XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
44367
Giải nhất G1
02103
Giải nhì G2
85262
24192
Giải ba G3
53117
57563
77726
52421
47297
42466
Giải tư G4
6745
8181
2717
7607
Giải năm G5
7614
5002
1041
3610
6268
5907
Giải sáu G6
443
354
210
Giải bảy G7
39
14
35
23
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
34622
Giải nhất G1
94586
Giải nhì G2
75415
00398
Giải ba G3
02695
81584
39790
63955
93847
80022
Giải tư G4
7922
4688
5099
2756
Giải năm G5
5391
2710
3411
3649
9522
9171
Giải sáu G6
312
541
104
Giải bảy G7
03
33
49
99
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
27483
Giải nhất G1
86299
Giải nhì G2
97673
23236
Giải ba G3
82333
02525
90116
13785
41093
24497
Giải tư G4
8849
8323
8877
2901
Giải năm G5
2843
6831
0165
0750
2768
1859
Giải sáu G6
737
267
003
Giải bảy G7
78
22
39
27
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
18146
Giải nhất G1
00534
Giải nhì G2
49921
30332
Giải ba G3
58890
58521
89686
80075
49323
05575
Giải tư G4
2025
5454
9413
1476
Giải năm G5
2044
4506
5740
9745
2046
7389
Giải sáu G6
655
270
536
Giải bảy G7
51
48
80
77
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
35879
Giải nhất G1
47749
Giải nhì G2
87500
99446
Giải ba G3
01106
79324
26659
56908
74236
93875
Giải tư G4
7576
4069
3177
7043
Giải năm G5
4450
2127
6748
8288
4723
3563
Giải sáu G6
702
154
145
Giải bảy G7
15
53
57
41
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
02283
Giải nhất G1
58255
Giải nhì G2
01657
06701
Giải ba G3
91266
84964
27203
66523
51367
49639
Giải tư G4
8935
3818
5601
9446
Giải năm G5
3699
2160
3449
4422
5004
6817
Giải sáu G6
776
056
519
Giải bảy G7
38
86
00
84
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
15348
Giải nhất G1
78802
Giải nhì G2
22861
91584
Giải ba G3
26582
67608
72292
04209
46545
31425
Giải tư G4
1818
1726
0627
0345
Giải năm G5
6341
5705
4803
2089
8511
1671
Giải sáu G6
765
835
214
Giải bảy G7
20
30
43
77
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
92979
Giải nhất G1
56882
Giải nhì G2
39343
47196
Giải ba G3
39732
88318
82043
67698
10650
01836
Giải tư G4
4157
8740
6035
6845
Giải năm G5
4165
2074
1708
5467
5906
5861
Giải sáu G6
909
942
335
Giải bảy G7
42
84
68
13
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
81099
Giải nhất G1
17483
Giải nhì G2
94216
47818
Giải ba G3
97693
24154
36495
14806
25546
65012
Giải tư G4
3529
6007
8659
7548
Giải năm G5
1408
4257
7197
6600
8905
9695
Giải sáu G6
210
538
296
Giải bảy G7
72
42
94
56
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
82266
Giải nhất G1
02343
Giải nhì G2
40408
17259
Giải ba G3
58039
69704
38105
57824
67161
47090
Giải tư G4
6998
4755
2674
6191
Giải năm G5
0623
3544
8319
1864
3741
8626
Giải sáu G6
325
466
201
Giải bảy G7
67
98
93
95
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
26422
Giải nhất G1
90141
Giải nhì G2
26323
40303
Giải ba G3
80054
66276
56066
54135
47989
89880
Giải tư G4
3299
4148
8200
4431
Giải năm G5
1752
0845
2782
6950
8387
9702
Giải sáu G6
143
889
915
Giải bảy G7
59
41
02
83
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
73663
Giải nhất G1
63348
Giải nhì G2
58752
82743
Giải ba G3
63709
20214
34263
76106
67609
93999
Giải tư G4
9233
6289
2907
4869
Giải năm G5
4145
1855
3439
4721
9299
0693
Giải sáu G6
982
560
036
Giải bảy G7
91
21
18
88
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
10263
Giải nhất G1
84855
Giải nhì G2
75330
03907
Giải ba G3
81512
16104
73677
91089
87745
84811
Giải tư G4
5701
3312
3838
2644
Giải năm G5
7792
7464
4444
1360
1536
6741
Giải sáu G6
482
302
689
Giải bảy G7
65
37
13
33
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
60930
Giải nhất G1
14424
Giải nhì G2
25978
61321
Giải ba G3
06154
49998
53542
83194
89741
90617
Giải tư G4
0202
1868
6825
6573
Giải năm G5
5016
2422
9023
6064
1610
0560
Giải sáu G6
316
410
619
Giải bảy G7
41
94
20
71
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
62721
Giải nhất G1
69350
Giải nhì G2
70384
57898
Giải ba G3
76879
97275
98757
65684
44550
69190
Giải tư G4
7331
7896
0215
8763
Giải năm G5
1682
9809
2170
8678
0893
0640
Giải sáu G6
318
453
156
Giải bảy G7
65
81
02
59
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
57266
Giải nhất G1
97063
Giải nhì G2
01547
03792
Giải ba G3
34380
55547
99473
04513
03577
