Bạc Liêu - Kết Quả Xổ Số  Bạc Liêu (22-06)

KQXS Hôm nay       Bạc Liêu       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
178212
Giải nhất G1
68681
Giải nhì G2
85460
Giải ba G3
94485
95374
Giải tư G4
18287
07599
75646
69302
70885
45186
83358
Giải năm G5
6165
Giải sáu G6
7478
1240
1754
Giải bảy G7
506
Giải tám G8
69
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
06
12
40
46
54
58
60
65
69
74
78
81
85
85
86
87
99
Đầu Đuôi
02, 06 0 40, 60
12 1 81
40, 46 4 54, 74
54, 58 5 65, 85, 85
60, 65, 69 6 06, 46, 86
74, 78 7 87
81, 85, 85, 86, 87 8 58, 78
99 9 69, 99

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 25/06/2021

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

98 14 lần
99 15 lần
80 15 lần
35 15 lần
75 15 lần
59 16 lần
63 16 lần
67 16 lần
10 17 lần
45 17 lần
82 18 lần
41 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

34 4 lần
42 5 lần
24 6 lần
28 6 lần
27 6 lần
70 6 lần
38 6 lần
62 7 lần
85 7 lần
81 7 lần
88 7 lần
61 7 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 17 lượt
1060 10 lượt
1056 15 lượt
1066 11 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 96 lần
Đuôi 1 97 lần
Đuôi 2 104 lần
Đuôi 3 106 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 109 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 112 lần
Đuôi 8 114 lần
Đuôi 9 124 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 92 lần
Đuôi 1 95 lần
Đuôi 2 100 lần
Đuôi 3 105 lần
Đuôi 4 106 lần
Đuôi 5 107 lần
Đuôi 6 113 lần
Đuôi 7 117 lần
Đuôi 8 122 lần
Đuôi 9 123 lần

Bạc Liêu - Kết Quả Xổ Số  Bạc Liêu (15-06)

KQXS Hôm nay       Bạc Liêu       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
010739
Giải nhất G1
51778
Giải nhì G2
31459
Giải ba G3
90068
58912
Giải tư G4
66596
40935
08087
78297
65394
46954
77915
Giải năm G5
3976
Giải sáu G6
4980
1278
8479
Giải bảy G7
011
Giải tám G8
01
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
11
12
15
35
39
54
59
68
76
78
78
79
80
87
94
96
97
Đầu Đuôi
01 0 80
11, 12, 15 1 01, 11
35, 39 3
54, 59 5 15, 35
68 6 76, 96
76, 78, 78, 79 7 87, 97
80, 87 8 68, 78, 78
94, 96, 97 9 39, 59, 79

Bạc Liêu - Kết Quả Xổ Số  Bạc Liêu (08-06)

KQXS Hôm nay       Bạc Liêu       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
610676
Giải nhất G1
21367
Giải nhì G2
51294
Giải ba G3
87984
61540
Giải tư G4
43200
25744
58629
17305
83103
55691
65082
Giải năm G5
2152
Giải sáu G6
6239
0210
4500
Giải bảy G7
709
Giải tám G8
15
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
00
03
05
09
10
15
29
39
40
44
52
67
76
82
84
91
94
Đầu Đuôi
00, 00, 03, 05, 09 0 00, 00, 10, 40
10, 15 1 91
29 2 52, 82
39 3 03
40, 44 4 44, 84, 94
52 5 05, 15
67 6 76
76 7 67
82, 84 8
91, 94 9 09, 29, 39

Bạc Liêu - Kết Quả Xổ Số  Bạc Liêu (01-06)

KQXS Hôm nay       Bạc Liêu       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
064945
Giải nhất G1
80815
Giải nhì G2
08881
Giải ba G3
05251
28173
Giải tư G4
35238
39685
71925
19862
13013
46634
77341
Giải năm G5
7323
Giải sáu G6
7089
5688
4982
Giải bảy G7
596
Giải tám G8
11
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
11
13
15
23
25
34
38
41
45
51
62
73
81
82
85
88
89
96
Đầu Đuôi
11, 13, 15 1 11, 41, 51, 81
23, 25 2 62, 82
34, 38 3 13, 23, 73
41, 45 4 34
51 5 15, 25, 45, 85
62 6 96
73 7
81, 82, 85, 88, 89 8 38, 88
96 9 89

Bạc Liêu - Kết Quả Xổ Số  Bạc Liêu (25-05)

KQXS Hôm nay       Bạc Liêu       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
963696
Giải nhất G1
55699
Giải nhì G2
09211
Giải ba G3
85966
74495
Giải tư G4
29549
80067
12747
72459
49611
66234
15413
Giải năm G5
8230
Giải sáu G6
2298
0062
9842
Giải bảy G7
864
Giải tám G8
10
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
10
11
11
13
30
34
42
47
49
59
62
64
66
67
95
96
98
99
Đầu Đuôi
10, 11, 11, 13 1 11, 11
30, 34 3 13
42, 47, 49 4 34, 64
59 5 95
62, 64, 66, 67 6 66, 96
95, 96, 98, 99 9 49, 59, 99

Bạc Liêu - Kết Quả Xổ Số  Bạc Liêu (18-05)

KQXS Hôm nay       Bạc Liêu       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
741762
Giải nhất G1
28229
Giải nhì G2
14896
Giải ba G3
50514
13360
Giải tư G4
42978
30391
96360
20119
27285
84520
23810
Giải năm G5
0073
Giải sáu G6
6631
6747
4225
Giải bảy G7
566
Giải tám G8
56
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
10
14
19
20
25
29
31
47
56
60
60
62
66
73
78
85
91
96
Đầu Đuôi
10, 14, 19 1 31, 91
20, 25, 29 2 62
31 3 73
47 4 14
56 5 25, 85
60, 60, 62, 66 6 56, 66, 96
73, 78 7 47
85 8 78
91, 96 9 19, 29

Bạc Liêu - Kết Quả Xổ Số  Bạc Liêu (11-05)

KQXS Hôm nay       Bạc Liêu       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
412906
Giải nhất G1
08478
Giải nhì G2
56841
Giải ba G3
20488
11047
Giải tư G4
43332
02557
44485
43273
42440
87027
01509
Giải năm G5
6582
Giải sáu G6
1013
6294
3173
Giải bảy G7
089
Giải tám G8
10
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
09
10
13
27
32
40
41
47
57
73
73
78
82
85
88
89
94
Đầu Đuôi
06, 09 0 10, 40
10, 13 1 41
27 2 32, 82
32 3 13, 73, 73
40, 41, 47 4 94
57 5 85
73, 73, 78 7 27, 47, 57
82, 85, 88, 89 8 78, 88
94 9 09, 89

Bạc Liêu - Kết Quả Xổ Số  Bạc Liêu (04-05)

KQXS Hôm nay       Bạc Liêu       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
103313
Giải nhất G1
54268
Giải nhì G2
34961
Giải ba G3
25335
35183
Giải tư G4
46146
50149
80435
81985
60710
24672
72791
Giải năm G5
0603
Giải sáu G6
3150
6496
8281
Giải bảy G7
242
Giải tám G8
13
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
10
13
13
35
35
42
46
49
50
61
68
72
81
83
85
91
96
Đầu Đuôi
03 0 10, 50
10, 13, 13 1 61, 81, 91
35, 35 3 03, 13, 13, 83
42, 46, 49 4
50 5 35, 35, 85
61, 68 6 46, 96
72 7
81, 83, 85 8 68
91, 96 9 49

Bạc Liêu - Kết Quả Xổ Số  Bạc Liêu (27-04)

KQXS Hôm nay       Bạc Liêu       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
322012
Giải nhất G1
49495
Giải nhì G2
85341
Giải ba G3
11478
91281
Giải tư G4
08622
24378
37551
60997
09849
61082
97771
Giải năm G5
6112
Giải sáu G6
4300
0207
2688
Giải bảy G7
400
Giải tám G8
63
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
00
07
12
12
22
41
49
51
63
71
78
78
81
82
88
95
97
Đầu Đuôi
00, 00, 07 0 00, 00
12, 12 1 41, 51, 71, 81
22 2 12, 12, 22, 82
41, 49 4
51 5 95
63 6
71, 78, 78 7 07, 97
81, 82, 88 8 78, 78, 88
95, 97 9 49

Bạc Liêu - Kết Quả Xổ Số  Bạc Liêu (20-04)

KQXS Hôm nay       Bạc Liêu       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
532071
Giải nhất G1
97250
Giải nhì G2
37580
Giải ba G3
10620
65719
Giải tư G4
45653
44399
89992
56815
18220
56355
78896
Giải năm G5
6877
Giải sáu G6
6079
2205
6847
Giải bảy G7
314
Giải tám G8
12
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
12
14
15
19
20
20
47
50
53
55
71
77
79
80
92
96
99
Đầu Đuôi
05 0 20, 20, 50, 80
12, 14, 15, 19 1 71
20, 20 2 12, 92
47 4 14
50, 53, 55 5 05, 15, 55
71, 77, 79 7 47, 77
80 8
92, 96, 99 9 19, 79, 99

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

  • Kết quả xổ số Đồng Nai mở thưởng lúc 16h10 Thứ 4 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Đồng Nai nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Đồng Nai được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.