Rồng Bạch Kim

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
81610
Giải nhất G1
43572
Giải nhì G2
02830
70461
Giải ba G3
10642
43979
44974
44345
44745
54146
Giải tư G4
1308
4893
1941
9021
Giải năm G5
0564
8667
1756
5363
6795
2527
Giải sáu G6
376
932
698
Giải bảy G7
29
72
64
60
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
64313
Giải nhất G1
28994
Giải nhì G2
65124
50348
Giải ba G3
13101
67857
72232
05175
52084
25433
Giải tư G4
8885
3201
6746
5644
Giải năm G5
5395
9270
4315
6236
3755
2130
Giải sáu G6
792
890
523
Giải bảy G7
52
59
36
55
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
85856
Giải nhất G1
14730
Giải nhì G2
32232
32652
Giải ba G3
00769
73055
50883
82745
99811
09085
Giải tư G4
6471
6503
8288
6323
Giải năm G5
0815
1047
2206
2694
1420
5992
Giải sáu G6
070
761
587
Giải bảy G7
79
70
40
74
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
24880
Giải nhất G1
45683
Giải nhì G2
59106
71511
Giải ba G3
29339
11331
12574
97909
05693
06437
Giải tư G4
5552
5223
4017
4698
Giải năm G5
0381
6589
7925
7789
5517
8799
Giải sáu G6
763
216
142
Giải bảy G7
80
39
31
54
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
36593
Giải nhất G1
86008
Giải nhì G2
02892
93784
Giải ba G3
96193
00431
04798
11596
69391
25226
Giải tư G4
5682
5393
1161
1866
Giải năm G5
5926
1362
3236
9701
3801
3369
Giải sáu G6
539
668
928
Giải bảy G7
38
80
33
47
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
47579
Giải nhất G1
80977
Giải nhì G2
62619
73610
Giải ba G3
77069
19970
43083
46530
54910
00973
Giải tư G4
6915
1634
5860
1873
Giải năm G5
4516
3281
8015
5447
5143
6006
Giải sáu G6
529
575
563
Giải bảy G7
15
64
68
10
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
45344
Giải nhất G1
21508
Giải nhì G2
06066
59634
Giải ba G3
49513
56671
11689
83633
67984
92762
Giải tư G4
9471
7021
0316
3821
Giải năm G5
2796
0373
0267
0441
1973
2143
Giải sáu G6
390
006
414
Giải bảy G7
15
66
18
71
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
68712
Giải nhất G1
13056
Giải nhì G2
06192
95012
Giải ba G3
99626
60787
11782
79716
23208
53805
Giải tư G4
0290
2799
2097
4884
Giải năm G5
9850
6342
4004
8986
6207
3442
Giải sáu G6
222
826
366
Giải bảy G7
03
82
30
28
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
04960
Giải nhất G1
49665
Giải nhì G2
04200
18541
Giải ba G3
27955
83010
45029
40506
20377
87002
Giải tư G4
6003
5169
6560
4282
Giải năm G5
9217
5644
4489
6692
1281
3506
Giải sáu G6
698
013
396
Giải bảy G7
40
73
53
30
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
99342
Giải nhất G1
53462
Giải nhì G2
60892
76010
Giải ba G3
08172
04710
89384
38556
56517
44121
Giải tư G4
6524
9263
8444
5561
Giải năm G5
8015
8646
4057
6037
3332
3728
Giải sáu G6
192
729
801
Giải bảy G7
87
23
66
46
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
41405
Giải nhất G1
87612
Giải nhì G2
81360
78282
Giải ba G3
43090
95046
94177
57356
18737
45633
Giải tư G4
8106
5174
1330
1368
Giải năm G5
6800
1629
8416
7121
7432
8895
Giải sáu G6
159
505
895
Giải bảy G7
46
83
68
30
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
77626
Giải nhất G1
91372
Giải nhì G2
87595
59730
Giải ba G3
52971
42147
97681
96197
75905
44819
Giải tư G4
4555
3907
9415
5446
Giải năm G5
6522
3955
0075
9059
5993
1531
Giải sáu G6
727
027
573
Giải bảy G7
97
34
27
94
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
53940
Giải nhất G1
52169
Giải nhì G2
96490
56413
Giải ba G3
75831
04901
40450
49876
41041
24500
Giải tư G4
6399
1620
0903
1337
Giải năm G5
4292
1228
9935
6934
3812
7727
Giải sáu G6
057
640
516
Giải bảy G7
14
16
23
01
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
55230
Giải nhất G1
64965
Giải nhì G2
40445
62471
Giải ba G3
68484
40688
04527
86291
39463
82529
Giải tư G4
6747
6958
4562
4302
Giải năm G5
4888
3771
7144
8315
3470
9812
Giải sáu G6
899
533
548
Giải bảy G7
20
70
60
83
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
04211
Giải nhất G1
71230
Giải nhì G2
58044
68437
Giải ba G3
80363
60261
49100
77271
53221
35588
Giải tư G4
7488
0466
1119
7107
Giải năm G5
9609
0695
9105
1244
0805
7957
Giải sáu G6
966
246
923
Giải bảy G7
49
72
93
12
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
33422
Giải nhất G1
95524
Giải nhì G2
05578
04349
Giải ba G3
99798
41156
04674
30672
01664
75968
Giải tư G4
5647
3282
3118
3426
Giải năm G5
7424
0661
6813
9648
1934
7761
Giải sáu G6
119
020
440
Giải bảy G7
93
04
00
12
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
43595
Giải nhất G1
16549
Giải nhì G2
57132
84372
Giải ba G3
15670
55432
05691
97496
48100
98921
Giải tư G4
7384
0606
4163
2810
Giải năm G5
4875
0087
5578
0863
7466
0519
Giải sáu G6
267
811
781
Giải bảy G7
71
60
53
76
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
71952
Giải nhất G1
38113
Giải nhì G2
49404
62456
Giải ba G3
78776
29210
17133
91667
44086
42109
Giải tư G4
3202
9254
4130
7525
Giải năm G5
5753
0323
8518
7744
1719
4247
Giải sáu G6
021
744
319
Giải bảy G7
80
62
37
32
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
94772
Giải nhất G1
34396
Giải nhì G2
28371
85901
Giải ba G3
67985
63742
33556
59451
92120
43046
Giải tư G4
1704
0824
9972
0045
Giải năm G5
0604
7671
4133
0662
0135
6590
Giải sáu G6
935
839
605
Giải bảy G7
38
60
90
99
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
91386
Giải nhất G1
94379
Giải nhì G2
44311
83179
Giải ba G3
06678
99680
13992
40551
83553
67313
Giải tư G4
8928
0461
1576
4272
Giải năm G5
5710
3641
9205
4572
6586
1243
Giải sáu G6
931
455
549
Giải bảy G7
76
65
11
75
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
19821
Giải nhất G1
46754
Giải nhì G2
25283
73708
Giải ba G3
40380
57211
84983
35372
66863
35876
Giải tư G4
0832
9805
0887
2710
Giải năm G5
1258
3192
8228
1259
1762
0737
Giải sáu G6
902
704
983
Giải bảy G7
61
89
03
29
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
66152
Giải nhất G1
65766
Giải nhì G2
01610
37587
Giải ba G3
67850
21069
37289
61589
14790
10276
Giải tư G4
7588
5664
3897
5600
Giải năm G5
2409
1347
2403
8443
9588
4431
Giải sáu G6
334
575
643
Giải bảy G7
38
02
90
85
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
34148
Giải nhất G1
13354
Giải nhì G2
26931
94183
Giải ba G3
12086
45847
38114
77107
75916
54097
Giải tư G4
9011
9665
1210
1072
Giải năm G5
0907
8827
7296
7927
6407
9324
Giải sáu G6
547
894
035
Giải bảy G7
41
45
71
57
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
07267
Giải nhất G1
18214
Giải nhì G2
36604
45461
Giải ba G3
30178
97124
17724
24779
77674
48280
Giải tư G4
4552
0450
3344
6928
Giải năm G5
9247
9087
8812
7576
5399
7902
Giải sáu G6
050
978
222
Giải bảy G7
91
56
69
39
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
29510
Giải nhất G1
65284
Giải nhì G2
10262
66333
Giải ba G3
48657
77171
08542
37647
01138
62330
Giải tư G4
1155
3361
1330
4113
Giải năm G5
4760
8547
5679
7991
6131
2925
Giải sáu G6
027
566
450
Giải bảy G7
66
36
96
10
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
03858
Giải nhất G1
20567
Giải nhì G2
69750
34589
Giải ba G3
65754
36377
18331
76250
09247
84704
Giải tư G4
1710
6620
2340
1625
Giải năm G5
1032
6922
6094
5404
5085
9777
Giải sáu G6
352
249
084
Giải bảy G7
07
84
11
31
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (31-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
54798
Giải nhất G1
04294
Giải nhì G2
72480
05721
Giải ba G3
82106
07376
62297
09493
66579
94247
Giải tư G4
4401
1797
5715
7824
Giải năm G5
9963
0196
1823
3341
7665
9561
Giải sáu G6
626
139
472
Giải bảy G7
62
35
58
65
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
24242
Giải nhất G1
20699
Giải nhì G2
81912
69142
Giải ba G3
75527
58228
40257
74944
16811
03318
Giải tư G4
3279
0851
3873
7153
Giải năm G5
3047
5555
4660
2064
1060
8087
Giải sáu G6
441
563
253
Giải bảy G7
07
88
55
30
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
67635
Giải nhất G1
83186
Giải nhì G2
46576
75207
Giải ba G3
37607
90787
01471
41670
48558
10786
Giải tư G4
6447
0420
5042
5225
Giải năm G5
5635
4481
0743
6322
5141
0007
Giải sáu G6
967
431
346
Giải bảy G7
96
09
43
65
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
47069
Giải nhất G1
95366
Giải nhì G2
66750
09727
Giải ba G3
01954
85053
03430
81189
84631
22915
Giải tư G4
6537
1438
7374
4532
Giải năm G5
6468
6503
0390
9204
5578
8820
Giải sáu G6
194
368
612
Giải bảy G7
20
26
08
31
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
92046
Giải nhất G1
41811
Giải nhì G2
48897
06816
Giải ba G3
12136
10194
66604
25468
22916
35760
Giải tư G4
6813
7060
6512
0466
Giải năm G5
5836
8148
5480
1722
8341
1074
Giải sáu G6
427
683
514
Giải bảy G7
46
07
64
09
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
75309
Giải nhất G1
29545
Giải nhì G2
67316
50608
Giải ba G3
06077
38587
54199
15606
18930
14980
Giải tư G4
8239
0619
3804
6025
Giải năm G5
1719
2313
6699
5523
1954
6972
Giải sáu G6
582
542
501
Giải bảy G7
50
61
83
91
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
69154
Giải nhất G1
57088
Giải nhì G2
08106
67288
Giải ba G3
33564
68976
30437
73523
04121
60949
Giải tư G4
3443
8831
3951
6357
Giải năm G5
4158
4526
6245
2568
3950
6621
Giải sáu G6
425
055
981
Giải bảy G7
28
30
12
54
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
44417
Giải nhất G1
33926
Giải nhì G2
36042
14446
Giải ba G3
00607
38945
83370
05592
10320
41963
Giải tư G4
1191
7465
0224
4762
Giải năm G5
9660
9802
5921
0674
3624
5013
Giải sáu G6
828
294
558
Giải bảy G7
52
97
53
58
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
44417
Giải nhất G1
33926
Giải nhì G2
36042
14446
Giải ba G3
00607
38945
83370
05592
10320
41963
Giải tư G4
1191
7465
0224
4762
Giải năm G5
9660
9802
5921
0674
3624
5013
Giải sáu G6
828
294
558
Giải bảy G7
52
97
53
58
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
73125
Giải nhất G1
49150
Giải nhì G2
11662
42636
Giải ba G3
77669
20758
90628
69376
07744
74090
Giải tư G4
1235
7306
4251
0219
Giải năm G5
2927
6946
7368
6598
0823
3611
Giải sáu G6
608
961
594
Giải bảy G7
81
31
85
93
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
56628
Giải nhất G1
23615
Giải nhì G2
74574
50353
Giải ba G3
31166
16493
70266
79071
61860
04844
Giải tư G4
1960
3013
8505
0372
Giải năm G5
3329
3862
4607
9661
8165
8670
Giải sáu G6
220
319
205
Giải bảy G7
17
82
79
06
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
93188
Giải nhất G1
00442
Giải nhì G2
02778
55348
Giải ba G3
93482
67157
21991
25308
09359
35527
Giải tư G4
0874
1320
1402
3657
Giải năm G5
8738
5467
4184
3797
7319
0977
Giải sáu G6
082
955
126
Giải bảy G7
20
58
65
28
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
56449
Giải nhất G1
76644
Giải nhì G2
26081
29056
Giải ba G3
10246
09333
44287
03397
31724
46347
Giải tư G4
5064
2617
1255
9438
Giải năm G5
5101
5329
9957
6899
7173
1079
Giải sáu G6
078
211
930
Giải bảy G7
93
72
10
29
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
86847
Giải nhất G1
67039
Giải nhì G2
11804
30501
Giải ba G3
17762
21068
71626
80934
72550
58345
Giải tư G4
4230
5354
7655
4600
Giải năm G5
3012
7903
4093
4880
0723
5191
Giải sáu G6
824
718
423
Giải bảy G7
67
42
89
98
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
11609
Giải nhất G1
38670
Giải nhì G2
75749
86248
Giải ba G3
01162
58433
67727
51232
94072
30268
Giải tư G4
2752
3870
5919
6155
Giải năm G5
1928
5396
5001
6818
0261
1009
Giải sáu G6
747
489
116
Giải bảy G7
34
31
71
00
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
24640
Giải nhất G1
45261
Giải nhì G2
28113
58334
Giải ba G3
67474
16929
59008
69755
58832
99823
Giải tư G4
4593
1833
4313
1612
Giải năm G5
5822
2237
7310
9461
9056
4393
Giải sáu G6
518
407
906
Giải bảy G7
23
78
70
15
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
66067
Giải nhất G1
51010
Giải nhì G2
58163
24893
Giải ba G3
22086
11007
59027
44020
89643
23923
Giải tư G4
3823
4029
6037
8722
Giải năm G5
4597
2086
4262
6785
2981
0394
Giải sáu G6
970
084
208
Giải bảy G7
56
38
14
07
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
64218
Giải nhất G1
83454
Giải nhì G2
31313
38671
Giải ba G3
29917
25742
92751
69235
89354
18149
Giải tư G4
3490
7166
1748
5327
Giải năm G5
8125
0201
3864
7447
0449
8020
Giải sáu G6
432
412
974
Giải bảy G7
88
42
48
34
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
04019
Giải nhất G1
12662
Giải nhì G2
35528
91597
Giải ba G3
20875
24309
36818
14668
42438
64087
Giải tư G4
1848
0051
9922
4854
Giải năm G5
3411
4139
3577
1873
5344
3814
Giải sáu G6
067
225
133
Giải bảy G7
44
94
71
55
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
49522
Giải nhất G1
34123
Giải nhì G2
78632
64623
Giải ba G3
56223
06547
09009
89576
92818
86214
Giải tư G4
2021
5690
8849
0711
Giải năm G5
2113
8065
6311
6205
2776
7435
Giải sáu G6
397
539
413
Giải bảy G7
20
26
38
31
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
05618
Giải nhất G1
73209
Giải nhì G2
47494
05368
Giải ba G3
46758
46707
32222
24995
44326
85162
Giải tư G4
3826
2625
5000
9607
Giải năm G5
2166
6490
7920
4986
4950
0247
Giải sáu G6
364
768
934
Giải bảy G7
81
97
48
88
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
72142
Giải nhất G1
06050
Giải nhì G2
72755
40465
Giải ba G3
17432
24701
69352
39304
87384
75624
Giải tư G4
2222
8289
8745
8322
Giải năm G5
0230
2198
9920
6691
5184
3114
Giải sáu G6
758
499
915
Giải bảy G7
55
95
26
07
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
06085
Giải nhất G1
88649
Giải nhì G2
10842
18830
Giải ba G3
01269
23827
76813
31338
07958
49024
Giải tư G4
4671
1897
4473
0285
Giải năm G5
2069
7935
5161
9047
0316
3202
Giải sáu G6
246
585
284
Giải bảy G7
48
34
93
42
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
31156
Giải nhất G1
70905
Giải nhì G2
52422
68986
Giải ba G3
95981
27557
61315
00056
79187
64291
Giải tư G4
4207
4639
7518
3207
Giải năm G5
6514
8442
4642
1514
5220
7211
Giải sáu G6
341
184
364
Giải bảy G7
33
92
39
01
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
43550
Giải nhất G1
92887
Giải nhì G2
67470
39215
Giải ba G3
44145
80556
86154
12485
18411
88022
Giải tư G4
6762
6312
7923
3586
Giải năm G5
2326
9918
6784
1435
2489
9817
Giải sáu G6
459
190
679
Giải bảy G7
17
49
68
11
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
97469
Giải nhất G1
47719
Giải nhì G2
46341
12091
Giải ba G3
19146
27071
58427
08765
05682
77078
Giải tư G4
7871
5078
9551
6745
Giải năm G5
0771
0072
9575
0039
0263
2308
Giải sáu G6
909
258
300
Giải bảy G7
59
61
16
51
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
82245
Giải nhất G1
66283
Giải nhì G2
69636
77240
Giải ba G3
52616
64268
27166
71829
21630
00238
Giải tư G4
0730
2073
5794
2355
Giải năm G5
5416
8580
7666
4490
3140
4119
Giải sáu G6
645
320
613
Giải bảy G7
41
20
80
60
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
73967
Giải nhất G1
77123
Giải nhì G2
05811
34359
Giải ba G3
06377
13913
84309
93756
58430
52449
Giải tư G4
4377
1609
5971
5508
Giải năm G5
5445
7122
9723
7370
2023
9796
Giải sáu G6
493
161
849
Giải bảy G7
87
98
07
56
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
45747
Giải nhất G1
78306
Giải nhì G2
61572
84369
Giải ba G3
18411
79705
69727
17685
33940
04242
Giải tư G4
7010
0738
2149
2415
Giải năm G5
1760
9959
0364
1391
7659
8314
Giải sáu G6
674
785
969
Giải bảy G7
34
44
57
07
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
20681
Giải nhất G1
02104
Giải nhì G2
37357
93752
Giải ba G3
55304
60330
34160
60027
20063
00404
Giải tư G4
1190
5537
1993
7472
Giải năm G5
1935
5535
0728
4564
7842
7533
Giải sáu G6
528
376
079
Giải bảy G7
60
16
56
83
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
37377
Giải nhất G1
21288
Giải nhì G2
46261
00079
Giải ba G3
66998
36915
98030
41584
52824
42926
Giải tư G4
2434
0327
9138
3444
Giải năm G5
5450
1412
9468
0875
8001
6321
Giải sáu G6
887
703
045
Giải bảy G7
31
78
63
55
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
31220
Giải nhất G1
49246
Giải nhì G2
20939
28685
Giải ba G3
12233
11803
82795
26886
97849
08987
Giải tư G4
1213
3114
8078
8087
Giải năm G5
2789
2575
4203
7214
4438
4448
Giải sáu G6
450
862
818
Giải bảy G7
56
01
68
38
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
45811
Giải nhất G1
53705
Giải nhì G2
13062
24543
Giải ba G3
01005
33475
11603
63101
12074
52012
Giải tư G4
0790
7890
8030
6272
Giải năm G5
1878
3513
9673
6628
0515
9537
Giải sáu G6
226
281
792
Giải bảy G7
13
98
75
26
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
76477
Giải nhất G1
24728
Giải nhì G2
82153
20385
Giải ba G3
09463
95654
14232
41721
92050
74476
Giải tư G4
7366
9727
5435
7638
Giải năm G5
0921
9039
7180
4555
3303
1709
Giải sáu G6
941
832
396
Giải bảy G7
77
78
54
57
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
03234
Giải nhất G1
84484
Giải nhì G2
90665
27193
Giải ba G3
84025
36607
88411
17783
68780
93121
Giải tư G4
0174
1668
1547
4223
Giải năm G5
1963
1853
8859
3026
5672
2473
Giải sáu G6
279
161
216
Giải bảy G7
22
01
15
63
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
73011
Giải nhất G1
19529
Giải nhì G2
02268
95997
Giải ba G3
51659
13766
27643
14782
47469
92959
Giải tư G4
1584
3811
1734
9321
Giải năm G5
9026
5444
5017
6830
8765
5108
Giải sáu G6
199
114
442
Giải bảy G7
90
34
37
81
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
21694
Giải nhất G1
58074
Giải nhì G2
30674
87398
Giải ba G3
68622
50815
13530
38874
20194
54775
Giải tư G4
3534
1774
0561
4699
Giải năm G5
4005
7905
2707
5383
1660
5393
Giải sáu G6
434
727
472
Giải bảy G7
79
05
15
27
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
92408
Giải nhất G1
91545
Giải nhì G2
83667
10074
Giải ba G3
24894
91092
90506
11587
03675
28811
Giải tư G4
1134
8263
7597
0123
Giải năm G5
2562
9892
0143
7177
9148
5373
Giải sáu G6
341
495
952
Giải bảy G7
71
35
97
83
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
51678
Giải nhất G1
00595
Giải nhì G2
81492
15143
Giải ba G3
18952
11569
71542
94245
10886
40074
Giải tư G4
5028
0402
5989
6790
Giải năm G5
3227
6074
0716
8137
0706
9696
Giải sáu G6
272
740
345
Giải bảy G7
11
40
04
18
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
11534
Giải nhất G1
41900
Giải nhì G2
09585
18963
Giải ba G3
83891
60439
11010
49658
08467
79973
Giải tư G4
1272
4477
4807
0736
Giải năm G5
1743
3542
6456
0905
0449
3119
Giải sáu G6
056
319
996
Giải bảy G7
83
61
50
91
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
53873
Giải nhất G1
69507
Giải nhì G2
02330
17980
Giải ba G3
73268
26143
12181
96869
58203
78909
Giải tư G4
8925
3956
3169
7059
Giải năm G5
1193
3871
8569
0231
5486
4973
Giải sáu G6
013
531
299
Giải bảy G7
18
01
12
42
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
16083
Giải nhất G1
88718
Giải nhì G2
35830
21024
Giải ba G3
28362
42642
95525
13345
87483
89228
Giải tư G4
6183
4094
4091
2619
Giải năm G5
5877
4901
3912
9172
1608
9055
Giải sáu G6
013
061
667
Giải bảy G7
84
29
72
36
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
74019
Giải nhất G1
39363
Giải nhì G2
65370
71066
Giải ba G3
45260
63523
61496
03231
90130
26674
Giải tư G4
5518
0019
5100
0220
Giải năm G5
2865
6585
4268
4617
7539
6234
Giải sáu G6
310
412
482
Giải bảy G7
24
00
91
19
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
45957
Giải nhất G1
46590
Giải nhì G2
96670
98212
Giải ba G3
61428
04665
16136
67569
58371
64581
Giải tư G4
2819
9818
9180
2878
Giải năm G5
3041
7099
3203
1269
0117
1209
Giải sáu G6
618
301
042
Giải bảy G7
32
56
00
04
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
93901
Giải nhất G1
29743
Giải nhì G2
74749
24114
Giải ba G3
11745
24603
47552
26902
02551
09078
Giải tư G4
2410
5244
7589
6247
Giải năm G5
6371
5447
7365
6465
3567
7674
Giải sáu G6
783
359
506
Giải bảy G7
36
83
39
17
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
35330
Giải nhất G1
90315
Giải nhì G2
57179
80432
Giải ba G3
55894
21451
13005
89719
57160
48276
Giải tư G4
6690
5579
3410
0178
Giải năm G5
4358
3330
7399
5849
4867
6289
Giải sáu G6
277
553
366
Giải bảy G7
41
75
29
78
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
12093
Giải nhất G1
15382
Giải nhì G2
00130
21943
Giải ba G3
50448
80082
64043
98242
01132
53130
Giải tư G4
8475
5930
6507
0597
Giải năm G5
9265
2047
3694
8132
8300
6759
Giải sáu G6
984
963
471
Giải bảy G7
39
23
97
19
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
04965
Giải nhất G1
26381
Giải nhì G2
75078
09937
Giải ba G3
87750
14292
31642
19830
46057
14725
Giải tư G4
3447
5262
3595
5888
Giải năm G5
8882
5706
6266
5117
4340
5870
Giải sáu G6
534
904
082
Giải bảy G7
14
12
39
42
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
32159
Giải nhất G1
81460
Giải nhì G2
01050
23826
Giải ba G3
50064
32174
32284
79576
35652
46767
Giải tư G4
2910
5131
4210
3314
Giải năm G5
3955
0979
1384
0082
7704
8538
Giải sáu G6
921
400
284
Giải bảy G7
08
71
52
49
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
95548
Giải nhất G1
68227
Giải nhì G2
53476
18423
Giải ba G3
59313
10761
02884
22998
26134
12546
Giải tư G4
0146
5730
8572
0808
Giải năm G5
9635
3032
0184
8384
1790
7601
Giải sáu G6
564
591
957
Giải bảy G7
83
09
99
32
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
23349
Giải nhất G1
65096
Giải nhì G2
37636
14585
Giải ba G3
82711
01984
10108
63761
80426
18098
Giải tư G4
8650
6413
3653
9598
Giải năm G5
0444
1083
4230
5098
5783
5883
Giải sáu G6
265
113
308
Giải bảy G7
51
73
00
47
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
26654
Giải nhất G1
20585
Giải nhì G2
51339
80495
Giải ba G3
73145
54425
13470
95180
51294
10392
Giải tư G4
6147
1153
8442
6773
Giải năm G5
8484
0277
8909
5947
1763
3538
Giải sáu G6
496
219
658
Giải bảy G7
13
51
11
19
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
04529
Giải nhất G1
92073
Giải nhì G2
44668
76193
Giải ba G3
78657
91786
40075
69216
56628
26266
Giải tư G4
7728
8549
2347
4738
Giải năm G5
4908
4367
5962
3741
4361
8143
Giải sáu G6
101
128
722
Giải bảy G7
11
19
76
60
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
63724
Giải nhất G1
90250
Giải nhì G2
27565
39894
Giải ba G3
85981
07295
58350
75168
41562
68741
Giải tư G4
7095
0862
7517
3188
Giải năm G5
9755
1527
1804
9526
0958
7540
Giải sáu G6
989
912
786
Giải bảy G7
31
71
84
78
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
14938
Giải nhất G1
66613
Giải nhì G2
59445
87852
Giải ba G3
93619
55792
12858
77312
45405
94877
Giải tư G4
0218
2782
4363
7981
Giải năm G5
1841
2808
1296
7899
9779
2245
Giải sáu G6
050
787
635
Giải bảy G7
07
29
99
51
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
10765
Giải nhất G1
61705
Giải nhì G2
04965
95940
Giải ba G3
78027
81976
45092
54037
69856
05269
Giải tư G4
8236
3319
1375
3908
Giải năm G5
0025
8622
3484
7341
7235
5501
Giải sáu G6
367
568
645
Giải bảy G7
15
70
04
68
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
87728
Giải nhất G1
88415
Giải nhì G2
19940
44927
Giải ba G3
26793
17788
33474
52904
88310
77646
Giải tư G4
1183
9036
7786
1612
Giải năm G5
8192
9483
3950
4803
7481
1667
Giải sáu G6
792
575
369
Giải bảy G7
71
02
19
65
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
17061
Giải nhất G1
06266
Giải nhì G2
07805
99731
Giải ba G3
35197
62447
38742
44270
91965
85395
Giải tư G4
7408
5283
5353
8189
Giải năm G5
2833
0651
5006
2480
9391
7041
Giải sáu G6
810
437
976
Giải bảy G7
10
21
51
11
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
29855
Giải nhất G1
28539
Giải nhì G2
81656
35270
Giải ba G3
52786
21877
28766
80636
88321
37142
Giải tư G4
2287
8360
9211
3355
Giải năm G5
9497
6858
4094
1111
9263
1312
Giải sáu G6
945
111
675
Giải bảy G7
38
80
06
35
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
11660
Giải nhất G1
20874
Giải nhì G2
09983
75655
Giải ba G3
59596
90286
10824
22663
11822
60224
Giải tư G4
7325
0124
3107
1380
Giải năm G5
7981
7188
1074
9313
4454
6185
Giải sáu G6
916
546
080
Giải bảy G7
24
09
27
19
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
77764
Giải nhất G1
46570
Giải nhì G2
92077
43731
Giải ba G3
11539
32838
00741
00686
29751
38293
Giải tư G4
0734
2048
9688
5902
Giải năm G5
5943
8433
6675
2531
7940
9787
Giải sáu G6
655
119
853
Giải bảy G7
27
09
41
90
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
74627
Giải nhất G1
86107
Giải nhì G2
46472
63884
Giải ba G3
48900
57694
72368
11536
98879
70707
Giải tư G4
6872
3269
2528
5621
Giải năm G5
1494
6278
0725
3466
2318
1615
Giải sáu G6
167
590
938
Giải bảy G7
06
71
56
85
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (31-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
49620
Giải nhất G1
58109
Giải nhì G2
65030
17633
Giải ba G3
39935
68764
93760
68586
87529
67680
Giải tư G4
0673
1952
7711
4450
Giải năm G5
8492
8070
6657
3594
8893
5537
Giải sáu G6
597
440
566
Giải bảy G7
96
45
24
55
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
83986
Giải nhất G1
61984
Giải nhì G2
71959
51392
Giải ba G3
00885
37574
77498
22788
28129
73126
Giải tư G4
1709
1388
8434
5743
Giải năm G5
2149
8023
4582
3272
1145
7245
Giải sáu G6
973
425
269
Giải bảy G7
48
45
32
74
Chỉ hiển thị:

VỀ XSMB 90 NGÀY LIÊN TIẾP

XSMB 90 ngày hay KQXSMB 90 ngày liên tiếp là 90 kết quả xổ số Miền Bắc của 90 lần quay gần nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Bắc

Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng