NGÀY      

LÔ VÍP TỈ LỆ 99% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
05/12/2019 37 Trúng  Lô Víp (1 Nháy) 47 NGƯỜI
04/12/2019 19 Trúng  Lô Víp (2 Nháy) 43 NGƯỜI
03/12/2019 06 Trúng  Lô Víp (2 Nháy) 42 NGƯỜI
02/12/2019 54 Trúng  Lô Víp (2 Nháy) 39 NGƯỜI
01/12/2019 87 Trúng  Lô Víp (1 Nháy) 40 NGƯỜI
30/11/2019 90 Trúng  Lô Víp (1 Nháy) 40 NGƯỜI
29/11/2019 96 Trúng Lô Víp (1 Nháy) 39 NGƯỜI
28/11/2019 89 Trúng Lô Víp  (2 Nháy) 37 NGƯỜI
27/11/2019 59 Trúng Lô Víp  (1 Nháy) 35 NGƯỜI
26/11/2019 91 Trúng  Lô Víp  (1 Nháy) 39 NGƯỜI
25/11/2019 85 Trúng Lô Víp (2 Nháy) 36 NGƯỜI
24/11/2019 24 Trúng Lô Víp (1 Nháy) 38 NGƯỜI
23/11/2019 07 Trượt Lô Víp (0 Nháy) 36 NGƯỜI
22/11/2019 30 Trúng  Lô Víp (2 Nháy) 37 NGƯỜI
21/11/2019 86 Trượt Lô Víp (1 Nháy) 36 NGƯỜI
20/11/2019 54 Trúng  Lô Víp (2 Nháy) 38 NGƯỜI
19/11/2019 98 Trượt Lô Víp (2 Nháy) 37 NGƯỜI
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

         NGÀY      

Bạch Thủ Lô TỈ LỆ 95% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
05/12/2019 02 Trượt 34 NGƯỜI
04/12/2019 64 Trúng 34 NGƯỜI
03/12/2019 68 Trúng 38 NGƯỜI
02/12/2019 89 Trúng 39 NGƯỜI
01/12/2019 27 Trúng 37 NGƯỜI
30/11/2019 03 Trúng 37 NGƯỜI
29/11/2019 83 Trượt 35 NGƯỜI
28/11/2019 43 Trúng 34 NGƯỜI
27/11/2019 19 Trúng 33 NGƯỜI
26/11/2019 93 Trúng 38 NGƯỜI
25/11/2019 62 Trượt 35 NGƯỜI
24/11/2019 27 Trúng 37 NGƯỜI
23/11/2019 25 Trúng 34 NGƯỜI
22/11/2019 45 Trúng 33 NGƯỜI
21/11/2019 77 Trượt 32 NGƯỜI
20/11/2019 59 Trúng 33 NGƯỜI
19/11/2019 33 Trúng 34 NGƯỜI
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

         NGÀY      

SONG THỦ LÔ VÍP MB TỈ LỆ 97% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
05/12/2019 78 87 Ăn Song Thủ Lô 78 87 38 NGƯỜI
04/12/2019 89 98 Ăn Song Thủ Lô 98 35 NGƯỜI
03/12/2019 89 98 Ăn Song Thủ Lô 98 39 NGƯỜI
02/12/2019 79 97 Ăn Song Thủ Lô 97x2 38 NGƯỜI
01/12/2019 59 95 Ăn Song Thủ Lô 59 37 NGƯỜI
30/11/2019 67 76 Ăn Song Thủ Lô 76 37 NGƯỜI
29/11/2019 35 53 Ăn Song Thủ Lô 35 35 NGƯỜI
28/11/2019 93 32 Ăn Song Thủ Lô 32x2 37 NGƯỜI
27/11/2019 20 35 Trượt Song Thủ Lô 36 NGƯỜI
26/11/2019 91 94 Ăn Song Thủ Lô 91 37 NGƯỜI
25/11/2019 56 65 Ăn Song Thủ Lô 56 36 NGƯỜI
24/11/2019 79 97 Ăn Song Thủ Lô 79 34 NGƯỜI
23/11/2019 25 52 Ăn Song Thủ Lô 25 52 32 NGƯỜI
22/11/2019 59 95 Ăn Song Thủ Lô 95x2 31 NGƯỜI
21/11/2019 29 77 Trượt Song Thủ Lô 28 NGƯỜI
20/11/2019 54 74 Ăn Song Thủ Lô 54x2 31 NGƯỜI
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

         NGÀY      

DÀN LÔ 4 SỐ VÍP MB TỈ LỆ 97% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
05/12/2019 27, 35, 84, 92

Ăn Lô 35 84 92 (3  NHÁY)

36 NGƯỜI
04/12/2019 70, 07, 23, 32

Ăn Lô 32 70 07 (3  NHÁY)

36 NGƯỜI
03/12/2019 27, 37, 68, 97

Ăn Lô 37x2 68 97 (4  NHÁY)

36 NGƯỜI
02/12/2019 25, 56, 78, 87

Ăn Lô 25 56 78 (3  NHÁY)

35 NGƯỜI
01/12/2019 08, 80, 27, 95

Ăn Lô 80 27 (2  NHÁY)

32 NGƯỜI
30/11/2019 18, 81, 67, 76

Ăn Lô 81 18 76 (3  NHÁY)

30 NGƯỜI
29/11/2019 18, 81, 34, 43

Ăn Lô 81 32 (2  NHÁY)

32 NGƯỜI
28/11/2019 18, 81, 23, 32

Ăn Lô 81 32x2 (3  NHÁY)

31 NGƯỜI
27/11/2019 23, 26, 83, 91

Ăn Lô 26x2 23 (3  NHÁY)

30 NGƯỜI
26/11/2019 01, 10, 85, 91

Ăn Lô 10 85 91 (3  NHÁY)

32 NGƯỜI
25/11/2019 31, 38, 55, 36

Ăn Lô 31 36 (2  NHÁY)

29 NGƯỜI
24/11/2019 23, 37, 55, 79

Ăn Lô 37 55 79 (3  NHÁY)

28 NGƯỜI
23/11/2019 23, 61, 87, 70

Ăn Lô 23 61 87 (3  NHÁY)

20 NGƯỜI
22/11/2019 45, 23, 57, 77

Ăn Lô 23 45 (2  NHÁY)

28 NGƯỜI
21/11/2019 29, 03, 24, 77

Ăn Lô 03 24 (3  NHÁY)

26 NGƯỜI
20/11/2019 45, 54, 21, 12

Ăn Lô 54 21 12 (4  NHÁY)

25 NGƯỜI
19/11/2019 23, 33, 47, 86

Ăn Lô 33 47 86 (3  NHÁY)

27 NGƯỜI
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

         NGÀY      

Đề 10 Số Víp TỈ LỆ 97% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
05/12/2019  27, 72, 57, 75, 67, 76, 78, 87, 38, 83 ĂN ĐỀ 67 37 NGƯỜI
04/12/2019  46, 64, 40, 04, 60, 06, 14, 41, 09, 05 TRƯỢT ĐỀ 36 NGƯỜI
03/12/2019  34, 43, 53, 68, 86, 47, 78, 87, 89, 98 TRƯỢT ĐỀ 36 NGƯỜI
02/12/2019  35, 53, 45, 54, 79, 97, 89, 98, 67, 76 ĂN ĐỀ 87 35 NGƯỜI
01/12/2019  83, 38, 58, 85, 56, 37, 93, 39 , 78, 87 ĂN ĐỀ 87 37 NGƯỜI
30/11/2019  56, 65,58, 85, 46, 64, 79, 97, 39, 93 TRƯỢT ĐỀ 36 NGƯỜI
29/11/2019  34, 43, 56, 65, 46, 64, 03, 30, 39, 93 ĂN ĐỀ 03 39 NGƯỜI
28/11/2019  45, 54, 47, 74, 46, 64, 23, 32, 39, 93 ĂN ĐỀ 32 38 NGƯỜI
27/11/2019  57, 75, 47, 74, 45, 54, 58, 85, 79, 97 ĂN ĐỀ 57 36 NGƯỜI
26/11/2019  13, 31, 14, 41, 15, 51, 58, 85, 79, 97 ĂN ĐỀ 31 34 NGƯỜI
25/11/2019  46, 64, 27, 72, 36, 637, 68, 86, 68, 96 ĂN ĐỀ 68 33 NGƯỜI
24/11/2019  23, 32, 24, 42, 25, 27, 29, 45, 47, 74 ĂN ĐỀ 42 35 NGƯỜI
23/11/2019  36, 63, 24, 42, 72, 27, 59, 95, 45, 54 ĂN ĐỀ 36 33 NGƯỜI
22/11/2019  37, 73, 56, 65, 58, 85, 59, 95, 45, 54 TRƯỢT ĐỀ 33 NGƯỜI
21/11/2019  34, 43, 45, 54, 25, 52, 05, 50, 15, 51 ĂN ĐỀ 15 32 NGƯỜI
20/11/2019  45, 54, 26, 62, 15, 51, 29, 92, 37, 73 ĂN ĐỀ 51 33 NGƯỜI
19/11/2019  23, 32, 24, 42, 27, 72, 29, 92, 44, 99 ĂN ĐỀ 42 32 NGƯỜI
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

         NGÀY      

BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM TỈ LỆ 97% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
05/12/2019 67 Ăn Bạch Thủ Lô MN 67 38 NGƯỜI
04/12/2019 64 Ăn Bạch Thủ Lô MN 64 36 NGƯỜI
03/12/2019 84 Ăn Bạch Thủ Lô MN 84 36 NGƯỜI
02/12/2019 41 Ăn Bạch Thủ Lô MN 41 35 NGƯỜI
01/12/2019 59 Ăn Bạch Thủ Lô MN 59 35 NGƯỜI
30/11/2019 68 Ăn Bạch Thủ Lô MN 68 35 NGƯỜI
29/11/2019 45 Ăn Bạch Thủ Lô MN 45 39 NGƯỜI
28/11/2019 57 Ăn Bạch Thủ Lô MN 57 38 NGƯỜI
27/11/2019 54 Ăn Bạch Thủ Lô MN 54 38 NGƯỜI
26/11/2019 68 Ăn Bạch Thủ Lô MN 68 39 NGƯỜI
25/11/2019 66 Ăn Bạch Thủ Lô MN 66 36 NGƯỜI
24/11/2019 47 Ăn Bạch Thủ Lô MN 47 38 NGƯỜI
23/11/2019 01 Ăn Bạch Thủ Lô MN 01 33 NGƯỜI
22/11/2019 38 Ăn Bạch Thủ Lô MN 38 32 NGƯỜI
21/11/2019 81 Ăn Bạch Thủ Lô MN 81 30 NGƯỜI
20/11/2019 76 Ăn Bạch Thủ Lô MN 76 32 NGƯỜI
19/11/2019 26 Ăn Bạch Thủ Lô MN 26 33 NGƯỜI
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

CÁC DÀN VÍP PHÍ TRƯỚC 


         NGÀY      

BA CÀNG ĐỀ VÍP TỈ LỆ 100% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
05/12/2019 867 TRÚNG 3 CÀNG 867 BẢO MẬT
04/12/2019 119 TRÚNG 3 CÀNG 119 BẢO MẬT
03/12/2019 897 TRÚNG 3 CÀNG 897 BẢO MẬT
02/12/2019 797 TRÚNG 3 CÀNG 797 BẢO MẬT
01/12/2019 187 TRÚNG 3 CÀNG 187 BẢO MẬT
30/11/2019 896 TRÚNG 3 CÀNG 896 BẢO MẬT
29/11/2019 803 TRÚNG 3 CÀNG 803 BẢO MẬT
28/11/2019 232 TRÚNG 3 CÀNG 232 BẢO MẬT
27/11/2019 257 TRÚNG 3 CÀNG 257 BẢO MẬT
26/11/2019 031 TRÚNG 3 CÀNG 031 BẢO MẬT
25/11/2019 468 TRÚNG 3 CÀNG 468 BẢO MẬT
24/11/2019 742 TRÚNG 3 CÀNG 742 BẢO MẬT
23/11/2019 736 TRÚNG 3 CÀNG 736 BẢO MẬT
22/11/2019 178 TRÚNG 3 CÀNG 178 BẢO MẬT
21/11/2019 315 TRÚNG 3 CÀNG 315 BẢO MẬT
20/11/2019 751 TRÚNG 3 CÀNG 751 BẢO MẬT
19/11/2019 942 TRÚNG 3 CÀNG 942 BẢO MẬT
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

