Rồng Bạch Kim

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
87109
Giải nhất G1
07545
Giải nhì G2
03599
26377
Giải ba G3
41443
41075
50856
95139
25324
61248
Giải tư G4
7123
3738
4897
4969
Giải năm G5
2079
2013
4764
8214
1747
7491
Giải sáu G6
348
804
059
Giải bảy G7
77
66
01
59
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
97218
Giải nhất G1
58758
Giải nhì G2
87719
05801
Giải ba G3
31319
32255
69356
87026
37101
22493
Giải tư G4
2857
7477
7015
3584
Giải năm G5
2738
9768
6715
3837
0376
5285
Giải sáu G6
785
619
594
Giải bảy G7
30
87
41
49
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
29213
Giải nhất G1
64806
Giải nhì G2
79526
21519
Giải ba G3
79055
83498
48166
66999
60892
26542
Giải tư G4
2922
8295
5736
1480
Giải năm G5
1192
7948
7140
7108
2577
6229
Giải sáu G6
025
779
153
Giải bảy G7
17
54
81
51
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
24547
Giải nhất G1
49158
Giải nhì G2
88253
39604
Giải ba G3
77448
92351
99577
48872
58631
09422
Giải tư G4
9311
5583
1959
1099
Giải năm G5
5841
6574
2211
5029
0915
6219
Giải sáu G6
571
895
203
Giải bảy G7
57
56
01
47
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
85198
Giải nhất G1
20830
Giải nhì G2
08364
24874
Giải ba G3
09500
00837
14233
78831
28309
86212
Giải tư G4
3330
1999
6180
1527
Giải năm G5
4238
3344
7589
6327
8058
4791
Giải sáu G6
559
193
047
Giải bảy G7
53
64
13
80
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
78195
Giải nhất G1
29924
Giải nhì G2
93148
31878
Giải ba G3
90373
98148
70425
68174
87509
45128
Giải tư G4
1579
8236
1126
0906
Giải năm G5
8299
3776
3912
2338
8819
9177
Giải sáu G6
218
446
574
Giải bảy G7
22
23
60
58
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
49968
Giải nhất G1
89976
Giải nhì G2
98236
01110
Giải ba G3
64466
55492
25276
76607
20023
86611
Giải tư G4
4653
0404
1264
3776
Giải năm G5
4814
3489
9545
9481
8206
7286
Giải sáu G6
045
986
854
Giải bảy G7
04
71
25
50
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
69049
Giải nhất G1
92364
Giải nhì G2
38074
38286
Giải ba G3
33957
38478
51395
00617
57860
35530
Giải tư G4
4650
8057
0190
9775
Giải năm G5
9972
0632
6653
0699
7726
0943
Giải sáu G6
413
766
550
Giải bảy G7
28
57
02
77
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
58553
Giải nhất G1
76496
Giải nhì G2
45698
57221
Giải ba G3
59976
69948
14446
44215
92866
39702
Giải tư G4
9732
0906
5734
5995
Giải năm G5
4858
5190
0611
2960
6460
9568
Giải sáu G6
849
632
541
Giải bảy G7
56
19
02
48
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
17713
Giải nhất G1
95077
Giải nhì G2
26845
85992
Giải ba G3
68037
86767
32549
59746
77064
23960
Giải tư G4
2721
9310
9589
6644
Giải năm G5
8056
8489
8311
2057
8711
9051
Giải sáu G6
553
568
678
Giải bảy G7
87
38
34
88
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
93649
Giải nhất G1
13716
Giải nhì G2
59642
55194
Giải ba G3
92663
63665
00952
87008
93229
96476
Giải tư G4
3113
6305
4666
1625
Giải năm G5
3554
4132
4425
4391
0543
9212
Giải sáu G6
284
673
985
Giải bảy G7
10
94
56
49
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
30775
Giải nhất G1
08368
Giải nhì G2
69632
67521
Giải ba G3
75571
94533
83453
76996
31087
18091
Giải tư G4
9005
8609
0221
4118
Giải năm G5
0731
1769
3270
3088
5179
8847
Giải sáu G6
585
536
357
Giải bảy G7
05
74
08
52
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
29436
Giải nhất G1
46318
Giải nhì G2
32294
77466
Giải ba G3
93212
62933
41364
37952
17902
12456
Giải tư G4
3159
3187
7174
5338
Giải năm G5
6056
0791
2843
2566
7526
3787
Giải sáu G6
969
827
755
Giải bảy G7
51
49
82
08
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
55065
Giải nhất G1
85044
Giải nhì G2
34956
54359
Giải ba G3
61190
18390
05295
62798
29903
41839
Giải tư G4
5958
6226
4290
1313
Giải năm G5
5375
8444
7146
5378
1853
0501
Giải sáu G6
192
025
435
Giải bảy G7
31
33
39
51
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
27724
Giải nhất G1
10916
Giải nhì G2
79493
89431
Giải ba G3
16815
42536
74280
38695
05890
21638
Giải tư G4
5108
8913
2738
1187
Giải năm G5
0525
2106
1351
8571
3536
3121
Giải sáu G6
504
374
192
Giải bảy G7
37
15
01
24
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
35106
Giải nhất G1
02963
Giải nhì G2
45272
06423
Giải ba G3
55588
98486
28204
41573
93196
25429
Giải tư G4
0203
0677
8066
1620
Giải năm G5
5404
4607
9171
8579
3205
0817
Giải sáu G6
848
860
909
Giải bảy G7
90
37
53
05
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
05659
Giải nhất G1
61956
Giải nhì G2
88928
81464
Giải ba G3
34913
30428
22065
77513
22093
98047
Giải tư G4
7042
3178
0371
4614
Giải năm G5
4194
1200
5962
1916
8201
0677
Giải sáu G6
259
242
748
Giải bảy G7
48
28
08
86
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
51139
Giải nhất G1
23395
Giải nhì G2
36552
38651
Giải ba G3
04991
47157
29360
44544
87107
11543
Giải tư G4
0674
1048
2885
7008
Giải năm G5
7199
1746
0318
6714
2671
3455
Giải sáu G6
474
899
639
Giải bảy G7
92
70
16
23
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
73301
Giải nhất G1
10879
Giải nhì G2
79061
73405
Giải ba G3
93716
30788
85195
11056
71929
08331
Giải tư G4
6422
9330
3650
0829
Giải năm G5
8826
8413
9913
2003
0814
3216
Giải sáu G6
773
447
456
Giải bảy G7
20
24
60
30
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
20116
Giải nhất G1
51969
Giải nhì G2
74599
81169
Giải ba G3
53335
82835
57213
76047
88997
03873
Giải tư G4
4043
3715
1658
5569
Giải năm G5
8020
5884
1361
6011
0682
1054
Giải sáu G6
599
764
820
Giải bảy G7
34
10
31
03
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
78054
Giải nhất G1
56243
Giải nhì G2
80863
98662
Giải ba G3
42372
89718
20372
43757
00014
88127
Giải tư G4
7042
5898
9000
7727
Giải năm G5
2539
9902
2043
2071
0039
1413
Giải sáu G6
126
788
499
Giải bảy G7
06
10
45
12
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
79110
Giải nhất G1
21129
Giải nhì G2
46524
68497
Giải ba G3
65092
32413
95535
84583
22479
47546
Giải tư G4
5001
1772
7711
0189
Giải năm G5
1254
3682
9051
0752
3294
4011
Giải sáu G6
367
289
712
Giải bảy G7
79
25
04
85
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
48243
Giải nhất G1
95479
Giải nhì G2
47271
94238
Giải ba G3
37334
69572
66415
39128
32644
13370
Giải tư G4
7191
3656
1839
2841
Giải năm G5
1380
1610
4457
6672
1409
9108
Giải sáu G6
721
928
384
Giải bảy G7
99
55
96
97
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
94479
Giải nhất G1
28588
Giải nhì G2
31610
35225
Giải ba G3
32233
94516
94839
17280
88911
18029
Giải tư G4
8638
5244
4887
2044
Giải năm G5
0438
5348
0181
3518
0806
1534
Giải sáu G6
458
958
615
Giải bảy G7
57
95
91
09
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
81691
Giải nhất G1
24290
Giải nhì G2
90854
72236
Giải ba G3
30217
80913
09886
88942
10442
57804
Giải tư G4
0448
4813
2448
9076
Giải năm G5
7671
6782
4277
6760
0867
9274
Giải sáu G6
018
011
868
Giải bảy G7
11
01
38
82
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
59924
Giải nhất G1
14841
Giải nhì G2
64655
67193
Giải ba G3
50805
87346
26424
18550
07667
52631
Giải tư G4
1781
2446
1208
8909
Giải năm G5
1509
3066
9191
0372
8670
9968
Giải sáu G6
665
055
930
Giải bảy G7
49
30
65
34
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
58339
Giải nhất G1
82141
Giải nhì G2
51386
51548
Giải ba G3
89578
36302
56371
39234
97572
34884
Giải tư G4
1508
7022
4316
2815
Giải năm G5
5907
5714
2648
9106
4458
5660
Giải sáu G6
855
012
247
Giải bảy G7
80
56
15
35
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
47202
Giải nhất G1
65673
Giải nhì G2
20007
93437
Giải ba G3
15277
19055
81322
66308
96576
66228
Giải tư G4
2797
2795
2325
2530
Giải năm G5
4785
9918
4475
9466
5635
4899
Giải sáu G6
240
200
188
Giải bảy G7
01
04
08
86
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
02541
Giải nhất G1
03308
Giải nhì G2
68166
36358
Giải ba G3
41960
87024
86518
57519
84690
07865
Giải tư G4
0953
2489
1346
3042
Giải năm G5
9610
3228
6766
6222
1679
2483
Giải sáu G6
083
218
815
Giải bảy G7
01
00
76
14
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
32047
Giải nhất G1
94835
Giải nhì G2
58258
21275
Giải ba G3
32494
91718
09414
51826
44036
62410
Giải tư G4
2340
3638
4306
2765
Giải năm G5
6952
7231
2113
1845
4876
8901
Giải sáu G6
454
700
631
Giải bảy G7
22
47
06
92
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
99368
Giải nhất G1
01450
Giải nhì G2
12908
24755
Giải ba G3
09091
92951
04157
10076
40192
01878
Giải tư G4
8346
6765
8967
5497
Giải năm G5
0195
6957
2063
4289
1360
7038
Giải sáu G6
795
819
128
Giải bảy G7
51
06
41
11
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
97285
Giải nhất G1
09752
Giải nhì G2
78263
93471
Giải ba G3
55647
45149
89005
89562
00052
28702
Giải tư G4
3547
3143
6877
8162
Giải năm G5
2046
1441
7971
9312
9020
5601
Giải sáu G6
150
308
710
Giải bảy G7
41
11
50
45
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
77318
Giải nhất G1
33815
Giải nhì G2
99854
99583
Giải ba G3
81145
35513
96640
71280
27985
59278
Giải tư G4
7798
2218
8909
6218
Giải năm G5
1876
2463
7822
1145
9457
9141
Giải sáu G6
568
438
555
Giải bảy G7
12
80
97
58
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
31695
Giải nhất G1
51735
Giải nhì G2
67343
00384
Giải ba G3
51656
05290
61297
07065
97477
36261
Giải tư G4
0051
6869
8950
4598
Giải năm G5
7063
2763
1146
2665
6261
9492
Giải sáu G6
163
147
242
Giải bảy G7
83
63
37
18
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
89291
Giải nhất G1
56407
Giải nhì G2
88668
89544
Giải ba G3
76659
20521
61379
28262
04675
24608
Giải tư G4
7847
4900
8894
1771
Giải năm G5
5018
3306
8949
8270
0174
4791
Giải sáu G6
695
835
527
Giải bảy G7
96
43
75
54
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
58953
Giải nhất G1
10071
Giải nhì G2
15350
76286
Giải ba G3
50071
42800
28523
34419
88725
22282
Giải tư G4
6767
6464
0168
1738
Giải năm G5
2446
7441
2811
6641
8279
8110
Giải sáu G6
902
935
017
Giải bảy G7
76
28
23
61
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
78864
Giải nhất G1
86443
Giải nhì G2
93975
72072
Giải ba G3
54182
55741
07454
04111
65077
88281
Giải tư G4
3469
9220
4336
3358
Giải năm G5
1747
4438
6667
3213
4861
3688
Giải sáu G6
046
207
704
Giải bảy G7
23
50
71
28
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
80436
Giải nhất G1
92047
Giải nhì G2
18684
42377
Giải ba G3
68150
10118
96207
80561
26218
80711
Giải tư G4
0043
6277
5298
5747
Giải năm G5
4822
0775
4664
3875
3672
4147
Giải sáu G6
965
167
129
Giải bảy G7
70
58
04
93
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
87347
Giải nhất G1
30501
Giải nhì G2
52768
81509
Giải ba G3
58329
36585
57369
34593
20149
06240
Giải tư G4
5168
9476
1272
0201
Giải năm G5
0478
4449
5995
6232
0035
6518
Giải sáu G6
498
315
198
Giải bảy G7
65
90
33
97
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
36554
Giải nhất G1
94220
Giải nhì G2
71581
97927
Giải ba G3
99808
50345
90346
35469
62210
48173
Giải tư G4
1377
6536
3890
3566
Giải năm G5
8883
4491
5181
6270
4680
0369
Giải sáu G6
269
085
602
Giải bảy G7
48
81
98
94
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
54045
Giải nhất G1
27631
Giải nhì G2
14787
90992
Giải ba G3
60451
49375
62148
50334
02791
38478
Giải tư G4
9494
3576
9400
2339
Giải năm G5
3717
4337
3537
7438
2964
1185
Giải sáu G6
907
721
120
Giải bảy G7
60
31
54
32
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
96764
Giải nhất G1
17962
Giải nhì G2
83366
72336
Giải ba G3
94024
43923
04766
87110
21910
61262
Giải tư G4
7016
1107
7340
5131
Giải năm G5
5480
7294
4053
9950
2305
4874
Giải sáu G6
532
618
794
Giải bảy G7
86
05
36
32
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
86317
Giải nhất G1
12274
Giải nhì G2
88441
84090
Giải ba G3
61734
29101
64471
03818
43846
07800
Giải tư G4
7610
3964
0958
7772
Giải năm G5
5770
7716
3831
4011
4006
9343
Giải sáu G6
383
948
701
Giải bảy G7
21
31
35
40
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
25295
Giải nhất G1
01253
Giải nhì G2
02772
10133
Giải ba G3
25037
39709
38529
62601
03531
02966
Giải tư G4
7174
6598
9142
7548
Giải năm G5
0422
4404
9651
5388
4498
1990
Giải sáu G6
616
196
733
Giải bảy G7
05
02
17
69
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
34194
Giải nhất G1
51050
Giải nhì G2
00770
73910
Giải ba G3
54217
08307
56617
19934
50892
17924
Giải tư G4
5610
8570
9836
3346
Giải năm G5
6275
0476
0641
5953
5661
5967
Giải sáu G6
323
312
691
Giải bảy G7
34
94
45
70
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
43769
Giải nhất G1
86531
Giải nhì G2
98565
42742
Giải ba G3
13360
31673
48132
12979
60462
22182
Giải tư G4
5252
7259
0501
5422
Giải năm G5
5377
4388
8415
5235
6560
5842
Giải sáu G6
055
288
241
Giải bảy G7
22
87
18
35
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
98245
Giải nhất G1
01742
Giải nhì G2
98264
78008
Giải ba G3
86733
37919
70873
64717
82533
10942
Giải tư G4
6045
0041
1490
4765
Giải năm G5
5855
9854
7907
0413
7569
5445
Giải sáu G6
105
257
074
Giải bảy G7
26
63
60
18
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
17538
Giải nhất G1
92002
Giải nhì G2
23026
19281
Giải ba G3
15536
30966
76124
63497
38508
09445
Giải tư G4
8110
3470
8595
8727
Giải năm G5
4983
8106
4390
9195
4331
5328
Giải sáu G6
171
667
338
Giải bảy G7
43
88
92
11
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
54997
Giải nhất G1
84480
Giải nhì G2
68593
23376
Giải ba G3
89909
39417
19311
96594
27024
79055
Giải tư G4
9347
0992
0325
6642
Giải năm G5
2105
1336
2926
5263
8991
0855
Giải sáu G6
307
411
689
Giải bảy G7
47
41
79
38
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
12941
Giải nhất G1
82066
Giải nhì G2
48663
75715
Giải ba G3
95754
49606
16765
58062
95106
79001
Giải tư G4
0417
6833
4605
4620
Giải năm G5
4146
7378
9912
3356
0462
0403
Giải sáu G6
350
719
668
Giải bảy G7
37
26
73
98
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
87767
Giải nhất G1
96822
Giải nhì G2
00286
87175
Giải ba G3
05151
00453
10770
20700
46783
36248
Giải tư G4
7284
1110
4221
7095
Giải năm G5
4548
5296
0260
8620
8960
9744
Giải sáu G6
248
740
460
Giải bảy G7
53
42
25
56
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
61762
Giải nhất G1
39070
Giải nhì G2
02329
18372
Giải ba G3
16007
60763
57491
47077
84248
75402
Giải tư G4
4191
4433
8606
2325
Giải năm G5
7285
7588
2188
6755
5523
8372
Giải sáu G6
760
419
672
Giải bảy G7
75
61
14
25
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
76007
Giải nhất G1
51630
Giải nhì G2
24501
58111
Giải ba G3
61609
19570
96434
95005
12968
30143
Giải tư G4
9766
8349
6599
1453
Giải năm G5
2263
0497
0607
6063
6304
5028
Giải sáu G6
455
207
843
Giải bảy G7
80
69
52
18
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (31-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
12239
Giải nhất G1
62330
Giải nhì G2
75488
43719
Giải ba G3
32195
13518
27323
01541
47401
28830
Giải tư G4
4996
3384
6838
4903
Giải năm G5
7715
4774
2061
2554
2479
6063
Giải sáu G6
789
838
598
Giải bảy G7
30
59
80
89
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
89914
Giải nhất G1
74298
Giải nhì G2
09293
59930
Giải ba G3
46724
96575
39515
48450
28265
90715
Giải tư G4
6313
1625
2929
3989
Giải năm G5
8513
7314
6491
1870
4135
2492
Giải sáu G6
919
726
214
Giải bảy G7
08
78
74
19
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
59903
Giải nhất G1
81369
Giải nhì G2
56277
71215
Giải ba G3
92569
66796
99488
98627
90390
23790
Giải tư G4
9252
2453
9695
4955
Giải năm G5
0205
6533
0858
5779
5507
2915
Giải sáu G6
575
540
568
Giải bảy G7
34
81
71
25
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
20182
Giải nhất G1
07161
Giải nhì G2
16533
55139
Giải ba G3
31591
79577
08532
93770
14710
81684
Giải tư G4
7533
5148
1673
0425
Giải năm G5
0011
2533
3699
2749
8266
9480
Giải sáu G6
543
604
134
Giải bảy G7
81
56
69
54
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
80965
Giải nhất G1
15580
Giải nhì G2
97527
79584
Giải ba G3
04613
11917
96863
53389
01028
93080
Giải tư G4
7607
6561
5081
1676
Giải năm G5
5091
9598
3136
0406
8410
2025
Giải sáu G6
559
197
968
Giải bảy G7
85
50
42
88
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
15972
Giải nhất G1
02820
Giải nhì G2
54813
53654
Giải ba G3
51997
63875
06974
87762
39718
08966
Giải tư G4
5847
0662
7665
3347
Giải năm G5
5972
7620
8131
2155
8398
6841
Giải sáu G6
704
672
783
Giải bảy G7
92
82
28
58
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
88460
Giải nhất G1
99513
Giải nhì G2
98223
99207
Giải ba G3
44390
62965
27765
82110
74847
74327
Giải tư G4
4113
3372
8736
7287
Giải năm G5
4341
2393
2985
3238
0746
7336
Giải sáu G6
665
032
298
Giải bảy G7
44
18
92
70
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
71400
Giải nhất G1
61967
Giải nhì G2
47962
31669
Giải ba G3
42108
47223
53657
57232
18919
92627
Giải tư G4
0233
5666
5083
0137
Giải năm G5
6428
3498
9576
2662
2948
6475
Giải sáu G6
412
429
587
Giải bảy G7
39
43
51
78
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
38074
Giải nhất G1
32168
Giải nhì G2
16948
99428
Giải ba G3
73717
01055
12770
79760
55665
24271
Giải tư G4
9564
9970
1812
0643
Giải năm G5
6248
9625
2336
2652
1463
7888
Giải sáu G6
513
774
799
Giải bảy G7
32
85
48
39
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
43218
Giải nhất G1
62234
Giải nhì G2
39351
63114
Giải ba G3
82452
11367
18373
89926
63183
92502
Giải tư G4
9040
6063
4822
6693
Giải năm G5
0111
6143
7006
4081
1231
2828
Giải sáu G6
568
570
162
Giải bảy G7
71
90
23
13
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
76044
Giải nhất G1
84776
Giải nhì G2
21457
05975
Giải ba G3
96673
13227
05472
20791
60192
18380
Giải tư G4
3248
9900
0677
8566
Giải năm G5
4370
1323
4998
8217
4058
4961
Giải sáu G6
591
753
459
Giải bảy G7
77
42
74
31
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
04348
Giải nhất G1
47440
Giải nhì G2
07110
79698
Giải ba G3
93040
56463
42102
26825
24283
93357
Giải tư G4
5834
6891
5747
8231
Giải năm G5
5012
0310
4266
3197
3590
7372
Giải sáu G6
908
502
748
Giải bảy G7
87
23
20
09
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
39218
Giải nhất G1
49736
Giải nhì G2
71136
86920
Giải ba G3
02990
17065
28173
96544
13097
08412
Giải tư G4
7365
8566
6054
7837
Giải năm G5
2592
0948
9823
6720
6952
0899
Giải sáu G6
465
363
366
Giải bảy G7
92
81
04
29
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
90202
Giải nhất G1
05396
Giải nhì G2
37746
91737
Giải ba G3
83506
53070
12737
93382
35584
43676
Giải tư G4
1597
7719
5314
3592
Giải năm G5
3951
0718
2676
1539
1641
4908
Giải sáu G6
670
934
252
Giải bảy G7
10
01
93
05
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
04440
Giải nhất G1
02048
Giải nhì G2
77122
52105
Giải ba G3
50847
75012
42153
27946
97468
44446
Giải tư G4
3601
3525
3374
3712
Giải năm G5
5590
2873
4438
2951
0768
5467
Giải sáu G6
513
318
754
Giải bảy G7
05
31
03
59
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
18513
Giải nhất G1
23055
Giải nhì G2
65520
37809
Giải ba G3
97167
84594
85212
60009
84656
76730
Giải tư G4
7199
7811
0063
1358
Giải năm G5
4279
7779
0907
3293
8844
7008
Giải sáu G6
473
035
402
Giải bảy G7
70
82
02
19
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
01067
Giải nhất G1
50847
Giải nhì G2
91297
17671
Giải ba G3
02094
81552
35732
83139
78496
21648
Giải tư G4
8176
3468
7667
3268
Giải năm G5
7510
6643
3719
1118
8814
2807
Giải sáu G6
482
574
954
Giải bảy G7
73
13
23
25
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
48563
Giải nhất G1
48032
Giải nhì G2
54210
01673
Giải ba G3
61561
96546
32781
77348
68469
50351
Giải tư G4
3208
5307
7046
5994
Giải năm G5
2714
6772
3167
0751
3574
9492
Giải sáu G6
421
832
661
Giải bảy G7
13
28
46
05
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
66650
Giải nhất G1
07729
Giải nhì G2
47188
33607
Giải ba G3
01950
23000
46569
19418
36726
31216
Giải tư G4
4492
7750
0854
5370
Giải năm G5
2059
1837
8479
6635
8825
7705
Giải sáu G6
988
233
300
Giải bảy G7
07
60
94
80
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
31953
Giải nhất G1
52377
Giải nhì G2
59277
28468
Giải ba G3
47823
36968
73942
83028
47576
95964
Giải tư G4
4021
9618
2289
6018
Giải năm G5
5960
2818
1639
1647
4395
5909
Giải sáu G6
918
385
149
Giải bảy G7
32
81
98
31
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
61349
Giải nhất G1
80519
Giải nhì G2
38571
21641
Giải ba G3
62016
92701
11036
60412
46747
68260
Giải tư G4
6442
1895
2197
1773
Giải năm G5
1829
3623
1926
2533
2510
1072
Giải sáu G6
101
988
877
Giải bảy G7
22
64
95
39
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
72929
Giải nhất G1
33587
Giải nhì G2
35094
34949
Giải ba G3
34509
59391
35130
49946
51560
88549
Giải tư G4
1720
9089
7547
0326
Giải năm G5
8980
0579
8105
0272
9787
7904
Giải sáu G6
618
367
354
Giải bảy G7
06
97
72
75
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
08663
Giải nhất G1
08349
Giải nhì G2
37296
97053
Giải ba G3
80671
84375
94690
91662
42348
22915
Giải tư G4
8041
1289
0141
3402
Giải năm G5
4160
1679
9338
2854
8917
0084
Giải sáu G6
587
448
285
Giải bảy G7
77
33
10
95
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
62593
Giải nhất G1
71475
Giải nhì G2
21383
24556
Giải ba G3
81325
95582
07988
72823
67629
29565
Giải tư G4
3312
4041
3908
4836
Giải năm G5
2188
8459
6689
8046
0259
9400
Giải sáu G6
263
793
860
Giải bảy G7
31
38
86
70
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
74079
Giải nhất G1
05616
Giải nhì G2
38610
98024
Giải ba G3
11535
04212
68363
52757
40734
37452
Giải tư G4
5879
9058
9274
9340
Giải năm G5
6232
0928
6553
0997
8974
2289
Giải sáu G6
407
040
749
Giải bảy G7
69
94
18
35
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
78356
Giải nhất G1
12424
Giải nhì G2
71253
80971
Giải ba G3
01474
25130
24064
35751
63754
64802
Giải tư G4
1660
5669
7185
3796
Giải năm G5
1641
8793
7726
8532
9022
9652
Giải sáu G6
628
045
919
Giải bảy G7
41
12
05
28
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
84917
Giải nhất G1
97380
Giải nhì G2
32082
04244
Giải ba G3
39144
88690
26434
67471
10279
23157
Giải tư G4
6976
4904
9934
2515
Giải năm G5
8522
7500
2939
1429
9125
4059
Giải sáu G6
307
280
382
Giải bảy G7
99
26
77
68
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
42399
Giải nhất G1
63312
Giải nhì G2
15594
59433
Giải ba G3
15185
96512
43207
53443
89237
88654
Giải tư G4
4494
7418
5169
1790
Giải năm G5
4501
2185
3142
1331
7233
1124
Giải sáu G6
586
321
738
Giải bảy G7
08
18
45
54
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
42113
Giải nhất G1
73433
Giải nhì G2
31552
60586
Giải ba G3
01403
35332
53779
26722
78352
79802
Giải tư G4
7602
6871
7349
4486
Giải năm G5
7424
2803
2395
0575
1926
7058
Giải sáu G6
414
526
250
Giải bảy G7
66
63
64
20
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
09390
Giải nhất G1
24578
Giải nhì G2
60358
99540
Giải ba G3
63583
13712
45763
74024
85468
21509
Giải tư G4
5913
5656
9302
8147
Giải năm G5
4857
5624
4734
6674
6345
2696
Giải sáu G6
690
549
354
Giải bảy G7
08
29
43
12
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
24876
Giải nhất G1
80854
Giải nhì G2
99828
23837
Giải ba G3
84735
71029
99393
44993
87879
01852
Giải tư G4
0364
5906
7191
2777
Giải năm G5
3102
5866
6549
5033
0953
3745
Giải sáu G6
760
509
801
Giải bảy G7
76
51
72
13
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
89075
Giải nhất G1
98757
Giải nhì G2
90657
25115
Giải ba G3
24396
82618
37376
70103
02173
09839
Giải tư G4
9095
0849
8489
9704
Giải năm G5
1732
4176
3716
1320
2369
9305
Giải sáu G6
371
119
012
Giải bảy G7
16
90
45
64
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
70968
Giải nhất G1
25814
Giải nhì G2
14096
62584
Giải ba G3
76204
58369
81154
70387
15717
51017
Giải tư G4
4948
0561
5353
1068
Giải năm G5
1315
3450
8468
8475
1184
8693
Giải sáu G6
117
675
279
Giải bảy G7
59
19
72
83
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
07631
Giải nhất G1
39603
Giải nhì G2
79799
95760
Giải ba G3
56317
09250
81252
63764
63155
03639
Giải tư G4
3260
9343
1811
9978
Giải năm G5
3146
2111
5447
9333
7233
9494
Giải sáu G6
579
796
580
Giải bảy G7
06
26
31
32
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
09401
Giải nhất G1
71268
Giải nhì G2
42426
04597
Giải ba G3
77912
82347
71504
97498
11092
49326
Giải tư G4
5126
7842
4915
1783
Giải năm G5
1291
5959
0924
7619
2328
5394
Giải sáu G6
559
705
373
Giải bảy G7
34
24
15
26
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
16480
Giải nhất G1
86594
Giải nhì G2
95398
37531
Giải ba G3
91991
24901
13709
48113
55165
98162
Giải tư G4
0087
4104
4610
1197
Giải năm G5
2454
9376
7520
3286
5803
2266
Giải sáu G6
667
512
834
Giải bảy G7
65
34
92
18
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
25351
Giải nhất G1
04433
Giải nhì G2
97279
89295
Giải ba G3
87954
57318
68979
58191
67912
74009
Giải tư G4
6703
7837
8935
4256
Giải năm G5
4688
3642
5518
2865
9828
3771
Giải sáu G6
628
463
349
Giải bảy G7
51
79
43
09
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
41055
Giải nhất G1
40734
Giải nhì G2
37946
22832
Giải ba G3
80059
34440
00202
23332
82482
39444
Giải tư G4
5962
0272
7193
8779
Giải năm G5
1922
5015
3929
6964
1318
7187
Giải sáu G6
661
193
648
Giải bảy G7
40
54
38
30
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
89665
Giải nhất G1
42044
Giải nhì G2
94296
58067
Giải ba G3
72571
67501
86583
15273
63103
17218
Giải tư G4
1896
1660
6758
2294
Giải năm G5
8274
9431
4104
9453
5764
9597
Giải sáu G6
918
388
484
Giải bảy G7
27
94
15
91
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
88182
Giải nhất G1
86741
Giải nhì G2
81804
74028
Giải ba G3
90173
98263
86313
39388
76776
82805
Giải tư G4
0297
9048
1587
7846
Giải năm G5
4219
8427
3099
7549
9374
5977
Giải sáu G6
090
695
485
Giải bảy G7
19
34
92
20
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
92264
Giải nhất G1
13667
Giải nhì G2
73861
91927
Giải ba G3
54402
77150
66741
02310
06260
76350
Giải tư G4
6102
6637
1441
5429
Giải năm G5
7524
8003
1972
1634
6100
3003
Giải sáu G6
643
982
340
Giải bảy G7
14
10
71
31
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
29996
Giải nhất G1
29783
Giải nhì G2
75476
17798
Giải ba G3
59418
16892
34689
32653
29770
72029
Giải tư G4
2759
9796
0197
6214
Giải năm G5
5465
6302
8191
2036
6257
7663
Giải sáu G6
668
375
143
Giải bảy G7
20
80
68
01
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
38755
Giải nhất G1
51445
Giải nhì G2
40846
19407
Giải ba G3
98361
68851
98133
85217
54176
51607
Giải tư G4
9771
2708
1693
6159
Giải năm G5
9357
3261
6667
5977
8924
6325
Giải sáu G6
658
996
938
Giải bảy G7
98
50
08
15
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
89562
Giải nhất G1
78809
Giải nhì G2
78724
07101
Giải ba G3
03154
34532
07570
87149
62691
74198
Giải tư G4
7483
4709
3698
1548
Giải năm G5
2267
8760
1966
4307
3793
1999
Giải sáu G6
007
910
563
Giải bảy G7
59
98
92
40
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
87296
Giải nhất G1
25579
Giải nhì G2
06021
92530
Giải ba G3
45819
92268
40591
44430
31264
56696
Giải tư G4
1653
6179
1331
6303
Giải năm G5
2656
2181
4484
8592
5005
6897
Giải sáu G6
020
790
548
Giải bảy G7
75
96
55
66
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
35862
Giải nhất G1
81536
Giải nhì G2
42128
27049
Giải ba G3
54898
35137
02958
66327
90173
39628
Giải tư G4
5778
0148
7963
0156
Giải năm G5
7334
4958
8800
1216
2377
2872
Giải sáu G6
365
945
855
Giải bảy G7
21
93
25
81
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
82472
Giải nhất G1
21337
Giải nhì G2
28221
53677
Giải ba G3
38052
28728
29554
82944
75872
75185
Giải tư G4
6771
1978
4456
9858
Giải năm G5
1900
3925
6503
6500
9518
4372
Giải sáu G6
105
363
838
Giải bảy G7
93
76
39
21
Chỉ hiển thị:

VỀ XSMB 100 NGÀY LIÊN TIẾP

XSMB 100 ngày hay KQXSMB 100 ngày liên tiếp là 100 kết quả xổ số Miền Bắc của 100 lần quay gần nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Bắc

Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng