Rồng Bạch Kim

Đồng Tháp - Kết Quả Xổ Số  Đồng Tháp (14-02)

KQXS Hôm nay       Đồng Tháp       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
608400
Giải nhất G1
11255
Giải nhì G2
22785
Giải ba G3
62287
82926
Giải tư G4
00650
12092
53347
95192
57018
40818
66307
Giải năm G5
5665
Giải sáu G6
4467
8918
4295
Giải bảy G7
716
Giải tám G8
14
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
07
14
16
18
18
18
26
47
50
55
65
67
85
87
92
92
95
Đầu Đuôi
00, 07 0 00, 50
14, 16, 18, 18, 18 1
26 2 92, 92
47 4 14
50, 55 5 55, 65, 85, 95
65, 67 6 16, 26
85, 87 8 18, 18, 18
92, 92, 95 9

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 23/03/2023

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

53 16 lần
38 16 lần
32 16 lần
13 17 lần
59 17 lần
64 17 lần
40 18 lần
85 18 lần
19 18 lần
12 18 lần
92 19 lần
77 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

14 5 lần
81 5 lần
82 5 lần
21 5 lần
83 5 lần
15 6 lần
79 6 lần
71 6 lần
06 6 lần
86 6 lần
20 6 lần
34 6 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 12 lượt
1064 11 lượt
1056 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
85 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 110 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 115 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 118 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 123 lần

Đồng Tháp - Kết Quả Xổ Số  Đồng Tháp (07-02)

KQXS Hôm nay       Đồng Tháp       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
627156
Giải nhất G1
46604
Giải nhì G2
51679
Giải ba G3
44938
85575
Giải tư G4
37922
27454
63263
72303
22768
49590
40892
Giải năm G5
1866
Giải sáu G6
3877
4320
3232
Giải bảy G7
365
Giải tám G8
71
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
04
20
22
32
38
54
56
63
65
66
68
71
75
77
79
90
92
Đầu Đuôi
03, 04 0 20, 90
20, 22 2 22, 32, 92
32, 38 3 03, 63
54, 56 5 65, 75
63, 65, 66, 68 6 56, 66
71, 75, 77, 79 7 77
90, 92 9 79

Đồng Tháp - Kết Quả Xổ Số  Đồng Tháp (31-01)

KQXS Hôm nay       Đồng Tháp       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
493582
Giải nhất G1
12866
Giải nhì G2
73080
Giải ba G3
70276
45378
Giải tư G4
36645
37951
60070
28933
77163
48564
15113
Giải năm G5
4542
Giải sáu G6
3917
8566
8792
Giải bảy G7
987
Giải tám G8
93
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
13
17
33
42
45
51
63
64
66
66
70
76
78
80
82
87
92
93
Đầu Đuôi
13, 17 1 51
33 3 13, 33, 63, 93
42, 45 4 64
51 5 45
63, 64, 66, 66 6 66, 66, 76
70, 76, 78 7 17, 87
80, 82, 87 8 78
92, 93 9

Đồng Tháp - Kết Quả Xổ Số  Đồng Tháp (24-01)

KQXS Hôm nay       Đồng Tháp       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
708802
Giải nhất G1
46523
Giải nhì G2
34811
Giải ba G3
55163
18367
Giải tư G4
91943
57266
14580
78260
02859
87503
15295
Giải năm G5
7770
Giải sáu G6
3913
8630
2302
Giải bảy G7
554
Giải tám G8
74
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
02
03
11
13
23
30
43
54
59
60
63
66
67
70
74
80
95
Đầu Đuôi
02, 02, 03 0 30, 60, 70, 80
11, 13 1 11
23 2 02, 02
30 3 03, 13, 23, 43, 63
43 4 54, 74
54, 59 5 95
60, 63, 66, 67 6 66
70, 74 7 67
80 8
95 9 59

Đồng Tháp - Kết Quả Xổ Số  Đồng Tháp (17-01)

KQXS Hôm nay       Đồng Tháp       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
555879
Giải nhất G1
31829
Giải nhì G2
34363
Giải ba G3
53419
65911
Giải tư G4
64191
73359
38457
45493
24686
46098
43169
Giải năm G5
0079
Giải sáu G6
4097
8845
2678
Giải bảy G7
828
Giải tám G8
45
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
11
19
28
29
45
45
57
59
63
69
78
79
79
86
91
93
97
98
Đầu Đuôi
11, 19 1 11, 91
28, 29 2
45, 45 4
57, 59 5 45, 45
63, 69 6 86
78, 79, 79 7 57, 97
86 8 28, 78, 98
91, 93, 97, 98 9 19, 29, 59, 69, 79, 79

Đồng Tháp - Kết Quả Xổ Số  Đồng Tháp (10-01)

KQXS Hôm nay       Đồng Tháp       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
097501
Giải nhất G1
85438
Giải nhì G2
18398
Giải ba G3
94176
84759
Giải tư G4
76891
74856
00443
03343
45579
34486
60318
Giải năm G5
6452
Giải sáu G6
6252
8812
5788
Giải bảy G7
894
Giải tám G8
71
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
12
18
38
43
43
52
52
56
59
71
76
79
86
88
91
94
98
Đầu Đuôi
01 0
12, 18 1 01, 71, 91
38 3 43, 43
43, 43 4 94
52, 52, 56, 59 5
71, 76, 79 7
86, 88 8 18, 38, 88, 98
91, 94, 98 9 59, 79

Đồng Tháp - Kết Quả Xổ Số  Đồng Tháp (03-01)

KQXS Hôm nay       Đồng Tháp       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
128514
Giải nhất G1
59268
Giải nhì G2
82867
Giải ba G3
37461
77550
Giải tư G4
29782
27356
38512
11660
67592
25555
61095
Giải năm G5
1492
Giải sáu G6
5854
4311
1261
Giải bảy G7
348
Giải tám G8
29
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
11
12
14
29
48
50
54
55
56
60
61
61
67
68
82
92
92
95
Đầu Đuôi
11, 12, 14 1 11, 61, 61
29 2 12, 82, 92, 92
48 4 14, 54
50, 54, 55, 56 5 55, 95
60, 61, 61, 67, 68 6 56
82 8 48, 68
92, 92, 95 9 29

Đồng Tháp - Kết Quả Xổ Số  Đồng Tháp (27-12)

KQXS Hôm nay       Đồng Tháp       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
336247
Giải nhất G1
85185
Giải nhì G2
44055
Giải ba G3
40742
34430
Giải tư G4
98426
13244
81002
73559
28354
35153
36931
Giải năm G5
0947
Giải sáu G6
7957
3343
6934
Giải bảy G7
088
Giải tám G8
87
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
26
30
31
34
42
43
44
47
47
53
54
55
57
59
85
87
88
Đầu Đuôi
02 0 30
26 2 02, 42
30, 31, 34 3 43, 53
42, 43, 44, 47, 47 4 34, 44, 54
53, 54, 55, 57, 59 5 55, 85
85, 87, 88 8 88

Đồng Tháp - Kết Quả Xổ Số  Đồng Tháp (20-12)

KQXS Hôm nay       Đồng Tháp       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
268522
Giải nhất G1
78256
Giải nhì G2
21466
Giải ba G3
45995
66386
Giải tư G4
74601
20177
81734
70999
01275
57770
00690
Giải năm G5
3203
Giải sáu G6
0043
1105
4768
Giải bảy G7
869
Giải tám G8
91
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
03
05
22
34
43
56
66
68
69
70
75
77
86
90
91
95
99
Đầu Đuôi
01, 03, 05 0 70, 90
22 2 22
34 3 03, 43
43 4 34
56 5 05, 75, 95
66, 68, 69 6 56, 66, 86
70, 75, 77 7 77
86 8 68
90, 91, 95, 99 9 69, 99

Đồng Tháp - Kết Quả Xổ Số  Đồng Tháp (13-12)

KQXS Hôm nay       Đồng Tháp       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
255738
Giải nhất G1
91117
Giải nhì G2
41376
Giải ba G3
59093
92198
Giải tư G4
07457
51903
43742
70880
21710
43992
80708
Giải năm G5
6200
Giải sáu G6
7658
7771
1547
Giải bảy G7
002
Giải tám G8
39
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
02
03
08
10
17
38
39
42
47
57
58
71
76
80
92
93
98
Đầu Đuôi
00, 02, 03, 08 0 00, 10, 80
10, 17 1 71
38, 39 3 03, 93
42, 47 4
57, 58 5
71, 76 7 17, 47, 57
80 8 08, 38, 58, 98
92, 93, 98 9 39

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

  • Kết quả xổ số Đồng Tháp mở thưởng lúc 16h10 Thứ 2 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Đồng Tháp nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Đồng Tháp được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.