Rồng Bạch Kim

Quảng Nam - Kết Quả Xổ Số  Quảng Nam (28-06)

KQXS Hôm nay       Quảng Nam       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
830046
Giải nhất G1
62383
Giải nhì G2
06764
Giải ba G3
29586
72261
Giải tư G4
26402
66280
19218
99489
20796
51693
38936
Giải năm G5
6558
Giải sáu G6
3987
0377
3095
Giải bảy G7
219
Giải tám G8
81
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
18
19
36
46
58
61
64
77
80
81
83
86
87
89
93
95
96
Đầu Đuôi
02 0 80
18, 19 1 61, 81
36 3 83, 93
46 4 64
58 5 95
61, 64 6 36, 46, 86, 96
77 7 77, 87
80, 81, 83, 86, 87, 89 8 18, 58
93, 95, 96 9 19, 89

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 27/05/2024

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

53 16 lần
38 16 lần
32 16 lần
13 17 lần
59 17 lần
64 17 lần
40 18 lần
85 18 lần
19 18 lần
12 18 lần
92 19 lần
77 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

14 5 lần
81 5 lần
82 5 lần
21 5 lần
83 5 lần
15 6 lần
79 6 lần
71 6 lần
06 6 lần
86 6 lần
20 6 lần
34 6 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 12 lượt
1064 11 lượt
1056 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
85 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 110 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 115 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 118 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 123 lần

Quảng Nam - Kết Quả Xổ Số  Quảng Nam (14-06)

KQXS Hôm nay       Quảng Nam       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
627474
Giải nhất G1
98789
Giải nhì G2
10807
Giải ba G3
75225
20832
Giải tư G4
94449
06745
58270
98739
99593
07701
73997
Giải năm G5
1814
Giải sáu G6
5149
4778
6978
Giải bảy G7
612
Giải tám G8
48
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
07
12
14
25
32
39
45
48
49
49
70
74
78
78
89
93
97
Đầu Đuôi
01, 07 0 70
12, 14 1 01
25 2 12, 32
32, 39 3 93
45, 48, 49, 49 4 14, 74
70, 74, 78, 78 7 07, 97
89 8 48, 78, 78
93, 97 9 39, 49, 49, 89

Quảng Nam - Kết Quả Xổ Số  Quảng Nam (07-06)

KQXS Hôm nay       Quảng Nam       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
301923
Giải nhất G1
31759
Giải nhì G2
84496
Giải ba G3
87582
21640
Giải tư G4
35055
60087
25148
74655
31101
01784
61855
Giải năm G5
8824
Giải sáu G6
4853
1355
3055
Giải bảy G7
023
Giải tám G8
60
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
23
23
24
40
48
53
55
55
55
55
55
59
60
82
84
87
96
Đầu Đuôi
01 0 40, 60
23, 23, 24 2 82
40, 48 4 24, 84
53, 55, 55, 55, 55, 55, 59 5 55, 55, 55, 55, 55
60 6 96
82, 84, 87 8 48
96 9 59

Quảng Nam - Kết Quả Xổ Số  Quảng Nam (31-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Nam       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
010580
Giải nhất G1
37039
Giải nhì G2
21144
Giải ba G3
63637
98878
Giải tư G4
33136
45855
45022
08362
47469
77272
01670
Giải năm G5
1596
Giải sáu G6
1050
4704
8228
Giải bảy G7
783
Giải tám G8
99
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
22
28
36
37
39
44
50
55
62
69
70
72
78
80
83
96
99
Đầu Đuôi
04 0 50, 70, 80
22, 28 2 22, 62, 72
36, 37, 39 3 83
44 4 04, 44
50, 55 5 55
62, 69 6 36, 96
70, 72, 78 7 37
80, 83 8 28, 78
96, 99 9 39, 69, 99

Quảng Nam - Kết Quả Xổ Số  Quảng Nam (24-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Nam       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
821833
Giải nhất G1
86240
Giải nhì G2
61082
Giải ba G3
74869
95905
Giải tư G4
58431
95254
30487
32013
72037
92177
72137
Giải năm G5
1739
Giải sáu G6
4273
8656
2366
Giải bảy G7
093
Giải tám G8
52
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
13
31
33
37
37
39
40
52
54
56
66
69
73
77
82
87
93
Đầu Đuôi
05 0 40
13 1 31
31, 33, 37, 37, 39 3 13, 33, 73, 93
40 4 54
52, 54, 56 5 05
66, 69 6 56, 66
73, 77 7 37, 37, 77, 87
82, 87 8
93 9 39, 69

