Đồng Tháp - Kết Quả Xổ Số  Đồng Tháp (05-07)

KQXS Hôm nay       Đồng Tháp       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
467462
Giải nhất G1
20857
Giải nhì G2
07711
Giải ba G3
68317
50973
Giải tư G4
73374
79896
58738
83106
61203
47525
10396
Giải năm G5
9657
Giải sáu G6
9991
2135
0046
Giải bảy G7
842
Giải tám G8
52
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
06
11
17
25
35
38
42
46
52
57
57
62
73
74
91
96
96
Đầu Đuôi
03, 06 0
11, 17 1 11, 91
25 2 42, 52, 62
35, 38 3 03, 73
42, 46 4 74
52, 57, 57 5 25, 35
62 6 06, 46, 96, 96
73, 74 7 17, 57, 57
91, 96, 96 9

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 17/09/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

19 14 lần
55 14 lần
83 15 lần
41 15 lần
30 16 lần
51 16 lần
45 17 lần
27 18 lần
11 19 lần
70 19 lần
86 20 lần
84 20 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

52 4 lần
03 4 lần
16 4 lần
33 5 lần
77 5 lần
21 6 lần
56 6 lần
44 6 lần
72 6 lần
25 7 lần
15 7 lần
17 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1060 11 lượt
1054 13 lượt
1062 12 lượt
1064 11 lượt
1058 16 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
01 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 98 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 104 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 107 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 109 lần
Đuôi 7 109 lần
Đuôi 8 118 lần
Đuôi 9 123 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 97 lần
Đuôi 2 101 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 111 lần
Đuôi 7 114 lần
Đuôi 8 118 lần
Đuôi 9 125 lần

Đồng Tháp - Kết Quả Xổ Số  Đồng Tháp (28-06)

KQXS Hôm nay       Đồng Tháp       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
957647
Giải nhất G1
45049
Giải nhì G2
30870
Giải ba G3
70272
03059
Giải tư G4
94883
36480
14384
75989
46917
91151
57927
Giải năm G5
2310
Giải sáu G6
6030
1403
2113
Giải bảy G7
123
Giải tám G8
29
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
10
13
17
23
27
29
30
47
49
51
59
70
72
80
83
84
89
Đầu Đuôi
03 0 10, 30, 70, 80
10, 13, 17 1 51
23, 27, 29 2 72
30 3 03, 13, 23, 83
47, 49 4 84
51, 59 5
70, 72 7 17, 27, 47
80, 83, 84, 89 8

Đồng Tháp - Kết Quả Xổ Số  Đồng Tháp (21-06)

KQXS Hôm nay       Đồng Tháp       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
342088
Giải nhất G1
38706
Giải nhì G2
59210
Giải ba G3
23644
33058
Giải tư G4
02705
16940
61286
20197
83576
44400
56798
Giải năm G5
0589
Giải sáu G6
0553
2262
0748
Giải bảy G7
924
Giải tám G8
91
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
05
06
10
24
40
44
48
53
58
62
76
86
88
89
91
97
98
Đầu Đuôi
00, 05, 06 0 00, 10, 40
10 1 91
24 2 62
40, 44, 48 4 24, 44
53, 58 5 05
62 6 06, 76, 86
76 7 97
86, 88, 89 8 48, 58, 88, 98
91, 97, 98 9 89

Đồng Tháp - Kết Quả Xổ Số  Đồng Tháp (14-06)

KQXS Hôm nay       Đồng Tháp       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
113834
Giải nhất G1
80195
Giải nhì G2
07731
Giải ba G3
74515
03146
Giải tư G4
44769
55860
84322
08766
59935
44547
25677
Giải năm G5
0429
Giải sáu G6
5770
0867
6729
Giải bảy G7
822
Giải tám G8
00
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
15
22
22
29
29
31
34
35
46
47
60
66
67
69
70
77
95
Đầu Đuôi
00 0 00, 60, 70
15 1 31
22, 22, 29, 29 2 22, 22
31, 34, 35 3
46, 47 4 34
60, 66, 67, 69 6 46, 66
70, 77 7 47, 67, 77
95 9 29, 29, 69

Đồng Tháp - Kết Quả Xổ Số  Đồng Tháp (07-06)

KQXS Hôm nay       Đồng Tháp       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
115341
Giải nhất G1
76071
Giải nhì G2
20410
Giải ba G3
86433
46809
Giải tư G4
90180
14801
83524
27470
76597
58048
33347
Giải năm G5
2867
Giải sáu G6
6230
5141
6427
Giải bảy G7
870
Giải tám G8
07
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
07
09
10
24
27
30
33
41
41
47
48
67
70
70
71
80
97
Đầu Đuôi
01, 07, 09 0 10, 30, 70, 70, 80
10 1 01, 41, 41, 71
24, 27 2
30, 33 3 33
41, 41, 47, 48 4 24
67 6
70, 70, 71 7 07, 27, 47, 67, 97
80 8 48
97 9 09

Đồng Tháp - Kết Quả Xổ Số  Đồng Tháp (31-05)

KQXS Hôm nay       Đồng Tháp       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
074608
Giải nhất G1
64111
Giải nhì G2
62352
Giải ba G3
19069
61657
Giải tư G4
99073
14532
98738
82802
22656
06599
78831
Giải năm G5
7796
Giải sáu G6
7786
7901
8139
Giải bảy G7
453
Giải tám G8
60
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
08
11
31
32
38
39
52
53
56
57
60
69
73
86
96
99
Đầu Đuôi
01, 02, 08 0 60
11 1 01, 11, 31
31, 32, 38, 39 3 53, 73
52, 53, 56, 57 5
60, 69 6 56, 86, 96
73 7 57
86 8 08, 38
96, 99 9 39, 69, 99

Đồng Tháp - Kết Quả Xổ Số  Đồng Tháp (24-05)

KQXS Hôm nay       Đồng Tháp       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
609095
Giải nhất G1
73032
Giải nhì G2
85348
Giải ba G3
06104
98282
Giải tư G4
97945
45102
99966
53082
82109
99172
53672
Giải năm G5
9211
Giải sáu G6
2707
5497
9816
Giải bảy G7
565
Giải tám G8
30
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
04
07
09
11
16
30
32
45
48
65
66
72
72
82
82
95
97
Đầu Đuôi
02, 04, 07, 09 0 30
11, 16 1 11
30, 32 3
45, 48 4 04
65, 66 6 16, 66
72, 72 7 07, 97
82, 82 8 48
95, 97 9 09

Đồng Tháp - Kết Quả Xổ Số  Đồng Tháp (17-05)

KQXS Hôm nay       Đồng Tháp       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
822921
Giải nhất G1
75488
Giải nhì G2
61473
Giải ba G3
47624
68233
Giải tư G4
38525
57123
67283
75494
46206
60341
44375
Giải năm G5
1990
Giải sáu G6
7943
4381
1466
Giải bảy G7
997
Giải tám G8
73
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
21
23
24
25
33
41
43
66
73
73
75
81
83
88
90
94
97
Đầu Đuôi
06 0 90
21, 23, 24, 25 2
33 3 23, 33, 43, 73, 73, 83
41, 43 4 24, 94
66 6 06, 66
73, 73, 75 7 97
81, 83, 88 8 88
90, 94, 97 9

Đồng Tháp - Kết Quả Xổ Số  Đồng Tháp (10-05)

KQXS Hôm nay       Đồng Tháp       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
983510
Giải nhất G1
38530
Giải nhì G2
72304
Giải ba G3
09405
41364
Giải tư G4
63781
35947
44930
19864
63958
19682
34340
Giải năm G5
6388
Giải sáu G6
9157
5611
4755
Giải bảy G7
372
Giải tám G8
14
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
05
10
11
14
30
30
40
47
55
57
58
64
64
72
81
82
88
Đầu Đuôi
04, 05 0 10, 30, 30, 40
10, 11, 14 1 11, 81
30, 30 3
40, 47 4 04, 14, 64, 64
55, 57, 58 5 05, 55
64, 64 6
72 7 47, 57
81, 82, 88 8 58, 88

Đồng Tháp - Kết Quả Xổ Số  Đồng Tháp (03-05)

KQXS Hôm nay       Đồng Tháp       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
153732
Giải nhất G1
96578
Giải nhì G2
52763
Giải ba G3
23282
26143
Giải tư G4
17609
87345
94637
42328
90375
07896
79884
Giải năm G5
7533
Giải sáu G6
8492
8125
9296
Giải bảy G7
924
Giải tám G8
81
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
09
24
25
28
32
33
37
43
45
63
75
78
81
82
84
92
96
96
Đầu Đuôi
09 0
24, 25, 28 2 32, 82, 92
32, 33, 37 3 33, 43, 63
43, 45 4 24, 84
63 6 96, 96
75, 78 7 37
81, 82, 84 8 28, 78
92, 96, 96 9 09

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

  • Kết quả xổ số Đồng Tháp mở thưởng lúc 16h10 Thứ 2 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Đồng Tháp nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Đồng Tháp được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.