Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số  Đắc Nông (16-10)

KQXS Hôm nay       Đắc Nông       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
735007
Giải nhất G1
91543
Giải nhì G2
71014
Giải ba G3
64423
10253
Giải tư G4
77984
58790
32765
93618
27343
66168
71613
Giải năm G5
7785
Giải sáu G6
7970
1656
4192
Giải bảy G7
474
Giải tám G8
23
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
07
13
14
18
23
23
43
43
53
56
65
68
70
74
84
85
90
92
Đầu Đuôi
07 0 70, 90
13, 14, 18 1
23, 23 2 92
43, 43 4 14, 74, 84
53, 56 5 65, 85
65, 68 6 56
70, 74 7 07
84, 85 8 18, 68
90, 92 9

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 21/10/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

83 15 lần
34 15 lần
49 15 lần
07 15 lần
65 15 lần
13 16 lần
45 16 lần
19 17 lần
11 17 lần
42 19 lần
30 21 lần
84 21 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

02 3 lần
33 4 lần
53 5 lần
46 5 lần
88 5 lần
06 5 lần
24 6 lần
31 7 lần
54 7 lần
89 7 lần
80 7 lần
64 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1062 18 lượt
1054 12 lượt
1058 11 lượt
1066 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
46 2 lượt
83 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 90 lần
Đuôi 1 91 lần
Đuôi 2 99 lần
Đuôi 3 102 lần
Đuôi 4 109 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 113 lần
Đuôi 7 113 lần
Đuôi 8 122 lần
Đuôi 9 131 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 88 lần
Đuôi 1 106 lần
Đuôi 2 106 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 109 lần
Đuôi 5 110 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 117 lần

Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số  Đắc Nông (09-10)

KQXS Hôm nay       Đắc Nông       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
141166
Giải nhất G1
21271
Giải nhì G2
19685
Giải ba G3
71346
25052
Giải tư G4
13318
21942
35805
67041
05591
46605
38102
Giải năm G5
3019
Giải sáu G6
2602
7850
1311
Giải bảy G7
395
Giải tám G8
11
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
02
05
05
11
11
18
19
41
42
46
50
52
66
71
85
91
95
Đầu Đuôi
02, 02, 05, 05 0 50
11, 11, 18, 19 1 11, 11, 41, 71, 91
41, 42, 46 4
50, 52 5 05, 05, 85, 95
66 6 46, 66
71 7
85 8 18
91, 95 9 19

Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số  Đắc Nông (02-10)

KQXS Hôm nay       Đắc Nông       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
719236
Giải nhất G1
60834
Giải nhì G2
91162
Giải ba G3
15839
65217
Giải tư G4
45107
72581
93283
38606
63887
88901
39555
Giải năm G5
2645
Giải sáu G6
8456
8826
4497
Giải bảy G7
115
Giải tám G8
03
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
03
06
07
15
17
26
34
36
39
45
55
56
62
81
83
87
97
Đầu Đuôi
01, 03, 06, 07 0
15, 17 1 01, 81
26 2 62
34, 36, 39 3 03, 83
45 4 34
55, 56 5 15, 45, 55
62 6 06, 26, 36, 56
81, 83, 87 8
97 9 39

Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số  Đắc Nông (25-09)

KQXS Hôm nay       Đắc Nông       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
452892
Giải nhất G1
63915
Giải nhì G2
38445
Giải ba G3
69645
86088
Giải tư G4
54839
61799
97194
86034
95578
38789
35790
Giải năm G5
7927
Giải sáu G6
8835
3290
1509
Giải bảy G7
852
Giải tám G8
52
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
09
15
27
34
35
39
45
45
52
52
78
88
89
90
90
92
94
99
Đầu Đuôi
09 0 90, 90
15 1
27 2 52, 52, 92
34, 35, 39 3
45, 45 4 34, 94
52, 52 5 15, 35, 45, 45
78 7 27
88, 89 8 78, 88
90, 90, 92, 94, 99 9 09, 39, 89, 99

Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số  Đắc Nông (18-09)

