XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000722       Ngày 31-08

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
0023
0 15tr
Giải Nhì G2
5815,9073
2 6.5tr
Giải Ba G3
1072,8769,9420
1 3tr
K.Khích 1 K1
023
4 1tr
K.Khích 2 K2
23
53 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000721       Ngày 28-08

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
5604
0 15tr
Giải Nhì G2
6694,8154
2 6.5tr
Giải Ba G3
4926,4142,2695
1 3tr
K.Khích 1 K1
604
4 1tr
K.Khích 2 K2
04
53 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000720       Ngày 26-08

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
5141
0 15tr
Giải Nhì G2
2783,3358
2 6.5tr
Giải Ba G3
8417,3933,9726
0 3tr
K.Khích 1 K1
141
7 1tr
K.Khích 2 K2
41
60 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000719       Ngày 24-08

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
4629
1 15tr
Giải Nhì G2
6788,4906
0 6.5tr
Giải Ba G3
1605,6384,6605
1 3tr
K.Khích 1 K1
629
5 1tr
K.Khích 2 K2
29
68 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000718       Ngày 21-08

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
6393
0 15tr
Giải Nhì G2
4562,3080
2 6.5tr
Giải Ba G3
4514,6796,9884
7 3tr
K.Khích 1 K1
393
2 1tr
K.Khích 2 K2
93
40 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000717       Ngày 19-08

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
3961
1 15tr
Giải Nhì G2
2912,7850
0 6.5tr
Giải Ba G3
8967,5565,6240
15 3tr
K.Khích 1 K1
961
26 1tr
K.Khích 2 K2
61
74 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000716       Ngày 22-07

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
7990
0 15tr
Giải Nhì G2
3298,0786
2 6.5tr
Giải Ba G3
0289,0750,1500
3 3tr
K.Khích 1 K1
990
17 1tr
K.Khích 2 K2
90
138 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000715       Ngày 20-07

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
2041
0 15tr
Giải Nhì G2
5774,1402
3 6.5tr
Giải Ba G3
8665,8217,6416
2 3tr
K.Khích 1 K1
041
19 1tr
K.Khích 2 K2
41
18 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000714       Ngày 17-07

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
6077
0 15tr
Giải Nhì G2
2324,0797
2 6.5tr
Giải Ba G3
8734,9002,2239
6 3tr
K.Khích 1 K1
077
22 1tr
K.Khích 2 K2
77
419 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000713       Ngày 15-07

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
9429
0 15tr
Giải Nhì G2
4678,8214
5 6.5tr
Giải Ba G3
0597,0567,0732
4 3tr
K.Khích 1 K1
429
12 1tr
K.Khích 2 K2
29
265 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000712       Ngày 13-07

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
4241
1 15tr
Giải Nhì G2
6862,4946
3 6.5tr
Giải Ba G3
7002,6256,5572
5 3tr
K.Khích 1 K1
241
21 1tr
K.Khích 2 K2
41
307 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000711       Ngày 10-07

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
4506
2 15tr
Giải Nhì G2
4500,5791
0 6.5tr
Giải Ba G3
3166,4489,5446
4 3tr
K.Khích 1 K1
506
12 1tr
K.Khích 2 K2
06
478 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000710       Ngày 08-07

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
7296
0 15tr
Giải Nhì G2
9972,1725
7 6.5tr
Giải Ba G3
1703,2927,2630
9 3tr
K.Khích 1 K1
296
20 1tr
K.Khích 2 K2
96
288 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000709       Ngày 06-07

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
4049
25 15tr
Giải Nhì G2
1654,8984
4 6.5tr
Giải Ba G3
1010,0901,2595
11 3tr
K.Khích 1 K1
049
24 1tr
K.Khích 2 K2
49
304 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000708       Ngày 03-07

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
2526
2 15tr
Giải Nhì G2
8654,7881
31 6.5tr
Giải Ba G3
1478,3690,0625
12 3tr
K.Khích 1 K1
526
22 1tr
K.Khích 2 K2
26
267 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000707       Ngày 01-07

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
0021
0 15tr
Giải Nhì G2
4710,3830
8 6.5tr
Giải Ba G3
7019,0400,3027
1 3tr
K.Khích 1 K1
021
105 1tr
K.Khích 2 K2
21
342 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000706       Ngày 29-06

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
0043
2 15tr
Giải Nhì G2
7834,3620
6 6.5tr
Giải Ba G3
4324,7302,6579
13 3tr
K.Khích 1 K1
043
26 1tr
K.Khích 2 K2
43
255 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000705       Ngày 26-06

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
2051
6 15tr
Giải Nhì G2
6905,7583
5 6.5tr
Giải Ba G3
4204,9115,9793
78 3tr
K.Khích 1 K1
051
44 1tr
K.Khích 2 K2
51
414 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000704       Ngày 24-06

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
1205
3 15tr
Giải Nhì G2
7601,9077
4 6.5tr
Giải Ba G3
6197,1037,3719
11 3tr
K.Khích 1 K1
205
34 1tr
K.Khích 2 K2
05
236 100N

XỔ SỐ Điện Toán Max4D

Kỳ vé #000703       Ngày 22-06

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất G1
2913
7 15tr
Giải Nhì G2
8337,0994
3 6.5tr
Giải Ba G3
9289,5363,4569
26 3tr
K.Khích 1 K1
913
27 1tr
K.Khích 2 K2
13
442 100N