Rồng Bạch Kim

Kiên Giang - Kết Quả Xổ Số  Kiên Giang (03-07)

KQXS Hôm nay       Kiên Giang       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
698365
Giải nhất G1
03110
Giải nhì G2
15460
Giải ba G3
43570
89148
Giải tư G4
79123
34433
49072
34264
38798
42935
09557
Giải năm G5
0865
Giải sáu G6
5224
3963
4795
Giải bảy G7
308
Giải tám G8
17
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
08
10
17
23
24
33
35
48
57
60
63
64
65
65
70
72
95
98
Đầu Đuôi
08 0 10, 60, 70
10, 17 1
23, 24 2 72
33, 35 3 23, 33, 63
48 4 24, 64
57 5 35, 65, 65, 95
60, 63, 64, 65, 65 6
70, 72 7 17, 57
95, 98 9

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 14/07/2024

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

53 16 lần
38 16 lần
32 16 lần
13 17 lần
59 17 lần
64 17 lần
40 18 lần
85 18 lần
19 18 lần
12 18 lần
92 19 lần
77 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

14 5 lần
81 5 lần
82 5 lần
21 5 lần
83 5 lần
15 6 lần
79 6 lần
71 6 lần
06 6 lần
86 6 lần
20 6 lần
34 6 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 12 lượt
1064 11 lượt
1056 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
85 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 110 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 115 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 118 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 123 lần

Kiên Giang - Kết Quả Xổ Số  Kiên Giang (26-06)

KQXS Hôm nay       Kiên Giang       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
099904
Giải nhất G1
00957
Giải nhì G2
37721
Giải ba G3
60325
97899
Giải tư G4
25702
16656
86737
03920
73196
11313
20351
Giải năm G5
8298
Giải sáu G6
7191
8380
6524
Giải bảy G7
777
Giải tám G8
24
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
04
13
20
21
24
24
25
37
51
56
57
77
80
91
96
98
99
Đầu Đuôi
02, 04 0 20, 80
13 1 21, 51, 91
20, 21, 24, 24, 25 2 02
37 3 13
51, 56, 57 5 25
77 7 37, 57, 77
80 8 98
91, 96, 98, 99 9 99

Kiên Giang - Kết Quả Xổ Số  Kiên Giang (12-06)

KQXS Hôm nay       Kiên Giang       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
152901
Giải nhất G1
13659
Giải nhì G2
39480
Giải ba G3
21045
99249
Giải tư G4
38394
54972
07310
83484
63786
04546
59748
Giải năm G5
3695
Giải sáu G6
4507
4482
8731
Giải bảy G7
860
Giải tám G8
54
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
07
10
31
45
46
48
49
54
59
60
72
80
82
84
86
94
95
Đầu Đuôi
01, 07 0 10, 60, 80
10 1 01, 31
31 3
45, 46, 48, 49 4 54, 84, 94
54, 59 5 45, 95
60 6 46, 86
72 7 07
80, 82, 84, 86 8 48
94, 95 9 49, 59

Kiên Giang - Kết Quả Xổ Số  Kiên Giang (05-06)

KQXS Hôm nay       Kiên Giang       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
582019
Giải nhất G1
45058
Giải nhì G2
68731
Giải ba G3
69244
90036
Giải tư G4
76598
54040
72211
82813
14821
24714
17657
Giải năm G5
2445
Giải sáu G6
6243
2412
6637
Giải bảy G7
671
Giải tám G8
33
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
11
12
13
14
19
21
31
33
36
37
40
43
44
45
57
58
71
98
Đầu Đuôi
11, 12, 13, 14, 19 1 11, 21, 31, 71
21 2 12
31, 33, 36, 37 3 13, 33, 43
40, 43, 44, 45 4 14, 44
57, 58 5 45
71 7 37, 57
98 9 19

Kiên Giang - Kết Quả Xổ Số  Kiên Giang (29-05)

KQXS Hôm nay       Kiên Giang       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
615562
Giải nhất G1
71374
Giải nhì G2
09425
Giải ba G3
48222
88922
Giải tư G4
60103
54114
07938
60800
64265
96670
53538
Giải năm G5
4904
Giải sáu G6
1015
7022
6647
Giải bảy G7
171
Giải tám G8
39
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
03
04
14
15
22
22
22
25
38
38
39
47
62
65
70
71
74
Đầu Đuôi
00, 03, 04 0 00, 70
14, 15 1 71
22, 22, 22, 25 2 22, 22, 22, 62
38, 38, 39 3 03
47 4 04, 14, 74
62, 65 6
70, 71, 74 7 47

Kiên Giang - Kết Quả Xổ Số  Kiên Giang (22-05)

KQXS Hôm nay       Kiên Giang       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
042104
Giải nhất G1
12899
Giải nhì G2
44601
Giải ba G3
88302
80370
Giải tư G4
54679
85137
51889
30072
22822
99861
46470
Giải năm G5
3811
Giải sáu G6
4244
5418
7676
Giải bảy G7
405
Giải tám G8
13
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
04
05
11
13
18
22
37
44
61
70
70
72
76
79
89
99
Đầu Đuôi
01, 02, 04, 05 0 70, 70
11, 13, 18 1 01, 11, 61
22 2 02, 22, 72
37 3 13
44 4 04, 44
61 6 76
70, 70, 72, 76, 79 7 37
89 8 18
99 9 79, 89, 99

Kiên Giang - Kết Quả Xổ Số  Kiên Giang (15-05)

KQXS Hôm nay       Kiên Giang       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
797080
Giải nhất G1
19873
Giải nhì G2
42192
Giải ba G3
98457
46656
Giải tư G4
67340
06776
44849
73147
00375
85117
36077
Giải năm G5
7102
Giải sáu G6
4257
9293
1093
Giải bảy G7
741
Giải tám G8
54
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
17
40
41
47
49
54
56
57
57
73
75
76
77
80
92
93
93
Đầu Đuôi
02 0 40, 80
17 1 41
40, 41, 47, 49 4 54
54, 56, 57, 57 5 75
73, 75, 76, 77 7 17, 47, 57, 57, 77
80 8
92, 93, 93 9 49

Kiên Giang - Kết Quả Xổ Số  Kiên Giang (08-05)

KQXS Hôm nay       Kiên Giang       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
221379
Giải nhất G1
75833
Giải nhì G2
94052
Giải ba G3
89425
99702
Giải tư G4
12570
33945
10073
82194
93994
64659
38974
Giải năm G5
5543
Giải sáu G6
0601
1058
7636
Giải bảy G7
943
Giải tám G8
25
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
25
25
33
36
43
43
45
52
58
59
70
73
74
79
94
94
Đầu Đuôi
01, 02 0 70
25, 25 2 02, 52
33, 36 3 33, 43, 43, 73
43, 43, 45 4 74, 94, 94
52, 58, 59 5 25, 25, 45
70, 73, 74, 79 7
94, 94 9 59, 79

Kiên Giang - Kết Quả Xổ Số  Kiên Giang (01-05)

KQXS Hôm nay       Kiên Giang       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
667024
Giải nhất G1
06930
Giải nhì G2
31021
Giải ba G3
39445
51587
Giải tư G4
33123
03004
95666
85168
61161
68859
51729
Giải năm G5
7343
Giải sáu G6
3114
8605
0086
Giải bảy G7
798
Giải tám G8
85
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
05
14
21
23
24
29
30
43
45
59
61
66
68
85
86
87
98
Đầu Đuôi
04, 05 0 30
14 1 21, 61
21, 23, 24, 29 2
30 3 23, 43
43, 45 4 04, 14, 24
59 5 05, 45, 85
61, 66, 68 6 66, 86
85, 86, 87 8 68, 98
98 9 29, 59

Kiên Giang - Kết Quả Xổ Số  Kiên Giang (24-04)

KQXS Hôm nay       Kiên Giang       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
389468
Giải nhất G1
82625
Giải nhì G2
18438
Giải ba G3
68786
82462
Giải tư G4
72028
72374
36158
99285
77167
56693
53253
Giải năm G5
3436
Giải sáu G6
2795
0437
0929
Giải bảy G7
196
Giải tám G8
53
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
25
28
29
36
37
38
53
53
58
62
67
68
74
85
86
93
95
96
Đầu Đuôi
25, 28, 29 2 62
36, 37, 38 3 53, 53, 93
53, 53, 58 5 25, 85, 95
62, 67, 68 6 36, 86, 96
74 7 37, 67
85, 86 8 28, 38, 58, 68
93, 95, 96 9 29

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

  • Kết quả xổ số Kiên Giang mở thưởng lúc 16h10 Chủ Nhật hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Kiên Giang nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Kiên Giang được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.