Bến Tre - Kết Quả Xổ Số  Bến Tre (06-07)

KQXS Hôm nay       Bến Tre       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
330932
Giải nhất G1
98432
Giải nhì G2
34253
Giải ba G3
96726
78191
Giải tư G4
58470
33448
68392
76755
14609
28459
78075
Giải năm G5
0829
Giải sáu G6
3386
7416
8577
Giải bảy G7
950
Giải tám G8
83
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
09
16
26
29
32
32
48
50
53
55
59
70
75
77
83
86
91
92
Đầu Đuôi
09 0 50, 70
16 1 91
26, 29 2 32, 32, 92
32, 32 3 53, 83
48 4
50, 53, 55, 59 5 55, 75
70, 75, 77 7 77
83, 86 8 48
91, 92 9 09, 29, 59

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 23/09/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

36 15 lần
78 15 lần
27 15 lần
41 16 lần
65 16 lần
83 18 lần
11 18 lần
86 19 lần
45 19 lần
19 19 lần
70 20 lần
84 21 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

33 3 lần
16 4 lần
52 5 lần
44 5 lần
21 6 lần
77 6 lần
15 6 lần
53 6 lần
48 6 lần
03 6 lần
64 7 lần
20 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1056 14 lượt
1060 10 lượt
1054 11 lượt
1062 15 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 100 lần
Đuôi 2 100 lần
Đuôi 3 103 lần
Đuôi 4 104 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 111 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 120 lần
Đuôi 9 121 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 95 lần
Đuôi 1 99 lần
Đuôi 2 105 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 107 lần
Đuôi 5 107 lần
Đuôi 6 108 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 116 lần
Đuôi 9 125 lần

Bến Tre - Kết Quả Xổ Số  Bến Tre (29-06)

KQXS Hôm nay       Bến Tre       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
111651
Giải nhất G1
43280
Giải nhì G2
80615
Giải ba G3
00776
00362
Giải tư G4
33581
45316
14827
19520
14640
51664
59263
Giải năm G5
8380
Giải sáu G6
0982
1693
9528
Giải bảy G7
820
Giải tám G8
55
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
15
16
20
20
27
28
40
51
55
62
63
64
76
80
80
81
82
93
Đầu Đuôi
15, 16 1 51, 81
20, 20, 27, 28 2 62, 82
40 4 64
51, 55 5 15, 55
62, 63, 64 6 16, 76
76 7 27
80, 80, 81, 82 8 28
93 9

Bến Tre - Kết Quả Xổ Số  Bến Tre (22-06)

KQXS Hôm nay       Bến Tre       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
916418
Giải nhất G1
92876
Giải nhì G2
85626
Giải ba G3
20268
65949
Giải tư G4
50109
23139
41333
68081
75940
11318
11173
Giải năm G5
1294
Giải sáu G6
4805
3676
7695
Giải bảy G7
426
Giải tám G8
64
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
09
18
18
26
26
33
39
40
49
64
68
73
76
76
81
94
95
Đầu Đuôi
05, 09 0 40
18, 18 1 81
26, 26 2
33, 39 3 33, 73
40, 49 4 64, 94
64, 68 6 26, 26, 76, 76
73, 76, 76 7
81 8 18, 18, 68
94, 95 9 09, 39, 49

Bến Tre - Kết Quả Xổ Số  Bến Tre (15-06)

KQXS Hôm nay       Bến Tre       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
731583
Giải nhất G1
26374
Giải nhì G2
95881
Giải ba G3
96519
46849
Giải tư G4
84599
27011
96496
80610
70634
43488
95437
Giải năm G5
4231
Giải sáu G6
4204
1125
1245
Giải bảy G7
452
Giải tám G8
40
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
10
11
19
25
31
34
37
40
45
49
52
74
81
83
88
96
99
Đầu Đuôi
04 0 10, 40
10, 11, 19 1 11, 31, 81
25 2 52
31, 34, 37 3 83
40, 45, 49 4 04, 34, 74
52 5 25, 45
74 7 37
81, 83, 88 8 88
96, 99 9 19, 49, 99

Bến Tre - Kết Quả Xổ Số  Bến Tre (08-06)

KQXS Hôm nay       Bến Tre       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
830059
Giải nhất G1
39094
Giải nhì G2
80427
Giải ba G3
84188
90183
Giải tư G4
24650
80027
81103
71444
58485
45095
60690
Giải năm G5
3601
Giải sáu G6
9354
6678
1935
Giải bảy G7
297
Giải tám G8
02
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
03
27
27
35
44
50
54
59
78
83
85
88
90
94
95
97
Đầu Đuôi
01, 02, 03 0 50, 90
27, 27 2 02
35 3 03, 83
44 4 44, 54, 94
50, 54, 59 5 35, 85, 95
78 7 27, 27, 97
83, 85, 88 8 78, 88
90, 94, 95, 97 9 59

Bến Tre - Kết Quả Xổ Số  Bến Tre (01-06)

KQXS Hôm nay       Bến Tre       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
653911
Giải nhất G1
77802
Giải nhì G2
90833
Giải ba G3
47810
85512
Giải tư G4
54339
27964
80644
81368
60213
60533
05747
Giải năm G5
2199
Giải sáu G6
4829
3303
1253
Giải bảy G7
895
Giải tám G8
22
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
03
10
11
12
13
22
29
33
33
39
44
47
53
64
68
95
99
Đầu Đuôi
02, 03 0 10
10, 11, 12, 13 1 11
22, 29 2 02, 12, 22
33, 33, 39 3 03, 13, 33, 33, 53
44, 47 4 44, 64
53 5 95
64, 68 6
95, 99 9 29, 39, 99

Bến Tre - Kết Quả Xổ Số  Bến Tre (25-05)

KQXS Hôm nay       Bến Tre       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
610875
Giải nhất G1
84102
Giải nhì G2
46277
Giải ba G3
90537
21888
Giải tư G4
51938
57657
78930
48449
24238
98645
67409
Giải năm G5
6051
Giải sáu G6
9841
7615
1323
Giải bảy G7
505
Giải tám G8
25
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
05
09
15
23
25
30
37
38
38
41
45
49
51
57
75
77
88
Đầu Đuôi
02, 05, 09 0 30
15 1 41, 51
23, 25 2 02
30, 37, 38, 38 3 23
41, 45, 49 4
51, 57 5 05, 15, 25, 45, 75
75, 77 7 37, 57, 77
88 8 38, 38, 88

Bến Tre - Kết Quả Xổ Số  Bến Tre (18-05)

KQXS Hôm nay       Bến Tre       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
311139
Giải nhất G1
23641
Giải nhì G2
40542
Giải ba G3
61161
22853
Giải tư G4
64087
45679
58039
96549
49017
89225
43472
Giải năm G5
7851
Giải sáu G6
4903
5998
7977
Giải bảy G7
845
Giải tám G8
05
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
05
17
25
39
39
41
42
45
49
51
53
61
72
77
79
87
98
Đầu Đuôi
03, 05 0
17 1 41, 51, 61
25 2 42, 72
39, 39 3 03, 53
41, 42, 45, 49 4
51, 53 5 05, 25, 45
61 6
72, 77, 79 7 17, 77, 87
87 8 98
98 9 39, 39, 49, 79

Bến Tre - Kết Quả Xổ Số  Bến Tre (11-05)

KQXS Hôm nay       Bến Tre       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
620492
Giải nhất G1
46970
Giải nhì G2
37145
Giải ba G3
28314
54971
Giải tư G4
63589
24811
68154
51378
77111
69508
86152
Giải năm G5
9555
Giải sáu G6
5752
2632
5327
Giải bảy G7
016
Giải tám G8
44
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
08
11
11
14
16
27
32
44
45
52
52
54
55
70
71
78
89
92
Đầu Đuôi
08 0 70
11, 11, 14, 16 1 11, 11, 71
27 2 32, 52, 52, 92
32 3
44, 45 4 14, 44, 54
52, 52, 54, 55 5 45, 55
70, 71, 78 7 27
89 8 08, 78
92 9 89

Bến Tre - Kết Quả Xổ Số  Bến Tre (04-05)

KQXS Hôm nay       Bến Tre       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
393350
Giải nhất G1
73485
Giải nhì G2
65988
Giải ba G3
97077
90250
Giải tư G4
76094
18211
27229
66236
95270
11584
49458
Giải năm G5
4510
Giải sáu G6
9250
3596
9447
Giải bảy G7
597
Giải tám G8
23
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
10
11
23
29
36
47
50
50
50
58
70
77
84
85
88
94
96
97
Đầu Đuôi
10, 11 1 11
23, 29 2
36 3 23
47 4 84, 94
50, 50, 50, 58 5 85
70, 77 7 47, 77, 97
84, 85, 88 8 58, 88
94, 96, 97 9 29

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Bến Tre

  • Kết quả xổ số Bến Tre mở thưởng lúc 16h10 Thứ 3 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Bến Tre nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Bến Tre được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.