Rồng Bạch Kim

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
46384
Giải nhất G1
25306
Giải nhì G2
69864
13585
Giải ba G3
02154
92020
72481
99996
31657
99642
Giải tư G4
8470
5095
0718
6124
Giải năm G5
3254
4223
3465
8258
1568
2404
Giải sáu G6
772
095
306
Giải bảy G7
78
90
92
74
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
88041
Giải nhất G1
36730
Giải nhì G2
73089
38298
Giải ba G3
65757
45175
30708
86796
92638
82598
Giải tư G4
7621
2164
0664
0022
Giải năm G5
3870
3305
1752
1265
5131
5477
Giải sáu G6
099
539
479
Giải bảy G7
09
17
44
39
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
55431
Giải nhất G1
77267
Giải nhì G2
00522
27414
Giải ba G3
99699
08029
09515
38356
07933
83348
Giải tư G4
7601
7982
6403
4639
Giải năm G5
2802
2552
4355
0548
4218
5636
Giải sáu G6
388
349
939
Giải bảy G7
18
64
63
13
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
20222
Giải nhất G1
22217
Giải nhì G2
31826
17040
Giải ba G3
39391
25127
54893
33552
39862
77061
Giải tư G4
9838
6844
4719
2280
Giải năm G5
4107
4023
5944
9446
6904
4687
Giải sáu G6
877
004
172
Giải bảy G7
27
09
80
87
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
87219
Giải nhất G1
41662
Giải nhì G2
25784
04591
Giải ba G3
53967
29518
49002
23626
19804
68246
Giải tư G4
2270
0353
0360
0778
Giải năm G5
5711
8416
3292
9334
8232
4238
Giải sáu G6
229
597
329
Giải bảy G7
30
67
18
05
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
46638
Giải nhất G1
89412
Giải nhì G2
72737
87756
Giải ba G3
57974
99595
91718
18521
91484
48820
Giải tư G4
4595
0551
1782
4512
Giải năm G5
9965
8258
5690
5901
9239
9036
Giải sáu G6
312
881
528
Giải bảy G7
28
88
04
08
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
88903
Giải nhất G1
02061
Giải nhì G2
93869
59013
Giải ba G3
92993
06177
46619
09194
97034
31473
Giải tư G4
6118
3319
7592
2055
Giải năm G5
8692
8116
0453
5091
3093
5985
Giải sáu G6
551
560
756
Giải bảy G7
20
41
49
07
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
55427
Giải nhất G1
66440
Giải nhì G2
04497
26217
Giải ba G3
87288
28816
41205
76738
17789
59707
Giải tư G4
3224
5561
6035
1109
Giải năm G5
7052
3158
2352
9539
6108
4431
Giải sáu G6
252
489
803
Giải bảy G7
89
10
02
99
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
08845
Giải nhất G1
40173
Giải nhì G2
66686
03977
Giải ba G3
56864
06136
53050
68948
67981
42681
Giải tư G4
3082
1043
9596
7307
Giải năm G5
0821
8322
1624
7933
0535
1263
Giải sáu G6
163
873
955
Giải bảy G7
64
54
52
06
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
93093
Giải nhất G1
19538
Giải nhì G2
79022
49827
Giải ba G3
44287
07811
05156
32900
08978
48516
Giải tư G4
9562
1906
3796
9453
Giải năm G5
5420
9786
9144
1425
2684
6836
Giải sáu G6
794
635
287
Giải bảy G7
19
02
14
86
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
98969
Giải nhất G1
23581
Giải nhì G2
44733
01226
Giải ba G3
53795
66447
03359
59893
65054
29726
Giải tư G4
6825
9365
0735
8228
Giải năm G5
2034
2684
7729
8355
8622
8049
Giải sáu G6
228
027
881
Giải bảy G7
30
23
57
04
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
33657
Giải nhất G1
64428
Giải nhì G2
76753
78236
Giải ba G3
08301
43232
45167
12813
87318
97658
Giải tư G4
1604
7530
3791
3633
Giải năm G5
3764
9452
9303
1864
7747
7150
Giải sáu G6
848
337
163
Giải bảy G7
14
31
60
02
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
98437
Giải nhất G1
25100
Giải nhì G2
22368
37271
Giải ba G3
88300
09721
07843
60532
26375
91059
Giải tư G4
8338
0498
7206
4444
Giải năm G5
8135
6179
9356
3436
8678
8451
Giải sáu G6
783
240
946
Giải bảy G7
95
72
77
30
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
10619
Giải nhất G1
38905
Giải nhì G2
13039
16537
Giải ba G3
26887
43941
68365
54760
52668
45771
Giải tư G4
5792
9969
1687
3575
Giải năm G5
2988
1861
0459
7330
4770
1692
Giải sáu G6
588
225
041
Giải bảy G7
50
56
28
84
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
46330
Giải nhất G1
69665
Giải nhì G2
09490
46504
Giải ba G3
78220
76475
21736
66154
94894
87492
Giải tư G4
9464
0146
2976
5846
Giải năm G5
9705
8474
6756
0819
0264
4584
Giải sáu G6
707
544
651
Giải bảy G7
99
73
25
64
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
37061
Giải nhất G1
02804
Giải nhì G2
28975
91130
Giải ba G3
23859
45389
77521
89766
65789
02471
Giải tư G4
0547
0571
3966
5502
Giải năm G5
9266
7234
0119
6292
5499
2971
Giải sáu G6
138
977
988
Giải bảy G7
27
74
34
72
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
93494
Giải nhất G1
32969
Giải nhì G2
99121
71440
Giải ba G3
22171
48176
58055
34589
72429
85524
Giải tư G4
0700
2242
0851
6988
Giải năm G5
5309
9500
3344
4087
7992
8848
Giải sáu G6
732
286
441
Giải bảy G7
16
07
41
57
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-01)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
10676
Giải nhất G1
86295
Giải nhì G2
05069
04999
Giải ba G3
99344
69011
19745
52465
88708
22792
Giải tư G4
5082
6749
4377
9508
Giải năm G5
2882
7999
8705
6962
6971
3666
Giải sáu G6
221
107
086
Giải bảy G7
10
56
62
07
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (31-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
24147
Giải nhất G1
35164
Giải nhì G2
87843
42697
Giải ba G3
22411
02874
67669
03425
54307
07126
Giải tư G4
8465
1766
0490
9892
Giải năm G5
0188
3269
6892
2498
1980
6400
Giải sáu G6
848
991
747
Giải bảy G7
00
37
75
30
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
62033
Giải nhất G1
86170
Giải nhì G2
66387
22954
Giải ba G3
85860
64501
10758
01578
50933
41644
Giải tư G4
8191
6435
2915
1993
Giải năm G5
2678
3667
6402
8797
4676
9669
Giải sáu G6
874
050
826
Giải bảy G7
45
02
57
35
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
13977
Giải nhất G1
34852
Giải nhì G2
54309
98902
Giải ba G3
98841
61545
24183
95816
39512
48316
Giải tư G4
3788
9307
7068
3241
Giải năm G5
3005
8390
9069
3853
2746
2257
Giải sáu G6
595
243
069
Giải bảy G7
23
94
14
12
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
04703
Giải nhất G1
53971
Giải nhì G2
20116
86688
Giải ba G3
22795
66305
14632
64342
58568
95593
Giải tư G4
0417
8576
5089
6568
Giải năm G5
8013
1461
8956
1622
3331
4234
Giải sáu G6
935
332
690
Giải bảy G7
05
64
74
26
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
56903
Giải nhất G1
23361
Giải nhì G2
78522
53076
Giải ba G3
19790
15181
03160
10249
85789
79006
Giải tư G4
0298
9266
5764
2316
Giải năm G5
7314
8599
2342
4868
5337
9342
Giải sáu G6
257
863
468
Giải bảy G7
49
82
85
36
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
57404
Giải nhất G1
22685
Giải nhì G2
19749
35152
Giải ba G3
76616
09073
66644
21951
56597
73381
Giải tư G4
9434
5291
5708
3016
Giải năm G5
1074
1367
8744
0943
5574
7412
Giải sáu G6
283
620
994
Giải bảy G7
46
14
03
94
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
31424
Giải nhất G1
17010
Giải nhì G2
80467
03632
Giải ba G3
60531
33263
00578
67788
20038
71776
Giải tư G4
1788
1568
9792
9967
Giải năm G5
2711
5476
3117
8706
5029
6938
Giải sáu G6
580
178
730
Giải bảy G7
43
32
68
89
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
37223
Giải nhất G1
92676
Giải nhì G2
33618
21003
Giải ba G3
29431
38762
89436
38652
21528
63425
Giải tư G4
6270
7340
6046
1300
Giải năm G5
2750
5052
2849
0358
4009
7390
Giải sáu G6
579
581
693
Giải bảy G7
71
33
15
37
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
78708
Giải nhất G1
39168
Giải nhì G2
13761
89105
Giải ba G3
23621
29580
54680
14680
37600
55979
Giải tư G4
5511
2514
4271
7273
Giải năm G5
8798
5224
0699
1721
1017
9385
Giải sáu G6
787
277
958
Giải bảy G7
05
63
34
77
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
09078
Giải nhất G1
85552
Giải nhì G2
35444
38881
Giải ba G3
54633
31208
54011
62244
64328
13749
Giải tư G4
0511
7613
2562
2478
Giải năm G5
4668
4642
4046
8123
1017
3403
Giải sáu G6
425
222
603
Giải bảy G7
02
28
73
64
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
38683
Giải nhất G1
47122
Giải nhì G2
19823
37752
Giải ba G3
44866
15427
58156
66394
31824
52471
Giải tư G4
4314
0566
7431
5435
Giải năm G5
4259
1246
1621
0179
2271
1547
Giải sáu G6
081
901
741
Giải bảy G7
56
80
36
44
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
74271
Giải nhất G1
26961
Giải nhì G2
35753
96442
Giải ba G3
60703
88979
73375
50539
81437
41427
Giải tư G4
0547
9452
7293
1371
Giải năm G5
2823
4017
9148
5520
8724
3399
Giải sáu G6
599
179
590
Giải bảy G7
90
70
31
27
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
07173
Giải nhất G1
67135
Giải nhì G2
68370
81207
Giải ba G3
59742
46025
50125
64189
32523
62069
Giải tư G4
2766
3914
6249
3093
Giải năm G5
2270
7269
6420
0645
2929
4178
Giải sáu G6
209
145
919
Giải bảy G7
89
04
63
87
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
70830
Giải nhất G1
04892
Giải nhì G2
04754
85322
Giải ba G3
12679
63850
06772
83676
12775
16697
Giải tư G4
9827
8685
4376
2528
Giải năm G5
1250
7372
6999
5007
0894
0220
Giải sáu G6
288
367
632
Giải bảy G7
05
91
34
48
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
73157
Giải nhất G1
74230
Giải nhì G2
24770
58688
Giải ba G3
21119
11304
94493
86130
32605
31704
Giải tư G4
4407
7337
7600
4956
Giải năm G5
0976
1802
5585
9481
2544
9142
Giải sáu G6
123
746
239
Giải bảy G7
44
99
39
43
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
43032
Giải nhất G1
62190
Giải nhì G2
86553
39034
Giải ba G3
88164
08915
88997
73970
71091
22920
Giải tư G4
2383
1532
7872
0168
Giải năm G5
9479
4217
0408
9817
5963
3325
Giải sáu G6
311
015
241
Giải bảy G7
29
11
67
26
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
96009
Giải nhất G1
44382
Giải nhì G2
87663
47779
Giải ba G3
74477
15968
09011
33834
70482
41067
Giải tư G4
4831
1977
8411
9709
Giải năm G5
3608
0942
3047
2177
7314
9471
Giải sáu G6
379
642
166
Giải bảy G7
53
32
45
27
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
27700
Giải nhất G1
75684
Giải nhì G2
60501
40261
Giải ba G3
74661
19941
74787
51062
07012
20285
Giải tư G4
9090
3486
0991
6311
Giải năm G5
3817
4781
9367
7904
4890
1745
Giải sáu G6
804
089
762
Giải bảy G7
06
65
09
85
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
98112
Giải nhất G1
05580
Giải nhì G2
38803
36181
Giải ba G3
22076
34652
66751
83889
93131
55604
Giải tư G4
4168
4332
9186
8357
Giải năm G5
1214
4237
1101
8312
3838
4994
Giải sáu G6
352
141
260
Giải bảy G7
53
16
32
54
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
09055
Giải nhất G1
84112
Giải nhì G2
11840
03976
Giải ba G3
71860
11774
54980
93505
94222
49113
Giải tư G4
2073
5854
9453
7393
Giải năm G5
5672
6755
0497
2688
5943
6618
Giải sáu G6
922
771
821
Giải bảy G7
70
21
81
76
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
34925
Giải nhất G1
66287
Giải nhì G2
41770
12544
Giải ba G3
18170
38758
75035
94902
77298
17620
Giải tư G4
6101
8407
5257
6905
Giải năm G5
0203
3117
7494
7510
9467
9773
Giải sáu G6
565
096
051
Giải bảy G7
59
03
29
57
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
25206
Giải nhất G1
17375
Giải nhì G2
91369
55172
Giải ba G3
32193
07546
44624
80065
67381
27874
Giải tư G4
0103
1461
2911
3461
Giải năm G5
9995
8589
6530
5877
3327
7651
Giải sáu G6
045
724
876
Giải bảy G7
32
24
81
06
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
34346
Giải nhất G1
19051
Giải nhì G2
87023
83795
Giải ba G3
78220
36843
65736
45773
96380
44961
Giải tư G4
8855
5668
0894
9875
Giải năm G5
2049
4800
4733
6292
7887
1521
Giải sáu G6
188
852
248
Giải bảy G7
24
12
49
33
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
29115
Giải nhất G1
43952
Giải nhì G2
36600
38923
Giải ba G3
87458
81344
94627
22185
45819
73892
Giải tư G4
4696
1887
4053
3248
Giải năm G5
3562
5881
6549
7199
3795
3803
Giải sáu G6
896
267
012
Giải bảy G7
62
64
80
17
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
63631
Giải nhất G1
21137
Giải nhì G2
92061
00564
Giải ba G3
09223
86442
04874
28359
58262
39578
Giải tư G4
0281
1912
4639
0200
Giải năm G5
4662
0254
1623
1341
4076
7415
Giải sáu G6
293
640
111
Giải bảy G7
33
00
54
59
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
71784
Giải nhất G1
58418
Giải nhì G2
23447
01806
Giải ba G3
65836
21704
16537
65615
68400
23359
Giải tư G4
9412
7222
5434
4467
Giải năm G5
0963
3708
3113
4910
3142
3068
Giải sáu G6
479
806
861
Giải bảy G7
72
76
83
26
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
04329
Giải nhất G1
46537
Giải nhì G2
20032
37910
Giải ba G3
39991
13198
22446
49429
73670
17284
Giải tư G4
6997
0716
2654
4165
Giải năm G5
6159
5843
0395
0951
3894
1708
Giải sáu G6
550
769
585
Giải bảy G7
85
65
94
18
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
69447
Giải nhất G1
79564
Giải nhì G2
67185
37015
Giải ba G3
90626
37197
08177
12231
21145
06084
Giải tư G4
5369
8009
1163
9386
Giải năm G5
8386
9197
9257
5228
5653
4035
Giải sáu G6
462
760
859
Giải bảy G7
33
76
97
73
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
85507
Giải nhất G1
09681
Giải nhì G2
03790
53917
Giải ba G3
20926
31086
34274
91735
41574
37041
Giải tư G4
3147
7281
0582
1810
Giải năm G5
6174
9325
9861
5010
5976
9663
Giải sáu G6
661
456
229
Giải bảy G7
12
03
42
45
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
27587
Giải nhất G1
50645
Giải nhì G2
79067
60923
Giải ba G3
63031
28146
15696
99312
65915
66228
Giải tư G4
6734
2387
1842
6165
Giải năm G5
1141
0302
0383
9206
9080
7792
Giải sáu G6
402
014
250
Giải bảy G7
00
25
56
21
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-12)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
62712
Giải nhất G1
70945
Giải nhì G2
26438
57221
Giải ba G3
09918
08592
11995
12421
98540
52751
Giải tư G4
3188
7829
8910
2040
Giải năm G5
3005
1798
8185
9883
7738
4979
Giải sáu G6
193
717
085
Giải bảy G7
76
77
99
41
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
71738
Giải nhất G1
38779
Giải nhì G2
84283
61798
Giải ba G3
41376
90496
20265
95443
47296
52192
Giải tư G4
6327
3658
0772
2981
Giải năm G5
4403
8303
6050
0468
8166
1738
Giải sáu G6
975
730
557
Giải bảy G7
60
76
85
41
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
28087
Giải nhất G1
28734
Giải nhì G2
42697
92424
Giải ba G3
88531
06240
08427
38904
60466
38413
Giải tư G4
1380
0500
3420
5187
Giải năm G5
1688
9543
9990
2526
0475
9035
Giải sáu G6
663
910
260
Giải bảy G7
64
21
63
73
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
55988
Giải nhất G1
58593
Giải nhì G2
79190
06541
Giải ba G3
69290
71067
80595
75378
89706
51988
Giải tư G4
6592
6857
7846
0995
Giải năm G5
3816
0245
6521
3543
7702
5803
Giải sáu G6
294
403
163
Giải bảy G7
00
40
82
69
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
27824
Giải nhất G1
84009
Giải nhì G2
82571
36444
Giải ba G3
62617
24216
69075
57195
88289
20666
Giải tư G4
1984
1591
9714
1985
Giải năm G5
0540
8461
1798
7825
9488
4444
Giải sáu G6
105
680
444
Giải bảy G7
36
27
73
18
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
81610
Giải nhất G1
43572
Giải nhì G2
02830
70461
Giải ba G3
10642
43979
44974
44345
44745
54146
Giải tư G4
1308
4893
1941
9021
Giải năm G5
0564
8667
1756
5363
6795
2527
Giải sáu G6
376
932
698
Giải bảy G7
29
72
64
60
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
64313
Giải nhất G1
28994
Giải nhì G2
65124
50348
Giải ba G3
13101
67857
72232
05175
52084
25433
Giải tư G4
8885
3201
6746
5644
Giải năm G5
5395
9270
4315
6236
3755
2130
Giải sáu G6
792
890
523
Giải bảy G7
52
59
36
55
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
85856
Giải nhất G1
14730
Giải nhì G2
32232
32652
Giải ba G3
00769
73055
50883
82745
99811
09085
Giải tư G4
6471
6503
8288
6323
Giải năm G5
0815
1047
2206
2694
1420
5992
Giải sáu G6
070
761
587
Giải bảy G7
79
70
40
74
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
24880
Giải nhất G1
45683
Giải nhì G2
59106
71511
Giải ba G3
29339
11331
12574
97909
05693
06437
Giải tư G4
5552
5223
4017
4698
Giải năm G5
0381
6589
7925
7789
5517
8799
Giải sáu G6
763
216
142
Giải bảy G7
80
39
31
54
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
36593
Giải nhất G1
86008
Giải nhì G2
02892
93784
Giải ba G3
96193
00431
04798
11596
69391
25226
Giải tư G4
5682
5393
1161
1866
Giải năm G5
5926
1362
3236
9701
3801
3369
Giải sáu G6
539
668
928
Giải bảy G7
38
80
33
47
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
47579
Giải nhất G1
80977
Giải nhì G2
62619
73610
Giải ba G3
77069
19970
43083
46530
54910
00973
Giải tư G4
6915
1634
5860
1873
Giải năm G5
4516
3281
8015
5447
5143
6006
Giải sáu G6
529
575
563
Giải bảy G7
15
64
68
10
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
45344
Giải nhất G1
21508
Giải nhì G2
06066
59634
Giải ba G3
49513
56671
11689
83633
67984
92762
Giải tư G4
9471
7021
0316
3821
Giải năm G5
2796
0373
0267
0441
1973
2143
Giải sáu G6
390
006
414
Giải bảy G7
15
66
18
71
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
68712
Giải nhất G1
13056
Giải nhì G2
06192
95012
Giải ba G3
99626
60787
11782
79716
23208
53805
Giải tư G4
0290
2799
2097
4884
Giải năm G5
9850
6342
4004
8986
6207
3442
Giải sáu G6
222
826
366
Giải bảy G7
03
82
30
28
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
04960
Giải nhất G1
49665
Giải nhì G2
04200
18541
Giải ba G3
27955
83010
45029
40506
20377
87002
Giải tư G4
6003
5169
6560
4282
Giải năm G5
9217
5644
4489
6692
1281
3506
Giải sáu G6
698
013
396
Giải bảy G7
40
73
53
30
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
99342
Giải nhất G1
53462
Giải nhì G2
60892
76010
Giải ba G3
08172
04710
89384
38556
56517
44121
Giải tư G4
6524
9263
8444
5561
Giải năm G5
8015
8646
4057
6037
3332
3728
Giải sáu G6
192
729
801
Giải bảy G7
87
23
66
46
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
41405
Giải nhất G1
87612
Giải nhì G2
81360
78282
Giải ba G3
43090
95046
94177
57356
18737
45633
Giải tư G4
8106
5174
1330
1368
Giải năm G5
6800
1629
8416
7121
7432
8895
Giải sáu G6
159
505
895
Giải bảy G7
46
83
68
30
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
77626
Giải nhất G1
91372
Giải nhì G2
87595
59730
Giải ba G3
52971
42147
97681
96197
75905
44819
Giải tư G4
4555
3907
9415
5446
Giải năm G5
6522
3955
0075
9059
5993
1531
Giải sáu G6
727
027
573
Giải bảy G7
97
34
27
94
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
53940
Giải nhất G1
52169
Giải nhì G2
96490
56413
Giải ba G3
75831
04901
40450
49876
41041
24500
Giải tư G4
6399
1620
0903
1337
Giải năm G5
4292
1228
9935
6934
3812
7727
Giải sáu G6
057
640
516
Giải bảy G7
14
16
23
01
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
55230
Giải nhất G1
64965
Giải nhì G2
40445
62471
Giải ba G3
68484
40688
04527
86291
39463
82529
Giải tư G4
6747
6958
4562
4302
Giải năm G5
4888
3771
7144
8315
3470
9812
Giải sáu G6
899
533
548
Giải bảy G7
20
70
60
83
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
04211
Giải nhất G1
71230
Giải nhì G2
58044
68437
Giải ba G3
80363
60261
49100
77271
53221
35588
Giải tư G4
7488
0466
1119
7107
Giải năm G5
9609
0695
9105
1244
0805
7957
Giải sáu G6
966
246
923
Giải bảy G7
49
72
93
12
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
33422
Giải nhất G1
95524
Giải nhì G2
05578
04349
Giải ba G3
99798
41156
04674
30672
01664
75968
Giải tư G4
5647
3282
3118
3426
Giải năm G5
7424
0661
6813
9648
1934
7761
Giải sáu G6
119
020
440
Giải bảy G7
93
04
00
12
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
43595
Giải nhất G1
16549
Giải nhì G2
57132
84372
Giải ba G3
15670
55432
05691
97496
48100
98921
Giải tư G4
7384
0606
4163
2810
Giải năm G5
4875
0087
5578
0863
7466
0519
Giải sáu G6
267
811
781
Giải bảy G7
71
60
53
76
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
71952
Giải nhất G1
38113
Giải nhì G2
49404
62456
Giải ba G3
78776
29210
17133
91667
44086
42109
Giải tư G4
3202
9254
4130
7525
Giải năm G5
5753
0323
8518
7744
1719
4247
Giải sáu G6
021
744
319
Giải bảy G7
80
62
37
32
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
94772
Giải nhất G1
34396
Giải nhì G2
28371
85901
Giải ba G3
67985
63742
33556
59451
92120
43046
Giải tư G4
1704
0824
9972
0045
Giải năm G5
0604
7671
4133
0662
0135
6590
Giải sáu G6
935
839
605
Giải bảy G7
38
60
90
99
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
91386
Giải nhất G1
94379
Giải nhì G2
44311
83179
Giải ba G3
06678
99680
13992
40551
83553
67313
Giải tư G4
8928
0461
1576
4272
Giải năm G5
5710
3641
9205
4572
6586
1243
Giải sáu G6
931
455
549
Giải bảy G7
76
65
11
75
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
19821
Giải nhất G1
46754
Giải nhì G2
25283
73708
Giải ba G3
40380
57211
84983
35372
66863
35876
Giải tư G4
0832
9805
0887
2710
Giải năm G5
1258
3192
8228
1259
1762
0737
Giải sáu G6
902
704
983
Giải bảy G7
61
89
03
29
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
66152
Giải nhất G1
65766
Giải nhì G2
01610
37587
Giải ba G3
67850
21069
37289
61589
14790
10276
Giải tư G4
7588
5664
3897
5600
Giải năm G5
2409
1347
2403
8443
9588
4431
Giải sáu G6
334
575
643
Giải bảy G7
38
02
90
85
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
34148
Giải nhất G1
13354
Giải nhì G2
26931
94183
Giải ba G3
12086
45847
38114
77107
75916
54097
Giải tư G4
9011
9665
1210
1072
Giải năm G5
0907
8827
7296
7927
6407
9324
Giải sáu G6
547
894
035
Giải bảy G7
41
45
71
57
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
07267
Giải nhất G1
18214
Giải nhì G2
36604
45461
Giải ba G3
30178
97124
17724
24779
77674
48280
Giải tư G4
4552
0450
3344
6928
Giải năm G5
9247
9087
8812
7576
5399
7902
Giải sáu G6
050
978
222
Giải bảy G7
91
56
69
39
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
29510
Giải nhất G1
65284
Giải nhì G2
10262
66333
Giải ba G3
48657
77171
08542
37647
01138
62330
Giải tư G4
1155
3361
1330
4113
Giải năm G5
4760
8547
5679
7991
6131
2925
Giải sáu G6
027
566
450
Giải bảy G7
66
36
96
10
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-11)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
03858
Giải nhất G1
20567
Giải nhì G2
69750
34589
Giải ba G3
65754
36377
18331
76250
09247
84704
Giải tư G4
1710
6620
2340
1625
Giải năm G5
1032
6922
6094
5404
5085
9777
Giải sáu G6
352
249
084
Giải bảy G7
07
84
11
31
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (31-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
54798
Giải nhất G1
04294
Giải nhì G2
72480
05721
Giải ba G3
82106
07376
62297
09493
66579
94247
Giải tư G4
4401
1797
5715
7824
Giải năm G5
9963
0196
1823
3341
7665
9561
Giải sáu G6
626
139
472
Giải bảy G7
62
35
58
65
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
24242
Giải nhất G1
20699
Giải nhì G2
81912
69142
Giải ba G3
75527
58228
40257
74944
16811
03318
Giải tư G4
3279
0851
3873
7153
Giải năm G5
3047
5555
4660
2064
1060
8087
Giải sáu G6
441
563
253
Giải bảy G7
07
88
55
30
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
67635
Giải nhất G1
83186
Giải nhì G2
46576
75207
Giải ba G3
37607
90787
01471
41670
48558
10786
Giải tư G4
6447
0420
5042
5225
Giải năm G5
5635
4481
0743
6322
5141
0007
Giải sáu G6
967
431
346
Giải bảy G7
96
09
43
65
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
47069
Giải nhất G1
95366
Giải nhì G2
66750
09727
Giải ba G3
01954
85053
03430
81189
84631
22915
Giải tư G4
6537
1438
7374
4532
Giải năm G5
6468
6503
0390
9204
5578
8820
Giải sáu G6
194
368
612
Giải bảy G7
20
26
08
31
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
92046
Giải nhất G1
41811
Giải nhì G2
48897
06816
Giải ba G3
12136
10194
66604
25468
22916
35760
Giải tư G4
6813
7060
6512
0466
Giải năm G5
5836
8148
5480
1722
8341
1074
Giải sáu G6
427
683
514
Giải bảy G7
46
07
64
09
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
75309
Giải nhất G1
29545
Giải nhì G2
67316
50608
Giải ba G3
06077
38587
54199
15606
18930
14980
Giải tư G4
8239
0619
3804
6025
Giải năm G5
1719
2313
6699
5523
1954
6972
Giải sáu G6
582
542
501
Giải bảy G7
50
61
83
91
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
69154
Giải nhất G1
57088
Giải nhì G2
08106
67288
Giải ba G3
33564
68976
30437
73523
04121
60949
Giải tư G4
3443
8831
3951
6357
Giải năm G5
4158
4526
6245
2568
3950
6621
Giải sáu G6
425
055
981
Giải bảy G7
28
30
12
54
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
44417
Giải nhất G1
33926
Giải nhì G2
36042
14446
Giải ba G3
00607
38945
83370
05592
10320
41963
Giải tư G4
1191
7465
0224
4762
Giải năm G5
9660
9802
5921
0674
3624
5013
Giải sáu G6
828
294
558
Giải bảy G7
52
97
53
58
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
44417
Giải nhất G1
33926
Giải nhì G2
36042
14446
Giải ba G3
00607
38945
83370
05592
10320
41963
Giải tư G4
1191
7465
0224
4762
Giải năm G5
9660
9802
5921
0674
3624
5013
Giải sáu G6
828
294
558
Giải bảy G7
52
97
53
58
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
73125
Giải nhất G1
49150
Giải nhì G2
11662
42636
Giải ba G3
77669
20758
90628
69376
07744
74090
Giải tư G4
1235
7306
4251
0219
Giải năm G5
2927
6946
7368
6598
0823
3611
Giải sáu G6
608
961
594
Giải bảy G7
81
31
85
93
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
56628
Giải nhất G1
23615
Giải nhì G2
74574
50353
Giải ba G3
31166
16493
70266
79071
61860
04844
Giải tư G4
1960
3013
8505
0372
Giải năm G5
3329
3862
4607
9661
8165
8670
Giải sáu G6
220
319
205
Giải bảy G7
17
82
79
06
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
93188
Giải nhất G1
00442
Giải nhì G2
02778
55348
Giải ba G3
93482
67157
21991
25308
09359
35527
Giải tư G4
0874
1320
1402
3657
Giải năm G5
8738
5467
4184
3797
7319
0977
Giải sáu G6
082
955
126
Giải bảy G7
20
58
65
28
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
56449
Giải nhất G1
76644
Giải nhì G2
26081
29056
Giải ba G3
10246
09333
44287
03397
31724
46347
Giải tư G4
5064
2617
1255
9438
Giải năm G5
5101
5329
9957
6899
7173
1079
Giải sáu G6
078
211
930
Giải bảy G7
93
72
10
29
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
86847
Giải nhất G1
67039
Giải nhì G2
11804
30501
Giải ba G3
17762
21068
71626
80934
72550
58345
Giải tư G4
4230
5354
7655
4600
Giải năm G5
3012
7903
4093
4880
0723
5191
Giải sáu G6
824
718
423
Giải bảy G7
67
42
89
98
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
11609
Giải nhất G1
38670
Giải nhì G2
75749
86248
Giải ba G3
01162
58433
67727
51232
94072
30268
Giải tư G4
2752
3870
5919
6155
Giải năm G5
1928
5396
5001
6818
0261
1009
Giải sáu G6
747
489
116
Giải bảy G7
34
31
71
00
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
24640
Giải nhất G1
45261
Giải nhì G2
28113
58334
Giải ba G3
67474
16929
59008
69755
58832
99823
Giải tư G4
4593
1833
4313
1612
Giải năm G5
5822
2237
7310
9461
9056
4393
Giải sáu G6
518
407
906
Giải bảy G7
23
78
70
15
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
66067
Giải nhất G1
51010
Giải nhì G2
58163
24893
Giải ba G3
22086
11007
59027
44020
89643
23923
Giải tư G4
3823
4029
6037
8722
Giải năm G5
4597
2086
4262
6785
2981
0394
Giải sáu G6
970
084
208
Giải bảy G7
56
38
14
07
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
64218
Giải nhất G1
83454
Giải nhì G2
31313
38671
Giải ba G3
29917
25742
92751
69235
89354
18149
Giải tư G4
3490
7166
1748
5327
Giải năm G5
8125
0201
3864
7447
0449
8020
Giải sáu G6
432
412
974
Giải bảy G7
88
42
48
34
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
04019
Giải nhất G1
12662
Giải nhì G2
35528
91597
Giải ba G3
20875
24309
36818
14668
42438
64087
Giải tư G4
1848
0051
9922
4854
Giải năm G5
3411
4139
3577
1873
5344
3814
Giải sáu G6
067
225
133
Giải bảy G7
44
94
71
55
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
49522
Giải nhất G1
34123
Giải nhì G2
78632
64623
Giải ba G3
56223
06547
09009
89576
92818
86214
Giải tư G4
2021
5690
8849
0711
Giải năm G5
2113
8065
6311
6205
2776
7435
Giải sáu G6
397
539
413
Giải bảy G7
20
26
38
31
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-10)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
05618
Giải nhất G1
73209
Giải nhì G2
47494
05368
Giải ba G3
46758
46707
32222
24995
44326
85162
Giải tư G4
3826
2625
5000
9607
Giải năm G5
2166
6490
7920
4986
4950
0247
Giải sáu G6
364
768
934
Giải bảy G7
81
97
48
88
Chỉ hiển thị:

VỀ XSMB 100 NGÀY LIÊN TIẾP

XSMB 100 ngày hay KQXSMB 100 ngày liên tiếp là 100 kết quả xổ số Miền Bắc của 100 lần quay gần nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Bắc

Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng