XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000699       Ngày 12-06

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
2193
0 15tr
Giải Nhì G2
8375,3099
4 6.5tr
Giải Ba G3
8195,8487,9788
4 3tr
K.Khích 1 K1
193
20 1tr
K.Khích 2 K2
93
357 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000698       Ngày 10-06

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
1180
13 15tr
Giải Nhì G2
1079,0632
41 6.5tr
Giải Ba G3
6395,4359,0440
7 3tr
K.Khích 1 K1
180
28 1tr
K.Khích 2 K2
80
275 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000697       Ngày 08-06

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
0516
3 15tr
Giải Nhì G2
7565,6687
11 6.5tr
Giải Ba G3
6526,8371,8473
1 3tr
K.Khích 1 K1
516
30 1tr
K.Khích 2 K2
16
253 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000696       Ngày 05-06

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
7803
0 15tr
Giải Nhì G2
3514,1771
9 6.5tr
Giải Ba G3
9694,7879,2892
13 3tr
K.Khích 1 K1
803
24 1tr
K.Khích 2 K2
03
268 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000695       Ngày 03-06

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
6503
4 15tr
Giải Nhì G2
9314,4873
3 6.5tr
Giải Ba G3
6198,0188,8047
2 3tr
K.Khích 1 K1
503
38 1tr
K.Khích 2 K2
03
410 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000694       Ngày 01-06

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
7556
2 15tr
Giải Nhì G2
1533,2267
7 6.5tr
Giải Ba G3
6406,6421,8776
9 3tr
K.Khích 1 K1
556
58 1tr
K.Khích 2 K2
56
284 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000693       Ngày 29-05

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
7552
2 15tr
Giải Nhì G2
9406,3925
2 6.5tr
Giải Ba G3
5529,7105,9586
8 3tr
K.Khích 1 K1
552
50 1tr
K.Khích 2 K2
52
424 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000692       Ngày 27-05

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
9594
2 15tr
Giải Nhì G2
4127,4196
1 6.5tr
Giải Ba G3
9398,3437,3886
13 3tr
K.Khích 1 K1
594
31 1tr
K.Khích 2 K2
94
201 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000691       Ngày 25-05

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
0555
9 15tr
Giải Nhì G2
2811,0128
9 6.5tr
Giải Ba G3
0104,3107,7196
16 3tr
K.Khích 1 K1
555
45 1tr
K.Khích 2 K2
55
357 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000690       Ngày 22-05

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
1174
2 15tr
Giải Nhì G2
4556,8665
5 6.5tr
Giải Ba G3
9827,9379,6330
5 3tr
K.Khích 1 K1
174
11 1tr
K.Khích 2 K2
74
308 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000689       Ngày 20-05

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
6601
8 15tr
Giải Nhì G2
0640,5861
8 6.5tr
Giải Ba G3
9602,3046,2873
12 3tr
K.Khích 1 K1
601
22 1tr
K.Khích 2 K2
01
332 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000688       Ngày 18-05

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
2949
2 15tr
Giải Nhì G2
1918,2807
11 6.5tr
Giải Ba G3
6548,8324,0884
8 3tr
K.Khích 1 K1
949
31 1tr
K.Khích 2 K2
49
323 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000687       Ngày 15-05

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
8511
1 15tr
Giải Nhì G2
2656,0432
3 6.5tr
Giải Ba G3
9407,1913,9206
11 3tr
K.Khích 1 K1
511
46 1tr
K.Khích 2 K2
11
778 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000686       Ngày 13-05

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
9149
1 15tr
Giải Nhì G2
4944,7259
1 6.5tr
Giải Ba G3
2480,1264,7076
3 3tr
K.Khích 1 K1
149
47 1tr
K.Khích 2 K2
49
391 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000685       Ngày 11-05

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
6212
0 15tr
Giải Nhì G2
9324,0036
3 6.5tr
Giải Ba G3
6627,7197,4357
34 3tr
K.Khích 1 K1
212
161 1tr
K.Khích 2 K2
12
309 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000684       Ngày 08-05

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
6437
5 15tr
Giải Nhì G2
1379,9725
13 6.5tr
Giải Ba G3
3691,9790,8906
8 3tr
K.Khích 1 K1
437
30 1tr
K.Khích 2 K2
37
350 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000683       Ngày 06-05

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
3760
6 15tr
Giải Nhì G2
6024,5253
8 6.5tr
Giải Ba G3
7975,3012,8732
10 3tr
K.Khích 1 K1
760
20 1tr
K.Khích 2 K2
60
268 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000682       Ngày 04-05

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
0913
2 15tr
Giải Nhì G2
0312,7609
6 6.5tr
Giải Ba G3
9360,4215,9441
1 3tr
K.Khích 1 K1
913
31 1tr
K.Khích 2 K2
13
490 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000681       Ngày 01-05

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
8485
8 15tr
Giải Nhì G2
9709,3380
3 6.5tr
Giải Ba G3
6756,4173,0184
6 3tr
K.Khích 1 K1
485
19 1tr
K.Khích 2 K2
85
186 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000680       Ngày 29-04

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
2092
0 15tr
Giải Nhì G2
0469,4411
7 6.5tr
Giải Ba G3
0372,2718,9697
5 3tr
K.Khích 1 K1
092
29 1tr
K.Khích 2 K2
92
307 100N