Rồng Bạch Kim
               

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
49677
Giải nhất G1
52644
Giải nhì G2
85957
46813
Giải ba G3
98455
94086
46941
17885
22104
44477
Giải tư G4
9945
0495
9548
5471
Giải năm G5
6424
7677
2100
2340
3691
4455
Giải sáu G6
611
808
258
Giải bảy G7
00
70
56
01
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
00
01
04
08
11
13
24
40
41
44
45
48
55
55
56
57
58
70
71
77
77
77
85
86
91
95
Đầu Đuôi
00, 00, 01, 04, 08 0 00, 00, 40, 70
11, 13 1 01, 11, 41, 71, 91
24 2
40, 41, 44, 45, 48 4 04, 24, 44
55, 55, 56, 57, 58 5 45, 55, 55, 85, 95
70, 71, 77, 77, 77 7 57, 77, 77, 77
85, 86 8 08, 48, 58
91, 95 9

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 11/12/2023

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

53 16 lần
38 16 lần
32 16 lần
13 17 lần
59 17 lần
64 17 lần
40 18 lần
85 18 lần
19 18 lần
12 18 lần
92 19 lần
77 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

14 5 lần
81 5 lần
82 5 lần
21 5 lần
83 5 lần
15 6 lần
79 6 lần
71 6 lần
06 6 lần
86 6 lần
20 6 lần
34 6 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 12 lượt
1064 11 lượt
1056 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
85 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 110 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 115 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 118 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 123 lần
               

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
87190
Giải nhất G1
21110
Giải nhì G2
89033
05612
Giải ba G3
40604
22974
97388
32375
29525
47990
Giải tư G4
3021
6272
2712
6064
Giải năm G5
6803
8396
9069
9128
0880
9176
Giải sáu G6
765
095
944
Giải bảy G7
18
50
32
13
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
04
10
12
12
13
18
21
25
28
32
33
44
50
64
65
69
72
74
75
76
80
88
90
90
95
96
Đầu Đuôi
03, 04 0 10, 50, 80, 90, 90
10, 12, 12, 13, 18 1 21
21, 25, 28 2 12, 12, 32, 72
32, 33 3 03, 13, 33
44 4 04, 44, 64, 74
50 5 25, 65, 75, 95
64, 65, 69 6 76, 96
72, 74, 75, 76 7
80, 88 8 18, 28, 88
90, 90, 95, 96 9 69
               

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
68274
Giải nhất G1
90547
Giải nhì G2
16117
31774
Giải ba G3
71919
59789
52759
73565
51302
86755
Giải tư G4
6677
4723
3648
8365
Giải năm G5
3760
6122
9811
5613
9940
4817
Giải sáu G6
544
302
693
Giải bảy G7
76
34
68
39
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
02
11
13
17
17
19
22
23
34
39
40
44
47
48
55
59
60
65
65
68
74
74
76
77
89
93
Đầu Đuôi
02, 02 0 40, 60
11, 13, 17, 17, 19 1 11
22, 23 2 02, 02, 22
34, 39 3 13, 23, 93
40, 44, 47, 48 4 34, 44, 74, 74
55, 59 5 55, 65, 65
60, 65, 65, 68 6 76
74, 74, 76, 77 7 17, 17, 47, 77
89 8 48, 68
93 9 19, 39, 59, 89
               

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
90524
Giải nhất G1
87917
Giải nhì G2
80177
80924
Giải ba G3
76198
62872
84149
19176
88686
93528
Giải tư G4
9904
6186
6774
8110
Giải năm G5
0830
7162
7529
1436
1953
3189
Giải sáu G6
099
448
985
Giải bảy G7
07
50
64
87
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
07
10
17
24
24
28
29
30
36
48
49
50
53
62
64
72
74
76
77
85
86
86
87
89
98
99
Đầu Đuôi
04, 07 0 10, 30, 50
10, 17 1
24, 24, 28, 29 2 62, 72
30, 36 3 53
48, 49 4 04, 24, 24, 64, 74
50, 53 5 85
62, 64 6 36, 76, 86, 86
72, 74, 76, 77 7 07, 17, 77, 87
85, 86, 86, 87, 89 8 28, 48, 98
98, 99 9 29, 49, 89, 99
               

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ tư ngày

Đặc biệt ĐB
79716
Giải nhất G1
00074
Giải nhì G2
00104
49785
Giải ba G3
58893
62313
99728
02338
97143
53105
Giải tư G4
5498
5666
1419
0002
Giải năm G5
3465
4594
2067
7813
8841
4558
Giải sáu G6
787
737
306
Giải bảy G7
05
39
74
85
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
04
05
05
06
13
13
16
19
28
37
38
39
41
43
58
65
66
67
74
74
85
85
87
93
94
98
Đầu Đuôi
02, 04, 05, 05, 06 0
13, 13, 16, 19 1 41
28 2 02
37, 38, 39 3 13, 13, 43, 93
41, 43 4 04, 74, 74, 94
58 5 05, 05, 65, 85, 85
65, 66, 67 6 06, 16, 66
74, 74 7 37, 67, 87
85, 85, 87 8 28, 38, 58, 98
93, 94, 98 9 19, 39
               

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ ba ngày

Đặc biệt ĐB
52762
Giải nhất G1
47624
Giải nhì G2
42638
87278
Giải ba G3
62910
59571
64073
66129
38593
84244
Giải tư G4
6959
1357
5717
0740
Giải năm G5
0680
5940
0830
8208
8500
9839
Giải sáu G6
937
378
574
Giải bảy G7
95
92
61
53
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
08
10
17
24
29
30
37
38
39
40
40
44
53
57
59
61
62
71
73
74
78
78
80
92
93
95
Đầu Đuôi
00, 08 0 00, 10, 30, 40, 40, 80
10, 17 1 61, 71
24, 29 2 62, 92
30, 37, 38, 39 3 53, 73, 93
40, 40, 44 4 24, 44, 74
53, 57, 59 5 95
61, 62 6
71, 73, 74, 78, 78 7 17, 37, 57
80 8 08, 38, 78, 78
92, 93, 95 9 29, 39, 59
               

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
89927
Giải nhất G1
77049
Giải nhì G2
95785
88560
Giải ba G3
02501
28731
84940
63777
51957
41446
Giải tư G4
4772
0337
6666
9635
Giải năm G5
3025
9674
7749
8248
0088
9539
Giải sáu G6
030
213
129
Giải bảy G7
29
70
33
19
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
13
19
25
27
29
29
30
31
33
35
37
39
40
46
48
49
49
57
60
66
70
72
74
77
85
88
Đầu Đuôi
01 0 30, 40, 60, 70
13, 19 1 01, 31
25, 27, 29, 29 2 72
30, 31, 33, 35, 37, 39 3 13, 33
40, 46, 48, 49, 49 4 74
57 5 25, 35, 85
60, 66 6 46, 66
70, 72, 74, 77 7 27, 37, 57, 77
85, 88 8 48, 88
               

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Chủ nhật ngày

Đặc biệt ĐB
17818
Giải nhất G1
18326
Giải nhì G2
38568
10728
Giải ba G3
38067
86056
06170
88468
60735
15770
Giải tư G4
9551
3122
4745
1153
Giải năm G5
8912
0026
2813
2431
4850
1961
Giải sáu G6
973
712
494
Giải bảy G7
24
23
90
01
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
12
12
13
18
22
23
24
26
26
28
31
35
45
50
51
53
56
61
67
68
68
70
70
73
90
94
Đầu Đuôi
01 0 50, 70, 70, 90
12, 12, 13, 18 1 01, 31, 51, 61
22, 23, 24, 26, 26, 28 2 12, 12, 22
31, 35 3 13, 23, 53, 73
45 4 24, 94
50, 51, 53, 56 5 35, 45
61, 67, 68, 68 6 26, 26, 56
70, 70, 73 7 67
90, 94 9
               

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
29224
Giải nhất G1
20766
Giải nhì G2
20025
62589
Giải ba G3
86559
46901
74366
31423
06027
62203
Giải tư G4
5922
5175
1079
1042
Giải năm G5
4227
5014
5099
4763
3227
4269
Giải sáu G6
570
449
342
Giải bảy G7
32
06
33
55
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
03
06
14
22
23
24
25
27
27
27
32
33
42
42
49
55
59
63
66
66
69
70
75
79
89
99
Đầu Đuôi
01, 03, 06 0 70
14 1 01
22, 23, 24, 25, 27, 27, 27 2 22, 32, 42, 42
32, 33 3 03, 23, 33, 63
42, 42, 49 4 14, 24
55, 59 5 25, 55, 75
63, 66, 66, 69 6 06, 66, 66
70, 75, 79 7 27, 27, 27
89 8
99 9 49, 59, 69, 79, 89, 99
               

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-06)

KQXS Hôm nay       miền Bắc       Thứ sáu ngày

Đặc biệt ĐB
08391
Giải nhất G1
12397
Giải nhì G2
70522
30508
Giải ba G3
49309
00889
33185
80590
37524
87162
Giải tư G4
6218
2133
4658
6445
Giải năm G5
4763
3870
5285
9927
8246
8501
Giải sáu G6
853
262
216
Giải bảy G7
45
81
02
24
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
08
09
16
18
22
24
24
27
33
45
45
46
53
58
62
62
63
70
81
85
85
89
90
91
97
Đầu Đuôi
01, 02, 08, 09 0 70, 90
16, 18 1 01, 81, 91
22, 24, 24, 27 2 02, 22, 62, 62
33 3 33, 53, 63
45, 45, 46 4 24, 24
53, 58 5 45, 45, 85, 85
62, 62, 63 6 16, 46
70 7 27, 97
81, 85, 85, 89 8 08, 18, 58
90, 91, 97 9 09, 89

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
  • Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng SL giải thưởng Số lần quay Tiền thưởng
cho 1 vé trúng
Đặc biệt 8 giải (mùng 01 ÂL)
6 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
500.000.000
Phụ ĐB 12 giải (mùng 01 ÂL)
9 giải (các ngày khác)
Quay 8 ký hiệu và 5 số
Quay 6 ký hiệu và 5 số
25.000.000
G.Nhất 15 giải Quay 5 số 10.000.000
G.Nhì 30 giải Quay 5 số 5.000.000
G.Ba 90 giải Quay 5 số 1.000.000
G.Tư 600 giải Quay 4 số 400.000
G.Năm 900 giải Quay 4 số 200.000
G.Sáu 4.500 giải Quay 3 số 100.000
G.Bảy 60.000 giải Quay 2 số 40.000
G.KK 15.000 giải Quay 5 số 40.000

Trong đó:

+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn – nghìn – trăm – chục – đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.

+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục – đơn vị)

*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải