Quảng Nam - Kết Quả Xổ Số  Quảng Nam (15-06)

KQXS Hôm nay       Quảng Nam       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
441341
Giải nhất G1
74376
Giải nhì G2
29307
Giải ba G3
62564
92743
Giải tư G4
41735
82699
65461
53547
26328
28386
68796
Giải năm G5
4875
Giải sáu G6
9810
1800
3223
Giải bảy G7
268
Giải tám G8
30
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
07
10
23
28
30
35
41
43
47
61
64
68
75
76
86
96
99
Đầu Đuôi
00, 07 0 00, 10, 30
10 1 41, 61
23, 28 2
30, 35 3 23, 43
41, 43, 47 4 64
61, 64, 68 6 76, 86, 96
75, 76 7 07, 47
86 8 28, 68
96, 99 9 99

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 18/06/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

49 14 lần
59 14 lần
13 14 lần
04 14 lần
99 15 lần
67 15 lần
93 15 lần
82 17 lần
50 17 lần
02 17 lần
45 18 lần
41 20 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

34 4 lần
30 5 lần
58 6 lần
24 6 lần
62 6 lần
52 6 lần
70 6 lần
85 7 lần
27 7 lần
61 7 lần
38 7 lần
81 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 11 lượt
1062 12 lượt
1054 13 lượt
1056 12 lượt
1060 17 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
91 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 92 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 104 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 109 lần
Đuôi 6 109 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 112 lần
Đuôi 9 128 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 92 lần
Đuôi 1 99 lần
Đuôi 2 102 lần
Đuôi 3 105 lần
Đuôi 4 107 lần
Đuôi 5 107 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 116 lần
Đuôi 8 120 lần
Đuôi 9 122 lần

Quảng Nam - Kết Quả Xổ Số  Quảng Nam (08-06)

KQXS Hôm nay       Quảng Nam       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
434991
Giải nhất G1
78903
Giải nhì G2
17362
Giải ba G3
04599
11429
Giải tư G4
05405
59000
05207
60715
40766
70310
49192
Giải năm G5
5037
Giải sáu G6
6953
2746
1994
Giải bảy G7
773
Giải tám G8
98
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
03
05
07
10
15
29
37
46
53
62
66
73
91
92
94
98
99
Đầu Đuôi
00, 03, 05, 07 0 00, 10
10, 15 1 91
29 2 62, 92
37 3 03, 53, 73
46 4 94
53 5 05, 15
62, 66 6 46, 66
73 7 07, 37
91, 92, 94, 98, 99 9 29, 99

Quảng Nam - Kết Quả Xổ Số  Quảng Nam (01-06)

KQXS Hôm nay       Quảng Nam       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
543700
Giải nhất G1
10123
Giải nhì G2
79498
Giải ba G3
64232
22112
Giải tư G4
65679
96747
37715
34284
13764
98256
82899
Giải năm G5
2989
Giải sáu G6
2983
4158
8707
Giải bảy G7
937
Giải tám G8
94
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
07
12
15
23
32
37
47
56
58
64
79
83
84
89
94
98
99
Đầu Đuôi
00, 07 0 00
12, 15 1
23 2 12, 32
32, 37 3 23, 83
47 4 64, 84, 94
56, 58 5 15
64 6 56
79 7 07, 37, 47
83, 84, 89 8 58, 98
94, 98, 99 9 79, 89, 99

Quảng Nam - Kết Quả Xổ Số  Quảng Nam (25-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Nam       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
587690
Giải nhất G1
90044
Giải nhì G2
39292
Giải ba G3
10508
84418
Giải tư G4
68359
67478
89865
21401
71500
84622
07745
Giải năm G5
2766
Giải sáu G6
3827
8542
9938
Giải bảy G7
726
Giải tám G8
28
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
01
08
18
22
26
27
28
38
42
44
45
59
65
66
78
90
92
Đầu Đuôi
00, 01, 08 0 00, 90
18 1 01
22, 26, 27, 28 2 22, 42, 92
38 3
42, 44, 45 4 44
59 5 45, 65
65, 66 6 26, 66
78 7 27
90, 92 9 59

Quảng Nam - Kết Quả Xổ Số  Quảng Nam (18-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Nam       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
284560
Giải nhất G1
57336
Giải nhì G2
88003
Giải ba G3
46915
17250
Giải tư G4
20896
61261
84569
05343
89045
71151
98568
Giải năm G5
1129
Giải sáu G6
7043
1664
8441
Giải bảy G7
995
Giải tám G8
13
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
13
15
29
36
41
43
43
45
50
51
60
61
64
68
69
95
96
Đầu Đuôi
03 0 50, 60
13, 15 1 41, 51, 61
29 2
36 3 03, 13, 43, 43
41, 43, 43, 45 4 64
50, 51 5 15, 45, 95
60, 61, 64, 68, 69 6 36, 96
95, 96 9 29, 69

Quảng Nam - Kết Quả Xổ Số  Quảng Nam (11-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Nam       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
356800
Giải nhất G1
89124
Giải nhì G2
08323
Giải ba G3
79043
04474
Giải tư G4
51512
35362
40866
78698
69554
64881
07260
Giải năm G5
4728
Giải sáu G6
6694
7087
8532
Giải bảy G7
163
Giải tám G8
88
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
12
23
24
28
32
43
54
60
62
63
66
74
81
87
88
94
98
Đầu Đuôi
00 0 00, 60
12 1 81
23, 24, 28 2 12, 32, 62
32 3 23, 43, 63
43 4 24, 54, 74, 94
54 5
60, 62, 63, 66 6 66
74 7 87
81, 87, 88 8 28, 88, 98
94, 98 9

Quảng Nam - Kết Quả Xổ Số  Quảng Nam (04-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Nam       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
266711
Giải nhất G1
36323
Giải nhì G2
03023
Giải ba G3
50089
48507
Giải tư G4
00999
33814
57350
03477
39829
09589
44266
Giải năm G5
7027
Giải sáu G6
5883
8734
5544
Giải bảy G7
239
Giải tám G8
87
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
07
11
14
23
23
27
29
34
39
44
50
66
77
83
87
89
89
99
Đầu Đuôi
07 0 50
11, 14 1 11
23, 23, 27, 29 2
34, 39 3 23, 23, 83
44 4 14, 34, 44
50 5
66 6 66
77 7 07, 27, 77, 87
83, 87, 89, 89 8
99 9 29, 39, 89, 89, 99

Quảng Nam - Kết Quả Xổ Số  Quảng Nam (27-04)

KQXS Hôm nay       Quảng Nam       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
533317
Giải nhất G1
83762
Giải nhì G2
52743
Giải ba G3
28646
14433
Giải tư G4
02800
07940
36141
60021
55101
83330
36590
Giải năm G5
6273
Giải sáu G6
2166
5728
4896
Giải bảy G7
204
Giải tám G8
57
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
01
04
17
21
28
30
33
40
41
43
46
57
62
66
73
90
96
Đầu Đuôi
00, 01, 04 0 00, 30, 40, 90
17 1 01, 21, 41
21, 28 2 62
30, 33 3 33, 43, 73
40, 41, 43, 46 4 04
57 5
62, 66 6 46, 66, 96
73 7 17, 57
90, 96 9

Quảng Nam - Kết Quả Xổ Số  Quảng Nam (20-04)

KQXS Hôm nay       Quảng Nam       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
159979
Giải nhất G1
68494
Giải nhì G2
54264
Giải ba G3
66987
32309
Giải tư G4
67879
29060
64195
28371
24984
88045
85767
Giải năm G5
3672
Giải sáu G6
7435
8699
3004
Giải bảy G7
772
Giải tám G8
08
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
08
09
35
45
60
64
67
71
72
72
79
79
84
87
94
95
99
Đầu Đuôi
04, 08, 09 0 60
35 3
45 4 04, 64, 84, 94
60, 64, 67 6
71, 72, 72, 79, 79 7 67, 87
84, 87 8 08
94, 95, 99 9 09, 79, 79, 99

Quảng Nam - Kết Quả Xổ Số  Quảng Nam (13-04)

KQXS Hôm nay       Quảng Nam       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
779400
Giải nhất G1
70086
Giải nhì G2
82412
Giải ba G3
94938
33234
Giải tư G4
66812
24420
82665
95098
71661
20808
38105
Giải năm G5
8871
Giải sáu G6
5650
2495
5160
Giải bảy G7
796
Giải tám G8
00
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
00
05
08
12
12
20
34
38
50
60
61
65
71
86
95
96
98
Đầu Đuôi
00, 00, 05, 08 0 00, 00, 20, 50, 60
12, 12 1 61, 71
20 2 12, 12
34, 38 3
50 5 05, 65, 95
60, 61, 65 6 86, 96
71 7
86 8 08, 38, 98
95, 96, 98 9

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Quảng Nam

Kết quả xổ số Quảng Nam mở thưởng lúc 17h10 Thứ 3 hàng tuần.
Xem trực tiếp KQXS Quảng Nam nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số Quảng Nam được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.