 6 26, 26, 26, 86
73, 74, 74, 78, 78 7
86 8 08, 28, 68, 78, 78

Cần Thơ - Kết Quả Xổ Số  Cần Thơ (02-02)

KQXS Hôm nay       Cần Thơ       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
620841
Giải nhất G1
57132
Giải nhì G2
56257
Giải ba G3
88346
00196
Giải tư G4
06195
61352
79814
17972
42991
42519
64850
Giải năm G5
4652
Giải sáu G6
7743
8547
7576
Giải bảy G7
789
Giải tám G8
17
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
14
17
19
32
41
43
46
47
50
52
52
57
72
76
89
91
95
96
Đầu Đuôi
14, 17, 19 1 41, 91
32 3 43
41, 43, 46, 47 4 14
50, 52, 52, 57 5 95
72, 76 7 17, 47, 57
89 8
91, 95, 96 9 19, 89

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

  • Kết quả xổ số Cần Thơ mở thưởng lúc 16h10 Thứ 4 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Cần Thơ nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Cần Thơ được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.