XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
10326
Giải nhất G1
11116
Giải nhì G2
23458
10215
Giải ba G3
48644
96909
32894
73537
43671
81008
Giải tư G4
7112
6533
1692
0017
Giải năm G5
3137
8084
0306
9276
8785
5336
Giải sáu G6
852
172
490
Giải bảy G7
91
50
79
69
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
50098
Giải nhất G1
30020
Giải nhì G2
20039
76223
Giải ba G3
68422
43399
86661
43971
99246
58646
Giải tư G4
5931
8268
4184
1842
Giải năm G5
0266
0113
0828
2315
2425
3575
Giải sáu G6
255
139
152
Giải bảy G7
62
82
42
31
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
52371
Giải nhất G1
21944
Giải nhì G2
45782
12508
Giải ba G3
65935
63625
38577
86296
19864
47787
Giải tư G4
1667
2686
0829
5077
Giải năm G5
9403
9753
8698
5855
5174
7897
Giải sáu G6
463
186
684
Giải bảy G7
92
96
02
07
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
40891
Giải nhất G1
05339
Giải nhì G2
20921
37824
Giải ba G3
15188
32390
37996
76984
77330
19767
Giải tư G4
4331
8163
3103
4608
Giải năm G5
2180
9377
9315
0460
3133
1714
Giải sáu G6
887
164
354
Giải bảy G7
36
12
76
78
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
82380
Giải nhất G1
30971
Giải nhì G2
01356
85942
Giải ba G3
16180
06396
61456
95973
05699
72114
Giải tư G4
8352
8556
2395
5143
Giải năm G5
4652
5305
3009
0694
5573
6234
Giải sáu G6
508
259
535
Giải bảy G7
03
98
25
19
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
77196
Giải nhất G1
11985
Giải nhì G2
46835
63116
Giải ba G3
72908
80575
20455
08599
26875
04148
Giải tư G4
2663
9444
7017
7483
Giải năm G5
3469
5539
9297
1063
5802
7411
Giải sáu G6
400
645
796
Giải bảy G7
92
22
19
60
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
46724
Giải nhất G1
86038
Giải nhì G2
35744
09196
Giải ba G3
74278
08901
73475
16038
15447
22443
Giải tư G4
4335
5732
9424
2448
Giải năm G5
5772
4566
6602
3203
1197
7966
Giải sáu G6
185
040
599
Giải bảy G7
29
84
34
30
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
23166
Giải nhất G1
99810
Giải nhì G2
58379
51310
Giải ba G3
99703
52920
72793
57274
76566
06796
Giải tư G4
4363
0100
3727
1470
Giải năm G5
5810
1646
9131
9523
2877
9488
Giải sáu G6
933
649
246
Giải bảy G7
13
71
97
14
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
47188
Giải nhất G1
12875
Giải nhì G2
35732
07382
Giải ba G3
38204
07846
28790
83633
68952
10537
Giải tư G4
3256
5353
3402
1106
Giải năm G5
5099
0096
3836
4963
0281
9784
Giải sáu G6
388
936
431
Giải bảy G7
93
11
68
18
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
23036
Giải nhất G1
59156
Giải nhì G2
31102
27668
Giải ba G3
76971
87417
61450
34172
55399
47582
Giải tư G4
2381
2922
5300
1681
Giải năm G5
4918
4680
7142
2437
9252
9138
Giải sáu G6
862
922
178
Giải bảy G7
45
55
81
73
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
47133
Giải nhất G1
69077
Giải nhì G2
17246
42789
Giải ba G3
79843
84979
28433
03532
25829
48887
Giải tư G4
3482
5939
7890
9376
Giải năm G5
5418
7532
1339
9437
2227
4746
Giải sáu G6
623
301
390
Giải bảy G7
69
42
11
01
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
32872
Giải nhất G1
95067
Giải nhì G2
80303
82293
Giải ba G3
80388
37573
24229
68911
52203
77221
Giải tư G4
0612
8207
1644
1744
Giải năm G5
5925
3344
9075
3042
2480
3368
Giải sáu G6
156
903
030
Giải bảy G7
64
08
83
02
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
05779
Giải nhất G1
35146
Giải nhì G2
93053
30465
Giải ba G3
22130
43749
21938
20267
06235
01548
Giải tư G4
3748
1336
5786
0202
Giải năm G5
3747
0770
4742
3844
5947
2346
Giải sáu G6
418
044
997
Giải bảy G7
90
99
10
19
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
37782
Giải nhất G1
48924
Giải nhì G2
26508
44631
Giải ba G3
68909
77885
60120
46842
80914
10827
Giải tư G4
8176
6272
9056
3619
Giải năm G5
8195
5720
3711
7262
0310
5439
Giải sáu G6
215
514
560
Giải bảy G7
96
87
94
66
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
70957
Giải nhất G1
26316
Giải nhì G2
73336
81348
Giải ba G3
44909
55616
08396
92752
33016
14032
Giải tư G4
4193
6135
6204
3211
Giải năm G5
2002
4677
1670
5561
7223
4287
Giải sáu G6
754
082
387
Giải bảy G7
05
80
23
03
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
98653
Giải nhất G1
24424
Giải nhì G2
56841
11681
Giải ba G3
36864
53943
62307
15090
70222
18910
Giải tư G4
1191
1197
7296
2055
Giải năm G5
7040
1131
5939
2734
3864
9231
Giải sáu G6
850
146
265
Giải bảy G7
31
29
47
91
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
41507
Giải nhất G1
80075
Giải nhì G2
80201
95854
Giải ba G3
60990
28697
91135
55625
67048
09864
Giải tư G4
0394
1645
7130
5013
Giải năm G5
8293
6693
0406
8418
9161
7456
Giải sáu G6
836
794
989
Giải bảy G7
95
89
75
63
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
48323
Giải nhất G1
48804
Giải nhì G2
20449
04646
Giải ba G3
32583
19099
64281
02204
76324
93948
Giải tư G4
6143
3233
1442
1872
Giải năm G5
7527
1407
6799
3770
3188
7865
Giải sáu G6
543
721
557
Giải bảy G7
37
53
44
73
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
38294
Giải nhất G1
91851
Giải nhì G2
93404
79438
Giải ba G3
49821
18755
18535
76955
38763
07385
Giải tư G4
9056
2994
5320
7541
Giải năm G5
6677
8540
7807
6901
5169
3598
Giải sáu G6
285
607
442
Giải bảy G7
83
62
33
49
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
53594
Giải nhất G1
70702
Giải nhì G2
37185
39408
Giải ba G3
21360
15291
34684
57317
72805
12733
Giải tư G4
2932
1210
6765
0134
Giải năm G5
7038
1008
5935
1279
4745
7615
Giải sáu G6
569
791
796
Giải bảy G7
23
75
95
62
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
70060
Giải nhất G1
95585
Giải nhì G2
92821
77303
Giải ba G3
40505
05757
67062
83003
23669
96779
Giải tư G4
6381
6278
1109
5474
Giải năm G5
4077
6771
1518
4149
6429
0797
Giải sáu G6
821
264
455
Giải bảy G7
75
05
97
99
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
10346
Giải nhất G1
27144
Giải nhì G2
79821
18474
Giải ba G3
30372
95654
08025
88771
22233
11382
Giải tư G4
7376
9846
3527
8076
Giải năm G5
9099
2630
1273
4972
0572
4887
Giải sáu G6
598
759
402
Giải bảy G7
28
50
94
07
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
61289
Giải nhất G1
80667
Giải nhì G2
16285
56890
Giải ba G3
08104
49259
89398
82918
91712
33304
Giải tư G4
1908
3535
5630
6083
Giải năm G5
1022
5367
8306
8982
3342
3921
Giải sáu G6
619
144
621
Giải bảy G7
57
27
74
49
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
46868
Giải nhất G1
81459
Giải nhì G2
85271
29895
Giải ba G3
56578
04869
71780
10854
81622
21062
Giải tư G4
8163
1821
4292
6704
Giải năm G5
1483
6626
7142
4051
4419
1349
Giải sáu G6
364
851
623
Giải bảy G7
08
10
28
56
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
91701
Giải nhất G1
09512
Giải nhì G2
85942
28239
Giải ba G3
56781
06647
92539
37595
40790
68568
Giải tư G4
3297
6170
7115
2218
Giải năm G5
9545
8228
6424
2928
3552
5104
Giải sáu G6
457
368
616
Giải bảy G7
84
89
26
88
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
96477
Giải nhất G1
73016
Giải nhì G2
78167
01062
Giải ba G3
00824
98311
53733
43981
63171
45547
Giải tư G4
1346
6039
0669
1452
Giải năm G5
2018
3049
5037
9139
6618
9276
Giải sáu G6
416
994
429
Giải bảy G7
31
43
84
17
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
02942
Giải nhất G1
17645
Giải nhì G2
48959
47704
Giải ba G3
24688
47185
88647
69454
28941
40783
Giải tư G4
0367
9434
2504
9866
Giải năm G5
7440
0045
1689
4648
0752
4737
Giải sáu G6
518
345
844
Giải bảy G7
48
69
44
49
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
87781
Giải nhất G1
34762
Giải nhì G2
39787
40120
Giải ba G3
43891
47180
95886
55595
31201
07153
Giải tư G4
2028
4290
1375
0122
Giải năm G5
4740
4378
8916
7932
8040
4780
Giải sáu G6
228
217
086
Giải bảy G7
99
88
36
59
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
01275
Giải nhất G1
82781
Giải nhì G2
88530
04432
Giải ba G3
74207
28970
82278
27213
46110
47746
Giải tư G4
4819
8861
0131
7830
Giải năm G5
4185
1250
7234
3695
1131
1363
Giải sáu G6
796
180
919
Giải bảy G7
58
81
43
93
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
82308
Giải nhất G1
05022
Giải nhì G2
07709
91611
Giải ba G3
02582
94672
66471
36896
65762
38872
Giải tư G4
8402
2260
6563
9308
Giải năm G5
0894
6439
5869
3369
0132
6163
Giải sáu G6
172
415
512
Giải bảy G7
05
50
61
67
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
66791
Giải nhất G1
82119
Giải nhì G2
21307
00460
Giải ba G3
64674
10424
71358
13617
32498
81585
Giải tư G4
1348
2778
0624
7983
Giải năm G5
6747
5839
6507
2946
9829
6343
Giải sáu G6
152
877
130
Giải bảy G7
65
19
27
09
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
52658
Giải nhất G1
47449
Giải nhì G2
39821
60239
Giải ba G3
80016
83331
56582
32531
30741
03764
Giải tư G4
3744
6531
1280
9654
Giải năm G5
6748
9371
2037
0162
4439
8711
Giải sáu G6
260
429
998
Giải bảy G7
20
77
66
70
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
13987
Giải nhất G1
15964
Giải nhì G2
81096
37740
Giải ba G3
41324
80285
84598
22845
66784
24616
Giải tư G4
5834
2768
4015
7063
Giải năm G5
5601
3530
0297
5860
7081
7074
Giải sáu G6
750
230
836
Giải bảy G7
37
75
78
70
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
20290
Giải nhất G1
47139
Giải nhì G2
21826
45549
Giải ba G3
86949
39905
81448
26263
91519
93679
Giải tư G4
3378
9684
2651
3661
Giải năm G5
8627
5066
8490
5649
3101
9484
Giải sáu G6
300
842
178
Giải bảy G7
10
74
52
39
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
25985
Giải nhất G1
03675
Giải nhì G2
18803
46990
Giải ba G3
45564
78815
04871
29794
89885
26774
Giải tư G4
7403
5635
2105
7538
Giải năm G5
1252
0449
6833
7160
3625
2056
Giải sáu G6
735
919
015
Giải bảy G7
96
29
22
81
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
17879
Giải nhất G1
77328
Giải nhì G2
12410
69282
Giải ba G3
95919
47894
54722
13959
12972
80067
Giải tư G4
4175
4355
0992
8562
Giải năm G5
6486
1704
8635
2385
9439
9824
Giải sáu G6
844
819
537
Giải bảy G7
22
96
35
52
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
98699
Giải nhất G1
23243
Giải nhì G2
10587
50359
Giải ba G3
23984
81110
19506
85967
02124
61768
Giải tư G4
1950
2058
2434
4736
Giải năm G5
7115
8566
4682
1294
1596
4060
Giải sáu G6
287
817
933
Giải bảy G7
32
17
41
54
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
34505
Giải nhất G1
41158
Giải nhì G2
46686
84680
Giải ba G3
65752
98202
01898
72132
77218
11699
Giải tư G4
4601
7796
2920
3030
Giải năm G5
6545
0718
3173
7947
7279
4242
Giải sáu G6
546
309
896
Giải bảy G7
17
68
58
60
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
60141
Giải nhất G1
13125
Giải nhì G2
97526
07411
Giải ba G3
02348
16469
75483
27117
72331
15000
Giải tư G4
1858
0980
5835
0763
Giải năm G5
9059
7098
5702
5425
6504
2830
Giải sáu G6
381
910
232
Giải bảy G7
20
73
72
89
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
64799
Giải nhất G1
15675
Giải nhì G2
55723
07182
Giải ba G3
91118
35403
53278
60001
73280
79475
Giải tư G4
5243
9605
6915
6435
Giải năm G5
9233
3904
6685
4760
3390
1914
Giải sáu G6
570
187
831
Giải bảy G7
48
68
67
26
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
03472
Giải nhất G1
93911
Giải nhì G2
04150
75964
Giải ba G3
04712
64149
39692
94720
52370
76447
Giải tư G4
3111
9476
3425
4483
Giải năm G5
2937
7149
6622
8395
7416
8018
Giải sáu G6
156
880
910
Giải bảy G7
12
81
20
65
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
14761
Giải nhất G1
98852
Giải nhì G2
24130
49306
Giải ba G3
40763
63729
04079
75280
68365
74519
Giải tư G4
8167
7754
3837
2621
Giải năm G5
2432
6094
8908
4403
0052
5513
Giải sáu G6
247
287
555
Giải bảy G7
08
63
91
38
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
44367
Giải nhất G1
02103
Giải nhì G2
85262
24192
Giải ba G3
53117
57563
77726
52421
47297
42466
Giải tư G4
6745
8181
2717
7607
Giải năm G5
7614
5002
1041
3610
6268
5907
Giải sáu G6
443
354
210
Giải bảy G7
39
14
35
23
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
34622
Giải nhất G1
94586
Giải nhì G2
75415
00398
Giải ba G3
02695
81584
39790
63955
93847
80022
Giải tư G4
7922
4688
5099
2756
Giải năm G5
5391
2710
3411
3649
9522
9171
Giải sáu G6
312
541
104
Giải bảy G7
03
33
49
99
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
27483
Giải nhất G1
86299
Giải nhì G2
97673
23236
Giải ba G3
82333
02525
90116
13785
41093
24497
Giải tư G4
8849
8323
8877
2901
Giải năm G5
2843
6831
0165
0750
2768
1859
Giải sáu G6
737
267
003
Giải bảy G7
78
22
39
27
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
18146
Giải nhất G1
00534
Giải nhì G2
49921
30332
Giải ba G3
58890
58521
89686
80075
49323
05575
Giải tư G4
2025
5454
9413
1476
Giải năm G5
2044
4506
5740
9745
2046
7389
Giải sáu G6
655
270
536
Giải bảy G7
51
48
80
77
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
35879
Giải nhất G1
47749
Giải nhì G2
87500
99446
Giải ba G3
01106
79324
26659
56908
74236
93875
Giải tư G4
7576
4069
3177
7043
Giải năm G5
4450
2127
6748
8288
4723
3563
Giải sáu G6
702
154
145
Giải bảy G7
15
53
57
41
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
02283
Giải nhất G1
58255
Giải nhì G2
01657
06701
Giải ba G3
91266
84964
27203
66523
51367
49639
Giải tư G4
8935
3818
5601
9446
Giải năm G5
3699
2160
3449
4422
5004
6817
Giải sáu G6
776
056
519
Giải bảy G7
38
86
00
84
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
15348
Giải nhất G1
78802
Giải nhì G2
22861
91584
Giải ba G3
26582
67608
72292
04209
46545
31425
Giải tư G4
1818
1726
0627
0345
Giải năm G5
6341
5705
4803
2089
8511
1671
Giải sáu G6
765
835
214
Giải bảy G7
20
30
43
77
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
92979
Giải nhất G1
56882
Giải nhì G2
39343
47196
Giải ba G3
39732
88318
82043
67698
10650
01836
Giải tư G4
4157
8740
6035
6845
Giải năm G5
4165
2074
1708
5467
5906
5861
Giải sáu G6
909
942
335
Giải bảy G7
42
84
68
13
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
81099
Giải nhất G1
17483
Giải nhì G2
94216
47818
Giải ba G3
97693
24154
36495
14806
25546
65012
Giải tư G4
3529
6007
8659
7548
Giải năm G5
1408
4257
7197
6600
8905
9695
Giải sáu G6
210
538
296
Giải bảy G7
72
42
94
56
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
82266
Giải nhất G1
02343
Giải nhì G2
40408
17259
Giải ba G3
58039
69704
38105
57824
67161
47090
Giải tư G4
6998
4755
2674
6191
Giải năm G5
0623
3544
8319
1864
3741
8626
Giải sáu G6
325
466
201
Giải bảy G7
67
98
93
95
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
26422
Giải nhất G1
90141
Giải nhì G2
26323
40303
Giải ba G3
80054
66276
56066
54135
47989
89880
Giải tư G4
3299
4148
8200
4431
Giải năm G5
1752
0845
2782
6950
8387
9702
Giải sáu G6
143
889
915
Giải bảy G7
59
41
02
83
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
73663
Giải nhất G1
63348
Giải nhì G2
58752
82743
Giải ba G3
63709
20214
34263
76106
67609
93999
Giải tư G4
9233
6289
2907
4869
Giải năm G5
4145
1855
3439
4721
9299
0693
Giải sáu G6
982
560
036
Giải bảy G7
91
21
18
88
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
10263
Giải nhất G1
84855
Giải nhì G2
75330
03907
Giải ba G3
81512
16104
73677
91089
87745
84811
Giải tư G4
5701
3312
3838
2644
Giải năm G5
7792
7464
4444
1360
1536
6741
Giải sáu G6
482
302
689
Giải bảy G7
65
37
13
33
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
60930
Giải nhất G1
14424
Giải nhì G2
25978
61321
Giải ba G3
06154
49998
53542
83194
89741
90617
Giải tư G4
0202
1868
6825
6573
Giải năm G5
5016
2422
9023
6064
1610
0560
Giải sáu G6
316
410
619
Giải bảy G7
41
94
20
71
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
62721
Giải nhất G1
69350
Giải nhì G2
70384
57898
Giải ba G3
76879
97275
98757
65684
44550
69190
Giải tư G4
7331
7896
0215
8763
Giải năm G5
1682
9809
2170
8678
0893
0640
Giải sáu G6
318
453
156
Giải bảy G7
65
81
02
59
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
57266
Giải nhất G1
97063
Giải nhì G2
01547
03792
Giải ba G3
34380
55547
99473
04513
03577
43064
Giải tư G4
2595
6129
9793
8725
Giải năm G5
6616
4029
5105
0547
9482
4422
Giải sáu G6
424
936
870
Giải bảy G7
80
25
37
12
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (31-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
18650
Giải nhất G1
10527
Giải nhì G2
35074
62060
Giải ba G3
33310
58250
97160
34589
89241
24075
Giải tư G4
1062
5907
5201
9167
Giải năm G5
0859
1375
9280
0445
0606
1421
Giải sáu G6
540
276
761
Giải bảy G7
31
45
94
77
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
15553
Giải nhất G1
28465
Giải nhì G2
01790
77377
Giải ba G3
52873
70371
33873
61735
44650
87166
Giải tư G4
2999
5263
8397
4017
Giải năm G5
6573
2829
1106
5982
6397
2653
Giải sáu G6
796
010
411
Giải bảy G7
21
00
31
14
Chỉ hiển thị:

VỀ XSMB 60 NGÀY LIÊN TIẾP

XSMB 60 ngày hay KQXSMB 60 ngày liên tiếp là 60 kết quả xổ số Miền Bắc của 60 lần quay gần nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Bắc
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng