Rồng Bạch Kim

Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số  Đắc Nông (23-04)

KQXS Hôm nay       Đắc Nông       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
804668
Giải nhất G1
18471
Giải nhì G2
95806
Giải ba G3
67084
57166
Giải tư G4
49023
03213
11170
29968
37466
47104
09119
Giải năm G5
8248
Giải sáu G6
5826
7858
2430
Giải bảy G7
101
Giải tám G8
83
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
04
06
13
19
23
26
30
48
58
66
66
68
68
70
71
83
84
Đầu Đuôi
01, 04, 06 0 30, 70
13, 19 1 01, 71
23, 26 2
30 3 13, 23, 83
48 4 04, 84
58 5
66, 66, 68, 68 6 06, 26, 66, 66
70, 71 7
83, 84 8 48, 58, 68, 68

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 29/02/2024

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

53 16 lần
38 16 lần
32 16 lần
13 17 lần
59 17 lần
64 17 lần
40 18 lần
85 18 lần
19 18 lần
12 18 lần
92 19 lần
77 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

14 5 lần
81 5 lần
82 5 lần
21 5 lần
83 5 lần
15 6 lần
79 6 lần
71 6 lần
06 6 lần
86 6 lần
20 6 lần
34 6 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 12 lượt
1064 11 lượt
1056 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
85 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 110 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 115 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 118 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 123 lần

Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số  Đắc Nông (16-04)

KQXS Hôm nay       Đắc Nông       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
413425
Giải nhất G1
45607
Giải nhì G2
67281
Giải ba G3
78957
35038
Giải tư G4
63716
47540
70692
58419
34513
30602
02850
Giải năm G5
4412
Giải sáu G6
5881
4589
1978
Giải bảy G7
117
Giải tám G8
71
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
07
12
13
16
17
19
25
38
40
50
57
71
78
81
81
89
92
Đầu Đuôi
02, 07 0 40, 50
12, 13, 16, 17, 19 1 71, 81, 81
25 2 02, 12, 92
38 3 13
40 4
50, 57 5 25
71, 78 7 07, 17, 57
81, 81, 89 8 38, 78
92 9 19, 89

Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số  Đắc Nông (09-04)

KQXS Hôm nay       Đắc Nông       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
177168
Giải nhất G1
27825
Giải nhì G2
44581
Giải ba G3
12460
77165
Giải tư G4
07687
30354
56194
39302
64691
65708
98152
Giải năm G5
0517
Giải sáu G6
7520
8881
6433
Giải bảy G7
687
Giải tám G8
53
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
08
17
20
25
33
52
53
54
60
65
68
81
81
87
87
91
94
Đầu Đuôi
02, 08 0 20, 60
17 1 81, 81, 91
20, 25 2 02, 52
33 3 33, 53
52, 53, 54 5 25, 65
60, 65, 68 6
81, 81, 87, 87 8 08, 68
91, 94 9

Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số  Đắc Nông (02-04)

KQXS Hôm nay       Đắc Nông       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
799914
Giải nhất G1
36404
Giải nhì G2
58187
Giải ba G3
96735
92067
Giải tư G4
65950
16087
13635
19899
02274
65208
94891
Giải năm G5
4329
Giải sáu G6
4505
7786
1499
Giải bảy G7
273
Giải tám G8
77
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
05
08
14
29
35
35
50
67
73
74
77
86
87
87
91
99
99
Đầu Đuôi
04, 05, 08 0 50
14 1 91
29 2
35, 35 3 73
50 5 05, 35, 35
67 6 86
73, 74, 77 7 67, 77, 87, 87
86, 87, 87 8 08
91, 99, 99 9 29, 99, 99

Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số  Đắc Nông (26-03)

KQXS Hôm nay       Đắc Nông       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
691631
Giải nhất G1
12058
Giải nhì G2
42917
Giải ba G3
89701
02495
Giải tư G4
46222
02478
76396
44824
85163
05001
84351
Giải năm G5
3243
Giải sáu G6
7868
9355
3212
Giải bảy G7
287
Giải tám G8
39
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
01
12
17
22
24
31
39
43
51
55
58
63
68
78
87
95
96
Đầu Đuôi
01, 01 0
12, 17 1 01, 01, 31, 51
22, 24 2 12, 22
31, 39 3 43, 63
43 4 24
51, 55, 58 5 55, 95
63, 68 6 96
78 7 17, 87
87 8 58, 68, 78
95, 96 9 39

Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số  Đắc Nông (19-03)

KQXS Hôm nay       Đắc Nông       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
751921
Giải nhất G1
53987
Giải nhì G2
66283
Giải ba G3
76555
21497
Giải tư G4
45891
00393
21562
93626
69178
11155
95894
Giải năm G5
4111
Giải sáu G6
4340
4275
1004
Giải bảy G7
077
Giải tám G8
06
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
06
11
21
26
40
55
55
62
75
77
78
83
87
91
93
94
97
Đầu Đuôi
04, 06 0 40
11 1 11, 21, 91
21, 26 2 62
40 4 04, 94
55, 55 5 55, 55, 75
62 6 06, 26
75, 77, 78 7 77, 87, 97
83, 87 8 78
91, 93, 94, 97 9

Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số  Đắc Nông (12-03)

KQXS Hôm nay       Đắc Nông       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
931498
Giải nhất G1
33346
Giải nhì G2
10495
Giải ba G3
72970
10546
Giải tư G4
04773
82668
59850
75954
59843
53115
36283
Giải năm G5
6721
Giải sáu G6
3686
0235
3638
Giải bảy G7
003
Giải tám G8
98
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
15
21
35
38
43
46
46
50
54
68
70
73
83
86
95
98
98
Đầu Đuôi
03 0 50, 70
15 1 21
21 2
35, 38 3 03, 43, 73, 83
43, 46, 46 4 54
50, 54 5 15, 35, 95
68 6 46, 46, 86
70, 73 7
83, 86 8 38, 68, 98, 98
95, 98, 98 9

Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số  Đắc Nông (05-03)

KQXS Hôm nay       Đắc Nông       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
719285
Giải nhất G1
66406
Giải nhì G2
75695
Giải ba G3
38537
17602
Giải tư G4
27272
22543
96109
87499
02977
73374
02510
Giải năm G5
6293
Giải sáu G6
3462
8399
9971
Giải bảy G7
701
Giải tám G8
49
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
06
09
10
37
43
49
62
71
72
74
77
85
93
95
99
99
Đầu Đuôi
01, 02, 06, 09 0 10
10 1 01, 71
37 3 43, 93
43, 49 4 74
62 6 06
71, 72, 74, 77 7 37, 77
85 8
93, 95, 99, 99 9 09, 49, 99, 99

Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số  Đắc Nông (26-02)

KQXS Hôm nay       Đắc Nông       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
464259
Giải nhất G1
71897
Giải nhì G2
29351
Giải ba G3
76364
86265
Giải tư G4
77585
61641
28371
61438
51121
82100
17263
Giải năm G5
2205
Giải sáu G6
5714
8438
4007
Giải bảy G7
482
Giải tám G8
67
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
05
07
14
21
38
38
41
51
59
63
64
65
67
71
82
85
97
Đầu Đuôi
00, 05, 07 0 00
14 1 21, 41, 51, 71
21 2 82
38, 38 3 63
41 4 14, 64
51, 59 5 05, 65, 85
63, 64, 65, 67 6
71 7 07, 67, 97
82, 85 8 38, 38
97 9 59

Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số  Đắc Nông (19-02)

KQXS Hôm nay       Đắc Nông       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
223157
Giải nhất G1
54316
Giải nhì G2
42914
Giải ba G3
35427
53521
Giải tư G4
54903
23509
46502
30842
78791
88741
89606
Giải năm G5
1926
Giải sáu G6
9013
6657
4175
Giải bảy G7
815
Giải tám G8
99
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
03
06
09
13
14
15
16
21
26
27
41
42
57
57
75
91
99
Đầu Đuôi
02, 03, 06, 09 0
13, 14, 15, 16 1 21, 41, 91
21, 26, 27 2 02, 42
41, 42 4 14
57, 57 5 15, 75
75 7 27, 57, 57
91, 99 9 09, 99

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đắk Nông

  • Kết quả xổ số Đắk Nông mở thưởng lúc 17h10 Thứ 7 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Đắk Nông nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Đắk Nông được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.