Quảng Nam - Kết Quả Xổ Số  Quảng Nam (17-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Nam       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
224376
Giải nhất G1
36764
Giải nhì G2
09234
Giải ba G3
97383
02494
Giải tư G4
27319
98234
91968
75656
68768
39512
65836
Giải năm G5
8969
Giải sáu G6
1531
3078
0461
Giải bảy G7
437
Giải tám G8
30
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
12
19
30
31
34
34
36
37
56
61
64
68
68
69
76
78
83
94
Đầu Đuôi
12, 19 1 31, 61
30, 31, 34, 34, 36, 37 3 83
56 5
61, 64, 68, 68, 69 6 36, 56, 76
76, 78 7 37
83 8 68, 68, 78
94 9 19, 69

Quảng Nam - Kết Quả Xổ Số  Quảng Nam (10-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Nam       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
952255
Giải nhất G1
93659
Giải nhì G2
91579
Giải ba G3
57062
15209
Giải tư G4
26625
76119
48836
80758
43449
40714
38748
Giải năm G5
5993
Giải sáu G6
0598
9331
8705
Giải bảy G7
616
Giải tám G8
80
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
09
14
16
19
25
31
36
48
49
55
58
59
62
79
80
93
98
Đầu Đuôi
05, 09 0 80
14, 16, 19 1 31
25 2 62
31, 36 3 93
48, 49 4 14
55, 58, 59 5 05, 25, 55
62 6 16, 36
79 7
80 8 48, 58, 98
93, 98 9 09, 19, 49, 59, 79

Quảng Nam - Kết Quả Xổ Số  Quảng Nam (03-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Nam       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
229038
Giải nhất G1
61806
Giải nhì G2
04709
Giải ba G3
39464
04684
Giải tư G4
23237
56846
87703
70698
40400
85732
03001
Giải năm G5
0827
Giải sáu G6
9722
5896
1251
Giải bảy G7
565
Giải tám G8
87
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
01
03
06
09
22
27
32
37
38
46
51
64
65
84
87
96
98
Đầu Đuôi
00, 01, 03, 06, 09 0 00
22, 27 2 22, 32
32, 37, 38 3 03
46 4 64, 84
51 5 65
64, 65 6 06, 46, 96
84, 87 8 38, 98
96, 98 9 09

Quảng Nam - Kết Quả Xổ Số  Quảng Nam (26-04)

KQXS Hôm nay       Quảng Nam       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
153349
Giải nhất G1
87106
Giải nhì G2
37827
Giải ba G3
38688
70408
Giải tư G4
16475
01963
49989
62443
35193
68988
33955
Giải năm G5
6473
Giải sáu G6
6790
9564
7278
Giải bảy G7
381
Giải tám G8
24
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
08
24
27
43
49
55
63
64
73
75
78
81
88
88
89
90
93
Đầu Đuôi
06, 08 0 90
24, 27 2
43, 49 4 24, 64
55 5 55, 75
63, 64 6 06
73, 75, 78 7 27
81, 88, 88, 89 8 08, 78, 88, 88
90, 93 9 49, 89

Quảng Nam - Kết Quả Xổ Số  Quảng Nam (19-04)

KQXS Hôm nay       Quảng Nam       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
301158
Giải nhất G1
09065
Giải nhì G2
42647
Giải ba G3
88002
64970
Giải tư G4
93147
00091
44099
24742
97415
00325
30225
Giải năm G5
9670
Giải sáu G6
2739
5297
0555
Giải bảy G7
314
Giải tám G8
74
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
14
15
25
25
39
42
47
47
55
58
65
70
70
74
91
97
99
Đầu Đuôi
02 0 70, 70
14, 15 1 91
25, 25 2 02, 42
39 3
42, 47, 47 4 14, 74
55, 58 5 15, 25, 25, 55, 65
65 6
70, 70, 74 7 47, 47, 97
91, 97, 99 9 39, 99

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Quảng Nam

Kết quả xổ số Quảng Nam mở thưởng lúc 17h10 Thứ 3 hàng tuần.
Xem trực tiếp KQXS Quảng Nam nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số Quảng Nam được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.