XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
66067
Giải nhất G1
51010
Giải nhì G2
58163
24893
Giải ba G3
22086
11007
59027
44020
89643
23923
Giải tư G4
3823
4029
6037
8722
Giải năm G5
4597
2086
4262
6785
2981
0394
Giải sáu G6
970
084
208
Giải bảy G7
56
38
14
07
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
64218
Giải nhất G1
83454
Giải nhì G2
31313
38671
Giải ba G3
29917
25742
92751
69235
89354
18149
Giải tư G4
3490
7166
1748
5327
Giải năm G5
8125
0201
3864
7447
0449
8020
Giải sáu G6
432
412
974
Giải bảy G7
88
42
48
34
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
04019
Giải nhất G1
12662
Giải nhì G2
35528
91597
Giải ba G3
20875
24309
36818
14668
42438
64087
Giải tư G4
1848
0051
9922
4854
Giải năm G5
3411
4139
3577
1873
5344
3814
Giải sáu G6
067
225
133
Giải bảy G7
44
94
71
55
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
49522
Giải nhất G1
34123
Giải nhì G2
78632
64623
Giải ba G3
56223
06547
09009
89576
92818
86214
Giải tư G4
2021
5690
8849
0711
Giải năm G5
2113
8065
6311
6205
2776
7435
Giải sáu G6
397
539
413
Giải bảy G7
20
26
38
31
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
05618
Giải nhất G1
73209
Giải nhì G2
47494
05368
Giải ba G3
46758
46707
32222
24995
44326
85162
Giải tư G4
3826
2625
5000
9607
Giải năm G5
2166
6490
7920
4986
4950
0247
Giải sáu G6
364
768
934
Giải bảy G7
81
97
48
88
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
72142
Giải nhất G1
06050
Giải nhì G2
72755
40465
Giải ba G3
17432
24701
69352
39304
87384
75624
Giải tư G4
2222
8289
8745
8322
Giải năm G5
0230
2198
9920
6691
5184
3114
Giải sáu G6
758
499
915
Giải bảy G7
55
95
26
07
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
06085
Giải nhất G1
88649
Giải nhì G2
10842
18830
Giải ba G3
01269
23827
76813
31338
07958
49024
Giải tư G4
4671
1897
4473
0285
Giải năm G5
2069
7935
5161
9047
0316
3202
Giải sáu G6
246
585
284
Giải bảy G7
48
34
93
42
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
31156
Giải nhất G1
70905
Giải nhì G2
52422
68986
Giải ba G3
95981
27557
61315
00056
79187
64291
Giải tư G4
4207
4639
7518
3207
Giải năm G5
6514
8442
4642
1514
5220
7211
Giải sáu G6
341
184
364
Giải bảy G7
33
92
39
01
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
43550
Giải nhất G1
92887
Giải nhì G2
67470
39215
Giải ba G3
44145
80556
86154
12485
18411
88022
Giải tư G4
6762
6312
7923
3586
Giải năm G5
2326
9918
6784
1435
2489
9817
Giải sáu G6
459
190
679
Giải bảy G7
17
49
68
11
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
97469
Giải nhất G1
47719
Giải nhì G2
46341
12091
Giải ba G3
19146
27071
58427
08765
05682
77078
Giải tư G4
7871
5078
9551
6745
Giải năm G5
0771
0072
9575
0039
0263
2308
Giải sáu G6
909
258
300
Giải bảy G7
59
61
16
51
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
82245
Giải nhất G1
66283
Giải nhì G2
69636
77240
Giải ba G3
52616
64268
27166
71829
21630
00238
Giải tư G4
0730
2073
5794
2355
Giải năm G5
5416
8580
7666
4490
3140
4119
Giải sáu G6
645
320
613
Giải bảy G7
41
20
80
60
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
73967
Giải nhất G1
77123
Giải nhì G2
05811
34359
Giải ba G3
06377
13913
84309
93756
58430
52449
Giải tư G4
4377
1609
5971
5508
Giải năm G5
5445
7122
9723
7370
2023
9796
Giải sáu G6
493
161
849
Giải bảy G7
87
98
07
56
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
45747
Giải nhất G1
78306
Giải nhì G2
61572
84369
Giải ba G3
18411
79705
69727
17685
33940
04242
Giải tư G4
7010
0738
2149
2415
Giải năm G5
1760
9959
0364
1391
7659
8314
Giải sáu G6
674
785
969
Giải bảy G7
34
44
57
07
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
20681
Giải nhất G1
02104
Giải nhì G2
37357
93752
Giải ba G3
55304
60330
34160
60027
20063
00404
Giải tư G4
1190
5537
1993
7472
Giải năm G5
1935
5535
0728
4564
7842
7533
Giải sáu G6
528
376
079
Giải bảy G7
60
16
56
83
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
37377
Giải nhất G1
21288
Giải nhì G2
46261
00079
Giải ba G3
66998
36915
98030
41584
52824
42926
Giải tư G4
2434
0327
9138
3444
Giải năm G5
5450
1412
9468
0875
8001
6321
Giải sáu G6
887
703
045
Giải bảy G7
31
78
63
55
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
31220
Giải nhất G1
49246
Giải nhì G2
20939
28685
Giải ba G3
12233
11803
82795
26886
97849
08987
Giải tư G4
1213
3114
8078
8087
Giải năm G5
2789
2575
4203
7214
4438
4448
Giải sáu G6
450
862
818
Giải bảy G7
56
01
68
38
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
45811
Giải nhất G1
53705
Giải nhì G2
13062
24543
Giải ba G3
01005
33475
11603
63101
12074
52012
Giải tư G4
0790
7890
8030
6272
Giải năm G5
1878
3513
9673
6628
0515
9537
Giải sáu G6
226
281
792
Giải bảy G7
13
98
75
26
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
76477
Giải nhất G1
24728
Giải nhì G2
82153
20385
Giải ba G3
09463
95654
14232
41721
92050
74476
Giải tư G4
7366
9727
5435
7638
Giải năm G5
0921
9039
7180
4555
3303
1709
Giải sáu G6
941
832
396
Giải bảy G7
77
78
54
57
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
03234
Giải nhất G1
84484
Giải nhì G2
90665
27193
Giải ba G3
84025
36607
88411
17783
68780
93121
Giải tư G4
0174
1668
1547
4223
Giải năm G5
1963
1853
8859
3026
5672
2473
Giải sáu G6
279
161
216
Giải bảy G7
22
01
15
63
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
73011
Giải nhất G1
19529
Giải nhì G2
02268
95997
Giải ba G3
51659
13766
27643
14782
47469
92959
Giải tư G4
1584
3811
1734
9321
Giải năm G5
9026
5444
5017
6830
8765
5108
Giải sáu G6
199
114
442
Giải bảy G7
90
34
37
81
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
21694
Giải nhất G1
58074
Giải nhì G2
30674
87398
Giải ba G3
68622
50815
13530
38874
20194
54775
Giải tư G4
3534
1774
0561
4699
Giải năm G5
4005
7905
2707
5383
1660
5393
Giải sáu G6
434
727
472
Giải bảy G7
79
05
15
27
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
92408
Giải nhất G1
91545
Giải nhì G2
83667
10074
Giải ba G3
24894
91092
90506
11587
03675
28811
Giải tư G4
1134
8263
7597
0123
Giải năm G5
2562
9892
0143
7177
9148
5373
Giải sáu G6
341
495
952
Giải bảy G7
71
35
97
83
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
51678
Giải nhất G1
00595
Giải nhì G2
81492
15143
Giải ba G3
18952
11569
71542
94245
10886
40074
Giải tư G4
5028
0402
5989
6790
Giải năm G5
3227
6074
0716
8137
0706
9696
Giải sáu G6
272
740
345
Giải bảy G7
11
40
04
18
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
11534
Giải nhất G1
41900
Giải nhì G2
09585
18963
Giải ba G3
83891
60439
11010
49658
08467
79973
Giải tư G4
1272
4477
4807
0736
Giải năm G5
1743
3542
6456
0905
0449
3119
Giải sáu G6
056
319
996
Giải bảy G7
83
61
50
91
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
53873
Giải nhất G1
69507
Giải nhì G2
02330
17980
Giải ba G3
73268
26143
12181
96869
58203
78909
Giải tư G4
8925
3956
3169
7059
Giải năm G5
1193
3871
8569
0231
5486
4973
Giải sáu G6
013
531
299
Giải bảy G7
18
01
12
42
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
16083
Giải nhất G1
88718
Giải nhì G2
35830
21024
Giải ba G3
28362
42642
95525
13345
87483
89228
Giải tư G4
6183
4094
4091
2619
Giải năm G5
5877
4901
3912
9172
1608
9055
Giải sáu G6
013
061
667
Giải bảy G7
84
29
72
36
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
74019
Giải nhất G1
39363
Giải nhì G2
65370
71066
Giải ba G3
45260
63523
61496
03231
90130
26674
Giải tư G4
5518
0019
5100
0220
Giải năm G5
2865
6585
4268
4617
7539
6234
Giải sáu G6
310
412
482
Giải bảy G7
24
00
91
19
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
45957
Giải nhất G1
46590
Giải nhì G2
96670
98212
Giải ba G3
61428
04665
16136
67569
58371
64581
Giải tư G4
2819
9818
9180
2878
Giải năm G5
3041
7099
3203
1269
0117
1209
Giải sáu G6
618
301
042
Giải bảy G7
32
56
00
04
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
93901
Giải nhất G1
29743
Giải nhì G2
74749
24114
Giải ba G3
11745
24603
47552
26902
02551
09078
Giải tư G4
2410
5244
7589
6247
Giải năm G5
6371
5447
7365
6465
3567
7674
Giải sáu G6
783
359
506
Giải bảy G7
36
83
39
17
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
35330
Giải nhất G1
90315
Giải nhì G2
57179
80432
Giải ba G3
55894
21451
13005
89719
57160
48276
Giải tư G4
6690
5579
3410
0178
Giải năm G5
4358
3330
7399
5849
4867
6289
Giải sáu G6
277
553
366
Giải bảy G7
41
75
29
78
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
12093
Giải nhất G1
15382
Giải nhì G2
00130
21943
Giải ba G3
50448
80082
64043
98242
01132
53130
Giải tư G4
8475
5930
6507
0597
Giải năm G5
9265
2047
3694
8132
8300
6759
Giải sáu G6
984
963
471
Giải bảy G7
39
23
97
19
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
04965
Giải nhất G1
26381
Giải nhì G2
75078
09937
Giải ba G3
87750
14292
31642
19830
46057
14725
Giải tư G4
3447
5262
3595
5888
Giải năm G5
8882
5706
6266
5117
4340
5870
Giải sáu G6
534
904
082
Giải bảy G7
14
12
39
42
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
32159
Giải nhất G1
81460
Giải nhì G2
01050
23826
Giải ba G3
50064
32174
32284
79576
35652
46767
Giải tư G4
2910
5131
4210
3314
Giải năm G5
3955
0979
1384
0082
7704
8538
Giải sáu G6
921
400
284
Giải bảy G7
08
71
52
49
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
95548
Giải nhất G1
68227
Giải nhì G2
53476
18423
Giải ba G3
59313
10761
02884
22998
26134
12546
Giải tư G4
0146
5730
8572
0808
Giải năm G5
9635
3032
0184
8384
1790
7601
Giải sáu G6
564
591
957
Giải bảy G7
83
09
99
32
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
23349
Giải nhất G1
65096
Giải nhì G2
37636
14585
Giải ba G3
82711
01984
10108
63761
80426
18098
Giải tư G4
8650
6413
3653
9598
Giải năm G5
0444
1083
4230
5098
5783
5883
Giải sáu G6
265
113
308
Giải bảy G7
51
73
00
47
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
26654
Giải nhất G1
20585
Giải nhì G2
51339
80495
Giải ba G3
73145
54425
13470
95180
51294
10392
Giải tư G4
6147
1153
8442
6773
Giải năm G5
8484
0277
8909
5947
1763
3538
Giải sáu G6
496
219
658
Giải bảy G7
13
51
11
19
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
04529
Giải nhất G1
92073
Giải nhì G2
44668
76193
Giải ba G3
78657
91786
40075
69216
56628
26266
Giải tư G4
7728
8549
2347
4738
Giải năm G5
4908
4367
5962
3741
4361
8143
Giải sáu G6
101
128
722
Giải bảy G7
11
19
76
60
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
63724
Giải nhất G1
90250
Giải nhì G2
27565
39894
Giải ba G3
85981
07295
58350
75168
41562
68741
Giải tư G4
7095
0862
7517
3188
Giải năm G5
9755
1527
1804
9526
0958
7540
Giải sáu G6
989
912
786
Giải bảy G7
31
71
84
78
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
14938
Giải nhất G1
66613
Giải nhì G2
59445
87852
Giải ba G3
93619
55792
12858
77312
45405
94877
Giải tư G4
0218
2782
4363
7981
Giải năm G5
1841
2808
1296
7899
9779
2245
Giải sáu G6
050
787
635
Giải bảy G7
07
29
99
51
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
10765
Giải nhất G1
61705
Giải nhì G2
04965
95940
Giải ba G3
78027
81976
45092
54037
69856
05269
Giải tư G4
8236
3319
1375
3908
Giải năm G5
0025
8622
3484
7341
7235
5501
Giải sáu G6
367
568
645
Giải bảy G7
15
70
04
68
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
87728
Giải nhất G1
88415
Giải nhì G2
19940
44927
Giải ba G3
26793
17788
33474
52904
88310
77646
Giải tư G4
1183
9036
7786
1612
Giải năm G5
8192
9483
3950
4803
7481
1667
Giải sáu G6
792
575
369
Giải bảy G7
71
02
19
65
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
17061
Giải nhất G1
06266
Giải nhì G2
07805
99731
Giải ba G3
35197
62447
38742
44270
91965
85395
Giải tư G4
7408
5283
5353
8189
Giải năm G5
2833
0651
5006
2480
9391
7041
Giải sáu G6
810
437
976
Giải bảy G7
10
21
51
11
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
29855
Giải nhất G1
28539
Giải nhì G2
81656
35270
Giải ba G3
52786
21877
28766
80636
88321
37142
Giải tư G4
2287
8360
9211
3355
Giải năm G5
9497
6858
4094
1111
9263
1312
Giải sáu G6
945
111
675
Giải bảy G7
38
80
06
35
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
11660
Giải nhất G1
20874
Giải nhì G2
09983
75655
Giải ba G3
59596
90286
10824
22663
11822
60224
Giải tư G4
7325
0124
3107
1380
Giải năm G5
7981
7188
1074
9313
4454
6185
Giải sáu G6
916
546
080
Giải bảy G7
24
09
27
19
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
77764
Giải nhất G1
46570
Giải nhì G2
92077
43731
Giải ba G3
11539
32838
00741
00686
29751
38293
Giải tư G4
0734
2048
9688
5902
Giải năm G5
5943
8433
6675
2531
7940
9787
Giải sáu G6
655
119
853
Giải bảy G7
27
09
41
90
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-09)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
74627
Giải nhất G1
86107
Giải nhì G2
46472
63884
Giải ba G3
48900
57694
72368
11536
98879
70707
Giải tư G4
6872
3269
2528
5621
Giải năm G5
1494
6278
0725
3466
2318
1615
Giải sáu G6
167
590
938
Giải bảy G7
06
71
56
85
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (31-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
49620
Giải nhất G1
58109
Giải nhì G2
65030
17633
Giải ba G3
39935
68764
93760
68586
87529
67680
Giải tư G4
0673
1952
7711
4450
Giải năm G5
8492
8070
6657
3594
8893
5537
Giải sáu G6
597
440
566
Giải bảy G7
96
45
24
55
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
83986
Giải nhất G1
61984
Giải nhì G2
71959
51392
Giải ba G3
00885
37574
77498
22788
28129
73126
Giải tư G4
1709
1388
8434
5743
Giải năm G5
2149
8023
4582
3272
1145
7245
Giải sáu G6
973
425
269
Giải bảy G7
48
45
32
74
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
58755
Giải nhất G1
35778
Giải nhì G2
57087
16260
Giải ba G3
65463
02056
08406
09798
73043
82720
Giải tư G4
8967
8810
6297
6525
Giải năm G5
0262
3171
1911
9537
4409
2723
Giải sáu G6
263
935
524
Giải bảy G7
67
96
20
81
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
50509
Giải nhất G1
96823
Giải nhì G2
95438
67362
Giải ba G3
06101
36817
08356
70684
30641
71561
Giải tư G4
0324
5817
5364
1563
Giải năm G5
5961
2931
2584
3068
2520
3384
Giải sáu G6
445
478
538
Giải bảy G7
30
80
98
74
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
69159
Giải nhất G1
30254
Giải nhì G2
07580
74200
Giải ba G3
64326
40586
59279
14990
06045
91165
Giải tư G4
0884
0713
8759
5876
Giải năm G5
4287
2606
8140
9265
7445
7509
Giải sáu G6
412
554
979
Giải bảy G7
27
99
95
58
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
88678
Giải nhất G1
92187
Giải nhì G2
26158
56313
Giải ba G3
79389
44954
41834
75522
20496
76747
Giải tư G4
7727
1854
4970
5624
Giải năm G5
8260
4236
7006
9131
9055
4422
Giải sáu G6
440
870
446
Giải bảy G7
91
88
84
28
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
60589
Giải nhất G1
21378
Giải nhì G2
27654
55105
Giải ba G3
45478
49790
35749
00196
55447
00851
Giải tư G4
7535
8532
0560
6658
Giải năm G5
7270
0286
4039
1011
1927
4705
Giải sáu G6
785
812
318
Giải bảy G7
27
83
30
90
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
58389
Giải nhất G1
98560
Giải nhì G2
19948
41318
Giải ba G3
20418
18891
31681
79614
23958
03193
Giải tư G4
8202
5651
6217
4457
Giải năm G5
5499
9310
2445
8227
7504
9870
Giải sáu G6
186
669
660
Giải bảy G7
11
46
65
24
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
58391
Giải nhất G1
20528
Giải nhì G2
69366
25470
Giải ba G3
10911
62745
24082
87674
72432
41270
Giải tư G4
7536
4585
9858
4876
Giải năm G5
9263
2002
0947
4496
0780
9429
Giải sáu G6
566
438
731
Giải bảy G7
50
45
44
68
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
98711
Giải nhất G1
17016
Giải nhì G2
84610
57897
Giải ba G3
64837
56675
31785
37772
52792
09406
Giải tư G4
6559
5930
8597
1411
Giải năm G5
8162
7128
8506
0135
9901
1234
Giải sáu G6
990
669
518
Giải bảy G7
70
66
63
83
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
69157
Giải nhất G1
89294
Giải nhì G2
51019
96584
Giải ba G3
52114
87827
92136
62300
37014
45644
Giải tư G4
5615
3946
4778
3864
Giải năm G5
4147
8240
1391
7612
4479
7932
Giải sáu G6
103
601
674
Giải bảy G7
56
41
12
28
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
04793
Giải nhất G1
84718
Giải nhì G2
67660
58087
Giải ba G3
00408
97319
37780
07495
67371
90131
Giải tư G4
4155
4827
4668
4113
Giải năm G5
6859
1054
7299
8682
9957
4493
Giải sáu G6
390
501
538
Giải bảy G7
70
41
17
71
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
21544
Giải nhất G1
34727
Giải nhì G2
77823
46383
Giải ba G3
49774
23507
38296
91775
14157
59486
Giải tư G4
7086
4948
0967
4049
Giải năm G5
3706
0108
0511
5765
8186
6804
Giải sáu G6
837
976
208
Giải bảy G7
93
02
99
05
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
10443
Giải nhất G1
28874
Giải nhì G2
41611
34539
Giải ba G3
18912
03584
53836
31787
15200
63243
Giải tư G4
3400
6373
9768
6486
Giải năm G5
1120
8593
9502
2059
9473
2482
Giải sáu G6
626
057
366
Giải bảy G7
59
14
68
02
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
68162
Giải nhất G1
90375
Giải nhì G2
42140
94491
Giải ba G3
18004
38721
71506
82372
84135
39909
Giải tư G4
1286
5954
8224
7563
Giải năm G5
3241
4669
4702
3226
8746
8089
Giải sáu G6
102
436
157
Giải bảy G7
02
97
95
73
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
62041
Giải nhất G1
07429
Giải nhì G2
58690
79335
Giải ba G3
59164
89980
15934
83770
63150
04189
Giải tư G4
5863
0973
0119
9411
Giải năm G5
7887
0605
5983
7295
6771
0697
Giải sáu G6
096
307
178
Giải bảy G7
31
39
22
09
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
73497
Giải nhất G1
42299
Giải nhì G2
27270
47998
Giải ba G3
47667
04102
16657
13993
48963
75245
Giải tư G4
0915
7761
2804
1670
Giải năm G5
1199
8641
6169
4394
6690
6261
Giải sáu G6
078
311
921
Giải bảy G7
18
36
24
29
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
55853
Giải nhất G1
83841
Giải nhì G2
91798
15446
Giải ba G3
61891
67201
07537
98419
62103
36716
Giải tư G4
9010
2491
0342
9586
Giải năm G5
5045
8636
9120
3683
4955
0222
Giải sáu G6
967
940
293
Giải bảy G7
57
00
86
94
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
17044
Giải nhất G1
04460
Giải nhì G2
64353
07330
Giải ba G3
34168
31369
58467
28233
88931
65843
Giải tư G4
4986
0330
7386
8051
Giải năm G5
5105
3376
3004
7971
6917
0198
Giải sáu G6
104
093
327
Giải bảy G7
88
34
27
29
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
19868
Giải nhất G1
60958
Giải nhì G2
41106
23098
Giải ba G3
76811
19142
59902
40090
18737
60660
Giải tư G4
2470
9314
3264
1202
Giải năm G5
7535
3051
2548
0107
4132
4634
Giải sáu G6
347
995
614
Giải bảy G7
51
83
81
66
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
53620
Giải nhất G1
26751
Giải nhì G2
59481
76774
Giải ba G3
89367
60406
24391
62646
40050
00726
Giải tư G4
1387
7622
5051
6455
Giải năm G5
8953
0700
3131
9783
9224
0665
Giải sáu G6
904
587
273
Giải bảy G7
27
93
59
23
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
29771
Giải nhất G1
53969
Giải nhì G2
77104
40388
Giải ba G3
29591
38103
79150
98295
79557
46859
Giải tư G4
6934
8036
2353
5401
Giải năm G5
3501
8182
6388
3915
0830
3866
Giải sáu G6
185
926
390
Giải bảy G7
46
51
75
89
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
44751
Giải nhất G1
36796
Giải nhì G2
05597
80132
Giải ba G3
81726
68298
87776
58923
78159
52155
Giải tư G4
8753
4339
1849
4259
Giải năm G5
1261
8755
3028
1720
3533
1198
Giải sáu G6
344
630
736
Giải bảy G7
74
82
90
35
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
38115
Giải nhất G1
97733
Giải nhì G2
21143
52941
Giải ba G3
12914
26998
10224
63551
85741
77963
Giải tư G4
7663
1599
9528
3603
Giải năm G5
6707
5085
3629
5755
2682
1939
Giải sáu G6
455
297
980
Giải bảy G7
85
67
16
92
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
49634
Giải nhất G1
05277
Giải nhì G2
85220
92179
Giải ba G3
26820
09896
33657
22163
72117
40086
Giải tư G4
9033
7307
4692
8894
Giải năm G5
3831
6721
8318
0825
0517
9299
Giải sáu G6
900
800
620
Giải bảy G7
82
93
75
84
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
39467
Giải nhất G1
34338
Giải nhì G2
87428
43563
Giải ba G3
96124
59846
24613
80119
73546
75171
Giải tư G4
8855
5404
5698
7155
Giải năm G5
2126
3084
9279
6680
3065
6258
Giải sáu G6
300
076
029
Giải bảy G7
69
47
52
35
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
09081
Giải nhất G1
56729
Giải nhì G2
60315
78851
Giải ba G3
94556
73678
85066
28398
69663
71369
Giải tư G4
3083
5603
6513
8901
Giải năm G5
7005
5875
1002
7993
5943
1864
Giải sáu G6
956
317
168
Giải bảy G7
85
72
58
74
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
46441
Giải nhất G1
30932
Giải nhì G2
92551
73119
Giải ba G3
75979
08883
20015
85321
95089
71113
Giải tư G4
6612
1666
1019
9573
Giải năm G5
2045
2629
5947
4485
6914
0448
Giải sáu G6
002
250
613
Giải bảy G7
40
84
74
53
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
10004
Giải nhất G1
11355
Giải nhì G2
59096
48107
Giải ba G3
92669
83783
21445
04439
83220
17396
Giải tư G4
6205
4183
7593
2181
Giải năm G5
6375
0632
1913
6866
5399
0180
Giải sáu G6
501
431
945
Giải bảy G7
42
13
61
53
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
71424
Giải nhất G1
01082
Giải nhì G2
35981
28691
Giải ba G3
98350
38957
19491
64270
62415
46173
Giải tư G4
0712
4253
8081
9582
Giải năm G5
9402
3740
1725
0914
7478
8409
Giải sáu G6
216
604
659
Giải bảy G7
03
47
12
73
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-08)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
88081
Giải nhất G1
34286
Giải nhì G2
12650
78390
Giải ba G3
65925
29421
79263
20662
91370
06502
Giải tư G4
5515
5202
8485
5405
Giải năm G5
4259
6115
5263
9048
8120
9098
Giải sáu G6
899
010
422
Giải bảy G7
26
31
33
02
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (31-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
62914
Giải nhất G1
46071
Giải nhì G2
98980
95741
Giải ba G3
26539
31784
96085
46547
71258
97111
Giải tư G4
6982
5615
1519
2688
Giải năm G5
9506
8130
3488
5421
3537
7014
Giải sáu G6
575
826
238
Giải bảy G7
27
66
82
96
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
94715
Giải nhất G1
51666
Giải nhì G2
78150
32755
Giải ba G3
46918
97507
17363
26054
70336
40135
Giải tư G4
6372
8921
1153
7468
Giải năm G5
7527
7835
9979
7559
6165
7850
Giải sáu G6
729
628
115
Giải bảy G7
72
86
43
82
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
10326
Giải nhất G1
11116
Giải nhì G2
23458
10215
Giải ba G3
48644
96909
32894
73537
43671
81008
Giải tư G4
7112
6533
1692
0017
Giải năm G5
3137
8084
0306
9276
8785
5336
Giải sáu G6
852
172
490
Giải bảy G7
91
50
79
69
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
50098
Giải nhất G1
30020
Giải nhì G2
20039
76223
Giải ba G3
68422
43399
86661
43971
99246
58646
Giải tư G4
5931
8268
4184
1842
Giải năm G5
0266
0113
0828
2315
2425
3575
Giải sáu G6
255
139
152
Giải bảy G7
62
82
42
31
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
52371
Giải nhất G1
21944
Giải nhì G2
45782
12508
Giải ba G3
65935
63625
38577
86296
19864
47787
Giải tư G4
1667
2686
0829
5077
Giải năm G5
9403
9753
8698
5855
5174
7897
Giải sáu G6
463
186
684
Giải bảy G7
92
96
02
07
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
40891
Giải nhất G1
05339
Giải nhì G2
20921
37824
Giải ba G3
15188
32390
37996
76984
77330
19767
Giải tư G4
4331
8163
3103
4608
Giải năm G5
2180
9377
9315
0460
3133
1714
Giải sáu G6
887
164
354
Giải bảy G7
36
12
76
78
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
82380
Giải nhất G1
30971
Giải nhì G2
01356
85942
Giải ba G3
16180
06396
61456
95973
05699
72114
Giải tư G4
8352
8556
2395
5143
Giải năm G5
4652
5305
3009
0694
5573
6234
Giải sáu G6
508
259
535
Giải bảy G7
03
98
25
19
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
77196
Giải nhất G1
11985
Giải nhì G2
46835
63116
Giải ba G3
72908
80575
20455
08599
26875
04148
Giải tư G4
2663
9444
7017
7483
Giải năm G5
3469
5539
9297
1063
5802
7411
Giải sáu G6
400
645
796
Giải bảy G7
92
22
19
60
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
46724
Giải nhất G1
86038
Giải nhì G2
35744
09196
Giải ba G3
74278
08901
73475
16038
15447
22443
Giải tư G4
4335
5732
9424
2448
Giải năm G5
5772
4566
6602
3203
1197
7966
Giải sáu G6
185
040
599
Giải bảy G7
29
84
34
30
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
23166
Giải nhất G1
99810
Giải nhì G2
58379
51310
Giải ba G3
99703
52920
72793
57274
76566
06796
Giải tư G4
4363
0100
3727
1470
Giải năm G5
5810
1646
9131
9523
2877
9488
Giải sáu G6
933
649
246
Giải bảy G7
13
71
97
14
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
47188
Giải nhất G1
12875
Giải nhì G2
35732
07382
Giải ba G3
38204
07846
28790
83633
68952
10537
Giải tư G4
3256
5353
3402
1106
Giải năm G5
5099
0096
3836
4963
0281
9784
Giải sáu G6
388
936
431
Giải bảy G7
93
11
68
18
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
23036
Giải nhất G1
59156
Giải nhì G2
31102
27668
Giải ba G3
76971
87417
61450
34172
55399
47582
Giải tư G4
2381
2922
5300
1681
Giải năm G5
4918
4680
7142
2437
9252
9138
Giải sáu G6
862
922
178
Giải bảy G7
45
55
81
73
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
47133
Giải nhất G1
69077
Giải nhì G2
17246
42789
Giải ba G3
79843
84979
28433
03532
25829
48887
Giải tư G4
3482
5939
7890
9376
Giải năm G5
5418
7532
1339
9437
2227
4746
Giải sáu G6
623
301
390
Giải bảy G7
69
42
11
01
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
32872
Giải nhất G1
95067
Giải nhì G2
80303
82293
Giải ba G3
80388
37573
24229
68911
52203
77221
Giải tư G4
0612
8207
1644
1744
Giải năm G5
5925
3344
9075
3042
2480
3368
Giải sáu G6
156
903
030
Giải bảy G7
64
08
83
02
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
05779
Giải nhất G1
35146
Giải nhì G2
93053
30465
Giải ba G3
22130
43749
21938
20267
06235
01548
Giải tư G4
3748
1336
5786
0202
Giải năm G5
3747
0770
4742
3844
5947
2346
Giải sáu G6
418
044
997
Giải bảy G7
90
99
10
19
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
37782
Giải nhất G1
48924
Giải nhì G2
26508
44631
Giải ba G3
68909
77885
60120
46842
80914
10827
Giải tư G4
8176
6272
9056
3619
Giải năm G5
8195
5720
3711
7262
0310
5439
Giải sáu G6
215
514
560
Giải bảy G7
96
87
94
66
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
70957
Giải nhất G1
26316
Giải nhì G2
73336
81348
Giải ba G3
44909
55616
08396
92752
33016
14032
Giải tư G4
4193
6135
6204
3211
Giải năm G5
2002
4677
1670
5561
7223
4287
Giải sáu G6
754
082
387
Giải bảy G7
05
80
23
03
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
98653
Giải nhất G1
24424
Giải nhì G2
56841
11681
Giải ba G3
36864
53943
62307
15090
70222
18910
Giải tư G4
1191
1197
7296
2055
Giải năm G5
7040
1131
5939
2734
3864
9231
Giải sáu G6
850
146
265
Giải bảy G7
31
29
47
91
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
41507
Giải nhất G1
80075
Giải nhì G2
80201
95854
Giải ba G3
60990
28697
91135
55625
67048
09864
Giải tư G4
0394
1645
7130
5013
Giải năm G5
8293
6693
0406
8418
9161
7456
Giải sáu G6
836
794
989
Giải bảy G7
95
89
75
63
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
48323
Giải nhất G1
48804
Giải nhì G2
20449
04646
Giải ba G3
32583
19099
64281
02204
76324
93948
Giải tư G4
6143
3233
1442
1872
Giải năm G5
7527
1407
6799
3770
3188
7865
Giải sáu G6
543
721
557
Giải bảy G7
37
53
44
73
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
38294
Giải nhất G1
91851
Giải nhì G2
93404
79438
Giải ba G3
49821
18755
18535
76955
38763
07385
Giải tư G4
9056
2994
5320
7541
Giải năm G5
6677
8540
7807
6901
5169
3598
Giải sáu G6
285
607
442
Giải bảy G7
83
62
33
49
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
53594
Giải nhất G1
70702
Giải nhì G2
37185
39408
Giải ba G3
21360
15291
34684
57317
72805
12733
Giải tư G4
2932
1210
6765
0134
Giải năm G5
7038
1008
5935
1279
4745
7615
Giải sáu G6
569
791
796
Giải bảy G7
23
75
95
62
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-07)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
70060
Giải nhất G1
95585
Giải nhì G2
92821
77303
Giải ba G3
40505
05757
67062
83003
23669
96779
Giải tư G4
6381
6278
1109
5474
Giải năm G5
4077
6771
1518
4149
6429
0797
Giải sáu G6
821
264
455
Giải bảy G7
75
05
97
99
Chỉ hiển thị:

VỀ XSMB 100 NGÀY LIÊN TIẾP

XSMB 100 ngày hay KQXSMB 100 ngày liên tiếp là 100 kết quả xổ số Miền Bắc của 100 lần quay gần nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Bắc

Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng