Quảng Bình - Kết Quả Xổ Số  Quảng Bình (17-06)

KQXS Hôm nay       Quảng Bình       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
147581
Giải nhất G1
38709
Giải nhì G2
59372
Giải ba G3
90742
65648
Giải tư G4
22313
30444
17844
92893
29346
64870
04591
Giải năm G5
9644
Giải sáu G6
8240
0332
4497
Giải bảy G7
291
Giải tám G8
44
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
09
13
32
40
42
44
44
44
44
46
48
70
72
81
91
91
93
97
Đầu Đuôi
09 0 40, 70
13 1 81, 91, 91
32 3 13, 93
40, 42, 44, 44, 44, 44, 46, 48 4 44, 44, 44, 44
70, 72 7 97
81 8 48
91, 91, 93, 97 9 09

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 18/06/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

49 14 lần
59 14 lần
13 14 lần
04 14 lần
99 15 lần
67 15 lần
93 15 lần
82 17 lần
50 17 lần
02 17 lần
45 18 lần
41 20 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

34 4 lần
30 5 lần
58 6 lần
24 6 lần
62 6 lần
52 6 lần
70 6 lần
85 7 lần
27 7 lần
61 7 lần
38 7 lần
81 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 11 lượt
1062 12 lượt
1054 13 lượt
1056 12 lượt
1060 17 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
91 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 92 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 104 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 109 lần
Đuôi 6 109 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 112 lần
Đuôi 9 128 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 92 lần
Đuôi 1 99 lần
Đuôi 2 102 lần
Đuôi 3 105 lần
Đuôi 4 107 lần
Đuôi 5 107 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 116 lần
Đuôi 8 120 lần
Đuôi 9 122 lần

Quảng Bình - Kết Quả Xổ Số  Quảng Bình (10-06)

KQXS Hôm nay       Quảng Bình       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
349716
Giải nhất G1
77650
Giải nhì G2
63239
Giải ba G3
90038
85113
Giải tư G4
90890
00207
56925
17059
15652
90007
45853
Giải năm G5
5451
Giải sáu G6
7356
2941
4794
Giải bảy G7
336
Giải tám G8
17
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
07
07
13
16
17
25
36
38
39
41
50
51
52
53
56
59
90
94
Đầu Đuôi
07, 07 0 50, 90
13, 16, 17 1 41, 51
25 2 52
36, 38, 39 3 13, 53
41 4 94
50, 51, 52, 53, 56, 59 5 25
90, 94 9 39, 59

Quảng Bình - Kết Quả Xổ Số  Quảng Bình (03-06)

KQXS Hôm nay       Quảng Bình       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
095990
Giải nhất G1
42400
Giải nhì G2
79065
Giải ba G3
94764
24374
Giải tư G4
65786
92696
29617
85964
86183
90858
33929
Giải năm G5
6629
Giải sáu G6
4455
4102
7275
Giải bảy G7
459
Giải tám G8
64
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
02
17
29
29
55
58
59
64
64
64
65
74
75
83
86
90
96
Đầu Đuôi
00, 02 0 00, 90
17 1
29, 29 2 02
55, 58, 59 5 55, 65, 75
64, 64, 64, 65 6 86, 96
74, 75 7 17
83, 86 8 58
90, 96 9 29, 29, 59

Quảng Bình - Kết Quả Xổ Số  Quảng Bình (27-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Bình       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
078436
Giải nhất G1
31346
Giải nhì G2
83859
Giải ba G3
66288
10192
Giải tư G4
12737
78644
49384
75565
91356
12648
66970
Giải năm G5
5864
Giải sáu G6
2464
2257
2555
Giải bảy G7
616
Giải tám G8
54
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
16
36
37
44
46
48
54
55
56
57
59
64
64
65
70
84
88
92
Đầu Đuôi
16 1
36, 37 3
44, 46, 48 4 44, 54, 64, 64, 84
54, 55, 56, 57, 59 5 55, 65
64, 64, 65 6 16, 36, 46, 56
70 7 37, 57
84, 88 8 48, 88
92 9 59

Quảng Bình - Kết Quả Xổ Số  Quảng Bình (20-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Bình       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
859849
Giải nhất G1
64294
Giải nhì G2
38833
Giải ba G3
67111
42841
Giải tư G4
34449
71680
83000
82098
62796
76649
48663
Giải năm G5
0525
Giải sáu G6
4591
1939
0407
Giải bảy G7
017
Giải tám G8
83
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
07
11
17
25
33
39
41
49
49
49
63
80
83
91
94
96
98
Đầu Đuôi
00, 07 0 00, 80
11, 17 1 11, 41, 91
25 2
33, 39 3 33, 63, 83
41, 49, 49, 49 4 94
63 6 96
80, 83 8 98
91, 94, 96, 98 9 39, 49, 49, 49

Quảng Bình - Kết Quả Xổ Số  Quảng Bình (13-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Bình       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
267624
Giải nhất G1
55982
Giải nhì G2
33117
Giải ba G3
24959
27961
Giải tư G4
49523
11590
16823
72867
21607
04168
67856
Giải năm G5
2999
Giải sáu G6
6577
8317
4771
Giải bảy G7
328
Giải tám G8
17
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
07
17
17
17
23
23
24
28
56
59
61
67
68
71
77
82
90
99
Đầu Đuôi
07 0 90
17, 17, 17 1 61, 71
23, 23, 24, 28 2 82
56, 59 5
61, 67, 68 6 56
71, 77 7 07, 17, 17, 17, 67, 77
82 8 28, 68
90, 99 9 59, 99

Quảng Bình - Kết Quả Xổ Số  Quảng Bình (06-05)

KQXS Hôm nay       Quảng Bình       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
892114
Giải nhất G1
56078
Giải nhì G2
13888
Giải ba G3
10669
86495
Giải tư G4
90427
23629
47567
07859
31284
67340
67029
Giải năm G5
2072
Giải sáu G6
2257
6236
8387
Giải bảy G7
048
Giải tám G8
44
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
14
27
29
29
36
40
44
48
57
59
67
69
72
78
84
87
88
95
Đầu Đuôi
14 1
27, 29, 29 2 72
36 3
40, 44, 48 4 14, 44, 84
57, 59 5 95
67, 69 6 36
72, 78 7 27, 57, 67, 87
84, 87, 88 8 48, 78, 88
95 9 29, 29, 59, 69

Quảng Bình - Kết Quả Xổ Số  Quảng Bình (29-04)

KQXS Hôm nay       Quảng Bình       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
497656
Giải nhất G1
12058
Giải nhì G2
88616
Giải ba G3
11212
05940
Giải tư G4
52364
10621
67759
21230
54208
30223
71604
Giải năm G5
0558
Giải sáu G6
8502
9494
8139
Giải bảy G7
003
Giải tám G8
68
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
03
04
08
12
16
21
23
30
39
40
56
58
58
59
64
68
94
Đầu Đuôi
02, 03, 04, 08 0 30, 40
12, 16 1 21
21, 23 2 02, 12
30, 39 3 03, 23
40 4 04, 64, 94
56, 58, 58, 59 5
64, 68 6 16, 56
94 9 39, 59

Quảng Bình - Kết Quả Xổ Số  Quảng Bình (22-04)

KQXS Hôm nay       Quảng Bình       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
316288
Giải nhất G1
30970
Giải nhì G2
50677
Giải ba G3
95023
12292
Giải tư G4
73010
98180
46107
45813
23245
71645
78301
Giải năm G5
5776
Giải sáu G6
6249
4602
8428
Giải bảy G7
080
Giải tám G8
03
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
03
07
10
13
23
28
45
45
49
70
76
77
80
80
88
92
Đầu Đuôi
01, 02, 03, 07 0 10, 70, 80, 80
10, 13 1 01
23, 28 2 02, 92
45, 45, 49 4
70, 76, 77 7 07, 77
80, 80, 88 8 28, 88
92 9 49

Quảng Bình - Kết Quả Xổ Số  Quảng Bình (15-04)

KQXS Hôm nay       Quảng Bình       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
646144
Giải nhất G1
87394
Giải nhì G2
24787
Giải ba G3
60215
77024
Giải tư G4
06392
82088
51055
20283
94658
54356
87734
Giải năm G5
6690
Giải sáu G6
5492
0537
9420
Giải bảy G7
118
Giải tám G8
71
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
15
18
20
24
34
37
44
55
56
58
71
83
87
88
90
92
92
94
Đầu Đuôi
15, 18 1 71
20, 24 2 92, 92
34, 37 3 83
44 4 24, 34, 44, 94
55, 56, 58 5 15, 55
71 7 37, 87
83, 87, 88 8 18, 58, 88
90, 92, 92, 94 9

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

  • Kết quả xổ số Quảng Bình mở thưởng lúc 17h10 Thứ 5 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Quảng Bình nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Quảng Bình được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.