         NGÀY      

BẠCH THỦ ĐỀ VÍP TỈ LỆ 100% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
05/12/2019 67 TRÚNG ĐỀ 67 BẢO MẬT
04/12/2019 19 TRÚNG ĐỀ 19 BẢO MẬT
03/12/2019 97 TRÚNG ĐỀ 97 BẢO MẬT
02/12/2019 97 TRÚNG ĐỀ 97 BẢO MẬT
01/12/2019 87 TRÚNG ĐỀ 87 BẢO MẬT
30/11/2019 96 TRÚNG ĐỀ 96 BẢO MẬT
29/11/2019 03 TRÚNG ĐỀ 03 BẢO MẬT
28/11/2019 32 TRÚNG ĐỀ 32 BẢO MẬT
27/11/2019 57 TRÚNG ĐỀ 57 BẢO MẬT
26/11/2019 31 TRÚNG ĐỀ 31 BẢO MẬT
25/11/2019 68 TRÚNG ĐỀ 68 BẢO MẬT
24/11/2019 42 TRÚNG ĐỀ 42 BẢO MẬT
23/11/2019 36 TRÚNG ĐỀ 36 BẢO MẬT
22/11/2019 78 TRÚNG ĐỀ 78 BẢO MẬT
21/11/2019 15 TRÚNG ĐỀ 15 BẢO MẬT
20/11/2019 51 TRÚNG ĐỀ 51 BẢO MẬT
19/11/2019 42 TRÚNG ĐỀ 42 BẢO MẬT
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

         NGÀY      

XIÊN 2 SIÊU CHUẨN TỈ LỆ 100% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
05/12/2019 02 14 TRƯỢT XIÊN 2 BẢO MẬT
04/12/2019 64 70 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
03/12/2019 37 68 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
02/12/2019 56 78 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
01/12/2019 80 27 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
30/11/2019 96 50 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
29/11/2019 45 78 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
28/11/2019 19 89 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
27/11/2019 19 73 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
26/11/2019 58 91 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
25/11/2019 58 74 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
24/11/2019 39 65 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
23/11/2019 08 94 TRÚNG LÔ 08 BẢO MẬT
22/11/2019 54 78 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
21/11/2019 43 24 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
20/11/2019 59 54 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
19/11/2019 33 86 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

         NGÀY      

XIÊN 3 SIÊU CHUẨN TỈ LỆ 100% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
05/12/2019 02 14 94 TRÚNG LÔ 94x2 BẢO MẬT
04/12/2019 64 70 32 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
03/12/2019 37 68 98 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
02/12/2019 56 78 89 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
01/12/2019 80 27 59 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
30/11/2019 96 50 03 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
29/11/2019 78 45 66 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
28/11/2019 19 89 34 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
27/11/2019 19 73 24 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
26/11/2019 35 58 91 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
25/11/2019 58 74 98 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
24/11/2019 37 42 79 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
23/11/2019 08 94 97 TRÚNG LÔ 08 97 BẢO MẬT
22/11/2019 54 78 23 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
21/11/2019 43 24 89 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
20/11/2019 54 59 65 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
19/11/2019 33 86 98 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

         NGÀY      

XIÊN 4 SIÊU CHUẨN TỈ LỆ 100% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
05/12/2019 02, 14, 78, 94 TRÚNG LÔ 78 94x2 BẢO MẬT
04/12/2019 64, 70, 32, 98 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
03/12/2019 06, 37, 68, 98 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
02/12/2019 25, 56, 78, 89 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
01/12/2019 80, 27, 59, 20 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
30/11/2019 96, 50, 03, 48 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
29/11/2019 78, 45, 66, 42 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
28/11/2019 19, 89, 34, 91 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
27/11/2019 19, 73, 24, 59 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
26/11/2019 35, 58, 91, 95 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
25/11/2019 58,74,98,93 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
24/11/2019 03,37,42,91 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
23/11/2019 08,94,68,97 TRÚNG LÔ 08 68x2 97 BẢO MẬT
22/11/2019 54,23,78,90 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
21/11/2019 43,24,89,20 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
20/11/2019 59,54,65,06 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
19/11/2019 33,58,84,98 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

         NGÀY      

GIẢI 8 MN SIÊU CHUẨN TỈ LỆ 100% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
05/12/2019 Chốt Số : 72 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
04/12/2019 Chốt Số : 84 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
03/12/2019 Chốt Số : 37 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
02/12/2019 Chốt Số : 19 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
01/12/2019 Chốt Số : 25 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
30/11/2019 Chốt Số : 00 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
29/11/2019 Chốt Số : 50 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
28/11/2019 Chốt Số : 74 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
27/11/2019 Chốt Số : 02 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
26/11/2019 Chốt Số : 15 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
25/11/2019 Chốt Số : 08 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
24/11/2019 Chốt Số : 37 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
23/11/2019 Chốt Số : 02 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
22/11/2019 Chốt Số : 05 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
21/11/2019 Chốt Số : 64 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
20/11/2019 Chốt Số : 57 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
19/11/2019 Chốt Số : 29 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác