Rồng Bạch Kim

Đà Lạt - Kết Quả Xổ Số  Đà Lạt (06-02)

KQXS Hôm nay       Đà Lạt       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
789466
Giải nhất G1
18372
Giải nhì G2
90430
Giải ba G3
39838
84275
Giải tư G4
15336
02445
08269
77692
17681
80376
07849
Giải năm G5
5290
Giải sáu G6
0990
9454
2606
Giải bảy G7
887
Giải tám G8
58
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
30
36
38
45
49
54
58
66
69
72
75
76
81
87
90
90
92
Đầu Đuôi
06 0 30, 90, 90
30, 36, 38 3
45, 49 4 54
54, 58 5 45, 75
66, 69 6 06, 36, 66, 76
72, 75, 76 7 87
81, 87 8 38, 58
90, 90, 92 9 49, 69

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 06/12/2022

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

53 16 lần
38 16 lần
32 16 lần
13 17 lần
59 17 lần
64 17 lần
40 18 lần
85 18 lần
19 18 lần
12 18 lần
92 19 lần
77 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

14 5 lần
81 5 lần
82 5 lần
21 5 lần
83 5 lần
15 6 lần
79 6 lần
71 6 lần
06 6 lần
86 6 lần
20 6 lần
34 6 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 12 lượt
1064 11 lượt
1056 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
85 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 110 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 115 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 118 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 123 lần

Đà Lạt - Kết Quả Xổ Số  Đà Lạt (30-01)

KQXS Hôm nay       Đà Lạt       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
650339
Giải nhất G1
92685
Giải nhì G2
77877
Giải ba G3
90166
88342
Giải tư G4
58241
35223
93007
53191
05414
93773
70172
Giải năm G5
1477
Giải sáu G6
3683
8200
6152
Giải bảy G7
643
Giải tám G8
38
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
07
14
23
38
39
41
42
43
52
66
72
73
77
77
83
85
91
Đầu Đuôi
00, 07 0 00
14 1 41, 91
23 2 42, 52, 72
38, 39 3 23, 43, 73, 83
41, 42, 43 4 14
52 5 85
66 6 66
72, 73, 77, 77 7 07, 77, 77
83, 85 8 38
91 9 39

Đà Lạt - Kết Quả Xổ Số  Đà Lạt (23-01)

KQXS Hôm nay       Đà Lạt       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
651612
Giải nhất G1
11788
Giải nhì G2
42913
Giải ba G3
96072
48650
Giải tư G4
60348
50209
45678
99801
41650
42716
20310
Giải năm G5
0918
Giải sáu G6
7427
5519
6746
Giải bảy G7
044
Giải tám G8
79
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
09
10
12
13
16
18
19
27
44
46
48
50
50
72
78
79
88
Đầu Đuôi
01, 09 0 10, 50, 50
10, 12, 13, 16, 18, 19 1 01
27 2 12, 72
44, 46, 48 4 44
50, 50 5
72, 78, 79 7 27
88 8 18, 48, 78, 88

Đà Lạt - Kết Quả Xổ Số  Đà Lạt (16-01)

KQXS Hôm nay       Đà Lạt       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
990167
Giải nhất G1
80235
Giải nhì G2
08020
Giải ba G3
50129
94795
Giải tư G4
58176
55621
58221
29241
10486
12514
53280
Giải năm G5
7771
Giải sáu G6
6819
3118
3836
Giải bảy G7
930
Giải tám G8
06
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
14
18
19
20
21
21
29
30
35
36
41
67
71
76
80
86
95
Đầu Đuôi
06 0 20, 30, 80
14, 18, 19 1 21, 21, 41, 71
20, 21, 21, 29 2
30, 35, 36 3
41 4 14
67 6 06, 36, 76, 86
71, 76 7 67
80, 86 8 18
95 9 19, 29

Đà Lạt - Kết Quả Xổ Số  Đà Lạt (09-01)

KQXS Hôm nay       Đà Lạt       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
425471
Giải nhất G1
70684
Giải nhì G2
96891
Giải ba G3
81376
93781
Giải tư G4
20837
23401
20753
73686
87602
27570
49199
Giải năm G5
6790
Giải sáu G6
9357
2668
3318
Giải bảy G7
226
Giải tám G8
14
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
14
18
26
37
53
57
68
70
71
76
81
84
86
90
91
99
Đầu Đuôi
01, 02 0 70, 90
14, 18 1 01, 71, 81, 91
26 2 02
37 3 53
53, 57 5
68 6 26, 76, 86
70, 71, 76 7 37, 57
81, 84, 86 8 18, 68
90, 91, 99 9 99

Đà Lạt - Kết Quả Xổ Số  Đà Lạt (02-01)

KQXS Hôm nay       Đà Lạt       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
054164
Giải nhất G1
07031
Giải nhì G2
46692
Giải ba G3
47936
90418
Giải tư G4
97583
64063
56256
32287
42247
32746
45299
Giải năm G5
3296
Giải sáu G6
6920
0255
4000
Giải bảy G7
520
Giải tám G8
87
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
18
20
20
31
36
46
47
55
56
63
64
83
87
87
92
96
99
Đầu Đuôi
00 0 00, 20, 20
18 1 31
20, 20 2 92
31, 36 3 63, 83
46, 47 4 64
55, 56 5 55
63, 64 6 36, 46, 56, 96
83, 87, 87 8 18
92, 96, 99 9 99

Đà Lạt - Kết Quả Xổ Số  Đà Lạt (26-12)

KQXS Hôm nay       Đà Lạt       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
586580
Giải nhất G1
30126
Giải nhì G2
44001
Giải ba G3
01756
13832
Giải tư G4
69838
87985
41764
44971
02567
38573
31187
Giải năm G5
0461
Giải sáu G6
8758
9334
5948
Giải bảy G7
956
Giải tám G8
17
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
17
26
32
34
38
48
56
56
58
61
64
67
71
73
80
85
87
Đầu Đuôi
01 0 80
17 1 01, 61, 71
26 2 32
32, 34, 38 3 73
48 4 34, 64
56, 56, 58 5 85
61, 64, 67 6 26, 56, 56
71, 73 7 17, 67, 87
80, 85, 87 8 38, 48, 58

Đà Lạt - Kết Quả Xổ Số  Đà Lạt (19-12)

KQXS Hôm nay       Đà Lạt       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
150010
Giải nhất G1
87827
Giải nhì G2
07664
Giải ba G3
22449
86700
Giải tư G4
60909
29171
67462
55586
67426
99566
61182
Giải năm G5
2302
Giải sáu G6
3339
0256
2710
Giải bảy G7
432
Giải tám G8
39
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
02
09
10
10
26
27
32
39
39
49
56
62
64
66
71
82
86
Đầu Đuôi
00, 02, 09 0 00, 10, 10
10, 10 1 71
26, 27 2 02, 32, 62, 82
32, 39, 39 3
49 4 64
56 5
62, 64, 66 6 26, 56, 66, 86
71 7 27
82, 86 8

Đà Lạt - Kết Quả Xổ Số  Đà Lạt (12-12)

KQXS Hôm nay       Đà Lạt       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
124298
Giải nhất G1
64203
Giải nhì G2
24344
Giải ba G3
02888
32361
Giải tư G4
13212
96525
49222
67543
60587
54229
88279
Giải năm G5
5764
Giải sáu G6
0329
2378
2582
Giải bảy G7
065
Giải tám G8
80
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
12
22
25
29
29
43
44
61
64
65
78
79
80
82
87
88
98
Đầu Đuôi
03 0 80
12 1 61
22, 25, 29, 29 2 12, 22, 82
43, 44 4 44, 64
61, 64, 65 6
78, 79 7 87
80, 82, 87, 88 8 78, 88, 98
98 9 29, 29, 79

Đà Lạt - Kết Quả Xổ Số  Đà Lạt (05-12)

KQXS Hôm nay       Đà Lạt       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
974845
Giải nhất G1
51753
Giải nhì G2
35311
Giải ba G3
18815
05990
Giải tư G4
34755
49698
35970
06372
22822
97915
17765
Giải năm G5
6194
Giải sáu G6
5767
4955
1112
Giải bảy G7
780
Giải tám G8
28
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
11
12
15
15
22
28
45
53
55
55
65
67
70
72
80
90
94
98
Đầu Đuôi
11, 12, 15, 15 1 11
22, 28 2 12, 22, 72
45 4 94
53, 55, 55 5 15, 15, 45, 55, 55, 65
65, 67 6
70, 72 7 67
80 8 28, 98
90, 94, 98 9

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

  • Kết quả xổ số Đà Lạt mở thưởng lúc 16h10 Chủ Nhật hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Đà Lạt nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Đà Lạt được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.