43064
Giải tư G4
2595
6129
9793
8725
Giải năm G5
6616
4029
5105
0547
9482
4422
Giải sáu G6
424
936
870
Giải bảy G7
80
25
37
12
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (31-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
18650
Giải nhất G1
10527
Giải nhì G2
35074
62060
Giải ba G3
33310
58250
97160
34589
89241
24075
Giải tư G4
1062
5907
5201
9167
Giải năm G5
0859
1375
9280
0445
0606
1421
Giải sáu G6
540
276
761
Giải bảy G7
31
45
94
77
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
15553
Giải nhất G1
28465
Giải nhì G2
01790
77377
Giải ba G3
52873
70371
33873
61735
44650
87166
Giải tư G4
2999
5263
8397
4017
Giải năm G5
6573
2829
1106
5982
6397
2653
Giải sáu G6
796
010
411
Giải bảy G7
21
00
31
14
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
81687
Giải nhất G1
54246
Giải nhì G2
57450
34972
Giải ba G3
15044
72692
88895
87300
71232
92613
Giải tư G4
8087
8713
0896
6614
Giải năm G5
9840
1399
5564
5175
0873
2587
Giải sáu G6
871
815
156
Giải bảy G7
88
14
41
75
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
07076
Giải nhất G1
67348
Giải nhì G2
51380
77608
Giải ba G3
08075
99703
94167
46228
31744
45914
Giải tư G4
3311
3995
2876
3716
Giải năm G5
2474
3996
5550
9833
6195
0496
Giải sáu G6
919
215
628
Giải bảy G7
82
49
07
29
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
33003
Giải nhất G1
35078
Giải nhì G2
36509
95329
Giải ba G3
86347
84893
67695
31072
69847
46059
Giải tư G4
3531
6277
0781
6243
Giải năm G5
6902
5879
7220
0434
3640
7672
Giải sáu G6
792
899
079
Giải bảy G7
18
05
74
78
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
64904
Giải nhất G1
78141
Giải nhì G2
87901
10549
Giải ba G3
40403
40811
25962
62445
22778
37618
Giải tư G4
7535
1633
0138
1596
Giải năm G5
6261
6757
2697
2475
2708
6364
Giải sáu G6
682
909
433
Giải bảy G7
36
71
45
32
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
82871
Giải nhất G1
94512
Giải nhì G2
72720
81900
Giải ba G3
03961
28843
80120
28929
44449
82514
Giải tư G4
8544
5065
5483
3579
Giải năm G5
0266
4452
5162
1982
7783
1265
Giải sáu G6
998
780
684
Giải bảy G7
44
23
85
86
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
19685
Giải nhất G1
80388
Giải nhì G2
49059
33202
Giải ba G3
87712
17969
89009
33776
57779
44541
Giải tư G4
7683
6531
6962
8975
Giải năm G5
5515
6141
5851
7492
9185
6889
Giải sáu G6
759
540
100
Giải bảy G7
93
90
69
29
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
13529
Giải nhất G1
97227
Giải nhì G2
53510
42797
Giải ba G3
53949
33069
63064
87910
18832
78557
Giải tư G4
6853
3613
9966
7341
Giải năm G5
1374
1035
7645
0549
0435
8722
Giải sáu G6
360
987
857
Giải bảy G7
36
58
07
65
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
94325
Giải nhất G1
23259
Giải nhì G2
66640
23376
Giải ba G3
31105
72282
82200
63910
11030
94597
Giải tư G4
5287
3838
8246
6355
Giải năm G5
1337
8328
5374
8056
8762
8690
Giải sáu G6
164
827
706
Giải bảy G7
73
69
49
51
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
75723
Giải nhất G1
20849
Giải nhì G2
13091
49882
Giải ba G3
63075
07902
39553
01554
83889
83251
Giải tư G4
1937
0147
5809
0407
Giải năm G5
2800
7795
8792
8865
3667
4004
Giải sáu G6
684
874
802
Giải bảy G7
33
34
46
29
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
55967
Giải nhất G1
54580
Giải nhì G2
21026
67810
Giải ba G3
59504
89733
13811
43198
35906
15941
Giải tư G4
9745
1163
5539
6360
Giải năm G5
6440
4422
3437
9590
6182
9014
Giải sáu G6
483
381
367
Giải bảy G7
76
79
71
08
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
83572
Giải nhất G1
70723
Giải nhì G2
14308
09786
Giải ba G3
93904
01719
18292
24623
71671
11387
Giải tư G4
6970
4346
6358
0736
Giải năm G5
9739
4459
1481
5172
8040
9893
Giải sáu G6
226
031
499
Giải bảy G7
01
80
65
12
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
10448
Giải nhất G1
01293
Giải nhì G2
90453
43020
Giải ba G3
27989
01592
57247
57697
90951
93120
Giải tư G4
7809
0890
0029
9163
Giải năm G5
4228
5239
7168
7205
4788
5067
Giải sáu G6
198
186
590
Giải bảy G7
33
82
09
57
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
67626
Giải nhất G1
81254
Giải nhì G2
14436
47191
Giải ba G3
29054
59494
13547
49355
99221
17767
Giải tư G4
4541
0210
8059
9213
Giải năm G5
0335
4819
7263
1541
5344
3788
Giải sáu G6
373
291
279
Giải bảy G7
26
83
98
18
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
32965
Giải nhất G1
91114
Giải nhì G2
17932
99707
Giải ba G3
19569
47563
05093
59395
22044
59017
Giải tư G4
9951
5007
7194
3166
Giải năm G5
8698
1417
1058
9220
0385
8284
Giải sáu G6
831
489
931
Giải bảy G7
71
51
98
28
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
59925
Giải nhất G1
41995
Giải nhì G2
32104
99664
Giải ba G3
62977
31241
33408
92887
12145
51393
Giải tư G4
7548
9776
9558
0921
Giải năm G5
2315
6863
8680
6329
2377
6711
Giải sáu G6
952
319
693
Giải bảy G7
94
16
55
43
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
81047
Giải nhất G1
91687
Giải nhì G2
87624
88230
Giải ba G3
59985
32032
68527
94667
83229
11815
Giải tư G4
0131
0750
0166
4345
Giải năm G5
6055
0989
3003
2785
7579
1802
Giải sáu G6
151
324
986
Giải bảy G7
13
14
37
94
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
68664
Giải nhất G1
81431
Giải nhì G2
40720
22183
Giải ba G3
91639
33161
83447
46988
64519
25878
Giải tư G4
1896
1399
1212
5965
Giải năm G5
8505
4981
2318
7544
2891
0191
Giải sáu G6
917
833
388
Giải bảy G7
09
33
02
23
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
49650
Giải nhất G1
06579
Giải nhì G2
14342
12281
Giải ba G3
41247
66322
82113
01646
94819
44572
Giải tư G4
8517
1916
6068
4664
Giải năm G5
1402
7744
5242
9550
5712
2726
Giải sáu G6
931
274
752
Giải bảy G7
13
55
70
67
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
57470
Giải nhất G1
46413
Giải nhì G2
73469
30308
Giải ba G3
31583
38456
58820
47386
50654
84672
Giải tư G4
6636
4486
2882
4552
Giải năm G5
8818
0806
9150
5583
1613
2304
Giải sáu G6
826
058
851
Giải bảy G7
21
04
47
74
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
54247
Giải nhất G1
69734
Giải nhì G2
34677
20804
Giải ba G3
58238
22551
72439
91037
28917
04645
Giải tư G4
1787
9249
2002
3566
Giải năm G5
1046
0728
4516
3542
2857
0539
Giải sáu G6
307
802
403
Giải bảy G7
53
29
28
57
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
76369
Giải nhất G1
77298
Giải nhì G2
73046
17455
Giải ba G3
89049
72087
29566
01899
04804
83194
Giải tư G4
8511
0448
4346
7136
Giải năm G5
8342
1184
7406
4858
8972
9760
Giải sáu G6
701
912
815
Giải bảy G7
12
50
05
13
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
26493
Giải nhất G1
54128
Giải nhì G2
01818
98582
Giải ba G3
01507
93059
78338
90688
06793
50767
Giải tư G4
1368
2142
3396
9675
Giải năm G5
0800
1786
2056
1442
8078
0933
Giải sáu G6
904
022
880
Giải bảy G7
65
25
50
99
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
70447
Giải nhất G1
30887
Giải nhì G2
35120
87882
Giải ba G3
32452
68083
90768
49417
35327
45592
Giải tư G4
2495
1910
5938
5431
Giải năm G5
3356
4053
0586
9639
6345
4121
Giải sáu G6
227
327
843
Giải bảy G7
55
80
13
71
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
80359
Giải nhất G1
19644
Giải nhì G2
56866
23666
Giải ba G3
03810
90538
16724
99553
27566
67734
Giải tư G4
0584
9641
9608
6060
Giải năm G5
1335
6679
6784
1486
7013
1067
Giải sáu G6
906
636
410
Giải bảy G7
25
79
88
54
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
83866
Giải nhất G1
51676
Giải nhì G2
18736
24033
Giải ba G3
19388
26346
44869
64943
98136
16229
Giải tư G4
8844
1363
9702
3489
Giải năm G5
6572
9622
4979
9375
7631
6461
Giải sáu G6
940
517
144
Giải bảy G7
56
90
15
53
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
09580
Giải nhất G1
29402
Giải nhì G2
23008
94257
Giải ba G3
98910
37368
76637
04080
39226
74432
Giải tư G4
8593
2322
5745
7621
Giải năm G5
4996
3716
4054
1778
2133
4180
Giải sáu G6
878
470
881
Giải bảy G7
85
49
24
98
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
51925
Giải nhất G1
70091
Giải nhì G2
77216
24987
Giải ba G3
94756
47241
69203
19688
66872
85929
Giải tư G4
2181
6617
3168
0740
Giải năm G5
2128
4036
3437
7674
4166
9512
Giải sáu G6
049
260
972
Giải bảy G7
61
16
83
47
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
76578
Giải nhất G1
89773
Giải nhì G2
28086
08979
Giải ba G3
53310
84913
98859
08697
50033
62005
Giải tư G4
3088
3199
8452
0669
Giải năm G5
1769
7670
1743
3964
2101
2475
Giải sáu G6
813
561
798
Giải bảy G7
76
34
85
13
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-05)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
05365
Giải nhất G1
60256
Giải nhì G2
96537
26510
Giải ba G3
18728
36168
67052
44399
69293
48241
Giải tư G4
1981
7413
6040
3021
Giải năm G5
9589
9440
4767
5311
7420
7328
Giải sáu G6
989
920
111
Giải bảy G7
89
15
48
57
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
96736
Giải nhất G1
00731
Giải nhì G2
93389
43599
Giải ba G3
41521
57436
11921
95917
66854
33229
Giải tư G4
9188
7076
1306
7227
Giải năm G5
1773
7429
9108
6856
7119
3926
Giải sáu G6
336
122
639
Giải bảy G7
09
80
02
79
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
21916
Giải nhất G1
03753
Giải nhì G2
09292
74636
Giải ba G3
68417
68651
69171
90623
96858
69786
Giải tư G4
1854
5529
9484
8227
Giải năm G5
2826
3653
7621
0295
7590
9889
Giải sáu G6
472
535
660
Giải bảy G7
76
42
11
57
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
91213
Giải nhất G1
60871
Giải nhì G2
90650
63371
Giải ba G3
63445
44398
61559
11704
01360
29482
Giải tư G4
8343
0783
0930
3719
Giải năm G5
1317
9878
9400
8308
4796
5967
Giải sáu G6
786
949
164
Giải bảy G7
15
23
60
05
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
49333
Giải nhất G1
97939
Giải nhì G2
55311
56648
Giải ba G3
34925
46058
38462
67329
37199
11607
Giải tư G4
5602
8412
1759
1094
Giải năm G5
4069
2173
7609
7971
9456
0514
Giải sáu G6
338
395
689
Giải bảy G7
76
67
46
27
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
16252
Giải nhất G1
93619
Giải nhì G2
14175
95275
Giải ba G3
45786
92178
83910
83481
13536
42714
Giải tư G4
6312
3686
5694
4080
Giải năm G5
7455
9684
4723
5765
1302
2612
Giải sáu G6
458
364
116
Giải bảy G7
83
96
78
68
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
73278
Giải nhất G1
29752
Giải nhì G2
45407
84732
Giải ba G3
33840
31612
85993
13199
89957
35321
Giải tư G4
5788
0782
6501
6762
Giải năm G5
4864
5444
0604
4028
9450
9506
Giải sáu G6
623
091
345
Giải bảy G7
41
07
91
36
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
21177
Giải nhất G1
55266
Giải nhì G2
11744
71304
Giải ba G3
12322
12651
88889
47362
53738
93420
Giải tư G4
7323
0625
4947
9102
Giải năm G5
3879
9120
7797
3176
9363
5846
Giải sáu G6
515
360
477
Giải bảy G7
44
72
98
13
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
98860
Giải nhất G1
08807
Giải nhì G2
79035
36955
Giải ba G3
52152
13825
21632
50794
48684
45328
Giải tư G4
0241
6662
9586
2178
Giải năm G5
0468
2726
4326
8253
3124
5992
Giải sáu G6
309
967
177
Giải bảy G7
11
81
47
68
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
56292
Giải nhất G1
85246
Giải nhì G2
21395
18863
Giải ba G3
68342
11296
09277
15013
72016
79068
Giải tư G4
4629
4132
7928
3901
Giải năm G5
0848
3767
6767
9733
8337
0348
Giải sáu G6
060
338
039
Giải bảy G7
84
79
49
68
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
84355
Giải nhất G1
78496
Giải nhì G2
47869
79897
Giải ba G3
67143
91837
65450
63741
45899
03051
Giải tư G4
9447
8753
7436
4241
Giải năm G5
0135
6118
1641
5714
0577
6501
Giải sáu G6
801
518
273
Giải bảy G7
34
32
90
21
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
05475
Giải nhất G1
08566
Giải nhì G2
31533
85710
Giải ba G3
76648
51671
93211
16079
10046
91920
Giải tư G4
7051
8376
2365
8791
Giải năm G5
8164
8112
8188
5990
9948
9713
Giải sáu G6
321
756
699
Giải bảy G7
10
47
59
37
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
81365
Giải nhất G1
37116
Giải nhì G2
91280
35840
Giải ba G3
07090
54403
41109
10007
86098
89353
Giải tư G4
5851
1113
7837
9569
Giải năm G5
7119
2502
8400
7704
1188
6837
Giải sáu G6
548
974
553
Giải bảy G7
66
37
86
80
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
89500
Giải nhất G1
28554
Giải nhì G2
92570
49815
Giải ba G3
04952
62208
76847
37635
17270
72952
Giải tư G4
1889
1779
7211
6471
Giải năm G5
4106
7177
3220
6116
9816
1575
Giải sáu G6
549
606
127
Giải bảy G7
08
56
62
30
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
10780
Giải nhất G1
90312
Giải nhì G2
85282
37689
Giải ba G3
63252
45313
95705
84450
55399
24328
Giải tư G4
7215
2880
2797
8358
Giải năm G5
0429
5725
6738
0721
0729
7088
Giải sáu G6
800
534
683
Giải bảy G7
64
95
10
52
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
99789
Giải nhất G1
61842
Giải nhì G2
61345
45388
Giải ba G3
33740
22618
08822
57006
19388
34906
Giải tư G4
0127
8332
9708
8666
Giải năm G5
6417
5984
1399
9256
6349
7108
Giải sáu G6
351
427
290
Giải bảy G7
24
63
21
14
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
90982
Giải nhất G1
05942
Giải nhì G2
63537
27846
Giải ba G3
08216
97437
70544
95936
32700
64061
Giải tư G4
4137
0303
2119
8210
Giải năm G5
9246
4010
6842
6549
1334
5906
Giải sáu G6
523
665
973
Giải bảy G7
61
32
56
62
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
74295
Giải nhất G1
92214
Giải nhì G2
85483
61076
Giải ba G3
72559
48815
40538
49532
49167
21320
Giải tư G4
4111
2072
6501
7996
Giải năm G5
9523
1051
5798
9184
3348
1405
Giải sáu G6
135
132
102
Giải bảy G7
39
80
82
38
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
29405
Giải nhất G1
36317
Giải nhì G2
91982
14199
Giải ba G3
88411
82665
10594
93756
08443
37852
Giải tư G4
0292
2980
7500
4753
Giải năm G5
0456
4980
7105
4130
3798
1607
Giải sáu G6
287
955
847
Giải bảy G7
97
74
36
21
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
86039
Giải nhất G1
31145
Giải nhì G2
18498
98082
Giải ba G3
98245
31416
10849
92752
30862
66716
Giải tư G4
8667
2436
7346
9819
Giải năm G5
3732
7416
9015
0599
7299
6184
Giải sáu G6
120
072
542
Giải bảy G7
70
97
16
88
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
29013
Giải nhất G1
13305
Giải nhì G2
66567
43230
Giải ba G3
99122
04949
71530
82148
72456
78719
Giải tư G4
5096
9766
4238
7800
Giải năm G5
7180
2825
0497
1488
4929
5621
Giải sáu G6
821
034
271
Giải bảy G7
87
80
83
23
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
85313
Giải nhất G1
55176
Giải nhì G2
79036
28577
Giải ba G3
94383
79058
53998
29626
30944
46987
Giải tư G4
4695
6882
5660
7075
Giải năm G5
5263
9971
5237
5381
3743
2306
Giải sáu G6
452
292
746
Giải bảy G7
86
54
27
64
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
52070
Giải nhất G1
62954
Giải nhì G2
37646
88703
Giải ba G3
04269
02791
35381
80397
16804
02753
Giải tư G4
0651
7692
1233
6875
Giải năm G5
7439
7249
5341
9918
3352
8215
Giải sáu G6
262
484
531
Giải bảy G7
93
83
95
71
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
63904
Giải nhất G1
56240
Giải nhì G2
48222
98507
Giải ba G3
32353
37133
28267
86742
62636
80484
Giải tư G4
9490
4218
8779
1522
Giải năm G5
0179
6710
1978
3940
9894
6237
Giải sáu G6
307
084
531
Giải bảy G7
11
03
47
86
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
97675
Giải nhất G1
55528
Giải nhì G2
55398
29818
Giải ba G3
54673
41639
66052
64142
06759
99796
Giải tư G4
2370
2784
4435
5716
Giải năm G5
5498
3510
4504
0800
2973
2388
Giải sáu G6
693
603
533
Giải bảy G7
13
70
81
56
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
94659
Giải nhất G1
32768
Giải nhì G2
30053
32214
Giải ba G3
82444
37646
05925
98134
53057
59774
Giải tư G4
3093
7900
9644
2848
Giải năm G5
4145
6351
2593
6611
6182
7360
Giải sáu G6
947
201
559
Giải bảy G7
44
45
01
74
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
06800
Giải nhất G1
39251
Giải nhì G2
67548
65874
Giải ba G3
16912
12006
71395
44182
32715
94059
Giải tư G4
8360
0691
7008
6286
Giải năm G5
8957
2843
8568
1042
3781
4361
Giải sáu G6
826
667
396
Giải bảy G7
56
25
87
11
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
16278
Giải nhất G1
81109
Giải nhì G2
23429
38390
Giải ba G3
32435
42574
99911
09241
21291
55658
Giải tư G4
4655
9197
2481
8641
Giải năm G5
4142
1733
4329
9404
6699
3373
Giải sáu G6
914
344
224
Giải bảy G7
54
37
36
65
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
44110
Giải nhất G1
17391
Giải nhì G2
84538
71325
Giải ba G3
62417
76030
75577
17381
07633
55283
Giải tư G4
5308
6513
4361
3366
Giải năm G5
6274
9435
6510
4763
6705
8537
Giải sáu G6
391
286
595
Giải bảy G7
03
28
67
75
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
01795
Giải nhất G1
99808
Giải nhì G2
58658
90819
Giải ba G3
54406
82291
94848
61086
13666
06582
Giải tư G4
6068
4967
7881
1343
Giải năm G5
5616
5817
9615
1888
6782
6750
Giải sáu G6
933
952
851
Giải bảy G7
10
15
43
45
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-04)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
50393
Giải nhất G1
32377
Giải nhì G2
57201
27882
Giải ba G3
05554
71829
21211
99596
51252
66003
Giải tư G4
8236
6787
8798
1677
Giải năm G5
8702
8801
3261
7137
7029
8319
Giải sáu G6
105
622
618
Giải bảy G7
65
72
07
23
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (31-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
06996
Giải nhất G1
71928
Giải nhì G2
98750
07368
Giải ba G3
91571
10665
00818
68013
49576
58931
Giải tư G4
2288
6440
4456
9463
Giải năm G5
3920
6744
4442
0492
7358
7055
Giải sáu G6
578
779
351
Giải bảy G7
16
39
03
54
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
49255
Giải nhất G1
06649
Giải nhì G2
23570
97897
Giải ba G3
17815
78585
28443
63237
25403
81764
Giải tư G4
0137
4313
4219
2492
Giải năm G5
5514
5159
5418
2343
9268
8470
Giải sáu G6
089
068
072
Giải bảy G7
64
50
81
58
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
03000
Giải nhất G1
18982
Giải nhì G2
14238
86862
Giải ba G3
55248
47663
90612
81990
83058
61270
Giải tư G4
9699
3403
0658
4672
Giải năm G5
4094
3499
2994
3125
2070
8140
Giải sáu G6
557
201
856
Giải bảy G7
62
89
08
73
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
31295
Giải nhất G1
59812
Giải nhì G2
31307
66685
Giải ba G3
76613
55369
44339
80508
61477
57903
Giải tư G4
6889
5598
6663
8480
Giải năm G5
2820
3105
1067
9742
9053
5754
Giải sáu G6
383
080
449
Giải bảy G7
28
55
35
70
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
54601
Giải nhất G1
19860
Giải nhì G2
88938
20323
Giải ba G3
48117
20172
64229
45932
08531
13792
Giải tư G4
8074
4492
5054
9894
Giải năm G5
0740
2383
7943
8343
3910
8738
Giải sáu G6
105
231
364
Giải bảy G7
41
56
54
45
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
72042
Giải nhất G1
68063
Giải nhì G2
25311
29971
Giải ba G3
83206
86522
85186
75709
65955
63349
Giải tư G4
6509
7975
0671
5763
Giải năm G5
4368
4718
7579
0026
5589
9488
Giải sáu G6
338
783
541
Giải bảy G7
59
57
29
76
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
44219
Giải nhất G1
17263
Giải nhì G2
51334
63993
Giải ba G3
88090
37457
15226
74880
18603
58173
Giải tư G4
8818
7907
7204
0127
Giải năm G5
4269
1805
1836
5259
8452
6811
Giải sáu G6
888
890
213
Giải bảy G7
24
06
22
91
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
66438
Giải nhất G1
51768
Giải nhì G2
94610
10009
Giải ba G3
41759
79404
04206
82740
54417
72007
Giải tư G4
6962
9851
8259
4138
Giải năm G5
6850
5788
2934
3969
5970
8902
Giải sáu G6
461
121
060
Giải bảy G7
27
91
25
02
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
85639
Giải nhất G1
30063
Giải nhì G2
95547
39052
Giải ba G3
94653
56116
35594
68298
18107
43978
Giải tư G4
7384
6503
9374
5817
Giải năm G5
4654
7854
8140
3821
5628
8489
Giải sáu G6
166
489
122
Giải bảy G7
78
29
57
41
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
54315
Giải nhất G1
31746
Giải nhì G2
44561
88751
Giải ba G3
11374
28144
68702
52836
24984
73255
Giải tư G4
4210
8981
9941
3086
Giải năm G5
0966
3268
5138
9249
4011
0526
Giải sáu G6
209
205
919
Giải bảy G7
55
78
59
37
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
68140
Giải nhất G1
32393
Giải nhì G2
93839
56403
Giải ba G3
65114
04662
27967
17866
80267
40765
Giải tư G4
3640
3582
0360
1661
Giải năm G5
3071
3782
5562
2884
7734
7633
Giải sáu G6
556
562
535
Giải bảy G7
05
17
02
51
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
97438
Giải nhất G1
44237
Giải nhì G2
60631
28008
Giải ba G3
34118
15472
33743
63920
20211
95572
Giải tư G4
4348
4838
1668
7448
Giải năm G5
9827
0689
5421
9339
0196
0659
Giải sáu G6
905
348
884
Giải bảy G7
49
76
66
51
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
55324
Giải nhất G1
18908
Giải nhì G2
70030
91699
Giải ba G3
90308
19045
75389
92951
91232
84593
Giải tư G4
2005
8178
1585
7805
Giải năm G5
7278
4100
2748
0506
2443
8326
Giải sáu G6
820
818
350
Giải bảy G7
08
93
24
14
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
37733
Giải nhất G1
24313
Giải nhì G2
59790
11746
Giải ba G3
29387
50506
22046
42826
01939
96189
Giải tư G4
0663
8451
6650
1786
Giải năm G5
3246
6876
2334
9242
8469
9584
Giải sáu G6
538
324
284
Giải bảy G7
66
26
17
31
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
72152
Giải nhất G1
15227
Giải nhì G2
32168
99294
Giải ba G3
49400
49053
48238
87416
21662
18889
Giải tư G4
8052
3470
4066
1672
Giải năm G5
1188
0816
2060
1329
9837
1633
Giải sáu G6
929
899
252
Giải bảy G7
01
07
02
24
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
60054
Giải nhất G1
12253
Giải nhì G2
02974
61732
Giải ba G3
63111
13564
43038
43486
46295
39933
Giải tư G4
6851
9112
5908
2766
Giải năm G5
3785
7116
6216
7614
7139
5333
Giải sáu G6
614
483
910
Giải bảy G7
58
06
14
66
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
61924
Giải nhất G1
41098
Giải nhì G2
87157
15729
Giải ba G3
76346
03367
69222
32487
89062
78379
Giải tư G4
3698
6631
3731
4702
Giải năm G5
9410
0045
7567
2187
5239
5783
Giải sáu G6
241
440
245
Giải bảy G7
28
29
25
56
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
45587
Giải nhất G1
03881
Giải nhì G2
53681
78181
Giải ba G3
26477
71139
83288
17391
44056
66838
Giải tư G4
6916
4858
9751
0071
Giải năm G5
1541
0960
4038
9733
0406
2704
Giải sáu G6
764
932
902
Giải bảy G7
29
85
93
90
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
95112
Giải nhất G1
99964
Giải nhì G2
03193
68084
Giải ba G3
28056
89233
14363
27047
63639
08420
Giải tư G4
3563
6980
6200
3558
Giải năm G5
8043
7832
6097
0462
5642
0871
Giải sáu G6
590
922
609
Giải bảy G7
16
34
02
28
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
85439
Giải nhất G1
84075
Giải nhì G2
78489
29688
Giải ba G3
31297
18684
63601
54663
65777
16129
Giải tư G4
2609
2739
8536
8966
Giải năm G5
3840
2898
8403
6303
1622
4893
Giải sáu G6
083
841
689
Giải bảy G7
15
70
38
84
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
47526
Giải nhất G1
10974
Giải nhì G2
99990
60827
Giải ba G3
47531
60984
67697
94993
73896
31181
Giải tư G4
6171
0525
7568
0543
Giải năm G5
0694
2666
7891
6413
3079
8373
Giải sáu G6
537
416
661
Giải bảy G7
18
72
16
38
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
61639
Giải nhất G1
24142
Giải nhì G2
11092
41976
Giải ba G3
73798
27267
11136
91454
79233
80885
Giải tư G4
4006
6559
1777
6720
Giải năm G5
3099
9110
5717
8799
9924
7762
Giải sáu G6
993
311
470
Giải bảy G7
94
75
42
95
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
97736
Giải nhất G1
20562
Giải nhì G2
27019
73169
Giải ba G3
79781
19377
63404
63177
04844
66570
Giải tư G4
0833
4362
9088
3597
Giải năm G5
8002
4075
1045
7278
9575
3695
Giải sáu G6
942
836
525
Giải bảy G7
09
45
69
26
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
20859
Giải nhất G1
94188
Giải nhì G2
93709
21638
Giải ba G3
57792
60347
61714
30836
44243
36984
Giải tư G4
0589
6444
0415
4512
Giải năm G5
2759
1767
4817
0580
5250
3644
Giải sáu G6
546
175
031
Giải bảy G7
09
17
65
75
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
38433
Giải nhất G1
63732
Giải nhì G2
42264
13340
Giải ba G3
88049
77803
97934
33925
27140
69168
Giải tư G4
0167
9845
4859
8093
Giải năm G5
0867
1261
8655
6600
9847
2143
Giải sáu G6
355
915
266
Giải bảy G7
14
39
57
75
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
61918
Giải nhất G1
27134
Giải nhì G2
95645
62513
Giải ba G3
32460
87555
92061
61625
14908
00998
Giải tư G4
9946
7782
0527
8668
Giải năm G5
9560
0411
8642
3718
9371
1501
Giải sáu G6
264
940
890
Giải bảy G7
57
47
37
30
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
66992
Giải nhất G1
16935
Giải nhì G2
68659
92257
Giải ba G3
86409
19336
52232
57170
72166
57740
Giải tư G4
9386
5211
1352
1440
Giải năm G5
3504
9774
7369
1318
2325
0278
Giải sáu G6
071
914
922
Giải bảy G7
70
84
40
11
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
96100
Giải nhất G1
19162
Giải nhì G2
39809
24663
Giải ba G3
55433
52194
27114
74980
33385
33113
Giải tư G4
2860
5190
3378
5910
Giải năm G5
0963
7658
5351
0135
2576
4252
Giải sáu G6
527
640
880
Giải bảy G7
88
60
37
69
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
63410
Giải nhất G1
84221
Giải nhì G2
24769
36622
Giải ba G3
68174
58379
03677
41070
65097
32670
Giải tư G4
6699
7395
0095
0326
Giải năm G5
8823
6842
7275
7496
3805
6910
Giải sáu G6
746
846
202
Giải bảy G7
98
97
44
73
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
87462
Giải nhất G1
45915
Giải nhì G2
16169
64606
Giải ba G3
90882
13897
53971
16595
90530
47644
Giải tư G4
7091
0350
6653
8444
Giải năm G5
5454
6352
0665
3277
8876
6220
Giải sáu G6
988
868
811
Giải bảy G7
68
54
33
53
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-03)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
91577
Giải nhất G1
25687
Giải nhì G2
04579
10568
Giải ba G3
52956
85641
10983
54311
60968
37476
Giải tư G4
0908
0118
8066
7712
Giải năm G5
6306
0487
3629
7788
5369
0349
Giải sáu G6
293
346
179
Giải bảy G7
91
86
88
99
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
30398
Giải nhất G1
04743
Giải nhì G2
50110
27282
Giải ba G3
28577
60852
29047
52445
01560
80255
Giải tư G4
8543
9909
5376
4337
Giải năm G5
6777
5032
3718
5740
9094
3035
Giải sáu G6
875
242
975
Giải bảy G7
44
10
04
43
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
26313
Giải nhất G1
85377
Giải nhì G2
05722
96218
Giải ba G3
33973
06118
42871
20486
40204
15775
Giải tư G4
9706
2583
3438
4088
Giải năm G5
5982
9727
6391
2386
8266
3383
Giải sáu G6
078
988
279
Giải bảy G7
67
54
42
21
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
55600
Giải nhất G1
59302
Giải nhì G2
78836
71711
Giải ba G3
57669
79931
24351
86322
54511
71826
Giải tư G4
6225
6043
3742
0666
Giải năm G5
0314
6945
0521
6066
8579
0910
Giải sáu G6
203
330
633
Giải bảy G7
04
70
40
37
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
35855
Giải nhất G1
42177
Giải nhì G2
20074
32589
Giải ba G3
86484
98975
32529
41999
83797
88245
Giải tư G4
2972
1141
5546
9411
Giải năm G5
7013
8211
8017
1160
4564
7055
Giải sáu G6
631
833
406
Giải bảy G7
69
98
05
73
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
93315
Giải nhất G1
73168
Giải nhì G2
22638
92974
Giải ba G3
52693
70286
16719
69491
29122
08843
Giải tư G4
4639
3060
0385
5877
Giải năm G5
3640
8917
8654
4150
4993
6847
Giải sáu G6
185
609
564
Giải bảy G7
32
78
02
68
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
17110
Giải nhất G1
80128
Giải nhì G2
97658
76413
Giải ba G3
85597
80481
92887
00464
54369
92065
Giải tư G4
6321
6491
5875
2498
Giải năm G5
7374
4158
9701
1117
6132
1301
Giải sáu G6
983
606
343
Giải bảy G7
26
08
59
86
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
77708
Giải nhất G1
39543
Giải nhì G2
90233
40768
Giải ba G3
85526
36698
75087
25643
46163
77825
Giải tư G4
6424
1416
0405
9483
Giải năm G5
3242
5032
8071
7329
7493
0875
Giải sáu G6
718
462
025
Giải bảy G7
67
18
32
16
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
57607
Giải nhất G1
09740
Giải nhì G2
59920
25777
Giải ba G3
77624
09513
00688
14994
48769
07498
Giải tư G4
5872
6569
5395
5305
Giải năm G5
8808
4120
7478
4849
9516
4310
Giải sáu G6
527
740
449
Giải bảy G7
50
19
82
08
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
70030
Giải nhất G1
44389
Giải nhì G2
90433
47790
Giải ba G3
16815
76167
85737
26969
17371
21586
Giải tư G4
8614
3339
7682
4643
Giải năm G5
0758
4488
0206
5484
2382
0709
Giải sáu G6
047
209
578
Giải bảy G7
49
47
37
44
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
11103
Giải nhất G1
91506
Giải nhì G2
14103
96867
Giải ba G3
43908
30333
05682
89923
46822
95324
Giải tư G4
6906
6085
5159
5226
Giải năm G5
0259
6908
8178
6533
9420
4716
Giải sáu G6
464
135
554
Giải bảy G7
03
43
20
18
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
81910
Giải nhất G1
69529
Giải nhì G2
30363
09808
Giải ba G3
75281
20408
41646
90334
29677
63460
Giải tư G4
4424
0347
6323
6026
Giải năm G5
3225
3782
2009
7834
9270
2433
Giải sáu G6
899
380
869
Giải bảy G7
75
47
06
89
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
05177
Giải nhất G1
48772
Giải nhì G2
45665
66608
Giải ba G3
63790
46832
73087
70582
20932
77527
Giải tư G4
9354
7816
7190
4799
Giải năm G5
4529
0268
0690
9457
9633
7264
Giải sáu G6
838
264
069
Giải bảy G7
08
85
65
58
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
11503
Giải nhất G1
24958
Giải nhì G2
42653
30557
Giải ba G3
24766
26094
92609
67516
91720
75444
Giải tư G4
7372
4889
3748
0586
Giải năm G5
8770
2923
1332
5875
0746
3009
Giải sáu G6
385
619
251
Giải bảy G7
00
22
41
17
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
56286
Giải nhất G1
33164
Giải nhì G2
94890
93914
Giải ba G3
09089
28684
83380
75841
16786
77493
Giải tư G4
7346
5935
9991
8558
Giải năm G5
5252
1682
7065
2061
4855
1915
Giải sáu G6
363
541
782
Giải bảy G7
88
41
96
94
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-02)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
04629
Giải nhất G1
65961
Giải nhì G2
20300
66822
Giải ba G3
31408
92936
91307
19268
99140
09912
Giải tư G4
9163
7289
5975
0162
Giải năm G5
6421
9478
1087
9581
9975
1939
Giải sáu G6
344
833
564
Giải bảy G7
34
04
32
10
Chỉ hiển thị: