Rồng Bạch Kim

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
46384
Giải nhất G1
25306
Giải nhì G2
69864
13585
Giải ba G3
02154
92020
72481
99996
31657
99642
Giải tư G4
8470
5095
0718
6124
Giải năm G5
3254
4223
3465
8258
1568
2404
Giải sáu G6
772
095
306
Giải bảy G7
78
90
92
74
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
88041
Giải nhất G1
36730
Giải nhì G2
73089
38298
Giải ba G3
65757
45175
30708
86796
92638
82598
Giải tư G4
7621
2164
0664
0022
Giải năm G5
3870
3305
1752
1265
5131
5477
Giải sáu G6
099
539
479
Giải bảy G7
09
17
44
39
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
55431
Giải nhất G1
77267
Giải nhì G2
00522
27414
Giải ba G3
99699
08029
09515
38356
07933
83348
Giải tư G4
7601
7982
6403
4639
Giải năm G5
2802
2552
4355
0548
4218
5636
Giải sáu G6
388
349
939
Giải bảy G7
18
64
63
13
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
20222
Giải nhất G1
22217
Giải nhì G2
31826
17040
Giải ba G3
39391
25127
54893
33552
39862
77061
Giải tư G4
9838
6844
4719
2280
Giải năm G5
4107
4023
5944
9446
6904
4687
Giải sáu G6
877
004
172
Giải bảy G7
27
09
80
87
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
87219
Giải nhất G1
41662
Giải nhì G2
25784
04591
Giải ba G3
53967
29518
49002
23626
19804
68246
Giải tư G4
2270
0353
0360
0778
Giải năm G5
5711
8416
3292
9334
8232
4238
Giải sáu G6
229
597
329
Giải bảy G7
30
67
18
05
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
46638
Giải nhất G1
89412
Giải nhì G2
72737
87756
Giải ba G3
57974
99595
91718
18521
91484
48820
Giải tư G4
4595
0551
1782
4512
Giải năm G5
9965
8258
5690
5901
9239
9036
Giải sáu G6
312
881
528
Giải bảy G7
28
88
04
08
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
88903
Giải nhất G1
02061
Giải nhì G2
93869
59013
Giải ba G3
92993
06177
46619
09194
97034
31473
Giải tư G4
6118
3319
7592
2055
Giải năm G5
8692
8116
0453
5091
3093
5985
Giải sáu G6
551
560
756
Giải bảy G7
20
41
49
07
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
55427
Giải nhất G1
66440
Giải nhì G2
04497
26217
Giải ba G3
87288
28816
41205
76738
17789
59707
Giải tư G4
3224
5561
6035
1109
Giải năm G5
7052
3158
2352
9539
6108
4431
Giải sáu G6
252
489
803
Giải bảy G7
89
10
02
99
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
08845
Giải nhất G1
40173
Giải nhì G2
66686
03977
Giải ba G3
56864
06136
53050
68948
67981
42681
Giải tư G4
3082
1043
9596
7307
Giải năm G5
0821
8322
1624
7933
0535
1263
Giải sáu G6
163
873
955
Giải bảy G7
64
54
52
06
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
93093
Giải nhất G1
19538
Giải nhì G2
79022
49827
Giải ba G3
44287
07811
05156
32900
08978
48516
Giải tư G4
9562
1906
3796
9453
Giải năm G5
5420
9786
9144
1425
2684
6836
Giải sáu G6
794
635
287
Giải bảy G7
19
02
14
86
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
98969
Giải nhất G1
23581
Giải nhì G2
44733
01226
Giải ba G3
53795
66447
03359
59893
65054
29726
Giải tư G4
6825
9365
0735
8228
Giải năm G5
2034
2684
7729
8355
8622
8049
Giải sáu G6
228
027
881
Giải bảy G7
30
23
57
04
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
33657
Giải nhất G1
64428
Giải nhì G2
76753
78236
Giải ba G3
08301
43232
45167
12813
87318
97658
Giải tư G4
1604
7530
3791
3633
Giải năm G5
3764
9452
9303
1864
7747
7150
Giải sáu G6
848
337
163
Giải bảy G7
14
31
60
02
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
98437
Giải nhất G1
25100
Giải nhì G2
22368
37271
Giải ba G3
88300
09721
07843
60532
26375
91059
Giải tư G4
8338
0498
7206
4444
Giải năm G5
8135
6179
9356
3436
8678
8451
Giải sáu G6
783
240
946
Giải bảy G7
95
72
77
30
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
10619
Giải nhất G1
38905
Giải nhì G2
13039
16537
Giải ba G3
26887
43941
68365
54760
52668
45771
Giải tư G4
5792
9969
1687
3575
Giải năm G5
2988
1861
0459
7330
4770
1692
Giải sáu G6
588
225
041
Giải bảy G7
50
56
28
84
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
46330
Giải nhất G1
69665
Giải nhì G2
09490
46504
Giải ba G3
78220
76475
21736
66154
94894
87492
Giải tư G4
9464
0146
2976
5846
Giải năm G5
9705
8474
6756
0819
0264
4584
Giải sáu G6
707
544
651
Giải bảy G7
99
73
25
64
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
37061
Giải nhất G1
02804
Giải nhì G2
28975
91130
Giải ba G3
23859
45389
77521
89766
65789
02471
Giải tư G4
0547
0571
3966
5502
Giải năm G5
9266
7234
0119
6292
5499
2971
Giải sáu G6
138
977
988
Giải bảy G7
27
74
34
72
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
93494
Giải nhất G1
32969
Giải nhì G2
99121
71440
Giải ba G3
22171
48176
58055
34589
72429
85524
Giải tư G4
0700
2242
0851
6988
Giải năm G5
5309
9500
3344
4087
7992
8848
Giải sáu G6
732
286
441
Giải bảy G7
16
07
41
57
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
10676
Giải nhất G1
86295
Giải nhì G2
05069
04999
Giải ba G3
99344
69011
19745
52465
88708
22792
Giải tư G4
5082
6749
4377
9508
Giải năm G5
2882
7999
8705
6962
6971
3666
Giải sáu G6
221
107
086
Giải bảy G7
10
56
62
07
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (31-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
24147
Giải nhất G1
35164
Giải nhì G2
87843
42697
Giải ba G3
22411
02874
67669
03425
54307
07126
Giải tư G4
8465
1766
0490
9892
Giải năm G5
0188
3269
6892
2498
1980
6400
Giải sáu G6
848
991
747
Giải bảy G7
00
37
75
30
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
62033
Giải nhất G1
86170
Giải nhì G2
66387
22954
Giải ba G3
85860
64501
10758
01578
50933
41644
Giải tư G4
8191
6435
2915
1993
Giải năm G5
2678
3667
6402
8797
4676
9669
Giải sáu G6
874
050
826
Giải bảy G7
45
02
57
35
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
13977
Giải nhất G1
34852
Giải nhì G2
54309
98902
Giải ba G3
98841
61545
24183
95816
39512
48316
Giải tư G4
3788
9307
7068
3241
Giải năm G5
3005
8390
9069
3853
2746
2257
Giải sáu G6
595
243
069
Giải bảy G7
23
94
14
12
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
04703
Giải nhất G1
53971
Giải nhì G2
20116
86688
Giải ba G3
22795
66305
14632
64342
58568
95593
Giải tư G4
0417
8576
5089
6568
Giải năm G5
8013
1461
8956
1622
3331
4234
Giải sáu G6
935
332
690
Giải bảy G7
05
64
74
26
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
56903
Giải nhất G1
23361
Giải nhì G2
78522
53076
Giải ba G3
19790
15181
03160
10249
85789
79006
Giải tư G4
0298
9266
5764
2316
Giải năm G5
7314
8599
2342
4868
5337
9342
Giải sáu G6
257
863
468
Giải bảy G7
49
82
85
36
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
57404
Giải nhất G1
22685
Giải nhì G2
19749
35152
Giải ba G3
76616
09073
66644
21951
56597
73381
Giải tư G4
9434
5291
5708
3016
Giải năm G5
1074
1367
8744
0943
5574
7412
Giải sáu G6
283
620
994
Giải bảy G7
46
14
03
94
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
31424
Giải nhất G1
17010
Giải nhì G2
80467
03632
Giải ba G3
60531
33263
00578
67788
20038
71776
Giải tư G4
1788
1568
9792
9967
Giải năm G5
2711
5476
3117
8706
5029
6938
Giải sáu G6
580
178
730
Giải bảy G7
43
32
68
89
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
37223
Giải nhất G1
92676
Giải nhì G2
33618
21003
Giải ba G3
29431
38762
89436
38652
21528
63425
Giải tư G4
6270
7340
6046
1300
Giải năm G5
2750
5052
2849
0358
4009
7390
Giải sáu G6
579
581
693
Giải bảy G7
71
33
15
37
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
78708
Giải nhất G1
39168
Giải nhì G2
13761
89105
Giải ba G3
23621
29580
54680
14680
37600
55979
Giải tư G4
5511
2514
4271
7273
Giải năm G5
8798
5224
0699
1721
1017
9385
Giải sáu G6
787
277
958
Giải bảy G7
05
63
34
77
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
09078
Giải nhất G1
85552
Giải nhì G2
35444
38881
Giải ba G3
54633
31208
54011
62244
64328
13749
Giải tư G4
0511
7613
2562
2478
Giải năm G5
4668
4642
4046
8123
1017
3403
Giải sáu G6
425
222
603
Giải bảy G7
02
28
73
64
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
38683
Giải nhất G1
47122
Giải nhì G2
19823
37752
Giải ba G3
44866
15427
58156
66394
31824
52471
Giải tư G4
4314
0566
7431
5435
Giải năm G5
4259
1246
1621
0179
2271
1547
Giải sáu G6
081
901
741
Giải bảy G7
56
80
36
44
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
74271
Giải nhất G1
26961
Giải nhì G2
35753
96442
Giải ba G3
60703
88979
73375
50539
81437
41427
Giải tư G4
0547
9452
7293
1371
Giải năm G5
2823
4017
9148
5520
8724
3399
Giải sáu G6
599
179
590
Giải bảy G7
90
70
31
27
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
07173
Giải nhất G1
67135
Giải nhì G2
68370
81207
Giải ba G3
59742
46025
50125
64189
32523
62069
Giải tư G4
2766
3914
6249
3093
Giải năm G5
2270
7269
6420
0645
2929
4178
Giải sáu G6
209
145
919
Giải bảy G7
89
04
63
87
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
70830
Giải nhất G1
04892
Giải nhì G2
04754
85322
Giải ba G3
12679
63850
06772
83676
12775
16697
Giải tư G4
9827
8685
4376
2528
Giải năm G5
1250
7372
6999
5007
0894
0220
Giải sáu G6
288
367
632
Giải bảy G7
05
91
34
48
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
73157
Giải nhất G1
74230
Giải nhì G2
24770
58688
Giải ba G3
21119
11304
94493
86130
32605
31704
Giải tư G4
4407
7337
7600
4956
Giải năm G5
0976
1802
5585
9481
2544
9142
Giải sáu G6
123
746
239
Giải bảy G7
44
99
39
43
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
43032
Giải nhất G1
62190
Giải nhì G2
86553
39034
Giải ba G3
88164
08915
88997
73970
71091
22920
Giải tư G4
2383
1532
7872
0168
Giải năm G5
9479
4217
0408
9817
5963
3325
Giải sáu G6
311
015
241
Giải bảy G7
29
11
67
26
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
96009
Giải nhất G1
44382
Giải nhì G2
87663
47779
Giải ba G3
74477
15968
09011
33834
70482
41067
Giải tư G4
4831
1977
8411
9709
Giải năm G5
3608
0942
3047
2177
7314
9471
Giải sáu G6
379
642
166
Giải bảy G7
53
32
45
27
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
27700
Giải nhất G1
75684
Giải nhì G2
60501
40261
Giải ba G3
74661
19941
74787
51062
07012
20285
Giải tư G4
9090
3486
0991
6311
Giải năm G5
3817
4781
9367
7904
4890
1745
Giải sáu G6
804
089
762
Giải bảy G7
06
65
09
85
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
98112
Giải nhất G1
05580
Giải nhì G2
38803
36181
Giải ba G3
22076
34652
66751
83889
93131
55604
Giải tư G4
4168
4332
9186
8357
Giải năm G5
1214
4237
1101
8312
3838
4994
Giải sáu G6
352
141
260
Giải bảy G7
53
16
32
54
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
09055
Giải nhất G1
84112
Giải nhì G2
11840
03976
Giải ba G3
71860
11774
54980
93505
94222
49113
Giải tư G4
2073
5854
9453
7393
Giải năm G5
5672
6755
0497
2688
5943
6618
Giải sáu G6
922
771
821
Giải bảy G7
70
21
81
76
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
34925
Giải nhất G1
66287
Giải nhì G2
41770
12544
Giải ba G3
18170
38758
75035
94902
77298
17620
Giải tư G4
6101
8407
5257
6905
Giải năm G5
0203
3117
7494
7510
9467
9773
Giải sáu G6
565
096
051
Giải bảy G7
59
03
29
57
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
25206
Giải nhất G1
17375
Giải nhì G2
91369
55172
Giải ba G3
32193
07546
44624
80065
67381
27874
Giải tư G4
0103
1461
2911
3461
Giải năm G5
9995
8589
6530
5877
3327
7651
Giải sáu G6
045
724
876
Giải bảy G7
32
24
81
06
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
34346
Giải nhất G1
19051
Giải nhì G2
87023
83795
Giải ba G3
78220
36843
65736
45773
96380
44961
Giải tư G4
8855
5668
0894
9875
Giải năm G5
2049
4800
4733
6292
7887
1521
Giải sáu G6
188
852
248
Giải bảy G7
24
12
49
33
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
29115
Giải nhất G1
43952
Giải nhì G2
36600
38923
Giải ba G3
87458
81344
94627
22185
45819
73892
Giải tư G4
4696
1887
4053
3248
Giải năm G5
3562
5881
6549
7199
3795
3803
Giải sáu G6
896
267
012
Giải bảy G7
62
64
80
17
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
63631
Giải nhất G1
21137
Giải nhì G2
92061
00564
Giải ba G3
09223
86442
04874
28359
58262
39578
Giải tư G4
0281
1912
4639
0200
Giải năm G5
4662
0254
1623
1341
4076
7415
Giải sáu G6
293
640
111
Giải bảy G7
33
00
54
59
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
71784
Giải nhất G1
58418
Giải nhì G2
23447
01806
Giải ba G3
65836
21704
16537
65615
68400
23359
Giải tư G4
9412
7222
5434
4467
Giải năm G5
0963
3708
3113
4910
3142
3068
Giải sáu G6
479
806
861
Giải bảy G7
72
76
83
26
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
04329
Giải nhất G1
46537
Giải nhì G2
20032
37910
Giải ba G3
39991
13198
22446
49429
73670
17284
Giải tư G4
6997
0716
2654
4165
Giải năm G5
6159
5843
0395
0951
3894
1708
Giải sáu G6
550
769
585
Giải bảy G7
85
65
94
18
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
69447
Giải nhất G1
79564
Giải nhì G2
67185
37015
Giải ba G3
90626
37197
08177
12231
21145
06084
Giải tư G4
5369
8009
1163
9386
Giải năm G5
8386
9197
9257
5228
5653
4035
Giải sáu G6
462
760
859
Giải bảy G7
33
76
97
73
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
85507
Giải nhất G1
09681
Giải nhì G2
03790
53917
Giải ba G3
20926
31086
34274
91735
41574
37041
Giải tư G4
3147
7281
0582
1810
Giải năm G5
6174
9325
9861
5010
5976
9663
Giải sáu G6
661
456
229
Giải bảy G7
12
03
42
45
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
27587
Giải nhất G1
50645
Giải nhì G2
79067
60923
Giải ba G3
63031
28146
15696
99312
65915
66228
Giải tư G4
6734
2387
1842
6165
Giải năm G5
1141
0302
0383
9206
9080
7792
Giải sáu G6
402
014
250
Giải bảy G7
00
25
56
21
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
62712
Giải nhất G1
70945
Giải nhì G2
26438
57221
Giải ba G3
09918
08592
11995
12421
98540
52751
Giải tư G4
3188
7829
8910
2040
Giải năm G5
3005
1798
8185
9883
7738
4979
Giải sáu G6
193
717
085
Giải bảy G7
76
77
99
41
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
71738
Giải nhất G1
38779
Giải nhì G2
84283
61798
Giải ba G3
41376
90496
20265
95443
47296
52192
Giải tư G4
6327
3658
0772
2981
Giải năm G5
4403
8303
6050
0468
8166
1738
Giải sáu G6
975
730
557
Giải bảy G7
60
76
85
41
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
28087
Giải nhất G1
28734
Giải nhì G2
42697
92424
Giải ba G3
88531
06240
08427
38904
60466
38413
Giải tư G4
1380
0500
3420
5187
Giải năm G5
1688
9543
9990
2526
0475
9035
Giải sáu G6
663
910
260
Giải bảy G7
64
21
63
73
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
55988
Giải nhất G1
58593
Giải nhì G2
79190
06541
Giải ba G3
69290
71067
80595
75378
89706
51988
Giải tư G4
6592
6857
7846
0995
Giải năm G5
3816
0245
6521
3543
7702
5803
Giải sáu G6
294
403
163
Giải bảy G7
00
40
82
69
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
27824
Giải nhất G1
84009
Giải nhì G2
82571
36444
Giải ba G3
62617
24216
69075
57195
88289
20666
Giải tư G4
1984
1591
9714
1985
Giải năm G5
0540
8461
1798
7825
9488
4444
Giải sáu G6
105
680
444
Giải bảy G7
36
27
73
18
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
81610
Giải nhất G1
43572
Giải nhì G2
02830
70461
Giải ba G3
10642
43979
44974
44345
44745
54146
Giải tư G4
1308
4893
1941
9021
Giải năm G5
0564
8667
1756
5363
6795
2527
Giải sáu G6
376
932
698
Giải bảy G7
29
72
64
60
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
64313
Giải nhất G1
28994
Giải nhì G2
65124
50348
Giải ba G3
13101
67857
72232
05175
52084
25433
Giải tư G4
8885
3201
6746
5644
Giải năm G5
5395
9270
4315
6236
3755
2130
Giải sáu G6
792
890
523
Giải bảy G7
52
59
36
55
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
85856
Giải nhất G1
14730
Giải nhì G2
32232
32652
Giải ba G3
00769
73055
50883
82745
99811
09085
Giải tư G4
6471
6503
8288
6323
Giải năm G5
0815
1047
2206
2694
1420
5992
Giải sáu G6
070
761
587
Giải bảy G7
79
70
40
74
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
24880
Giải nhất G1
45683
Giải nhì G2
59106
71511
Giải ba G3
29339
11331
12574
97909
05693
06437
Giải tư G4
5552
5223
4017
4698
Giải năm G5
0381
6589
7925
7789
5517
8799
Giải sáu G6
763
216
142
Giải bảy G7
80
39
31
54
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
36593
Giải nhất G1
86008
Giải nhì G2
02892
93784
Giải ba G3
96193
00431
04798
11596
69391
25226
Giải tư G4
5682
5393
1161
1866
Giải năm G5
5926
1362
3236
9701
3801
3369
Giải sáu G6
539
668
928
Giải bảy G7
38
80
33
47
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
47579
Giải nhất G1
80977
Giải nhì G2
62619
73610
Giải ba G3
77069
19970
43083
46530
54910
00973
Giải tư G4
6915
1634
5860
1873
Giải năm G5
4516
3281
8015
5447
5143
6006
Giải sáu G6
529
575
563
Giải bảy G7
15
64
68
10
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
45344
Giải nhất G1
21508
Giải nhì G2
06066
59634
Giải ba G3
49513
56671
11689
83633
67984
92762
Giải tư G4
9471
7021
0316
3821
Giải năm G5
2796
0373
0267
0441
1973
2143
Giải sáu G6
390
006
414
Giải bảy G7
15
66
18
71
Chỉ hiển thị:

VỀ XSMB 60 NGÀY LIÊN TIẾP

XSMB 60 ngày hay KQXSMB 60 ngày liên tiếp là 60 kết quả xổ số Miền Bắc của 60 lần quay gần nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Bắc
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng