Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số  Đắc Lắc (21-09)

KQXS Hôm nay       Đắc Lắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
027201
Giải nhất G1
10028
Giải nhì G2
13030
Giải ba G3
72635
58812
Giải tư G4
40392
46479
58772
57142
07653
73229
97482
Giải năm G5
1802
Giải sáu G6
7944
6514
8982
Giải bảy G7
782
Giải tám G8
31
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
12
14
28
29
30
31
35
42
44
53
72
79
82
82
82
92
Đầu Đuôi
01, 02 0 30
12, 14 1 01, 31
28, 29 2 02, 12, 42, 72, 82, 82, 82, 92
30, 31, 35 3 53
42, 44 4 14, 44
53 5 35
72, 79 7
82, 82, 82 8 28
92 9 29, 79

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 23/09/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

36 15 lần
78 15 lần
27 15 lần
41 16 lần
65 16 lần
83 18 lần
11 18 lần
86 19 lần
45 19 lần
19 19 lần
70 20 lần
84 21 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

33 3 lần
16 4 lần
52 5 lần
44 5 lần
21 6 lần
77 6 lần
15 6 lần
53 6 lần
48 6 lần
03 6 lần
64 7 lần
20 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1056 14 lượt
1060 10 lượt
1054 11 lượt
1062 15 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 100 lần
Đuôi 2 100 lần
Đuôi 3 103 lần
Đuôi 4 104 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 111 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 120 lần
Đuôi 9 121 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 95 lần
Đuôi 1 99 lần
Đuôi 2 105 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 107 lần
Đuôi 5 107 lần
Đuôi 6 108 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 116 lần
Đuôi 9 125 lần

Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số  Đắc Lắc (14-09)

KQXS Hôm nay       Đắc Lắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
922741
Giải nhất G1
79720
Giải nhì G2
84856
Giải ba G3
37325
83284
Giải tư G4
62618
30505
63023
92980
19776
86029
13643
Giải năm G5
5137
Giải sáu G6
3400
1110
3761
Giải bảy G7
752
Giải tám G8
20
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
05
10
18
20
20
23
25
29
37
41
43
52
56
61
76
80
84
Đầu Đuôi
00, 05 0 00, 10, 20, 20, 80
10, 18 1 41, 61
20, 20, 23, 25, 29 2 52
37 3 23, 43
41, 43 4 84
52, 56 5 05, 25
61 6 56, 76
76 7 37
80, 84 8 18

Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số  Đắc Lắc (07-09)

KQXS Hôm nay       Đắc Lắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
837147
Giải nhất G1
25790
Giải nhì G2
24636
Giải ba G3
94318
83921
Giải tư G4
34417
92080
19379
25556
78704
09593
59091
Giải năm G5
9293
Giải sáu G6
0543
8680
0743
Giải bảy G7
799
Giải tám G8
98
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
17
18
21
36
43
43
47
56
79
80
80
90
91
93
93
98
99
Đầu Đuôi
04 0 80, 80, 90
17, 18 1 21, 91
21 2
36 3 43, 43, 93, 93
43, 43, 47 4 04
56 5
79 7 17, 47
80, 80 8 18, 98
90, 91, 93, 93, 98, 99 9 79, 99

Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số  Đắc Lắc (31-08)

KQXS Hôm nay       Đắc Lắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
100004
Giải nhất G1
09983
Giải nhì G2
21271
Giải ba G3
48217
86243
Giải tư G4
02928
72002
45639
08123
57929
34558
90445
Giải năm G5
1261
Giải sáu G6
8985
0170
7962
Giải bảy G7
383
Giải tám G8
57
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
04
17
23
28
29
39
43
45
57
58
61
62
70
71
83
83
85
Đầu Đuôi
02, 04 0 70
17 1 61, 71
23, 28, 29 2 02, 62
39 3 23, 43, 83, 83
43, 45 4 04
57, 58 5 45, 85
61, 62 6
70, 71 7 17, 57
83, 83, 85 8 28, 58

Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số  Đắc Lắc (24-08)

KQXS Hôm nay       Đắc Lắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
414499
Giải nhất G1
15855
Giải nhì G2
61551
Giải ba G3
51890
48519
Giải tư G4
85375
12918
83769
22286
58855
44271
78410
Giải năm G5
3062
Giải sáu G6
8119
5323
3042
Giải bảy G7
190
Giải tám G8
27
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
10
18
19
19
23
27
42
51
55
55
62
69
71
75
86
90
90
99
Đầu Đuôi
10, 18, 19, 19 1 51, 71
23, 27 2 42, 62
42 4
51, 55, 55 5 55, 55, 75
62, 69 6 86
71, 75 7 27
86 8 18
90, 90, 99 9 19, 19, 69, 99

Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số  Đắc Lắc (17-08)

KQXS Hôm nay       Đắc Lắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
724991
Giải nhất G1
62306
Giải nhì G2
96128
Giải ba G3
76203
62758
Giải tư G4
32227
26771
90953
28726
11789
02869
54508
Giải năm G5
8935
Giải sáu G6
1560
2758
7796
Giải bảy G7
674
Giải tám G8
63
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
06
08
26
27
28
35
53
58
58
60
63
69
71
74
89
91
96
Đầu Đuôi
03, 06, 08 0 60
26, 27, 28 2
35 3 03, 53, 63
53, 58, 58 5 35
60, 63, 69 6 06, 26, 96
71, 74 7 27
89 8 08, 28, 58, 58
91, 96 9 69, 89

Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số  Đắc Lắc (10-08)

KQXS Hôm nay       Đắc Lắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
332472
Giải nhất G1
08434
Giải nhì G2
38590
Giải ba G3
69085
95010
Giải tư G4
85365
27505
57335
60991
56747
04783
52200
Giải năm G5
8061
Giải sáu G6
1199
0028
7176
Giải bảy G7
701
Giải tám G8
77
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
01
05
10
28
34
35
47
61
65
72
76
77
83
85
90
91
99
Đầu Đuôi
00, 01, 05 0 00, 10, 90
10 1 01, 61, 91
28 2 72
34, 35 3 83
47 4 34
61, 65 6 76
72, 76, 77 7 47, 77
83, 85 8 28
90, 91, 99 9 99

Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số  Đắc Lắc (20-07)

KQXS Hôm nay       Đắc Lắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
734881
Giải nhất G1
95264
Giải nhì G2
41214
Giải ba G3
59470
90275
Giải tư G4
63903
98195
22618
51109
78722
32851
73208
Giải năm G5
8154
Giải sáu G6
2209
1464
5491
Giải bảy G7
208
Giải tám G8
43
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
08
08
09
09
14
18
22
43
51
54
64
64
70
75
81
91
95
Đầu Đuôi
03, 08, 08, 09, 09 0 70
14, 18 1 51, 81, 91
22 2 22
43 4 14, 54, 64, 64
51, 54 5 75, 95
64, 64 6
70, 75 7
81 8 08, 08, 18
91, 95 9 09, 09

Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số  Đắc Lắc (13-07)

KQXS Hôm nay       Đắc Lắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
680712
Giải nhất G1
67715
Giải nhì G2
25708
Giải ba G3
93569
55934
Giải tư G4
87768
43969
98613
87796
02130
68080
62252
Giải năm G5
7697
Giải sáu G6
1751
2047
8005
Giải bảy G7
241
Giải tám G8
16
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
08
12
13
15
16
30
34
41
47
51
52
68
69
69
80
96
97
Đầu Đuôi
05, 08 0 30, 80
12, 13, 15, 16 1 41, 51
30, 34 3 13
41, 47 4 34
51, 52 5 05, 15
68, 69, 69 6 16, 96
80 8 08, 68
96, 97 9 69, 69

Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số  Đắc Lắc (06-07)

KQXS Hôm nay       Đắc Lắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
874814
Giải nhất G1
98104
Giải nhì G2
18434
Giải ba G3
98662
08784
Giải tư G4
24995
90192
62651
82590
62104
49248
44169
Giải năm G5
3393
Giải sáu G6
2527
1478
5887
Giải bảy G7
949
Giải tám G8
57
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
04
14
27
34
48
49
51
57
62
69
78
84
87
90
92
93
95
Đầu Đuôi
04, 04 0 90
14 1 51
27 2 62, 92
34 3 93
48, 49 4 04, 04, 14, 34, 84
51, 57 5 95
62, 69 6
78 7 27, 57, 87
84, 87 8 48, 78
90, 92, 93, 95 9 49, 69

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk

  • Kết quả xổ số Đắk Lắk mở thưởng lúc 17h10 Thứ 3 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Đắk Lắk nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Đắk Lắk được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.