KQXS Hôm nay       Đắc Nông       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
440199
Giải nhất G1
69758
Giải nhì G2
21597
Giải ba G3
79306
59430
Giải tư G4
09607
85076
56150
01517
41139
01748
16102
Giải năm G5
5372
Giải sáu G6
3645
5969
9174
Giải bảy G7
839
Giải tám G8
96
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
06
07
17
30
39
39
45
48
50
58
69
72
74
76
96
97
99
Đầu Đuôi
02, 06, 07 0 30, 50
17 1
30, 39, 39 3
45, 48 4 74
50, 58 5 45
69 6 06, 76, 96
72, 74, 76 7 07, 17, 97
96, 97, 99 9 39, 39, 69, 99

Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số  Đắc Nông (11-09)

KQXS Hôm nay       Đắc Nông       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
127433
Giải nhất G1
70472
Giải nhì G2
76844
Giải ba G3
81280
54384
Giải tư G4
38286
78003
67002
43248
26175
91211
98769
Giải năm G5
9044
Giải sáu G6
0649
0486
0521
Giải bảy G7
882
Giải tám G8
33
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
03
11
21
33
33
44
44
48
49
69
72
75
80
82
84
86
86
Đầu Đuôi
02, 03 0 80
11 1 11, 21
21 2 02, 72, 82
33, 33 3 03, 33, 33
44, 44, 48, 49 4 44, 44, 84
69 6 86, 86
72, 75 7
80, 82, 84, 86, 86 8 48

Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số  Đắc Nông (04-09)

KQXS Hôm nay       Đắc Nông       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
126283
Giải nhất G1
66651
Giải nhì G2
73664
Giải ba G3
21095
64522
Giải tư G4
80565
99345
17665
15848
00863
44550
12863
Giải năm G5
2546
Giải sáu G6
3637
3239
0037
Giải bảy G7
930
Giải tám G8
95
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
22
30
37
37
39
45
46
48
50
51
63
63
64
65
65
83
95
95
Đầu Đuôi
22 2 22
30, 37, 37, 39 3 63, 63, 83
45, 46, 48 4 64
50, 51 5 45, 65, 65, 95, 95
63, 63, 64, 65, 65 6 46
83 8 48
95, 95 9 39

Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số  Đắc Nông (28-08)

KQXS Hôm nay       Đắc Nông       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
484678
Giải nhất G1
26466
Giải nhì G2
65396
Giải ba G3
64584
12277
Giải tư G4
50842
44938
69562
65499
68599
20745
30018
Giải năm G5
8962
Giải sáu G6
9174
8418
9516
Giải bảy G7
239
Giải tám G8
95
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
16
18
18
38
39
42
45
62
62
66
74
77
78
84
95
96
99
99
Đầu Đuôi
16, 18, 18 1
38, 39 3
42, 45 4 74, 84
62, 62, 66 6 16, 66, 96
74, 77, 78 7 77
84 8 18, 18, 38, 78
95, 96, 99, 99 9 39, 99, 99

Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số  Đắc Nông (21-08)

KQXS Hôm nay       Đắc Nông       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
957308
Giải nhất G1
92328
Giải nhì G2
05366
Giải ba G3
42973
56856
Giải tư G4
00453
36777
79693
29123
98413
67898
07198
Giải năm G5
8068
Giải sáu G6
5914
2699
7500
Giải bảy G7
116
Giải tám G8
12
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
08
12
13
14
16
23
28
53
56
66
68
73
77
93
98
98
99
Đầu Đuôi
00, 08 0 00
12, 13, 14, 16 1
23, 28 2 12
53, 56 5
66, 68 6 16, 56, 66
73, 77 7 77
93, 98, 98, 99 9 99

Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số  Đắc Nông (14-08)

KQXS Hôm nay       Đắc Nông       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
343438
Giải nhất G1
50604
Giải nhì G2
73617
Giải ba G3
60033
30035
Giải tư G4
32152
53881
69140
62899
84113
93621
49241
Giải năm G5
1382
Giải sáu G6
9833
1453
6944
Giải bảy G7
392
Giải tám G8
97
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
13
17
21
33
33
35
38
40
41
44
52
53
81
82
92
97
99
Đầu Đuôi
04 0 40
13, 17 1 21, 41, 81
21 2 52, 82, 92
33, 33, 35, 38 3 13, 33, 33, 53
40, 41, 44 4 04, 44
52, 53 5 35
81, 82 8 38
92, 97, 99 9 99

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đắk Nông

  • Kết quả xổ số Đắk Nông mở thưởng lúc 17h10 Thứ 7 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Đắk Nông nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Đắk Nông được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.