Rồng Bạch Kim

Đồng Nai - Kết Quả Xổ Số  Đồng Nai (29-06)

KQXS Hôm nay       Đồng Nai       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
560146
Giải nhất G1
90152
Giải nhì G2
07250
Giải ba G3
50834
26451
Giải tư G4
76356
04188
17576
10935
21704
39114
41423
Giải năm G5
4040
Giải sáu G6
7220
8025
7882
Giải bảy G7
994
Giải tám G8
31
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
14
20
23
25
31
34
35
40
46
50
51
52
56
76
82
88
94
Đầu Đuôi
04 0 20, 40, 50
14 1 31, 51
20, 23, 25 2 52, 82
31, 34, 35 3 23
40, 46 4 04, 14, 34, 94
50, 51, 52, 56 5 25, 35
76 7
82, 88 8 88
94 9

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 01/06/2024

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

53 16 lần
38 16 lần
32 16 lần
13 17 lần
59 17 lần
64 17 lần
40 18 lần
85 18 lần
19 18 lần
12 18 lần
92 19 lần
77 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

14 5 lần
81 5 lần
82 5 lần
21 5 lần
83 5 lần
15 6 lần
79 6 lần
71 6 lần
06 6 lần
86 6 lần
20 6 lần
34 6 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 12 lượt
1064 11 lượt
1056 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
85 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 110 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 115 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 118 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 123 lần

Đồng Nai - Kết Quả Xổ Số  Đồng Nai (15-06)

KQXS Hôm nay       Đồng Nai       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
215188
Giải nhất G1
96599
Giải nhì G2
27696
Giải ba G3
50134
63161
Giải tư G4
15034
50743
81246
42183
88466
39837
66401
Giải năm G5
9230
Giải sáu G6
7870
0718
8176
Giải bảy G7
074
Giải tám G8
68
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
18
30
34
34
37
43
46
61
66
68
70
74
76
83
88
96
99
Đầu Đuôi
01 0 30, 70
18 1 01, 61
30, 34, 34, 37 3 43, 83
43, 46 4 34, 34, 74
61, 66, 68 6 46, 66, 76, 96
70, 74, 76 7 37
83, 88 8 18, 68, 88
96, 99 9 99

Đồng Nai - Kết Quả Xổ Số  Đồng Nai (08-06)

KQXS Hôm nay       Đồng Nai       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
976738
Giải nhất G1
73847
Giải nhì G2
08937
Giải ba G3
04175
10372
Giải tư G4
48704
55984
81629
78787
53368
50552
13039
Giải năm G5
6324
Giải sáu G6
0379
2754
0936
Giải bảy G7
185
Giải tám G8
51
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
24
29
36
37
38
39
47
51
52
54
68
72
75
79
84
85
87
Đầu Đuôi
04 0
24, 29 2 52, 72
36, 37, 38, 39 3
47 4 04, 24, 54, 84
51, 52, 54 5 75, 85
68 6 36
72, 75, 79 7 37, 47, 87
84, 85, 87 8 38, 68

Đồng Nai - Kết Quả Xổ Số  Đồng Nai (01-06)

KQXS Hôm nay       Đồng Nai       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
719540
Giải nhất G1
61416
Giải nhì G2
76112
Giải ba G3
84418
02556
Giải tư G4
83382
72469
19440
51641
23775
91380
55531
Giải năm G5
5367
Giải sáu G6
7295
2708
6906
Giải bảy G7
635
Giải tám G8
11
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
08
11
12
16
18
31
35
40
40
41
56
67
69
75
80
82
95
Đầu Đuôi
06, 08 0 40, 40, 80
11, 12, 16, 18 1 11, 31, 41
31, 35 3
40, 40, 41 4
56 5 35, 75, 95
67, 69 6 06, 16, 56
75 7 67
80, 82 8 08, 18
95 9 69

Đồng Nai - Kết Quả Xổ Số  Đồng Nai (25-05)

KQXS Hôm nay       Đồng Nai       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
693866
Giải nhất G1
46667
Giải nhì G2
72413
Giải ba G3
86153
10705
Giải tư G4
24351
75166
94823
01767
26565
83401
60882
Giải năm G5
9754
Giải sáu G6
4432
2200
8561
Giải bảy G7
750
Giải tám G8
87
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
01
05
13
23
32
50
51
53
54
61
65
66
66
67
67
82
87
Đầu Đuôi
00, 01, 05 0 00, 50
13 1 01, 51, 61
23 2 32, 82
32 3 13, 23, 53
50, 51, 53, 54 5 05, 65
61, 65, 66, 66, 67, 67 6 66, 66
82, 87 8

Đồng Nai - Kết Quả Xổ Số  Đồng Nai (18-05)

KQXS Hôm nay       Đồng Nai       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
117782
Giải nhất G1
18325
Giải nhì G2
12901
Giải ba G3
24151
34314
Giải tư G4
69140
70099
34435
69517
25695
54476
35528
Giải năm G5
1584
Giải sáu G6
2134
3808
0709
Giải bảy G7
860
Giải tám G8
59
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
08
09
14
17
25
28
34
35
40
51
59
60
76
82
84
95
99
Đầu Đuôi
01, 08, 09 0 40, 60
14, 17 1 01, 51
25, 28 2 82
34, 35 3
40 4 14, 34, 84
51, 59 5 25, 35, 95
60 6 76
76 7 17
82, 84 8 08, 28
95, 99 9 09, 59, 99

Đồng Nai - Kết Quả Xổ Số  Đồng Nai (11-05)

KQXS Hôm nay       Đồng Nai       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
376634
Giải nhất G1
32374
Giải nhì G2
15498
Giải ba G3
56168
32809
Giải tư G4
34993
02677
29106
23971
80942
12460
48335
Giải năm G5
3325
Giải sáu G6
6038
0728
0954
Giải bảy G7
427
Giải tám G8
52
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
09
25
27
28
34
35
38
42
52
54
60
68
71
74
77
93
98
Đầu Đuôi
06, 09 0 60
25, 27, 28 2 42, 52
34, 35, 38 3 93
42 4 34, 54, 74
52, 54 5 25, 35
60, 68 6 06
71, 74, 77 7 27, 77
93, 98 9 09

Đồng Nai - Kết Quả Xổ Số  Đồng Nai (04-05)

KQXS Hôm nay       Đồng Nai       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
033323
Giải nhất G1
32704
Giải nhì G2
04804
Giải ba G3
76452
38065
Giải tư G4
24542
82987
39635
99055
54638
59531
92739
Giải năm G5
1997
Giải sáu G6
2699
0825
3423
Giải bảy G7
643
Giải tám G8
82
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
04
23
23
25
31
35
38
39
42
43
52
55
65
82
87
97
99
Đầu Đuôi
04, 04 0
23, 23, 25 2 42, 52, 82
31, 35, 38, 39 3 23, 23, 43
42, 43 4 04, 04
52, 55 5 25, 35, 55, 65
65 6
82, 87 8 38
97, 99 9 39, 99

Đồng Nai - Kết Quả Xổ Số  Đồng Nai (27-04)

KQXS Hôm nay       Đồng Nai       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
171529
Giải nhất G1
09110
Giải nhì G2
28094
Giải ba G3
09492
31436
Giải tư G4
19079
28938
85471
10709
66884
93399
71667
Giải năm G5
9083
Giải sáu G6
0648
6119
0163
Giải bảy G7
569
Giải tám G8
89
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
09
10
19
29
36
38
48
63
67
69
71
79
83
84
89
92
94
99
Đầu Đuôi
09 0 10
10, 19 1 71
29 2 92
36, 38 3 63, 83
48 4 84, 94
63, 67, 69 6 36
71, 79 7 67
83, 84, 89 8 38, 48
92, 94, 99 9 09, 19, 29, 69, 79, 89, 99

Đồng Nai - Kết Quả Xổ Số  Đồng Nai (20-04)

KQXS Hôm nay       Đồng Nai       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
907299
Giải nhất G1
65619
Giải nhì G2
70057
Giải ba G3
81423
25287
Giải tư G4
71340
37758
79154
34631
73141
45344
46395
Giải năm G5
4337
Giải sáu G6
7069
3150
4822
Giải bảy G7
961
Giải tám G8
63
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
19
22
23
31
37
40
41
44
50
54
57
58
61
63
69
87
95
99
Đầu Đuôi
19 1 31, 41, 61
22, 23 2 22
31, 37 3 23, 63
40, 41, 44 4 44, 54
50, 54, 57, 58 5 95
61, 63, 69 6
87 8 58
95, 99 9 19, 69, 99

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

  • Kết quả xổ số Đồng Nai mở thưởng lúc 16h10 Thứ 4 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Đồng Nai nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Đồng Nai được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.